פבר 5, 2019
admin

תשחצים ותשבצים*

5- all def

פילוסוף יווני קדום *, מסתכןראש העיר הראשון של ת"א *, מענגמבנה לגידול צמחיםעיר בדרום הארץעיר בארה"בצינקזמר ישראלימתקפה צבאית פתאומיתידע עםחוצפה, שחצנותדרכוןיעפתמדינה במרכז אמריקהסטנדאפיסט ישראליאתר בגליל התחתוןמדינה בארה"בקיבוץ בדרום הארץאהבת יתר של הזולתנצנוץ פתאומי וקצראביוןמכשולבאופן בלתי נסבלבן תשחורתחרב קצרהקומיקאי ישראליגחלת, ניצוץישר ומתוחתוקפני (בלעז)משירי טשרניחובסקימכולת קטנהבמאי ומפיק קולנוע ספרדימכשולפריו לחם הקופיםמבוסס כלכליתחלקיק קוסמי זעירמין דג *, עיר בקרואטיהליקוי, פגםטיפשממרח חלבישקט, שאנןאימוניתגוזמאותכלב הנהרותיחידה למדידת קוטר צינורותהתהדר, התגנדרצמח בושםמבטא, בלעזמדינה באמריקהספל גדול *, צדפת הפניניםסמל לערמומיותיישוב קהילתי בשפלהעיר נמל באיטליהסכין מנתחיםנפלאחשמןהצביעו למועמדמעוין בלעזמילת ברכה למתעטשיםגזע כלביםהרמוניקהעמעם בלעזעיר בירה באירופהמזבלהחיזוק טענהסרח עודף בבגדקיבוץ בשפלת יהודה מדרום לרמלהמושב בדרום הארץצמח האופיוםעיר מרכזית בפרואטריות ארוכות ועבותזמר ישראליפריו של עץ האלוןגורד שחקיםמין מתכתבעת ובעונה אחת, בו זמניתהרמוניהאי סדר ערבוביהצייר צרפתיללא שום מאמץ, בלשון הדיבורמדבר במקוטע, כבד לשוןלצערנו הרבמראשי עיריית ת"אסופר ישראלי בעברממרח צהובצרה, תקלה *, לוחמה זעירהבהמה באפריקהשקוע במחשבותמנביאי תרי עשר *, פילוסוף אנגליהיה כדורסלן במכבי ת"אמחזאי צרפתיעיר נמל באוסטרליהציפור מיתולוגיתבדרך כללנדירסחב, משךהקפצה כפולה בכדורסלבחירות מקדימותגזוזטרה, מרפסתקונסילרנחש ארסיסופר ומשורר ילדים בעבר *, שיח מדבריטוקסיןמרפרףבן לעם ישראלמצמד, בלעזשפת תכנות במחשבסופר ממוצא הודיצייר צרפתימתן ביטוי, סימולבן תשחורתמנהל משקבלנדריחידת נפחשם אחר לציפור השיר קיכלי *, קונדנסטורעיר בגרמניהמדינה בארה"ב *, עשב תיבולכוונןהקפצה כפולה בכדורסלבמאי ומפיק קולנוע ספרדיצמח סוף טרופי גבוההקציע אבניםחמור ברנפטר *, אבי האלים הרומיקיבוץ באצבע הגלילתכנית ברדיו או בטלוויזיהדביבוןמשום כך, לפיכךפרק זמן קצרהיה כדורסלן במכבי ת"אמנשיאי רוסיהמחשבה, הרהורמהנדס בלעזאשכול התירסאביוןעיר מרכזית בפרומסכת בסדר מועד שבמשנהבערהנאה מצרה של אחרים *, מס עקיףסרט קולנוע מוזיקלי של ערן ריקליסטורף ממשפחת הסמוריים *, עיר בקרואטיהמרמטכ"לי צה"לטוקסיןליקוי, פגםמחסום המונח על פיו של בעל חייםשחמטאי ידועצמח בושםאבי האלים הרומיעיר באורוגוואיעיר הבירה של דקוטה הדרומיתקיבוץ ליד הגלבועזמרת אמריקאיתמדינה בארה"במתקפה צבאית פתאומיתמייסד דת הודיישר ומתוח, החזרה לפעילות, הפעלה מחדשסופר ישראליריקוד קצבי מהירסגנון היאבקות יפנימין דג גדול וארסימימרה *, שקט, שאנןפעיל ציוני וח"כ בעברסופר אמריקאי בעבראיש טלוויזיה ישראליבר ביצועאשת אהרון הכהןמבניו של יהודהפרח ריחניספר מאת אליס ווקר, מתקן כעין חצובה *, לחם הודייונק גדולצורה הנדסיתמנשיאי רוסיהלבוש גברי רשמיממשפחת הזוחליםמלחין רוסילא רועש, שקטמעצב פניםתיאטרון יפניאמפליפיירמלך בבלי שהחריב את בית המקדש הראשוןיוצא חלצייםדהיינו, כלומראיש, אדם *, צורה הנדסית סגורה, פוליגוןחלקיק קוסמי זעירדבר נאמן למציאותשיח הדפנהשבבי עץאימוניתנלהבפעמיים רדיוסגיבור מיתולוגי יווניממציא הדינמיטחטוטרת הגמלפעמיים רדיוסלחם הודימבנה לגידול צמחיםסופרת ישראליתידע עםאופרה של מוצרטבכי מר * , דהיינו, כלומרמכולת קטנהירד מנכסיוסטנדאפיסט ישראליעיר בירה באפריקהשחקן סרטים ישראלי בעברראייתו נפגמהפלוני *, עיר בדרום הארץמשתומםכלב הנהרותארגוני אמרכלימייסד דת הודימשום כך, לפיכךשיח מקראיכהן בימי דודבזבזןכיסוי, מעטהסרקסטי, לעגניתחמיץגלדיולהחשמןשמורת טבע ברמת הגולןמדינה באמריקהאסכלהאם הקבוצותחוזה, הסכםמדינה באסיהאכזרי ואליםחבוי, סמוי בלעזמחשבה, הרהורביצוע אימונים לשם שיפור *, קציץ בשר צה"לישחמטאי ידועעיר בארה"בשכונה בניו יורקקודםכיסוי, מעטהביצע רגולציהעיר נמל באיטליהכיסוי, מעטהקונסילרשווה בשווהסופר אמריקאי בעברפריו "לחם הקופים"גל ים סוערממרח חלביאבי אהוד השופטצינקריקנות, שממהמערכת רצועות של בהמהדלקת התוספתן, בלשון הדיבורכינוי למתג'וקיחריץ, סדקקומיקאי ישראליאימפולסספר מאת אליס ווקרהמדינה הקטנה ביותר בעולםמשרתתפרח ברמדינה בארה"בהמדינה הקטנה ביותר בעולםמשירי נעמי שמרשקוע במחשבותצורה הנדסיתבמובהקחור המחטבהמה באפריקהסולם עוצמה של רעידות אדמהנצנוץ פתאומי וקצרעם קדום באזורנומאבני החושן *, חייל משוחררבכי מר *, אהבת יתר של הזולתאריג דק ושקוףציפור שיר קטנהמסרטי זאב רווחמשירי אהוד מנורניצוץיחידת נפחשחיין עבר אמריקאיטהור, נקיהתמעטנפלאשחקן צרפתיסמל לערמומיותקונדסנטורסרט עם טום הנקספנקריאסעדשה ממוסגרתתואר אצולה גבוה באירופהקיבוץ בדרום הארץמחבת עמוקהמין תוכי גדולמשענת לפיסחבן לעם ישראלאדם קפריזימלך מואבשירה, זמרהבאופן בלתי נסבל , עיר נמל באיטליהשחקנית קולנוע אמריקאיתקטגורזמר ושחקן אמריקאי בעברמחבר ימי צקלגמלחין רוסימנביאי תרי עשר *, ארגוני, אמרכליפיקוד ומטהכהן בימי דודבזבזןקיבוץ בתחומי המועצה האזורית אשכולבלתי תלותידבר נאמן למציאותעיר באורוגוואיפריו של עץ האלוןמחן דג גדול וארסישייך או קשור לתסמיניםקטיף זיתיםבירת זימבבואהסרט קולנוע מוזיקלי של ערן ריקליסחביקה הדוקהעדשה ממוסגרתמרכזנחש ארסיחרב קצרהתפר לשם נויציפור מיתולוגיתציפור שירסוג של עז ברמעופות היבשההוצאה מן השורשנוצץגוזמאותגרסה, בלעזתיעודי, בלעזמושב בדרום הארץמקרה יוצא דופן ומשעשעמוזאיקהמהנדס בלעזסחר חליפיןלצערנו הרבסרט קולנוע ישראלי משנות ה- 80ממשפחת הזוחליםעוף דורס גדולפרח ברסרקסטי, לעגנידוגל בפרישותמול, לעומתמבניו של יהודהממפקדי הפלמ"חמשורר ופרשן המקרא בימה"ביוצא חלצייםסופר ישראלי בעברבר ביצועלוחמה זעירהאומץ לב, גבורהאינסטינקטפן, שמאמבוסס כלכליתגיבור מיתולוגי יווניאי מייל *, דוגמנית ישראליתלעיני כלמתקפה צבאית פתאומיתגזע כלביםאינסטינקטמחזאי צרפתיסדרת טלוויזיהצורה הנדסית סגורה, פוליגוןסרח עודף בבגדנוהג על פי המקובלכלב בר בהודואי סדר, עגהלמכבירמקל ארוךמניפסטבגדי פאראיבר בגוף הדגסופר יהודי אמריקאינטול פגמיםשסעכדורסלן עבר אמריקאיבערירד מנכסיוגלגל המזלותחולניפרה צעירהרקטה למשחקי כדורכינוי בסלנג לאיש גדול ממדיםבן לדת מוסלמיתאתר בגליל התחתוןשחקן ישראליאזרח קבעמנשיאי בית המשפט העליוןשחקן ישראלי בעבראריג דק ושקוףפתיתי תירסשירה, זמרהמסרטי פולנסקימרצפתמדינה בדרום אמריקה *, אם הקבוצותמדינה לחוף הים הכספילגלוג, היתולמסבאהשכונה בניו יורקכלב בר בהודוחטוטרת הגמלמשטח אופקי בגובה מסויםזמר ושחקן אמריקאי בעברעולם, תבלמספר התנ"ךסדרת לוויינים מתוצרת ישראלסופר יהודי אמריקאי *, קיבוץ באזור עמק הירדןמלך הבשןמדינה באסיהעץ נוי גבוהמחבת עמוקהשלשלתעורכים אקספרימנטמיגרנהנפטר *, שזור באריג לשם נוינבדל, בכדורגל, בלעזמשירי נעמי שמרפאה נוכריתהבזק אור מרצד בשמייםחמור ברנדיבות *, אמפליפיירפילוסוף אנגליחור המחטגל ים סוערמדינה בארה"בקיבוץ באזור עמק הירדןעיר הבירה של דקוטה הדרומיתסיב דק באורגניזםהוכחהאכזרי ואליםראוי, הולםיצרנית מכוניות בריטיתקלף הנושא ציור של ליצן חצרעיר בטקססדרכוןתחמיץנושא דברים בפני קהלאלומיניוםעיר בירה באפריקהבכנות, ביושרסופר אנגלישחיין עבר אמריקאיקציץ בשר צה"לישיח הדפנהירק מאכלמשירי אהוד מנורתוקפני (בלעז)סדרת טלוויזיה אמריקאיתאביו של שאול המלךמליחהאדמה בפניםדוגמנית ישראליתברכה לפני השינהצדפת הפניניםממציא הדינמיטחיזוק טענה, גחלת, ניצוץאודם קלברכה לפני השינהכסףמראשי הכנסייה, הגמון ראשימצולע בעל ארבע זוויותאפליקציה (במחשבים)בעת ובעונה אחת, בו זמניתכוונןקיבוץ ליד הגלבועמצמד, בלעזצער עמוקסוג תוכי *, סופר אנגליעוף דורס גדולתאטרון יפנימשא כבדמרמטכ"לי צה"לבגדי פארמול, לעומתסרקסטי, לעגניסגנון באמנות מהמאה ה-18 , מקלט מבוצרספןנקיק, סדקרובע בניו יורקהגיב בהתקפת נגדכדורסלן עבר אמריקאיחזוןהונאהעשב תיבולמסוגי הפסטהסיטואציהמקלה לחםמשירי טשרניחובסקיחוצפה, שחצנותאימפולסשפע מיםקיבוץ בגליל העליוןבעל מזימות ותחבולותמדינה במרכז אמריקהכבד לשוןקיבוץ בעמק יזרעאלסרט טורקי משנות ה- 80 , רצוץ מעייפותמעולהסרט קולנוע ישראלי משנות ה 80 , אשת אהרון הכהןלעיני כלאבטחהשיח מדבריאיש, אדם *, עיר בגרמניהאדם קפריזיציפור קטנהמחזה של שייקספירמתן מראה חלק *, מרכזנדיבות *, קטן מאוד, בלשון הדיבורהקציע אבניםאתר ליד זכרון יעקבתפר לשם נויסופר והוגה דעות צרפתי *, גורלמניפסטמאסטרומופע בידור במועדון לילהחייל משוחרריצירה מוזיקלית לשנייםעמעם בלעזאותו דברערך אקספרימנטרכוש, הון בלעזטהור, נקיעיר מקראיתנהדרשסעכינוי למתספןמנשיאי בית המשפט העליוןזרעים קטנים של צמח תבליןהתגוננות אזרחיתשורף קלותזמרת ישראליתחרב, ממוטטסרט קולנוע ישראלי משנות ה-80 , הרמוניקהחולנימתוכניות הריאליטיפרח ריחניסכין מנתחיםחרפהמכלי השחמטציפור קטנההדדי, בלעזאמיץ ונועזלא מוגדר ולא מפורשחביקה הדוקהקיבוץ ברמת הגולןקודםכעס גדולשלשלתלמכבירכיסוי, מעטהמעוןציפור שיר קטנהמילת ברכה בערביתנאיביותאבי אהוד השופטשורף קלותבלתי תלותיהוכחהסרט של יקי יושעמין דג *, מקומרמבטא, בלעזשזור באריג לשם נוימרכז רפואי בארץער אציל , איש טלוויזיה ישראליהועלה ממעמקים, נשאבשכונה בדרום תל אביבחרב קצרהאינסטינקטמלשונות הבלקןמן המדינות המהוות את גרמניהממשפחת החתולייםאסטרונום אנגלימשתומםסיב דק באורגניזםדלקת התוספתן (בלשון הדיבור)גיחוךציפור מיתולוגיתמקור פרנסתומבריק, נוצץאי מייל *, זמר ישראלי בעברחבוי, סמוי בלעזמקור מים באפריקהמחסום המונח על פיו של בעל חייםתכנית ברדיו או בטלוויזיהכובד לשון, הפרעה בדיבורהעולם הזה *, משענת לפסחמאבני החושן *, בירת שווייץמערכת רצועות של בהמהאי סדר ערבוביהשפת תכנות במחשבהרבה מאוד, בשפענתחים של דג סלמון מעושןחברה מסחריתהשמיע קול גניחהאסכלהבשקט, בחשאי *, שחקן ומנחה ישראליפג תוקפו *, שפת יםאיבר בגוף הדגאסטרונוםסרט קולנוע ישראלי משנות ה-80מושב ליד נס ציונההקיף, כיתרמרצפתלא כשרממפקדי חיל האוויר הישראלימלך הבשןעצום, כבירקיבוץ בשפלת יהודה מדרום לרמלהאבטחהנפלאקנאות מוגזמתתיעודי (בלעז)נקיק, סדקהתנגדות רשמיתמטרנלימשורר ופרשן המקרא בימה"בצרעהיהירמסרטי ג'יימס בונדשחקן קולנוע אמריקאי בעברמגלה ארצות נורבגיסמוברקפיצהמצב ללא הכרעה, תיקוקיבוץ באצבע הגלילמאמן כדורסל ישראליחכם בתקופת בית שניסרט טורקי משנות ה-80 , מראשי עיריית ת"א ומשרי הפנים של ישראלהתייחס ברוך וברחמיםציפור שירתואר אצולה גבוה באירופהנהר גדול ספרדפרשן כדורסל ישראלינפלאמעצב פניםהתלונן ללא הרף (בסלנג)שיח מקראינתחים של דג סלמון מעושןראוטראטריות ארוכות ועבותמסבאהנטול פגמיםנכסףהתמעטצרה, תקלה *, מומחה לקליעת חיציםמימרה *, לבלב בלעזזמר ישראלי בעברדביבוןסדרת טלוויזיה אמריקאיתעיר בארץשאוןאי אינדונזידג מאכלעם קדום באזורנוסוג של עץ דקלמנקר עינייםגוש תאנים מיובשותמלך מואבממחזות חנוך לויןעוף דורס גדולציפור שיר קטנהעיר בגוש דןקטן מאוד, בלשון הדיבורסרט בורקס משנות ה- 70תדירות, תכיפותמבריק, נוצץיסוד כימי מתכתימנהל משקקיבוץ בתחומי המועצה האזורית אשכולמלחין גרמניקטיף זיתיםבזיליקוםקיבוץ ברמת הגולןמספרי התורהמאופקנשיא טורקיהמכלי המיתרחג הפועליםקיבוץ בעמק יזרעאלשחקנית וקומיקאית בארץמתנועעיעפתמקק, ג'וקצמח מטפסציפור מיתולוגיתמין קינוחעיר נמל בגרמניהיישוב קהילתי בשפלהחזוןספורהגורד שחקיםמספרי התורהקיבוץ בנגב *, שיר עברי למילים של עלי מוהרסרט ישראלי משנות ה- 70בלי היסוסציפור מיתולוגיתבירת זימבבואהדג מאכלכלי נגינהמין מתכתמעופות היבשהממרח צהוביצרנית מכוניות בריטיתמשתלם מבחינה כלכליתאלומיניוםראוי, הולםמסרטי ג'יימס בונדחבל ארץ בתת היבשת ההודית *, כבד לשוןקול גברי נמוך, בין בס לטנורקפיטלהוצאה מן השורשעוף קטןמדבר במקוטע, כבד לשוןשיש בו פעילות גומליןאבי הכימיה האורגניתנאיביותקיבוץ בדרום הארץהגיב בהתקפת נגדטיפשמין תוכי גדולפרשה בספר דברים *, טמפוקמומילמסוגי הפסטהמקלט מבוצרמקל ארוךריתמוסאתר ליד זכרון יעקבעטיפת הדגןאותו דברמדשאההבזק אור מרצד בשמייםסרט עם טום הנקסתהודהאפליקציה, במחשביםקטן מאוד, בלשון הדיבורמסכת במשנהחבל ארץ בצפון אסיהקומדיית מצביםשמורת טבע ברמת הגולןכפתורפרק זמן גיאולוגיחבל התיישבות בארץקיבוץ בעמק בית שאןפיקוד ומטהבמובהקקטגורגלריהרופא יהודי איטלקיחרב, ממוטטבדיחהדיאגנוזהרובע בניו יורקמאסטרוהרבה מאוד, בשפעבירת ג'ורג'יהעיר מקראיתחלק בפרחסגנון היאבקות יפנימגלה ארצות נורבגימסביר פניםמחלקה במערכת של כלי תקשורתמליחקיבוץ בדרום הארץסופר ישראלימלחין גרמנימקוללפרשת דרכיםטהור, נקימשרי הביטחון של ישראלבמת הוצאה להורגכעס גדולתיאטרון יפנימנשיאי פוליןסופר ומחזאי גרמני *, קיבוץ בעמק בית שאןכדורגלן עבר ישראליהוספת חלקי ברזלאופרה של מוצרטמגדולי המשוררים של יהדות תימןמדינה בארה"בגורלפולמוס חסר תכליתהתלונן ללא הרף (בסלנג)שחקנית קולנוע אמריקאיתזמר ישראליירק מאכלמסרטי פולנסקימשרי החוץ של ישראלכפןדהיינו, כלומרדרך עירוניתרצוץ מעייפותעיר מקראיתמנהיגה ציונית בעבררקטה למשחקי כדורמגלה הפניציליןמקור מים באפריקהבאופן בלתי ישיר ומכווןאבן נגףמטיףטניסאי ישראליסוג של נחש חנק גדולבלי היסוסאי סדר (עגה)חרפהבעל ערך רב נכבדנחפז, מזדרזתנועת נשיםחפירה ארוכה וצרהנהדרפקפקןחבל ארץ באסיהיחידת נפח קדומהויץאסטרונום אנגליפרק זמן גאולוגיער אציל , כלי פריטה מעץקרוב משפחהמטבע קדוםדיבהשפע מיםשכחאתר ליד זכרון יעקבועידה, קונגרסמרכז רפואי בארץפליקןכינוי בסלנג לאיש גדול ממדיםכרות ראשראייתו נפגמהקיבוץ בגליל העליוןכדורגלן עבר ישראלימסוגי הרוביםמצב ללא הכרעה, תיקונושא דברים בפני קהלסבר פנים, ארשתחקירה חשאיתפעלולרוח קלה הנושבת באזור היםעור קטיפתי מעובדממשפחת החתולייםסופר ישראלימושב ליד הכנרתמנחה ושחקנית ישראליתשחקן קולנוע אמריקאי בעברסרט ישראלי מ-2004סופר ממוצא הודימחזה של שייקספיריישוב ערבי בגלילריחנימתכת קשההועלה ממעמקים, נשאבבן לדת מוסלמיתממוצרי החלבהתגוננות אזרחיתמוזיאון בפריזבשפע רבסופרת ישראליתחוקיכינוי לצבי צעיר, עופרצמח, שגשגמשרי הממשלהרובה סערפעיל ציוני וח"כ בעברעץ נוי גבוהגמר סיוםעוף דורסעולם, תבלמשורר גרמניסדרת טלוויזיהעיר הבירה של הפיליפיניםכינוי בסלנג לילד קטןהפרזהמשרי הביטחון של ישראלצמח ממשפחת המצליבים, שחלייםמזבלהסרט בורקס משנות ה-70שחקן ומנחה ישראליאי אינדונזינכונות לשמוע באהדהנר, בארמיתסגנון באמנות מהמאה ה-18קפיצהריקנות, שממהפרסונלילבוש גברי רשמילא כשרהאדמה בפניםריקוד הונגריסולם עוצמה של רעידות אדמהספר של גולדה מאירמכין נשק ליריצירוף מיליםכנר ישראליציפור שיררשת שידור זרהסופר ומשורר ילדים בעבר *, סוג גבינהספר מאת רם אורןמילת ברכה בערביתמנחה ושחקנית ישראליתעלוב, מסכןדולר קנדימאמן כדורסל ישראלינסתר, סמוימן המדינות המהוות את גרמניהבעל דחף חולני להצתהחידת ציוריםתנועה מוסלמיתאביו של שאול המלךדוושהסוג גבינהעיר באנגליהאישה מעוברתשיר עברי למילים של עלי מוהראמיץ ונועזממפקדי חיל האוויר הישראליהתנגדות רשמיתגרסה, בלעזהתהדר, התגנדרמבניו של נחמסבתורשתימשקה חריףדיאגנוזהזכוכית חסינת אשעיר בטורקיהמשקה חריףהצביעו למועמדמצחיקמאופקצמח מאכליוגב *, רגוע, שלופרח נאהשרשרת הרים באירופהמשורר ושחקן ישראלי בעבררוח חייםראש הממשלה הראשון של הודומבוסס כלכליתמראשי עיריית ת"א ומשרי הפנים של ישראלעיר נמל בגרמניהציפור שירספורהקיבוץ בעמק יזרעאלמשקה חריף מתקתקריבה מהדריםקיטשיסוד כימי מתכתיממחזות חנוך לויןדג מאכלחבל התיישבות בארץמלכתחילההונאההתייחס ברוך וברחמיםמעולהפרשה בספר דברים *, עוף דורס ממשפחת הניצייםדרגת קצונה בכירה בצה"לממלכה עתיקהטמפוהקיף, כיתרמרהיב עוזיהירסרט ישראלי מ-2004עיר נמל במצרים השוכנת לחוף הים התיכוןשכחמחלקה במערכת של כלי תקשורתצדיק, הגוןמפקד הבאונטיאומץ לב, גבורהשיש בו פעילות גומליןציפור שיר קטנהפולמוס חסר תכליתפנקריאסהגדלת כמותטהור, נקיסחר חליפיןהחלק התחתון של הנעלבאופן דו צדדירובע בניו יורקמקצפת (בלעז)עיירת נופש בחצי האי סינידג מאכלמקוללמין טורףמצבת אבן פרהיסטורית *, עוף דורס ממשפחת הניצייםמקור פרנסתומכשול, תקלהמגדולי אמוראי בבלמופע בידור במועדון לילהמושב באזור השרוןאפשר לחשובאיוולת *, בדיחהאזרח קבעקינהעוף קטןצמח מטפסמעולהעץ מחטנימרבדמלחין צרפתישיח הדפנהעור קטיפתי מעובדציפור שירמסרטי פולנסקיקמומילבזבזניכלי גינהיושר, צדקחברה מסחריתאינטליגנציהמגלה הפניציליןציפור מיתולוגיתקבוע ושיטתינכסףפרשן כדורסל ישראליסדרת לוויינים מתוצרת ישראלרנטביליראש העיר הראשון של ת"א *, קלף הנושא ציור של ליצן חצררופא יהודי איטלקיפרי עץ האלוןיוצק מים רותחים על מזוןשכפ"ץבורדלאריג דק ושקוףקולני, צעקנינר (בארמית)אדיבמנשיאי פוליןמלשונות הבלקןמעיל צבאי *, מסרטי זאב רווחמטיףשחקנית אמריקאיתקול גברי נמוך בין בס לטנורמערכת רצועות לבהמה *, נמלא שמחהרובע בניו יורקטניסאי ישראלייצירה מוזיקלית לשנייםפיזיקאי ישראלימסרטי ג'יימס בונדמחזאי ישראלי בעברבן למשפחה חשובה מאודמדינה בארה"בעיר מקראיתהתמרמר בקול שקטבזיליקוםנשגבמדע בדיוני (ראשי תיבות) *, ספר כריתותריתמוסבמקרהצייר צרפתינדירמשקלמסביר פניםמחומרי המזון הבסיסייםבירת פרוסאנו, רעשוארגוני, אמרכליאינפורמציהמנשיאי רוסיהמסוגי הגבינותסרט של יוסף סידרסגנון באדריכלותסופר פולניאלה כנעניתנשיא טורקיהכלי נשק *, נוצץקיבוץ בצפון הארץמדינה לחוף הים הכספיתנועת נשיםמכשול, תקלהסופר ישראלימוזיאון בפריזישן שינה קלהנהר גדול ספרדכרות ראשטבולטוראינטליגנציהמעוין בלעזיישוב קהילתי בהר חברוןנוהג על פי המקובלאבי הנביאיםאחת האצבעותעיר בגוש דןעובד אדמהמסכת במשנהמין קוץקצה של דבר מה *, מצורות האנרגיהעיירת נופש בחצי האי סינילא שמרניהלעטהמושב ליד נס ציונהמטרנליחריצות והתמדההסברהבטוחתורשתיזרעו האכיל של האורןסוג גבינההסברהמתן מראה חלק *, חלק בפה, ענבלסנטימנטלימשורר גרמניקוסמת אגדיתביצע רגולציהרווחי *, חומר לניקוי הגוףפקפקןמין קוץפצירהבמאי אמריקאיעיר בגרמניהעיר נמל עתיקהאשכול התירסספל גדול *, סוג של נחש חנק גדולמגיבורי דודיסוד כימי מתכתישלטוט, בלעזשחקן וקומיקאי ישראליממגילות התנךקולני, צעקנימתקן כעין חצובה *, אבנים קטנות בגינות נויזמר ישראליקבוצה אתנית בדרום אפריקהטבולטוראם לאדרך עירוניתרלטיביריחניאבי הכימיה האורגניתצמח מאכלמכלי המיתרראוטרמורה רוחניכינוי לנפטקצה יבשה החודר ליםבירה במערב אסיהפרח סגלגללהקת רוק ישראליתישבןדברי אוכלהעולם הזה *, שחום במקצתעיר בירה באפריקהעיר ביפןצדיק, הגוןכינוי לצבי צעיר, עופרענף רך היוצא מן השורשתעריףשאוןאינפורמציהשכונה בדרום תל אביבחולשהעיר קדומהבסיסכלי נגינהסבר פנים, ארשתעיר בגליל המערביבסיסממייסדי ההגנהחפירה ארוכה וצרהניצוץסופר ומחזאי גרמני *, פרשת דרכיםמילא בשפעארמוןחכם בתקופת בית שנימטיח דברים חריפיםכלי פריטה מעץמבנה לשמירת סחורותממזכירי המדינה של ארה"בבסיספרי טרופי ירוקעיר בירה באפריקהאסטרונוםבזיליקוםמוזיקאי בריטילא פשוטממוצרי החלבפאה נוכריתיחידה למדידת קוטר צינורותסוג של מקלע מתוצרת בלגיתלהקת רוק ישראליתמתכת קשהמכין נשק לירילא פשוטמעולהעיר הבירה של הפיליפיניםמדע בדיוני (ר"ת) *, אי באוקיינוס ההודיספירלייסוד כימי מתכתימושב בחוף הכרמלמפסק חשמלימשקלמשקה האליםשלטוט (בלעז)בחירות מקדימותקפל תפור בבגדשיח הדפנהכלי נשק *, הגיוני, בלעזעוף דורסעיר בארץמנשיאי רוסיהמרכז רפואי בארץמצחיקמשתלם מבחינה כלכליתבלתי ברורה, מעורפלתמבוסס כלכליתיחידת נפח קדומהסוג של יצירה מוזיקליתרוח קלה מן היםשיר, פזמוןזמר שנסונים צרפתי בעברענק בארץ הגמדיםספר של גולדה מאירכדורגלן עבר ישראליועידה, קונגרסאישיאסמטבע קדוםנשגבנסתר, סמוימרבדחבל ארץ בהודוסכין כיסמדינה באירופהמין קינוחאל יווניארגוני, אמרכלימשבח, מהללהגיוני ומוצדק חוקיבטוחאקספרימנטבמחיר נמוך מאודארמוןבסיספרשה בספר דבריםהתקן חשמליבמת הוצאה להורגמראשי ממשלות ישראלעוף דורס ממשפחת הניצייםימאי, מלחצללית, בלעזמוכרןאחת האצבעותבירת שווייץלא רועש, שקטשחקנית וקומיקאית בארץעטיפת הדגןמראשי המוסד בעברזכוכית חסינת אשצמח, שגשגמשטח אופקי בגובה מסויםפרי עץ האלוןנר בארמיתנטייה לוותרבעל ערך רב, נכבדמורה רוחניהסכמה כללית, תמימות דעים *, ממלכה עתיקהמשבטי ישראללבלב בלעזמוזאיקהפליקןתחושת רוגז ומרירותחסר אמצעים, עניכר רכיבהמוכה תדהמהחלק בגוףשחקן צרפתימעוןאינסטינקטכפתורסאנו, רעשועובד אדמהסרט בורקס משנות ה70עיר בסוריההענקת תוקף לחוקשחקן וקומיקאי ישראליספר מאת רם אורןתחושת רוגז ומרירותמין טורףקוסמת אגדיתשיר, פזמוןפוריסטתעריףתדירות, תכיפותדרגת קצונה בכירה בצה"לחבל ארץ בצפון אסיהסכסכנות, הסתהכדורגלן עבר ישראליהחלק הטוב ביותרבחר מיליםשחקנית אמריקאיתסגנון באדריכלותפרסונליחמאה הודיתמחלקי הפניםשרקןחבט שיבוליםאמוציונליקמל, כמוש *, פנקריאסלחלוטיןעצמאיים וחופשייםמתן ביטוי, סימולבן למשפחה חשובה מאודכינוי לעם ישראלארשת פניםחווה חקלאיתכואב *, מושב בגליל המערבינראה לעין, בולטפצירהעיר מקראיתמיגרנהגומחהבירה במערב אסיהמוכה תדהמהיישוב ערבי בגלילהדדי, בלעזפלוני *, התמרמר בקול שקטלגיטימימחברת "האדמה הטובה"חוזה, הסכםדהיינו, כלומרלא נחוץ, עודףסופר פולניבירת פרס הקדומהציפור שירמשרתתכלי גינהמחומרי המזון הבסיסייםמכאן ואילךנואם מוכשרמנהיגה ציונית בעברישן שינה קלהקנצלרית גרמניהפקודה בתרגילי סדרשחקנית אנגליה בעברספירטמטמוןריקוד הונגריהתקן חשמליאבי הנביאיםנלהבשרשרת הרים באירופהעיר השוטיםענף של צמחמבניו של נחעיר באפגניסטןפרח סגלגלמשרי החוץ של ישראלשונימאכליםמסרטי ג'יימס בונדפונטשיטתי (בלעז)פונטמסרטי אסי דייןפרק זמן קצרעיר בצרפתשחקנית אנגלייה בעברישבןחולשהלא שמרניעז הברגומחהצמח ממשפחת המצליבים, שחלייםאסכולה בודהיסטית קדומהלהקה שוודית שהוקמה בשנות ה-70ספירלימקומרהורדה אל הקרקעכנר ישראליסוג של אנטילופה *, הלעטהמושב באזור השרוןיסוד כימי מתכתימפקד הבאונטימעמסה, נטלשחום במקצתעיר באפגניסטןמתאוה, משתוקקגאוותן, שחצןעיר באנגליהממזכירי המדינה של ארה"בגאוותן, שחצןממערכוני הגשש החיוורתחילת הצמיחהמגיבורי דודעיר השוטיםכינוי גנאי למרשעתשכונה בדרום תל אביבבמבוקעיר הכוהניםגעגוע עזמשקה חריף מתקתקציפור שיר קטנה הניזונה מחרקיםהוא החצבניהתכופףקצף *, מילת בקשהכינוי בסלנג לילד קטןמגיבורי דודמין סלעאופרטה של אופנבךקפל תפור בבגדעיר בירה באירופהיישוב קהילתי בהר חברוןספר כריתותסמוברמקצפת (בלעז)מחברת "האדמה הטובה"רוח קלה מן היםממערכוני הגשש החיוורחלק בפרחענף רך היוצא מן השורש *, משבח, מהללמשורר ושחקן ישראלי בעבראופרטה של אופנבךמשמיע קולות עמומיםמעיל צבאי *, מתוכניות הריאליטימעיל עליון קצראבן נגףבשפע רבמוזיקאי בריטיזמרת ישראליתממפכל"י המשטרהצער עמוקמדינה בדרום אמריקה *, פרח נאהפן, שמאג'וקיגמר, סיוםסוג של יצירה מוזיקליתקבוצה אתנית בדרום אפריקהשאור (בארמית)נראה לעין, בולטמכאן ואילךמחזה של יהושע סובולפצירהבעל דחף חולני להצתהרלטיביאישה מעוברתרנטבילימחזאי ישראלי בעברחלק בפה, ענבלמין קוץחבט שיבוליםחלק נוסף למה שהיהכינוי גנאי למרשעתעיר נמל בבולגריהקצה משונןשלדת הרכבמגדולי המשוררים של יהדות תימןבמקרהפוריסטקרוב משפחהאי באוקיינוס ההודייחידת מטבע בפוליןחלק בגוףמסוגי הרוביםשבבי עץפתר תעלומההוא החצבניעז הברדברי אוכלנתבקצה יבשה החודר ליםערפדממגילות התנ"ךחבל ארץ באסיהקבוע ושיטתיעיר ביפןקיבוץ בצפון הארץרשמקולמכל להשקיית בהמותבאופן דו צדדירכוש, הון בלעזמרהיב עוזצמח בושםפניו מכוסים"קיטש" הענקת תוקף לחוקנשגבאי סדרמכלי השחמטריביתשכפ"ץפצחן *, הגיוני, בלעזפג תוקפו *, פרופסיונלבירה באירופהכדעץ מחטניאיכותיוצק מים רותחים על מזוןמלחין צרפתימשירי אתניקסצמח דוקרניממפכל"י המשטרהכפר אמנים בהרי הכרמלעיר מקראיתיושר, צדקצרעהכלי קצירהמכלי השחמטגלדיולהבכנות, ביושרבחר מיליםסוג של עז ברמשירי אתניקסעטיפת הדגןעיר ברמת הגולןמגיבורי דודבאופן רלטיביאפשר לחשובזמר שנסונים צרפתי בעברחג הפועליםנכונות לשמוע באהדהיחידת נפח קדומהכפר אמנים בהרי הכרמלמקשיב בתשומת לבמטמוןסופר יליד רוסיהמפר אמון *, פרי מאכלקיבוץ בצפון הארץחומר לניקוי הגוףהבטחה חמורהמפסק חשמליאבנים קטנות בגינות נויראש השב"כ הראשוןשיר, פזמוןעיר נמל בבולגריהמטיח דברים חריפיםמין סלעבמחיר נמוך מאודלחלוטיןמגלגולי הארבהקיבוץ בעמק יזרעאלחוקיכסףצללית, בלעזסוג של עז ברשחקנית אנגליה בעברחרון אףקמומילכינוי שניתן למרגרט תאצ'ר *, איכותהשתומםימאי, מלחסלבריטיקצין מטהמורסהסוג של נחש חנק גדולארשת פניםסופר ישראליקבוע ושיטתיצורה הנדסיתבאופן בלתי ישיר ומכווןנחפז מזדרזגעגוע עזמושב בעמק חפרבאופן רלטיבישחקנית ישראליתמושב בגליל המערביחילוץ מצרהסלבריטירחב לב, בלשון הדיבורחסר ערךעטיפת הדגןצמח דוקרניקרא בהטעמהמכל להשקיית בהמותאביו של יונה הנביאעיר באפגניסטןמדינה באירופהקיבוץ בצפון הארץבשקט, בחשאי *, סוג של אנטילופה *, וידאמקשיב בתשומת לברחב לב בלשון הדיבורחסר אמצעים, עניעמל רבחסר אמצעים, ענישפה שמית עתיקהבירת נסיכות באירופהמלחין ומעבד ישראלישרקןראש השב"כ הראשוןמשקה האליםמבנה לשמירת סחורותעיר נמל במצרים השוכנת לחוף הים התיכוןבמבוקגעגוע עזהרניה, קילהמשמיע רעש של מנועמדינה לחוף הים הבלטיעיר בגליל העליוןנשגבפעלולתקופהמלכתחילהתקופהבלי לברורסוג של ציפור קטנה ומהירהראש הממשלה הראשון של הודושאור (בארמית)חבל ארץ בהודוצורה הנדסיתמין מטוס קרבכפןחיבר לקבוצה אחתצללית, בלעזרובה סערהורדה אל הקרקעעיר ברמת הגולןענק בארץ הגמדיםממוצרי החלבבסיסשיח הדפנהזרעו האכיל של האורןהשתוקקות לאכולקומדיית מצביםעיר בטורקיההוספת חלקי ברזלרוכן, גוחןפרי טרופי ירוקמצבת אבן פרהיסטורית *, בגדי שרדידע עםעלוב, מסכןקצה של דבר מה *, החלק הטוב ביותרעיר בסוריהאביו של יונה הנביאעמל רבחווה חקלאיתשפת יםאם לאכרזה (בלעז)משקה חריף מתקתקהסכמה כללית, תמימות דעים *, וידאמחשבה, הרהורקנצלרית גרמניהפרי מאכלמוכרןמחבר ימי צקלגהשתומםממייסדי ההגנהעיר קדומהעיר בגאורגיהמושב ליד הכנרתבירת פרס הקדומהשלדת הרכבפקודה בתרגילי סדרכינוי לעם ישראלזכוכית חסינת אשמורסהבסיסליקויאם יוסף ובנימיןמגיבורי דודמושב בחוף הכרמלחדר מבוא בביתרוח קלה הנושבת באזור היםתואר דתי מוסלמישפה שמית עתיקהנואם מוכשרמתאוה משתוקקמסוגי הגבינותהרבה מאוד, בשפעיסוד כימי מתכתיהפרזהשלשלתמשבטי ישראלמין טורףפרח סגלגלאמוציונלידג מאכלחייל באחת היחידות המובחרותאישיאסאם יוסף ובנימיןמילת בקשהפרחי ברצמח סוף טרופי גבוהעיר בגרמניהלא נחוץ, עודףסגנון באדריכלותמגדולי אמוראי בבלפיזיקאי ישראליראש השב"כ הראשוןמחזה של יהושע סובולשיר אהבהמושב בעמק יזרעאלקרא בהטעמהסכין כיסנמלא שמחהשיר אהבהאי סדרענף של צמחשוניסוג של עז ברעיר הכוהניםמשמיע קולות עמומיםגוש תאנים מיובשותמעיל עליון קצרסוג של ציפור קטנה ומהירהבגדי שרדערפדמדשאהבעל מזימות ותחבולותעיר בצרפתעיר באפגניסטןהר בגליל התחתוןמראשי ממשלות ישראלהר בגליל התחתוןמושב בעמק יזרעאלעיר נמל עתיקהקינהמגלגולי הארבהחלקת אדמהמסרטי אסי דייןמעמסה, נטלחלק בפה, ענבלקצה משונןסרט של יוסף סידרספירטאג'נדהסנטימנטלימראשי ממשלות ישראלדג מאכלגזוזטרה, מרפסתפרסום לגנאירוח חייםציפור שיר קטנה הניזונה מחרקיםריביתנוטה לסנטימנטליות יתרהחדר מבוא בביתענף רך היוצא מן השורש *, חיבר לקבוצה אחתפרסונליסופר ישראליאי סדרמתנועעפרסום לגנאיאספה, ישיבהזרעים קטנים של צמח תבליןעיר בגליל המערבימצורות האנרגיהסוג של מקלע מתוצרת בלגיתחבל ארץ באסיהבמאי אמריקאיחסר ערךתחילת הצמיחהמשמיע רעש של מנועאג'נדההתכופףנטייה לוותרקמל, כמוש *, חרון אףאל יווניצמח בושםבירת נסיכות באירופהמילת ברכה למתעטשיםמסייגרגוע, שלולא מוגדר ולא מפורשרשמקולכלי קצירהרגשןחוסר נימוס, חוצפה *, הרניה, קילהמושב בעמק חפרריבה מהדריםעצמאיים וחופשייםבושמניםפרופסיונלמלך בבלי שהחריב את בית המקדש הראשוןמלחין ומעבד ישראלימחלקי הפניםאסכולה בודהיסטית קדומהכינוי לנפטחוסר נימוס, חוצפה *, ליקויהחלק התחתון של הנעלזעף *, עיר השוטיםישראלית שזכתה בתואר "מיס תבל" *, קיבוץ בנגב *, חבל ארץ בתת היבשת ההודית *, הרבה מאוד, בשפענוירולוג אמריקאינהדרממפקדי הפלמ"חמערכת רצועות לבהמה *, תואר דתי מוסלמידולר קנדיבירה באירופהבירת ג'ורג'יהפרחי ברמצורות האנרגיהסופר ישראלימסבהנאה מצרה של אחרים *, מראשי המוסד בעברהרמוניהשלשלתמדינה לחוף הים הבלטינוטה לסנטימנטליות יתרהפתר תעלומהעיר בטקסססוג של יצירה מוזיקליתבירה במערב אסיהמספר התנ"ךמיכל גדול לאחסון נוזליםמין מטוס קרבמשרי הממשלהסוג של עץ דקלהוראה הניתנת על ידי בג"ץ *, שרקןכינוי שניתן למרגרט תאצ'ר *, ליקוימלחין ומעבד ישראלימקק, ג'וקטורף ממשפחת הסמוריים *, מכלי השחמטתהודהסופר יליד רוסיהמילא בשפעסופר ישראליבזבזניחלקת אדמהקינהסרט של יקי יושעגלריהדוושהשחיין עבר אמריקאימגיבורי דודזמרת ישראליתחילוץ מצרהמקלה לחםכפי שהיה ידוע מראששיטתי, בלעזבדרך כללטלנובלה אמריקאיתיחידת מטבע בפוליןשם אחר לציפור השיר קיכלי *, מדינה בארה"ב *, משא כבדצמח מטפסטלנובלה אמריקאיתידע עםמראשי עיריית ת"ארשת שידור זרההגיוני ומוצדק חוקיהוראה הניתנת על ידי בג"ץ *, חריצות והתמדהעצום, כבירבלי לברורחמאה הודיתמאכליםגלגל המזלותמסתכןמראשי הכנסייה, הגמון ראשיביצוע אימונים לשם שיפור *, שחיין עבר אמריקאישייך או קשור לתסמיניםשווה בשווהמתוכניות הריאליטימקרה יוצא דופן ומשעשעמסכת בסדר מועד שבמשנה, כרזה, בלעזללא שום מאמץ, בלשון הדיבורבלנדרמלחין רוסימיכל גדול לאחסון נוזלים, סופר והוגה דעות צרפתי *, ישראלית שזכתה בתואר מיס תבל *, אלה כנענית, דיבהסוג תוכי , פתיתי תירס

כתוב תגובה


7 − = שש

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S