פבר 22, 2019
admin

תשחצים ותשבצים

only uniqe def-10

עיר מרכזית ביפן

צורת התאבדות יפנית

קיבוץ בנגב

קיבוץ בנגב

צורת התאבדות יפנית

מדינה בארה"ב

מדינה בארה"ב

פעוט

אפודת נשים קצרה

אפודת נשים קצרה

מערכת רצועות לבהמה

מערכת רצועות לבהמה

פולרי

פולרי

שארית, עודף

שארית, עודף

עיר ליד חיפה

עיר ליד חיפה

נוזל לציפוי רהיטים

נוזל לציפוי רהיטים

שם מסחרי לדג אלתית

שם מסחרי לדג אלתית

בלתי יציב, בלעז

בלתי יציב (בלעז)

חיית טרף קטנה

חיית טרף קטנה

שר צבא דוד

שר צבא דוד

עיקרי תוכנית הלימודים, תקציר לקורס מסוים

עיקרי תוכנית הלימודים, תקציר לקורס מסוים

נוזל מחיקה לבן

נוזל מחיקה לבן

עיר במרכז שוויץ

עיר במרכז שווייץ

נענוע

נענוע

מושב בחבל לכיש

מושב בחבל לכיש

משפחות

משפחות

מדינה בארה"ב

מדינה בארה"ב

מספרי סמי מיכאל

מספרי סמי מיכאל

ממשחקי הלוח

ממשחקי הלוח

ללא תיווך, ישיר

ללא תיווך, ישיר

בינתיים

בינתיים

ותיק מלחמה

ותיק מלחמה

בירת ירדן

בירת ירדן

עסיס הפרח

בריקדה

בריקדה

עסיס הפרח

חסר מקוריות, נדוש

חסר מקוריות, נדוש

מעקב חשאי

מעקב חשאי

מדען צרפתי בעבר

מדען צרפתי בעבר

רוח מזרחית יבשה וחמה

רוח מזרחית יבשה וחמה

מדינת איים באוקיינוס השקט

מדינת איים באוקיינוס השקט

סטנדרט

סטנדרט

גלאוקומה

גלאוקומה

רגזני, כעסני

משרי הביטחון של ישראל

משרי הביטחון של ישראל

אנגד

אנגד

טוסט, קלי

טוסט, קלי

חתול (בארמית)

חתול בארמית

יונק מקורנן

יונק מקורנן

שזר חוטים

שזר חוטים

פנסיה

פנסיה

חקלאי

חקלאי

מרוצה ממה שיש לו

מרוצה ממה שיש לו

מהלל, משבח

מהלל, משבח

מיצירות פרנץ שוברט

מיצירות פרנץ שוברט

סופר ישראלי בעבר, מחבר "אדם בן כלב" ו"עיטים ונבלות" 

סופר ישראלי בעבר, מחבר "אדם בן כלב" ו"עיטים ונבלות"

הר הורדוס

הר הורדוס

נהר באפריקה

נהר באפריקה

כתוב תגובה


+ שתיים = 8

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S