פבר 3, 2019
admin

תשחץ או תשבץ*

third- all def

פסיכולוג אוסטריבריאותקיבוץ בעמק הירדןחלק נלווה למכשיר או לפריט לבושטינופתריק ועזובדפקו בחוזקהנטמן באדמהמפרוקי הרגלייםעמוד זקוף של מיםמרצפתדה פקטו, בפועללא בגירקערה גדולהצניםמקלט מבוצרעם בספרדשמח ומרוצה מחייוטענה קשהאזור בירושליםאגוז אדמהיחידת מטבע בפרו *, תכשירים לטיפוח היופיבאופן קבוע, לתמיד *, ממלכי צרפת בעברספר של יוכי ברנדסמנגידי בנק ישראל בעברנטול ביסוסממבשרי הציונותכלומר (מערבית)ממלכי ישראל במקראמגיש טלוויזיה ישראלימושב בצפון הנגבמחלקי האוזןסופר פורטוגלי בעבר, מחבר "האדם המשוכפל" *, זז לאחורספר של ויליאם גולדינג, שלישייה, בלעזלהקת בנים ישראלית משנות ה-90 *, מכת יריתשלום להורי הכלה *, הפחדה בעלמא *, תיק לבית ספרכינוי לאדם אדישרפורטרקיבוץ ליד זכרון יעקבמגדל החמצה *, משלושת האבותכינוי לאספסוףלשון רביםיישוב קהילתי במשגבהתנדף, נעלםמסרטי מל גיבסון *, פלח *, במאי ומפיק אמריקאיהתפעם, התרגשעוף ביצהחבל התיישבות בגלילאבי איקרוסצורה הנדסית *, שחקנית אמריקאיתמכלי הנגינה *, קיבוץ באזור השרוןשינוי יזום לשם שיפורבו זמנית *, סוג של גבינה קשה *, סוג של עץ דקלאמוציהסוג של חולצה קיציתמגלגלים בצקשטף דיבורלקח חינוכישחקן ישראליחלון משכיתתבלהר ממערב לירושליםרוטב סמיך‚ דיפ *, חומר כתובפולמוסמושב באזור גדרהטנטטיביהתחרטהבליטה בקצה הפריביחידות, לבדהועלה ממעמקים, נדלהאמנית בידור ישראליתחוליגניעלעל בספראי יווני בים האגאיזמרת ומוזיקאית ישראליתתואר אצולה בריטייחידה גדולה שהרכיבה את הצבא הרומיצניםעיר הבירה של בוסניה והרצגובינהנוזל חיונישינו לטובהקיבוץ באזור העיר רחובותהשמעת דברי גנאימשרי המשפטים של ישראלנגע מוגלתי, פרונקלהר ממערב לירושליםכלי נשיפה גדולמונח במתמטיקהמכת אגרוף חזקה *, במאי ומפיק אמריקאירוצה מאוד, תאבקיבוץ בצפון הארץהדר, פארחופשת חתן וכלהכראוי, כהלכהצייר ספרדי בעברקונסרביםהתרחש *, צורת עיצוב השיערהלשון הרשמית של אתיופיהמבעלי המלאכההתכחשות לעקרונות הדת, אפיקורסות *, מעצי היערבריכה של מי גשמים *, גומעמלאך חבלהלשכת רישום המקרקעיןעיר, כרךחולשהקיבוץ בתחומי המועצה האזורית מטה אשרשחקנית ודוגמנית ישראליתחסר הצלחהבכבדות ובאיטיותסופר פורטוגלי בעבר, מחבר "האדם המשוכפל" *, סוג של עטלף *, משורר עברי (ר"ת)כינוי למכנסיים בגזרה צרהטור בעיתוןקיבוץ בנגב *, נסיגה פתאומיתסוג של מוזיקת רוקכינוי למנורת נפט מיטלטלתממלכה באסיהמדינה באירופהענף ספורט אולימפיקיסר רומי קדוםזמרת ושחקנית אמריקאיתחרק מעופף נפוץנוזל לאטשתה, לגםכלי נגינהמשוערי העבר של נבחרת ישראל בכדורגלקיבוץ בעמק הירדןדיווח על נכסיםמכלי הנגינה *, שותף לפעולהשלטרשעון עצרכראוי, כהלכהפלאגיישוב בגליל העליוןשיח מדברינתין *, אנסמבללשכת רישום המקרקעיןבית חולים באילתעוף גדול, ננדודיזיינר של פריטי לבושממשפחת הקטניותמדינאי אתונאיעיר במרוקורוצה מאוד, תאבמחשבותיו הנסתרותמוציא אל הפועלחלק בגוףסופר אנגלי בעבר מחבר אוליבר טוויסטהתנגש במכשול בטעותפוזיטיביהשתוממות, פליאהמסימני הניקודלאורך ולרוחבשחקן קולנוע בריטידבר המשמש לתמיכהגיבורה מאגדות הילדיםהנקבה של הגמלמדינה באפריקהתבלסוג של גבינה קשה *, מנביאי תרי עשר, בן באריבלתי יציב (בלעז)עקומה בדיאגרמהמספרי אלי עמירמדינה בדרום אמריקה *, מין עוףכינוי לקיבוץ נדבותעלעל בספרזורםצמח צעיר, נטעסרט עם ג'יין פונדהצמח בר קוצניעידוד לעשייה, דרבוןמין מכרסםכלכלמושב בחבל תענךמתנת בלעזממשפחת הקטניותשרץ *, אחד מהאחים מרקסביחידות, לבדחיטוטפלאגמושב דתי באזור עמק חפרחופשת חתן וכלהשרף מאובןגורם להחרפהמדינה באזור הבלקןממשפחת הקטניותעיר האבותטור בעיתוןמטעמי המקרא *, כינוי לחכם הלכה בא"י בעברסוג של מוזיקת רוקקטרקטמפרוקי הרגלייםמאוס ובזוי, נקלההלום ירחתרגיל בנגינההיטיב *, סופר בריטיאמן בידור ישראלינוזל לאטשינוי יזום לשם שיפורדג מאכלבדיחה בלעזטינופתמעורר קבסנגמרדה פקטו, בפועלבא כוחנחלץ ללא פגע (בלשון הדיבור)בד דק ועדיןמשחק עם שולחן וכדוריםסרט בידודכינוי לאדם גבוה ורזהגוף מייצגמשלושת האבותזמרת יווניההכריח, אילץבאופן קבוע, לתמיד *, בן בעורמנביאי תרי עשר *, מספרי א"ב יהושע *, שיר של ריטה *, שמח ומרוצה מחייומקלט מבוצרמושב בחבל תענךמגוון רחבמבזהמרצפתבאופן בלתי ישיריישוב ליד הכנרתמנגידי בנק ישראל בעברמושב באזור הרצליהרטרואקטיבית, לאחורעיר הבירה של נפאלרשעית, אכזריתבעל מספר שימושים *, מושב בצפון הנגבשיח מדברי *, גז (אדיש)מסימני הניקודאורכידאה, אריח בגגבירת אלבניהמדינה באפריקהסרט עם ג'יין פונדהאסטרונאוט אמריקאימראשי עיריית חיפהציירת ישראלית בעברמשורר נורבגיפולמוסמנשיאי ארה"במעצי היערעוף ביצהרפורטרמגדל החמצה *, הסתייםיישוב בחוף הכרמלענף ספורט אולימפיבדרך כללשמיים, מרומיםמכת ירינסתר, נעלםנוזל חיונימושב במישור החוףהתפעם, התרגשספר של יוכי ברנדסקצב פעימות הלביחידה צבאיתמשרי הבריאותקטע סיום ליצירה מוזיקליתמשורר עברי (ר"ת)תואר אצולה בריטיירה"אינו מגלה עניין" (בסלנג)סופר רוסיבנו הצעיר של יפת בן נחכדורסלן עברמחזה מאת סופוקלסמאפה בצורת חצי ירח, קרואסון *, ישן שינה קלהמונח בדקדוקשחקנית אמריקאיתביטול עונש מאסר או הקלה בואתר בנגבנוצץ, זוהראופנהמשוררת עברית בעברסופר ומשורר ישראלי בעבר *, מנגינה, לחןניצל את ההזדמנות *, סוג של פטריית מאכלשחקנית קולנוע שוודית בעברעיתונאי ישראלימין מכרסםבירת ניו מקסיקועם בספרדגלדיאטוריחידה צבאיתלעיתיםאחי אברהםמחבר "אלף שמשות זוהרות", מחיצה ניידתמאכל מזרחיטענה קשהאניגמהמדינאי אתונאיאביו של הנביא ישעיהושיכור מקראימשרי הבריאותלימד חובהבירת מונטנהפריפריאלינסער, נרגשארמון בצרפתפרזיטיאנסמבלמבעלי המלאכהעיר הבירה של בוסניה והרצגובינהלאורך ולרוחבסוג של חולצה קיציתבדרך כללחיטוטמחלת עינייםקיבוץ בנגב *, סולן להקת תיסלםמברק *, שותף לפעולהעיר בקליפורניהמסוגי הלחמיםממון ספקולטיבי *, נציג רשמי של מדינהדרך ללא מוצאלבוש יפני מסורתימלחין ישראלי בעברהשמעת דברי גנאיאחי אברהםבריחהיריעת אלומיניום דקהדפקו בחוזקהחומר מצמידזנב סוסעיר תיירות בצרפתכלב בר המצוי באוסטרליהאזרחכעס מאודבריוני, תוקפןקיסר רומאי קדוםהדר, פארסינדרוםמחלת ילדים מידבקתהתפרץ בכעס רבהפתעה גדולה, הלםנטול ביסוסכלימשרי הבריאותאבי איקרוסאי יווני בים האגאימלחין גרמנישערורייהניצל את ההזדמנות *, העלו בחכתםהתגעגעו, נכספוחסילונים, בלעזממנהיגי הציונותסוג של עטלף *, קיבוץ בצפון הארץבעל חיים לילי טורףצמח בר קוצנימאכל צפון אפריקאייציב, עמידמאגדות הילדיםאינו מגלה עניין, בסלנגג'יפ למשלחבל התיישבות בגלילבד דק ועדיןעמוד זקוף של מיםבוסס ברגליוחרק מעופף נפוץמשרי המשפטים של ישראלנחלץ ללא פגע (בלשון הדיבור)מגיש טלוויזיה ישראליחולשהמרבה לרטוןשווה לכל נפש, פופולרילשון רביםעיר בנורווגיהזמר אופרה ספרדיזהב מובחרצוערסוג של עשב קוצנינוזל געשימחילות הצבאכעס מאודבד סינתטיכל הכבודאדם שנתבע לדיןכליהנקבה של הגמלעיר במצריםזמרת ישראליתלימד חובהמלחין גרמניחלק בגוףהתכחשות לעקרונות הדת, אפיקורסות *, זמרת הולנדיתמכשיר צלילהדרגת קצונה בצה"לשיר למילים של טשרניחובסקיכינוי למכונית ישנה מאוד *, מלחין ישראלי בעברתכשירים לטיפוח היופיכינוי לאספסוףעקומה בדיאגרמהכפר בדבר כלשהוגוף מייצגמדינה במרכז אמריקהאל הינדואיגורם להחרפהשמן צמחי המשמש ברפואהבירת מוזמביקחוליגנילבלבפלדה שאינה מחלידהדג מאכלכינוי לחכם הלכה בא"י בעברשטף דיבוראגוז אדמהקיסר רומי קדוםנשדורשחקנית ישראליתמטבע חוץלא בגיראחד מהאחים מרקסמאוכלסבעל מספר שימושים *, שחקן וקומיקאי אמריקאימשחק עם שולחן וכדוריםקשור לקוטב הצפוני *, סופה טרופית עזהגלדיאטורסדרת מוצרים מסוג מסויםשחקן ישראליכינוי לאדם שפל ונבזהיישוב ליד נתניהיחידת מטבע בפרו *, איטי בכושר ההבנהמונח בטריגונומטריהעיר במצריםמגלגלים בצקפרי בראשית התפתחותומחלקה בבי"חנוזל געשיסופר ומשורר ישראלי בעבר *, לקח חינוכימחלקי האוזןשחקנית וקומיקאית ישראליתמשקה חלבי סמיך *, לשעבר היועץ המשפטי לממשלהמשתחצןמראשי עיריית חיפהשחקנית וקומיקאית ישראליתממלכי צרפת בעברמסרטי מל גיבסון *, קומיקאית ישראליתזמרת הולנדיתממבשרי הציונותמספרי התנ"ך *, לבוש יפני מסורתיריק ועזובאסטרונום דני, "קסטה"משוררת עברית בעברשחקנית קולנוע נורווגיתבעיה גדולה מאודגומה טבעית בסלעמחבר שלושת המוסקטריםקיבוץ בצפון, דגנת, רגישות לגלוטןבלתי יציב (בלעז)לא שמרנישרץ *, ריקוד עממי שהיה מקובל בארץ ישראלמדינה באמריקהמושב השוכן דרומית לרמלהעול, נטלמוזיקאי ישראלי, סולן להקת "מוניקה סקס" *, ספריימשחק ילדיםסוג של עשב קוצניחסילוניםחדר הקלטותשחקן ישראליהשתוממות, פליאהצורת עיצוב השיערכפר בפרובנס שבצרפת *, התנדף, נעלםממלכי ישראל במקראלהקת בנים ישראלית משנות ה-90 *, מסוגי היינותבאופן קבוע, לתמיד *, בא כוחעיר באפגניסטןנבדל מאחרעיר בגרמניהצער עמוק , פרח מן השפתנייםקיבוץ בצפוןנסער, נרגשהיעד שלוהלשון הרשמית של אתיופיהריקוד איטלקימכוכבי הלכתמחוליות הצווארמספרי התנ"ך *, מושב באזור הרצליהמחיצה ניידתבליטה בקצה הפריסופר רוסי בעברחלק קטן מאוד ממנומשורר נורבגירטרואקטיבית, לאחורהתקשה בנשימה, נחנקפונדק דרכים גדולדרך ללא מוצאהתעוררות משינהמדינה באירופההאיץטניסאי ישראלינזיר מוסלמיעם הארץקיבוץ באזור זכרון יעקבעיר בירה באסיהאבן חן יקרהמנגינה, לחןמושב השוכן דרומית לרמלהכינוי לקיבוץ נדבותאברקפשוט ומיושןאזור בירושליםהתנפח, תפחבנו הצעיר של יפת בן נח *, מספרי טולקיןנרגםדגן מאכלקטע סיום ליצירה מוזיקליתעכשווי (בלעז)מגיש רדיו ישראלי *, סמל, בלעזזמרת ומוזיקאית ישראליתמבעלי המלאכהסדרת מוצרים מסוג מסויםשאלה קשהחתול בארמיתמכוכבי הלכתנשק גרעינייהירמדינה באסיהסופר צרפתיניחאאופנהכסיל, קבוצת כוכבים *, מבנות צלפחדפרי הדרמונח בדקדוקעיר בקליפורניההפתעה גדולה, הלםפסיכולוג אוסטרידהיינו *, סינדרוםהכהן הגדולשחקנית וקומיקאית ישראליתכינוי לטורניר גביע העולם בכדורגלזורםרצפת עץלחם מטוגןהשתוקקחיקוי מדויקאניגמהחיה דומה לקוף במדגסקרקצר ותמציתיציירת ישראלית בעברצוערכלי נשיפה גדולפורטרטהשתוקקחיה דומה לקוף במדגסקרחמותה של רותהתפלחותמאפה בצורת חצי ירח, קרואסון *, מתנת בלעזעיר תיירות בצרפתסוג של עשב קוצניהועלה ממעמקים, נדלהדרגה בצה"ל *, טפטוף בלתי פוסקידעוניחלק בגוףחומר מצמידריקוד איטלקיצורה הנדסית *, פרזיטיעוף אוסטרלי גדולישן שינה קלהסופר בריטיבן תרבותנוזל הברקה לרהיטי עץ *, ענף בבלשנותלבוש של אסטרונאוטעוף דורסמחלת עינייםניחאאביו של הנביא ישעיהומנשיאי ארה"בפרי הדרמהר מאודשחקנית קולנוע נורווגיתספקולנטנרגםהצטמררזמרת יווניהקיבוץ בנגב *, עיר בירה באירופהאל היין במיתולוגיה הרומיתמטבע צרפתי קטן בעברממשפחת החתולייםשבע רצון ממה שיש לופרי עץ האלוןסרט אקשן אמריקאישחקן קולנוע בריטימוזיקאי ישראלי, סולן להקת "מוניקה סקס" *, צער עמוק , גומעשווה לכל נפש, פופולרישחקנית וקומיקאית ישראליתרגולציהמגב *, נוקדריח טובכלל תכונות האישיותמונח בטריגונומטריהרעףמין ממתקאלה רומיתמין ממתקהיא מיאנמרסולן להקת תיסלםבכבדות ובאיטיותהיא מיאנמרסיכה לשיערוולגריתנציג רשמי של מדינהמדען צרפתי בעברנוודסוג של עץ דקלבדולחגומה טבעית בסלעכלי עבודהריבה מהדריםירהבעיה גדולה מאודהרובע הצפוני ביותר בניו יורקציפור השלוםמנחה ושחקן ישראלימאכל מזרחיכינוי למכנסיים בגזרה צרהמאכל מזרחיעוף אוסטרלי גדולפרי עסיסי קטןכלי נשק אינדיאנינמנע ממנו מזוןרע, בארמיתשכונה סגורהבירת מוזמביקג'יפ, למשללויאליותפורטרטהפחדה בעלמא *, שיכור מקראיספריינשדורספורטאית עבר ישראליתנגרות רהיטים *, חריטמושב בגליל העליוןשטח יריעיתונאימושב דתי באזור עמק חפראריח בגגשחקן קולנוע אמריקאי בעברכדורסלן עבראינו עומד על שלופרח ריחנינהנה, מבלה, בסלנגבלי לברורמאמין לכל דברהסתייםמטוס קרב רוסיהתעוררות משינהמשקפתמשתחצןמשחק עם שולחן וכדוריםקאוצ'וקמחילות הצבאעשרת אלפיםסוג של כתב סתריםחומר כתובבריחהממלכה באסיהדרגת קצונה בכבאותעיר באפגניסטןמבצע צה"לי במלחמת העצמאותבוסס ברגליו"קסטה"דגן מאכלגבינה צרפתית רכהמטבע צרפתי קטן בעברשפה בינלאומיתהתפלא מאודידעוניממפכ"לי המשטרהענף בבלשנותרגולציהיישוב בגליל התחתוןמתורות הלחימהקיסר רומאי קדוםבד סינתטיהוצא מן השורשאל הינדואימכשיר צלילהשכר סופריםמספרי ארנסט המינגווינפל למשכבמושב ברמת הגולןחסילונים, בלעזדרגת קצונה בצה"ללוליין, להטוטןציפוי לעץדבר המשמש לתמיכהמגיש רדיו ישראלי *שמן צמחי המשמש ברפואהפזמונאי ישראלייישוב ליד נתניהנטמן באדמהמפני שאיבד את הונו, פשט רגל *, איטי בכושר ההבנההאיץסרט אקשן אמריקאיסרט קולנוע משנות ה-80 בבימויו של סטיבן ספילברגצד מזרחמנקה באביזר דמוי מסרקדרגת קצונה בכבאותעיר בנורווגיהלעיתיםעיר באירופהאלמוני *, מנביאי תרי עשר, בן בארינעדר דמיון ולא יצירתיכינוי לאדם המורד במוסכמות * , מסיפורי אוסקר ויילדחתיכת עץ שנשרפה חלקית *, פיזיקאי גרמני *, מאגדות הילדיםקיבוץ באזור ים המלחחלון משכיתאמורפיבריוני, תוקפןשחקן קולנוע אמריקאי בעברגבינה צרפתית רכהבלתי ראוי למאכל, מקולקללשעבר היועץ המשפטי לממשלהספר מאת ג'ון גרישםספקולנטמגדל החמצה *, תכשירים לטיפוח היופיכינוי למנורת נפט מיטלטלתאבן חן יקרהשכר סופריםשלישייה בלעזגבול בין מדינות *, מדינה באמריקהנסגר בכוח בקול חבטהחלק נלווה למכשיר או לפריט לבושחלק בגוףמנביאי תרי עשר *, עוף דורס גדולקומדיית אנימציה ממוחשבתספורטאית עבר ישראליתעיר במרוקוזמר רוק אמריקאייהיררשת דייגיםלוליין, להטוטןמחבר שלושת המוסקטריםמבעלי המלאכהכלומר (מערבית)משבעת המיניםמין ריקודעיר האבותראשון בארמיתשם אחר לבדולחעיר במצריםגדול מאוד, עצוםחסילוניםעיר האבותהתעוררות משינהמטה כלליציפוי לעץמדינה באזור הבלקןאתר בירושליםאלה יווניהחומר מתוקאינו עומד על שלוהתפלחותקשור לקוטב הצפוני *, פילוסוף יווני קדוםבירת מונטנהזמרת ושחקנית אמריקאיתאזור בשרוןמושב בדרום בארץניפויהעיר השנייה בגודלה באיראן *, מספרי הילדיםאות יווניתחוט דק בצמחחושך, עלטהמראשי עיריית ת"אסופה טרופית עזההתפרץ בכעס רבהרובע הצפוני ביותר בניו יורקכלי להרתחת מיםספר מאת מאיר שלורגולטורעיר מצרית עתיקהעיר בארץקיבוץ ליד זכרון יעקבקטף תמריםשחקנית קולנוע שוודית בעברבירת אלבניהקיבוץ בעמק חפרהוצא מן השורשמדינה במערב אפריקה, בירתה פריטאוןאמורפימגדל החמצה *, משקפתקאוצ'וקמכוכבי יוסי וג'אגרלויאליותשחקנית ובדרנית ישראליתעידוד לעשייה, דרבוןמספרי טולקיןלהוטמוראבלי לברורשלושה חודשיםכינוי לאדם אדיששיר למילים של טשרניחובסקיקיבוץ באזור זכרון יעקבבירת בלגיהסמל בלעזבירת מונטנהתוהו ובוהומחוליות הצווארמכלי המיטהנמנע ממנו מזוןזמר אופרה ספרדישאלה קשהמחזה מאת סופוקלסמאייר וסטיריקן ישראליעוף דורסוולגריתספר מאת מאיר שלוהתרחש *, חתול, בארמיתספר מאת דויד גרוסמןמושב באזור גדרהז'אנרדג מאכליריעת אלומיניום דקהמאיי מאלוקו *, מסוגי הלחמיםמדינה באמריקהלבלבשחקן ישראליאזרחמדינה באסיהמסימני הניקודעיתונאישטח יריכינוי לטורניר גביע העולם בכדורגלכינוי לאדם המורד במוסכמות *, שחקן ודוגמן בארץבתוך זמן קצרוכן הלאהיציב, עמידסופר רוסי בעברפטרנליבמאי הסרט "ירח מר" *, משרי האוצר של ישראל *, היסטוריון ישראלי בעברצייר ופסל ישראלי בעברטפטוף בלתי פוסקאתר בנגבטניסאי עבר צ'כיעץ מהגוניאופרה של פוצ'יניאתר באזור מדבר יהודהבהמת בר גדולה, תאו *, אורכידאהנעדר דמיון ולא יצירתיארמון בצרפתעושה כנדרש אך לא יותר מכךחלה בו טעות *, עיר בנורווגיהטניסאי עבר צ'כיכינוי למכונית ישנה מאוד *, מייגע, מטרידקיבוץ באזור נתיבותהיכהקיבוץ באזור ים המלחמבנות צלפחדליקוי במעגל חשמליהתגעגעו, נכספויחידה גדולה שהרכיבה את הצבא הרומיקצר ותמציתיריקוד קצבי מהיריישוב בגליל התחתוןמשקה חלבי סמיך *, סרט קולנוע משנות ה-80 בבימויו של סטיבן ספילברגטניסאי ישראלימטעמי המקרא *, אל במיתולוגיה הכנעניתבלתי מוגבלהוגה דעותממפקדי חיל האוויר הישראלי *, שחקן וקומיקאי אמריקאיספר מאת דויד גרוסמןחלון משכיתהיכהלבוש של אסטרונאוטחזר ונשמעמנביאי תרי עשר *, קיבוץ באזור השרוןבמאי הסרט "ירח מר" *, מאכל מזרחיכינוי לאדם שפל ונבזהבעל חיים לילי טורףחסילונים (בלעז)הופך משהו לשטוח ודקאבי שרוגסוג של מוזיקת רוקמשמיע קול מחריש אוזנייםבירת ניו מקסיקולויאליפידבקמושב ברמת הגולןמושב במישור החוףהחזיק, אחזגופיף מוארך בגרעין התא *, גופיף מוארך בגרעין התא *, מכשיר תקשורתלבוש יפני מסורתיסרט עם ג'יין פונדהנסתר, נעלםזרם ביהדות בעברטיפוסי, אופייניסוכר שהושחםמלחין ישראלי בעברנגמרממלכת איים באוקיינוס השקטבדיחה בלעזמגב *, מאמין לכל דברמחשבותיו הנסתרותכינוי לאדם גבוה ורזההתפרץ בכעס רבאמביוולנטישלושה חודשיםמכוכבי הלכתנהר באמריקהנבדל מאחרהצטמררחושך, עלטהמתפרק לחלקיקיםכלל תכונות האישיותפשוט ומיושןשחקן ישראליציירת ישראלית בעברמדינאי אמריקאי בעבראיטי (במוזיקה) *, ציפור השלוםפסל מכל וכלתיאורטיצייר ספרדי בעברריקוד איטלקיאברקקפיטלנעל חורפיתציירת ישראלית בעברמראשי עיריית ת"אמושא ללעגמסיפורי אוסקר ויילדמוציא אל הפועלמספרי הילדיםרע, בארמיתאמן בידור ישראליעיר בגלילמספרי התנ"ך *, מוט ארוך ודקתואר של ראש כנסייה נוצריאסטרונום דניעיר בירה באירופהלחלוטיןקיבוץ באזור נתיבותסוכר שהושחםמשבעת המיניםהעלו בחכתםתאנה מיובשתאופרה מאת בטהובןשהייה מחוץ למולדתחומר מתוקקיבוץ בתחומי המועצה האזורית מטה אשרחמותה של רותרעףמאוס ובזוי, נקלהכינוי לפתגם עממיגיבורה מאגדות הילדיםאלמוני *, כלי להרתחת מיםבית חולים בחולוןשאינו סובל דיחויבית נשים קדוםמתקפה צבאית פתאומיתשם אחר לבדולחכלי נגינהפרח מן השפתנייםעוף דורסמין דו חיסרט בידודכסיל, קבוצת כוכבים *, נזיר מוסלמיפרי עץ האלוןאלה יווניהפזמונאי ישראליסייפןעיר קדומה בארם נהריים *, ללא הפסקה, מסביב לשעוןנסגר בכוח בקול חבטהתשלום להורי הכלה *, משקפתמשמיע קול מחריש אוזנייםעיר גדולה במרכז אנגליהבלוטת הערמוניתסוג של עשב קוצנירם, נישאאסקלייטוראלה רומיתמדען ופיזיולוג רוסישינו לטובהסופר אמריקאי *, פרי עסיסי קטןקומדיית אנימציה ממוחשבתכינוי לעסק רווחי ביותרשחקנית ובדרנית ישראליתאמצעי הבעה *, ממפכ"לי המשטרהעשרת אלפיםממנהיגי הציונותפעם אחר פעםאופרה של ג'אקומו פוצ'יני, ספר מאת ג'ון גרישםצד מזרחחדר הקלטותשחקנית אמריקאית בעברממלכי ישראל, בן יהושפטמושא ללעגגלדיאטורממזכירות המדינה של ארה"במלאך חבלהמשחק קלפיםשיח ריחני ממוצא דרום אמריקאי, ליפיה לימוניתמכוכבי הלכתממקורות הירדןקצב פעימות הלבעיר באוזבקיסטן *, סירופ מאכלאלמוני *, מושב דתי באזור עמק חפרקו מתאר (בלעז) *, סופרת ופעילה חברתית אמריקאית בעברבליינדאזור בשרוןממשפחת החתולייםצמח מאכלכינוי לעסק רווחי ביותרנעדר דמיון ולא יצירתיעיר האבותפטרנלימייגע, מטרידללא סייג ובלי פשרותסופר צרפתימוראתוהו ובוהועיר בירה באסיהבעל קסם אישימשרי הביטחון של ישראל *, כשר גם למחמירים בהלכהעיר בארץנהנה, מבלה (בסלנג)שחקן וקומיקאי ישראלימדינה באפריקה, בירתה ח'רטוםסופה בצפון אמריקהבית הקולגרופיעיר הבירה של נפאלמחלת ילדים מידבקתחיקוי מדויקבאיטיות רבה במוזיקהדהיינו *, נוצץ, זוהרקיבוץ בגליל העליון *, צייר ספרדי בעברעיר, כרךסוג של פטריית מאכלאמנית בידור ישראליתשפה בינלאומיתגז (אדיש)זמר רוק אמריקאיחתיכת עץ שנשרפה חלקית *, כינוי למי שאינו רב פעלים *, פרח ריחניבית חולים באילתמאכל בשריכבדרך אגבמשרי הביטחון של ישראל *, ז'אנרעיר באירופהמין פגזשחקן ואמן בידור ישראליעם הארץפדחתעיר מצרית עתיקהמפני שהיה נוכח, באלהוטאמבסדורעיתונאי ישראליהדפונוודסופר אמריקאי *, מחטיבות הפלמחמסוגי הסוכריותכלב בר המצוי באוסטרליהריקוד איטלקישפתוןריבה מהדריםשעון עצרסוג של צמח בושם נמוךמלחין צרפתימעשרת הדיברותמושב בדרום בארץמושב בגליל העליוןרצפת עץמטה כלליפונדק דרכים גדולכדורסלן עבר אמריקאי, גופיף מוארך בגרעין התא *, זריזמאייר וסטיריקן ישראליבו זמנית *, לויאליכינוי לאדם איטי מאוד בהבנתו *, גוון של אדוםכינוי לשפתוןאיש שלג אגדיסוג של כתב סתריםטיפוסי, אופייניבחל במשהו קץ בואסטרונאוט אמריקאיקיבוץ בגליל העליון *, כל הכבודעציץ מלבנימגוון רחבמבעלי המלאכהמבעלי המלאכהסופר אנגלי בעבר מחבר אוליבר טוויסטסוג של גבינה מחלב כבשיםקיבוץ בעמק חפרקטף תמריםהלום ירחעוף דורס גדולמתפרק לחלקיקיםמשחק ילדיםעבודה קשהכדורסלן עבר אמריקאישהייה מחוץ למולדתאתר בחברוןפיזיקאי גרמני *, יסוד כימי אל-מתכתיבית נשים קדוםמושב ברמת הגולןבן בעורספר של ויליאם גולדינגבהמת בר גדולה, תאו *, מחבר "אלף שמשות זוהרות"קיבוץ במועצה האזורית עמק הירדןמונח במתמטיקהמבצע צה"לי במלחמת העצמאות *, מבחן פסיכולוגיאבי שרוגבדולחניפויאל במיתולוגיה הכנעניתעיר האבותמשרי האוצר של ישראל *, כלכלמספרי ארנסט המינגווימשורר וסופר ישראליליקוי במעגל חשמליהעיר השנייה בגודלה באיראן *, פוזיטיביזנב סוסאתר בירושליםזריזחריטמכוכבי הלכתבירת צ'ילהתעודת רישום על מקרקעין *, מדינה באמריקהמתקן לשירותי בנק *, עץ מהגוניבלתי מוגבלמאוכלסמבחן פסיכולוגיכינוי למי שאינו רב פעלים *, מין פגזשאינו סובל דיחויממקורות הירדןעיר מצרית עתיקהשיר של ריטה *, שחקן וקומיקאי ישראלייסוד כימי אל מתכתיכינוי לשפתוןקפיטלמדינה באמריקהחוט דק בצמחממקורות הירדןבן תרבותמרבה לרטוןיהירמוט ארוך ודקקיבוץ בעמק חפרגלדיאטורתרגיל בנגינהריקוד קצבי מהירבית נשים קדוםכינוי לפתגם עממיקיבוץ באזור העיר רחובותתיק לבית ספרמנביאי תרי עשר *, עיר בגרמניהתורגם הלכה למעשההכריח, אילץעול, נטלדרגה בצה"ל *, בעל מבט חודרנשק גרעינישבע רצון ממה שיש לורשת דייגיםתעודת רישום על מקרקעין *, מגדל מפורסם בצרפת * , אריה צעירמושב ברמת הגולןממנהיגי הציונותבעל השכלה גבוההנייר דבק שקוףמחלת עוראלרגיה לפריחה באביבהתפלא מאודהתעוררות משינהיהירכשר גם למחמירים בהלכהריח טובהתחרטהקו מתאר (בלעז) *, זהב מובחרמשוערי העבר של נבחרת ישראל בכדורגלגדול מאוד, עצוםאיש שלג אגדידיווח על נכסיםהיטיב *, בלוטת הערמוניתמנחת טלוויזיה ישראליתפדחתשמיים, מרומים, החזיק, אחזפרי בראשית התפתחותועציץ מלבניפסיכולוג אוסטריעוף דורסנכדו של רש"י *, נפל למשכבסוג של כובעעיר קדומה בארם נהריים *, קיבוץ באזור נתיבותמספרי התנ"ך *, פושט ידתאנה מיובשתבריכה של מי גשמים *, הופך משהו לשטוח ודקממזכירות המדינה של ארה"בבית הקולמנביאי תרי עשר *, חניך בבי"ס לקציניםבלתי ראוי למאכל, מקולקלנוזל הברקה לרהיטי עץ *, שחקנית אמריקאית בעברזרם ביהדות בעברנהר באמריקהאמבסדורמהר מאודאות יווניתבאיטיות רבה במוזיקהחניך בבי"ס לקציניםאופרה של ג'אקומו פוצ'ינייישוב בגליל העליוןמשורר וסופר ישראלימעריך נכסיםיומרן *, קפיטלמבזהטנטטיבימברק *, כבדרך אגבמסימני הניקוד בעבריתגרופיקיבוץ במועצה האזורית עמק הירדןבתוך זמן קצריישוב קהילתי במשגבתואר של ראש כנסייה נוצריכנות *, מעשרת הדיברותרגולטורבילטרלי, דו צדדיהתקשה בנשימה, נחנקריקוד עממי שהיה מקובל בארץ ישראל *, דג מאכלהיה נוכח, באמחלקה בבי"חאיטי, במוזיקה *, מעריך נכסיםאמביוולנטיחזר ונשמעמלחין צרפתיעבודה קשהמדינה במרכז אמריקהמסוגי היינותכינוי לאדם איטי מאוד בהבנתו *, מתקן לשירותי בנק *, חלק קטן מאוד ממנובליינדשערורייהמדינאי אמריקאי בעברבירת צ'ילהתבואהשרף מאובןתיאורטיבריאותפילוסוף יווני קדוםרוטב סמיך‚ דיפ *, מסימני הניקודמדינה במערב אפריקה, בירתה פריטאוןמטוס קרב רוסימלחין גרמנישפתוןראשון בארמיתבוקר *, שכונה סגורהכלי עבודהצייר ופסל ישראלי בעבררשעית, אכזריתהתנפח, תפחעיר בנורווגיהבאופן בלתי ישירנייר דבק שקוףפידבקאיבד את הונו, פשט רגל *, מחטיבות הפלמ"חללא הפסקה, מסביב לשעוןסירופ מאכלמתקפה צבאית פתאומיתמאיי מאלוקו *, היעד שלולא שמרניחכם, נבוןאריה צעירשיח ריחני ממוצא דרום אמריקאי, ליפיה לימוניתשחקנית קולנוע איטלקייהדיזיינר של פריטי לבושבעל קסם אישיפריפריאלירם, נישאמדען צרפתי בעברקיבוץ בנגב *, התנגש במכשול בטעותקיבוץ באזור השרוןאתר בחברוןסייפןחלה בו טעות *, מאכל צפון אפריקאינכדו של רש"י *, מין דו חיבית נשים קדוםאל מרכזי במיתולוגיה ההינדואית *, ביטול עונש מאסר או הקלה בושחקנית קולנוע איטלקייהמנקה באביזר דמוי מסרקשחקנית ובדרנית ישראליתאסקלייטורמחלת עוראופרה מאת בטהובןמגדל מפורסם בצרפת *, ממפקדי חיל האוויר הישראלי *, אלרגיה לפריחה באביבבעל השכלה גבוההתבואההדפוקומיקאית ישראליתצמח מאכלשחקנית ובדרנית ישראליתספר מאת מאיר שלומספרי א"ב יהושע *, נעל חורפיתפושט ידמכוכבי יוסי וג'אגרעיר גדולה במרכז אנגליהמאכל בשרימשחק קלפיםממלכי ישראל, בן יהושפטבעל מבט חודרמסוגי הסוכריותאנגלידו צדדימדינה באפריקה, בירתה חרטוםמספרי אלי עמירמכלי המיטהעיר באיטליהקונסרביםבירת בלגיההוגה דעותוכן הלאהפלדה שאינה מחלידהנסיגה פתאומיתסופרת ופעילה חברתית אמריקאית בעברכינוי למכונית ישנה מאוד *, מלחין ישראלי בעברעיר באוזבקיסטן *, אתר באזור מדבר יהודהסוג של גבינה מחלב כבשיםמנחת טלוויזיה ישראליתבילטרלי, דו צדדימסימני הניקוד בעבריתקיבוץ בעמק חפרסוג של זכוכית לייצור כלי בישולכנות *, שחקן ואמן בידור ישראליממלכת איים באוקיינוס השקטמנביאי תרי עשר *, מדינה בדרום אמריקה *, שתה, לגםאל היין במיתולוגיה הרומיתפעם אחר פעם

כתוב תגובה


7 − = שלוש

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S