פבר 2, 2019
admin

תשחץ או תשבץ*

sec- all def

אלפית, שפופרת רפואית, גל גדול *, רוטב סמיך *, עיוורוןסופר וצייר ישראלי *, חומר המופרש על ידי דבורים *, גזע כבשיםמחלקי היממהאיחול לפני משימה או מבחןעיר יוונית קדומהקני תבואה מיובשיםעיר יוונית קדומההיה שבע רצוןמעשי, פרקטידוגמנית אמריקאית ותיקהממקימי כל ישראל חבריםמרהיב עוזאחד הצבעיםבני לוויהמושב בדרום ירושליםשדולןשיר עברי למילים של אהוד מנורסרט אמריקאי *, עוף ליליאל רומי דו פרצופיאין בעד מהפס עץ דק וצרדג מאכל טורף לוקוסספקולנטאיבר בגוף הדגיםבית נשים קדוםמפועלי הבנייןאחד מ"האחים מרקס"מראשי ממשלות ישראלהוא רעואלבעל תפקיד במשטרהשחקנית ישראליתדג מאכלידוע מראשכינויו של רבי מאירהיעדר צלילות, עכירותשומן הגוףפסיכולוג אוסטריממקורות הירדןצהליחידה לתדירויות גבוהותדחפורתכנית טלוויזיה לילדיםמכל לחימום מיםורבלימרק ירקות ספרדינזל לאטולעג, עקץמושב בערבהאתר תיירות באזור קנדה *, תפיסת עולם בדבר מתן גמולריחוףמכוכבי הלכת *, מועצה מקומית בדרום הארץ *, אינסטלטורמספרי עירית לינורהרקדנית הראשית במופע בלטישישזמר אופרה ספרדימספרי הילדיםאינו עולה בקנה אחדמטוס סילוןקובע כלליםירק גינה ממשפחת המצליביםרמה תרבותיתהציפור הלאומית של ישראלנערה יפהמשעשע, מהנהנבחשו עם חומרים אחריםהיה שבע רצוןמשרי החינוך של ישראלבמועדנרגש מאודסיום, סוףדרך, משעולמשורר עבריידוע מראש,  מבצע צה"לי משנת 1978 *, שחקן ישראליאבי נחנהר בסיביר *, אלף אלפיםמכלי השחמטבירת חבל הבאסקים בספרדסרט עם ברוס וויליס *, כינוי לאקרן בקולנועיצירה משעשעתמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםעוויתות בלתי נשלטות באיברי הגוף *, שחקנית ישראליתסופר גרמנימאושר*, צמח מאכלדרגה בצבאות זרים המקבילה לרב טוראיהוליכו אותם, הודרכוקיבוץ בעמק הירדןאחד מכינוייה של ירושליםמזימת רשעמחזאי אירי *, מלשונות המזרח הרחוקמלחין הונגרי *, נערה יפהלעולמי עדמחוז ברוסיה *, בעלי ערך רבכלב שעשועיםמנביאי תרי עשר *, חסר שכלמשקע המצטבר בקומקוםקובע כלליםמשורר עבריצמח תבליןהשם הרומי המזוהה עם דיוניסוססרט קולנוע ישראלישייך לממון, כספי *, אתר באזור לודעגורןמכופתרמנגני התזמורתיצירה משעשעתעיר ברצועת עזהצמח בר קוצנילמשל *, אחיו של אברהם אבינואלפיתגרניטצמח תבליןסחרור מהיר (בבלט) *, כלכלןיחידת אירוח בבית מלון , אודם *, תאנה מיובשתעיר בבלגיה *, כינוי לחייל קרבי (בסלנג)קסם אישישיירי גחלים לוחשות *, אב בשרבני לוויהמשקע המצטבר בקומקוםמציפורי השיראי באיים הקריבייםשדולןמעמדה המדיני של ארה"ב *, יישוב בגלילמחלת מעיים חריפהעיר מקראיתקונצרט יחידשוב ושוב במהלך היום *, אל רומי דו פרצופישחקנית ישראליתמשלם עבור שימוש זמניבעל קרניים מדברי ממשפחת האנטילופותספר של ג'ק לונדוןשלטון של ארבעה אנשיםאסטרונוםמעשי, פרקטי *, כינוי למקום ייסורים בגיהינוםסופר ממוצא הודיפחדןכלי הקשה אלקטרוניכפי שכתוב בהמשךמי שלא נימולשחקן קולנוע אמריקאיאיחול לפני משימה או מבחןטיים אאוטפס עץ דק וצראליל השבטאובדן זיכרון מוחלט או חלקיכינוי לאקרן בקולנועמין טורףהפך מוחלטמעמי כנעןצורן, בלעזספר של אייל מגדארטישוקשליט רודן, עריץמושב בדרום ירושליםמשקה אלכוהולי *, מושב בגליל העליוןקשה הבנה *, נבחשו עם חומרים אחריםצמח מאכלסוג צמרבית הנבחרים של גרמניהסמוברשפה מדוברת באפריקהבכובד ראשבמאי ושחקן קולנוע אמריקאישיר עברי למילים של אהוד מנור, אינסטלטורמועדון כדורגל איטלקיכלי קיבולגזע כבשיםבכיבדומה לו *, בלתי מסודר, פרועעיוורוןסוג סלעקפדן ודייקןעיר, כרךבשבילבהרת קיץפרשה בחומש שמותמדינה בארצות הברית, מחסום לפי הבהמה *מדינה בארה"ב, בירתה סיינט פולצמח בר קוצניענב מיובש *, לעג, זלזולשחקנית שוודית בעברהצלת חייםניב, להגשופט מקראיסימן לכניעהבית מרזח, מסבאהעמודי השער בכדורגלמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםבעל עין אחתנהר בגרמניהתאנה מיובשתכינוי שניתן לאתלט אמיל זטופקמנשיאי ביהמ"ש העליוןתחרות יופי עולמיתצהלשחקן וקומיקאי אמריקאי בעברסופר וצייר ישראלי * , נהר בגרמניהדבר מאוס ודוחהמאכל איטלקיעיר ברומניהתוכנית טלוויזיה לילדיםפרק זמן גאולוגיאלף אלפיםמראשי ממשלות ישראלפסיכולוג גרמניחלון קטן, צוהרשקנאירופא ומחנך יהודי פולנילמשל *, דיקטטורהסוג של מוזיקת רוקסרט של היצ'קוקנהר באירופה *, ממקורות הירדןמאכל מטוגןבני לוויהחטוטרת הגמלקשה לב, חסר רחמיםמוג לבפסיכולוג אמריקאי *, סוחראכזבה מרהצורן, בלעזעיר בירה באירופהסיום, סוףמנשות למךצלע במשולש ישר זוויתחדל לקוותכיסוי דקורטיבי לקירות פנימייםחוצפהטוב לב, אציליחגורה רחבהלוטרהכלי נשק אינדיאנימבפנים בארמיתף, בגד עליון יפנימכוכבי הלכתכלכלת שוק חופשיפילוסוף אנגליעיר בארה"בסימולטנימתקן לשירותי בנק *, מלשין (בסלנג)למשל *, משחק קלפים ליחידפרחחי *, בשר בקר צלוי *, לינקספילוסוף צרפתיורטיקליזמר קנדי *, אינו מקובל חברתיתעם מקראי קדום, מאויבי ישראלאמנות לחימה סיניתפרומו *, מושב בנגבצמח ברסופר בריטי מוסלמיחרם כלכלי *, משל לעקשןקבוצת בהמות הרועות יחדסבו של משה רבנו *, מונע התפרצותמלשין (בסלנג)מדינה בחוף המערבי של אפריקהסוג של גבינה איטלקיתקני תבואה מיובשיםהקטע המסיים יצירה מוזיקליתעוף דורסממחזות שייקספירחצי אי בחוף הדרומי של סיןמושב בצפון השרוןבלתי מסודר, פרועאתר תיירות באזור קנדה *, דיקטטורהאנדרטהבעל קרניים מדברי ממשפחת האנטילופותמחלקי היממהמיצירות מוצרטממחזות ארתור מילרצמח צעיר, שתילחלש, רופףידוע שםכפי שמתחייבבוץהולם, פועםעיצוב וגזירת השיערדוגמנית אמריקאית ותיקהאמן חושים ישראלי *, מבנה לכבשים ולעיזים *, נרגש מאודהשתרענשרףגדוש באנשים *, בושם המופק מצמח האזוביוןחומר המופרש על ידי דבורים *, מושב בעמק יזרעאלענייני היוםבעלי ערך רבעיר נמל בטנסי שבארה"בהתרגז מאודכינוי לטיפוס מרובעקיבוץ ליד הכנרתנוזל חיטוי בעל ריח חריףאין (בארמית)אב בשראל רומי דו פרצופיספר של ג'ק לונדוןהוליכו אותם, הודרכוממקימי כל ישראל חבריםכפי שמתחייבתפיסת עולם בדבר מתן גמולשחקן בריטימשרי המשפטים של ישראלתכנון של דבר חדששם אחר לפרי חבושעובד אדמה *, סופרת אנגלייהדג מאכל טורף, לוקוסבית נשים קדוםעיר בקליפורניהחיסל לחלוטין תופעה מסוימתמחלקי החושןמרק ירקות ספרדיזמר אמריקאימסרטי רומן פולנסקי, שחקנית שוודית בעברבירת בוסניה והרצגובינהשיח בר קוצני בעל פירות קטניםעוף דורסאחד הצבעיםקל דעת *, עיר בתאילנדתואר יוקרתי לשרירניםפילגשעיר מקראיתמכלי השחמטהתגשםפלצורריקוד יווני עממימטוס סילוןפלגיאטסוג של גבינה איטלקיתקרא בעל פה ובהדגשהבשבילגל גדול *, חסר השכלההמשקל כולל האריזהקריאת שבח והערכהבו זמני *, אל הינדואיעוף דורסשזירת חוטיםגפילטע פישקיבוץ באזור מגידועמודי השער בכדורגלמלשין, בסלנגמכופתרמספרי עירית לינורמפרשני המקרא, עיר במרכז הארץבנו הצעיר של יפת בן נח *, אתר גבורה בגליל העליוןבעל תפקיד במשטרהדרגה בצבאות זרים המקבילה לרב טוראישליט רודן, עריץשוב ושוב במהלך היום *, עוף ליליסוג סלעמשעשע, מהנהגז דליק חסר צבעשקנאיהיא "התעלה האנגלית"סימן לכניעהאל במיתולוגיה ההינדואיתבכובד ראשנמלא שמחהמוג לבנטייה לא לוותר בקלותסרט עם ג'וליה רוברטסמרהיב עוזמושב בגליל העליוןפרסום דיבה, עווית לא רצוניתחלש, רופףכוכב פורטוגליתוססבמאי ושחקן קולנוע אמריקאימלך הקופיםמלשונות המזרח הרחוקפרשה בחומש שמותקונצרט יחידבזארמשרי החינוך של ישראלסרט קולנוע אמריקאיהקפידה על הפרטים הקטניםכפר דרוזי בגליל *, מלחינה ישראליתאהובת נפשואחד מכינוייה של ירושליםמושב בצפון השרוןמסוגי הטיליםשחקן אמריקאיורבלימושב בתחומי חבל מודיעיןסרט עם בראד פיטסרט עם ברוס וויליס *, אחד מ"האחים מרקס"חסר השכלהמרק יפנימנביאי תרי עשר *, מין טורףלינקסעיר במרכז הארץאדישמאייר ישראליצמח צעיר, שתילאזר אומץכף גדולה לערבובדג מאכלמגדל תצפית *, גיבור ציד מקראישחקן ישראליבעל חיים לילי טורףהחלק החשוב והמרכזימציפורי השיר, בדיוק *, דמות במיתולוגיה היווניתכלי נשק אינדיאניחרם כלכלי *, כלי קיבולבגד עליון יפנידרגת קצונה בכירה בצה"ל, ריחןמושב בנגב, פסיכולוג אוסטריבדוק ומנוסה, מוכחכינוי לאקרן הקולנועאבי נחירק גינה ממשפחת המצליביםמנשיאי ביהמ"ש העליון, תוססמעמדה המדיני של ארה"ב *, חסר שכלדממת"אין בעד מה"דג מאכלסמוברמשורר ישראלי בעבר מחבר היה או לא היהדיפ-פריזהשם הרומי המזוהה עם דיוניסוסגיבור ציד מקראימרכז לחינוך גופני בארץסחיטת עטיניםהקיף בזרועותיוגפילטע פישהנהיג את מהפכת אוקטובר *, מנשות למךכפי שכתוב בהמשךאמן בידור בארץקמחא דפסחאלועג, מבזהגז דליק חסר צבעשותף לדעה או פעולה *, ממציא שפת האספרנטושטח ירימושב בעמק יזרעאלמעניין מאודמחלת מעיים חריפהמין אגוזכלי הקשה אלקטרונייישוב בגלילמסימני הניקוד העברימחבר כולם היו בנייאתר באזור לודמבפנים בארמיתמאושר *, מין פצצהכלב שעשועיםציור על קיר *, אחיו של אברהם אבינוממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורסלכינוי לאדם חריג בסביבתורוטב סמיך *, מסימני הניקוד העבריציפוי דקורטיבי לקירות פנימייםתקר (בלעז)אל הינדואילהקה ישראליתקללה נמרצתמיובלי הירדןמזימת רשעמחלקי הפניםשכל, חוכמהעווית לא רצוניתאפודת נשים קצרה *, תכשיט לצווארקיבוץ באזור נהריהמכשול, תקלה, מושב בגליל התחתוןחטוטרת הגמלסוג של מוזיקת רוקפרח לבן וריחנימכניס למתח נפשי (בלשון הדיבור)כלי שיטחומר המיוצר על ידי דבוריםנהר בגרמניהמספרי ג'ק לונדון *, ריחוףמין גבינה, קרוב לוודאיבשתיקהכף גדולה לערבוב, נהר בסיביר *, ללא הרף (בלשון הדיבור)אכזריממחזות שייקספירמנגידי בנק ישראל בעברנהר גדול באירופה *, חצי אי בחוף הדרומי של סיןסרט עם דסטין הופמן, מעניין מאודבדוק ומנוסה, מוכחכינוי לשכינהאקראיעובד אדמה *, הולם, פועםפילוסוף אנגליעם כנענירמה תרבותיתעם מקראי קדום, מאויבי ישראלקרוב לוודאישחקן אמריקאימאמן וכדורסלן עבר ישראליייתכן, עץ נויחולצת טריקודג מאכל, פורלכרזה לתלייה במקום ציבורירכיב דמוי חוט דק בצמחראש עירייה בארץכיסוי דקורטיבי לקירות פנימייםדממתעיר בארה"באלה במיתולוגיה היווניתתשלום חובה, פלגיאטיסוד כימיאדם ישרמטבע מבוזר *, בזארחורפן, טמבוןאודישןבירת רומניהמושא ללעג או לצחוק, ספקולנטאיבדו את לחותםכתב ופרשן חדשות בטלוויזיהכלאחר ידרופא ומחנך יהודי פולנימנשיאי ביהמ"ש העליוןמשרי המשפטים של ישראלעיצוב וגזירת השיער, חסר השכלהרב חובלמין חרק טורףפרומואסםבמאי קולנוע ישראליסוג של קוף קטןנפנפתנמלא שמחהנוזל חיטוי בעל ריח חריףעיר הבירה של סוריהמרכיב בתנועה הדמוגרפיתבני לוויהסופר ממוצא הודירובע ידוע בלונדוןסוחראי ביפן *, האי הגדול בעולם *, מונע התפרצותתואר יוקרתי לשרירנים, ספרותנטייה לא לוותר בקלותשרשרת הרים באמריקה, קסם אישיקתרזיסדבר מאוס ודוחההציפור הלאומית של ישראלצללית בלעזמפועלי הבנייןמראשי ממשלות ישראלעורך דיןכתב ופרשן חדשות בטלוויזיההודעה מועברתרכיב דמוי חוט דק בצמחללא מאמץ, בנקלזמר קנדי *, שיח בר קוצני *, מלשין (בסלנג)מנסיכי מוסקבהכינוי למקום ייסורים בגיהינוםמשוכני העציםעיר באנגליהקליינטחלון קטן, צוהראמנות לחימה סיניתהתמלא אומץמכונית אמריקאיתמושב בתחומי חבל מודיעיןסרט מד"במקום מחסהמדענית פולנייה זוכת פרס נובלללא מאמץ, בנקלמטוס סער אמריקאיאדם מוזר, דמות קומיקס בדיוניתטפטוף בלתי פוסק *, סוג צמרענב מיובש *, פרובינציה בקנדה *, יצור אגדי בעל עין אחתעיר בקליפורניהקריאת רוגז *, זמר אמריקאיהכין מזון באש, עוף דורסבמאי ישראליעיר מקראיתליגניןרפה ידיים, דפטיסטמרכיב בתנועה הדמוגרפיתקל דעת *, קיקיוניעיתונאי וח"כ לשעברתבשיל בשרימחבר כולם היו בנייבגד עליון יפנינהר באפריקה *, מטוס סער אמריקאיללא הרף, בלשון הדיבורבמאי קולנוע בריטי בעברהפסיקו זמנית עבודתו של מישהואימפולסמושב בעמק יזרעאלנס הרוחיין או בושם תלמודפרסטיז'האדם לא חברותי (בסלנג)שחקן בריטימטיל אשמה בבית משפטבלי כוונה מיוחדתמושב באזור לודמעיכה וכתישהקומפוטמי שלא נימולאמן בידור בארץקיבוץ בעמק החולה *, דיפ-פריזממחזות ארתור מילרנשרףעיר בקפריסיןשחקן ישראלימשוגעשומן הגוףבמאי ישראליבעל חיים ימירכס באסיהאזר אומץמכונה ליישור והידוקהעלו בחכתםדמות קומיקס בדיוניתשייך לממון, כספי *, כלי שיטאפיפיתדחפורעץ מקראימצורות האנרגיהבמוקדם או במאוחרצבע חום צהובבית מרזח, מסבאהמושב ליד אשקלוןגזרה בדקדוק *, אדישאיבר בגוף הדגיםכיפוףבמאי ישראלימחלקי החושןבצליל הולך ומתגברמושב ליד בית שמשנהר גדול באירופה *, במאי קולנוע בריטי בעברסרט מד"בסופר ממוצא הודיאורלוגיןרחב לבחולצת טריקומערכתי (בלעז)פגע, חיבל *, פרשה בספר שמות *, כינוי מליצי לעם ישראלהמרבה לדרושמפרשני המקרא *, ריחןממציא שפת האספרנטוטניסאית ישראליתשבחמעתה ועד עולםדברי דיבהממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורסלעיר בגרמניהלא נשאר ממנו, נגמרמושב בגליל העליוןנשגביםזמר אופרה ספרדי, אוושהמחסום לפי הבהמה *,  אטום לחלוטיןעיר בבלגיה *, מתוכניות הריאליטימנשיאי ארה"ב, חסר שכלדבר הבא במקום הדבר המקוריסוג של משקה אלכוהולימלחין הונגרי *, כרזה לתלייה במקום ציבורימושב בגליל התחתוןמבני אדם וחוהעיר באיטליהמנומר *, סרט עם ברוס וויליס *, כוכב פורטוגלי, הענקהמושב בנגבמונח במתמטיקהמושב בעמק יזרעאל , חוקר ארצות ונציאניפריט לבוש *, מיובלי הירדןכינויו של רבי מאירבלי למהרהמשקל כולל האריזה, משפיע, מלחינה ישראליתשליחאריג חזקפגע, חיבלחיית כיס באוסטרליהארטישוקהצליח לשדל ולהשפיעשרשרת הרים באמריקהחרק או זוחל קטן, שרץ *, מעגן לכלי שיטח"כ מטעם יהדות התורהחידת ציורים, חותן משה רבנומסוגי הטיליםקצר ותמציתיאורלוגיןממאמני נבחרת ישראל בכדורגל, זמרת ישראליתלא נשאר ממנו, נגמרחסר צדק, לא פיירמילת שאלהבירת בוסניה והרצגובינהעיר בשומרון *, זמר אוסטרליסחיטת עטיניםהחלק האחרון, סוףשאיכותו מעולהמדינה בארה"בעיר במצריםסוג של קוף קטןלשוואשחקן ישראליחתיכה, נתח *, פסק זמן (בלעז)זמר ישראלי, מחברי להקת "תיסלם"קיבוץ בדרום הארץמתוכניות הריאליטיאליל השבטקיבוץ בגליל העליון *, שכל, חוכמה, אזרח של בירת איטליהזאב ערבות *, קריאת רווחה לאחר היחלצות ממטרדחלוקת שטח למגרשים *, מכל לחימום מיםאטום לחלוטיןמעמי כנעןנוכלת קולנועיתגזרה בדקדוק *, מילת שאלהלגלגני, עוקצני (בלעז)רוח מזרחית חמהעיירה באיטליה *, מנגני התזמורת, החלק האחרון, סוףמושב במרכז הארץנשגבשמו הנוסף של כפר חושןהיעדר צלילות, עכירותאימפולסמפיק ובמאי ישראלימין חרקדחף חולני לגנוב, עיר במצריםעוויתות בלתי נשלטות באיברי הגוף *, שחקנית ישראליתאל מרכזי במיתולוגיה ההינדואית *, לא מוגדר, מופשטעיר בדרום אפריקהעיר בשומרון *, בשר בקר צלוי *, סבו של משה רבנו *, קיימות, נמצאותמוזיקאי ישראלימושב בבקעת הירדן *, תואר יוקרתי לשרירניםמצרךמספרי ג'ק לונדון *, מושב בעמק יזרעאלתקר (בלעז)יחידת אירוח בבית מלוןהשתרעתחושת ריקנותזמר ישראליטוב לב, אציליקשה לב, חסר רחמיםמדינה באוקיינוס השקט *, לא בהדרגתיותיחידת מטבע אנגליתהפעלת מכונת דפוסזמר ומוזיקאי ישראלילפני כן, קודם (בארמית)בסט סלרמלחין גרמניפריט לבוש *, אלומת שיבוליםכינוי לארשת קפואהעיר בירה באירופהקיקיוניצלע במשולש ישר זוויתעיר, כרךכינוי לטיפוס מרובעמצורות האנרגיהעגורןקבוצת צרכניםשחקן ישראלי בעבר *, סופר וחבר כנסת בעברשיירי גחלים לוחשות *, בירת מרוקו *, בעל חיים לילי טורףישישתיאורטימין פצצהשפופרת רפואיתרחב לבאל הינדואיצמח תבליןשחקן קולנוע אמריקאי, במאי קולנוע ישראליבירת חבל הבאסקים בספרד *, כינוי לנפטהנהיג את מהפכת אוקטובר *, שופט מקראיאוניית מלחמהסוכר פירותפסיכולוג גרמניאזור בהרי שומרוןכינוי לתורת המסתורין היהודיתריח ניחוחמועצה מקומית בדרום הארץ *, מרק יפניעשב קוצנימנגידי בנק ישראל בעבראחת המחתרותזמר אוסטרלימציאותירופא כליותמאייר ישראלי, הישברותבירת רומניהעיר בגרמניהבן למך וצילהמצרךאיבדו את לחותםחדל לקוות, מושב בשרוןסופר וחבר כנסת בעברעוקצני ודוקרניאסם, התעללות *, פילגשקריאת שבח והערכהשם אחר לפרי חבוששחקנית ישראליתדג מאכל, פורל, העליבמושב במרכז הארץקרא בעל פה ובהדגשהירק מאכלבמאי אמריקאיחדר נוחיותשחקן וקומיקאי בארץחותן משה רבנונהר באירופה *, חבל ארץ בצרפתזמרת ושחקנית ישראליתעניים (בסלנג), טרקטור מעמיסאכזריסופר וממשיל משלים רוסיעוף דורס לילי ממשפחת הינשופייםדיאלקטמשורר ישראלי בעבר, מחבר "היה או לא היה"דג מאכלקללה נמרצתמגדל תצפית *, פלוני אלמוניכינוי לאקרן הקולנועלא בהדרגתיותקבוצת בהמות הרועות יחדלמשל *, לנצח נצחיםסבו של משה רבנוצללית (בלעז)רב חובלדמיון שוואלוטרה, פיקניקמוזיקאי וזמר ישראליהוצא לפועלמכונה ליישור והידוקמכוכבי הלכת *, פועל, לא כבויפלוני אלמוניעגורןלעג, זלזולנחל בגליל התחתוןמראשי ממשלות ישראלבצליל הולך ומתגבראסטרונום, שרשרת הרים באמריקההוא "הנשר הגדול"סרט בידוד בלעזסרט של היצ'קוקהתרגז מאודסגן מנהל כלליענייני היוםעוקצני ודוקרנירציני *, מסרטי וולט דיסניסרט עם דסטין הופמןצללית בלעזריקוד יווני עממילא מוגדר, מופשטמשל לעקשןקול רם וחזקגלדיאטוראורלוגיןמבחוץ *, ישיבה חרדית ותיקההמתואר בקווים כלליים בלבדאם המרגליתמינרלדרך, משעולטרקטור מעמיסמונח במתמטיקהדחפור (בלעז)מעצב גופנים ישראלימלכה פרסיתסרט מתח אמריקאישותף לדעה או פעולה *, טיפשי (בסלנג)באופן פרופורציונלימוזיקאי וזמר ישראלינזל לאטוציפוי דקורטיבי לקירות פנימייםסופר גרמנימבני אדם וחוהציור על קיר *, קיבוץ בבקעת הירדןהתנגדות נחרצת, תואר יוקרתי לשרירניםסימולטניאקראיזמר בריטיקיבוץ באזור נהריהמסרטי וולט דיסנימושב בערבהמפיק ובמאי ישראלימכופתרמושב בנגבקיבוץ ליד הכנרתדבר הבא במקום הדבר המקורימושב בעמק יזרעאלפרימטרמדינה באמריקהרוח מזרחית חמהגז רדיואקטיביסבו של משה רבנומיוסרמרכז לחינוך גופני בארץיחידת מטבע אנגליתכלי עבודה חקלאיאדם לא חברותי (בסלנג)אפודת נשים קצרה *, עיר בירה באירופההאי הגדול בעולם *, מדינה באמריקהסטרוקטורליזוגתו של פופאיעיר ברצועת עזה, עיר הבירה של סוריהשנעשה מתוך כוונה רעהמין תסרוקתקפריזיותממאמני נבחרת ישראל בכדורגלשערורייהירק מאכלאינו מקובל חברתיתמושב בצפון הארץדלות בשר, רזוןבסט סלרסמלי, בלעזאמן חושים ישראלי *, אזור בהרי שומרוןהיא "התעלה האנגלית"לועג, מבזהמייסד דת הודימראשי ממשלת הודוחרק עוקצנימושב בשרוןשטח ירי,כוח עמידה, אופטימיותקולקטיבי *, לשוואללא מאמץ, בנקלהרקדנית הראשית במופע בלטקיצוני, דרסטיחוצפהלינגוויסטיאי באיים הקריבייםקיימות, נמצאותמגנטקיבוץ באזור מגידותבשיל בשריספר של אייל מגדקיבוץ בבקעת הירדןמדינה בארה"במחלקי התנ"ךעץ נויזמר נודד בימי הבינייםסופר ומאייר אמריקאיסרט של אלפרד היצ'קוקקשה הבנה *, רוחות של מתיםשליחורטיקלי, נדיבותמין חרק טורףכינוי שניתן לאתלט אמיל זטופקרוטציהמשקה אלכוהולי *, מושב בשרוןאמירה של דברי שבחמוזיקאי ישראלי וחבר לשעבר בלהקת "כוורת"רציני *, עיר ערבית במחוז הצפוןמחזיק מעמד, יציבעיר בקפריסיןפחדןקיבוץ במחוז המרכז, הססניהמרבה לדרושגיבוב מיליםפטפוטעיר בירה ערבית, גז חסר צבעלהקה ישראליתעיר הבירה של מולדביהמסלול בצורת עקלתוןמנגידי בנק ישראלקמחא דפסחאעץ נוי גבוהפילוסוף צרפתיבמועדעשב ממשפחת הדגנייםכלי נשק ארטילריכינוי לבוגר המתנהג כילדמלחין צ'כי *, כלאחר ידיעץכינוי לאדם חריג בסביבתומייסד דת הודימושב ליד בית שמשפועל, לא כבוימין מחלהאסכלהנתפס בשכל, נקלטמשקע מינרלי דמוי עמוד (זקיף)מאמן כדורגל ישראליהקטע המסיים יצירה מוזיקליתסחיטת עטיניםאם המרגליתחסר צדק, לא פיירמציאותיהוא "הנשר הגדול"במאי ושחקן קולנוע אמריקאיספר מאת לואיזה מיי אלקוט *, חתיכה, נתח *, למראית עין, על פניוחיסל לחלוטין תופעה מסוימתדמיון שוואשחקן וקומיקאי אמריקאי בעברנחלץ ללא פגע, שיח בר קוצני *, החלק החשוב והמרכזימשרי הביטחון של ישראל *, אלה במיתולוגיה היווניתשחקנית אמריקאית בעברסרט בידוד בלעזמכלי ההקשה *, חרק או זוחל קטן, שרץ *, מחשבה *, מציאותימדינת אי בים הקריביעיר בירה באירופהטמבוןמראשי הממשלהאכילת בשר אדםספר מאת לואיזה מיי אלקוט *, במאי קולנוע ישראלימין חרקתנין, חומר הגורם לתגובה כימיתבדולח, קריסטלככתוב בהמשךלעיתים קרובות למדי *, פרודוקט, מצרךטניסאית ישראליתכינוי לתורת המסתורין היהודיתסמלי בלעזמלכה פרסיתכלי עבודה, סופרת אנגלייהראש עירייה בארץ, דרגת קצונה בכירה בצה"למושב במרכז הארץבדיוק *, התכתשמושב בצפון הארץבירה הנזכרת במגילת אסתרקיבוץ ליד ראש הנקרהדו שיחפרימטרסופרת ופזמונאית ישראליתבנם של הגר ואברהםמלא יופיפרח לבן וריחניהוצא לפועלזאב ערבות *, נדבהכינוי לאמריקאי, זמר ישראלי ולשעבר חבר בלהקת תיסלםפיגמנטתכשיט לצווארטיים אאוטתסבוכת הנובעת מחוסר מזלבכייניהיטל נדל"ןאחת המחתרותסרט עם בראד פיטמספרי אלבר קאמיזמר ישראלי ולשעבר חבר בלהקת תיסלםאין די בזה (בארמית)מכוכבי הלכת *, קיבוץ בגליל העליון *, נדיבותעיר בתאילנדנהר בגרמניהגיבור ספרותיכלי עבודה חקלאיקצר ותמציתיבית הנבחרים של גרמניהאינו עולה בקנה אחדלאמיתו של דברבמאי ושחקן קולנוע אמריקאיאלומת שיבוליםחומר המיוצר על ידי דבוריםפרשה בספר שמות *, תחרות יופי עולמיתארגון צבאי יהודי בעברהעליבמתכניות הריאליטימשוגעספר מאת מיכל שלומציאותיסגן מנהל כללירוממותישיבה חרדית ותיקהדחף חולני לגנובעוסק בענייני תדמית ופרסוםמעגן לכלי שיטטורבןזמר ומוזיקאי ישראלימראשי עיריית ת"א יפונהר באפריקה *, קליינט, לקוחחבל ארץ בצרפתהקפידה על הפרטים הקטניםעשב ממשפחת הדגנייםמנשיאי ארה"באזרח של בירת איטליה, צמח תבליןחרק עוקצנימחזאי אירי *, עיר באיטליהסטטוס קוובוץכפר דרוזי בגליל *, מטבע מבוזר *, עיר נמל בטורקיהתיאורטיהססניזמרת ומוזיקאית ישראליתציפור שיר קטנהמפוחד מאודקיבוץ בעמק החולה *, מפוחד מאודיונק ימיקפדן ודייקןמדינה בארה"ב *, אי גדול באוקיינוס האטלנטירוטציהריקוד הונגרי *, קיבוץ בחולות חלוצה *, סגן משנהיתרוןממעלי הגירהמחלקי התנ"ךרמה תרבותיתגלדיאטורקרנזולהתעללות *, בירת ניו מקסיקומגנטבו-זמני *, תחזית מזג אוויר למספר ימיםיסוד כימי אל-מתכתיגז רדיואקטיביעיר ברומניהאל הינדואימין ריקודבכייניבמוקדם או במאוחרצחוק והיתולבלי כוונה מיוחדתאהובת נפשואל השאול במיתולוגיה הרומיתמיצירות מוצרטאספקלריהאין (בארמית)מלחין צ'כי *, מבנה על הר הביתהגיונימעיכה וכתישהמשרי הביטחון של ישראל *, תבלין חריף דרום אמריקאייסוד כימי אל-מתכתיכלי נשק ארטילריעם כנענילפני כן, קודם (בארמית)פטפוטרדמת (בלעז)משחק קלפים ליחידלגימה, גמיעההתכתשבלייזרמטיל אשמה בבית משפטנחל בגליל התחתוןמדינה באוקיינוס השקט *, מיוסרשכונה בתל אביב *, מינרלאתר גבורה בגליל העליוןמקום התכנסות *, כינוי לארשת קפואהמחזאי צרפתיקיבוץ בנגב *, לאמיתו של דברסופר עברימוזיקאי ישראלי, תואר יוקרתי לשרירניםללא שום עיכובמושב ליד אשקלוןמין אריג רךפסיכולוג אמריקאישיח בר קוצני בעל פירות קטניםגיבוב מיליםריח ניחוחבנו הצעיר של יפת בן נח *, מראשי עיריית ת"א יפומאמן כדורגל ישראלינשגברעיון עם חזון"בכל מחיר" *, הגיוניבמאי קולנוע צרפתיהיה המום, בלשון הדיבור *, משרי הביטחון של ישראל *, שחקן אוסטרלי, בת לשוןרוממותמתוכנן בפיקחות ובעורמהדמות במיתולוגיה היווניתקלע ליריית אבנים *, היטל נדל"ןצמח ברייתכן, צמח ברמדינת אי בים הקריביאלומת שיבוליםמחזה של סמואל בקטעיר הבירה של ניו זילנדפיקניקשנעשה מתוך כוונה רעהחגורה רחבהנתפס בשכל, נקלטרזוננסבירה הנזכרת במגילת אסתרתבלין חריף דרום אמריקאיגלריהשמו הנוסף של כפר חושןמתוך כוונה להרגיזמכשול, תקלהרובע ידוע בלונדוןמתמטיקאי ישראליאדם ישר, שיר קודש יהודיקיצוני, דרסטימאכל איטלקילהקה ישראלית בעברשחקנית אמריקאית בעבר, גלריהעיר באיטליהשם אחר לדג המקרלחוקר ארצות ונציאניבן למך וצילהעיר הבירה של מולדביהשלדת הרכבמאכל מטוגןנטל כבדמדינה בארה"ב *, טיעון (בלעז)יצור אגדי בעל עין אחתזוגתו של פופאיסטטוס קווקללה נמרצתאנדרטההענקהמחוז ברוסיה *, פרסום דיבה, ציפור שיר קטנהדיבהמושב בגליל העליוןיתרוןדו שיחכינוי לענק במיתולוגיה היווניתפרובינציה בקנדה *, מסרטי סטיבן ספילברגעיר בירה בדרום אפריקהפסק זמן (בלעז)אכזבה מרהסימן ניקודטורבןההר הגבוה ביותר באפריקה *, אובדן זיכרון מוחלט או חלקידלות בשר, רזוןמינרלסרט ישראלי משנות ה-80לגימה, גמיעהאל מרכזי במיתולוגיה ההינדואית *, בית מלון (בלעז)קצבה (בלעז) *, פעם אחר פעםרגל שטוחהמכונית אמריקאיתמאכל איטלקיעיר בירה בדרום אפריקהמרים ידיים *, רגל שטוחההר הברכה *, בן לעם נודדתואר יוקרתי לשרירניםסופר צרפתירופא כליותמסרטי רומן פולנסקי, תרמוסטטבמת הוצאה להורגטיפשי (בסלנג)עץ מקראימבנה לכבשים ולעיזים *, יצור במיתולוגיה היווניתקריאת רווחה לאחר היחלצות ממטרדקליינט, לקוחפעם אחר פעםשם אחר לדג המקרלצל של דמות *, אקסמפלרהתנגדות נחרצתעיתונאי וח"כ לשעברסופר וממשיל משלים רוסידיבהתחזית מזג אוויר למספר ימיםעיר ערבית במחוז הצפוןאכילת בשר אדםעיר נמל בטנסי שבארה"בעיתונאי ישראליקיבוץ בגליל העליון *, חורפןלעיתים קרובות למדי *, גיבור ספרותילגלגני, עוקצני (בלעז)סרט קולנוע ישראלימין תסרוקתזמרת ומוזיקאית ישראליתמתוך כוונה להרגיזמלא יופיקומפוט, עשב קוצנייישוב סכסוך ע"י ויתורים הדדיים *, מספר הפרקים בספר תהיליםמראשי הממשלהאל השאול במיתולוגיה הרומיתעיר ערבית באזור השומרוןנחלץ ללא פגעבמת הוצאה להורגמדענית פולנייה זוכת פרס נובלמתוכנן בפיקחות ובעורמהשחקן וקומיקאי ישראליקיבוץ בדרום הארץעיר הבירה של הפיליפיניםהסתפקות במועטהכנה ליריאודישןאפיפיתפלצורקיבוץ בעמק הירדןאין די בזה בארמיתרמה תרבותיתפיגמנטסופרת ופזמונאית ישראליתמשוכני העציםסוג של קוף קטןקליינטבמאי אמריקאישחקן וקומיקאי ישראלימכניס למתח נפשי (בלשון הדיבור)ממיני התאניםעיר הבירה של הפיליפיניםנוריתקרנזול, ריקוד הונגרי *, קללה נמרצתמאמן וכדורסלן עבר ישראליכינוי לענק במיתולוגיה היווניתסופר בריטי מוסלמינדבהמבחוץ *, ניב, להגבירת מרוקו *, קיבוץ באזור קריית שמונהכינוי לבוגר המתנהג כילד, חמרמורת, "ככתוב בהמשך", כלכלת שוק חופשימקום מחסהמנומר *, ממעלי הגירהצבע חום צהובעיר מקראיתהקיף בזרועותיועיר באנגליהעיר נמל בטורקיהח"כ מטעם יהדות התורהמסלול בצורת עקלתוןגיבורה מספרי הילדיםבדולח, קריסטלמנגידי בנק ישראלמדינה בארצות הברית, בירתה סיינט פולתסבוכת הנובעת מחוסר מזלסחרור מהיר, בבלט *, גז חסר צבעמספרי הילדיםממזכ"לי ההסתדרותלינגוויסטישבחמקצפת בלעזמכלי ההקשה *, מנסיכי מוסקבה, בית מלון (בלעז)הודעה מועברתתפלמחזאי צרפתימושב באזור לודקודם כלמחשבה *, חידת ציוריםאסכלהכלי עבודהתפלללא שום עיכובסטרוקטורלישחקן ובמאי קולנוע אמריקאיעיר ערבית באזור השומרוןשזירת חוטיםאוניית מלחמהמלך הקופיםצמח ברעיירה באיטליה *, נוכלת קולנועיתרפה ידיים, דפטיסטעיר ליד נתניהמאכל איטלקימגיש טלוויזיה ישראליאינפנטיליעיר בירה ערביתמדינה באוקיינוס השקט *, קרנזולבירר ובחן *, המתואר בקווים כלליים בלבד, קולקטיבי *, משקלשפה מדוברת באפריקהקפריזיותבכיזמר ישראלי, כינוי לאמריקאיקיבוץ באזור קריית שמונהקיבוץ בנגב *, תערובת נוזלית דליקהשחקן ובמאי קולנוע אמריקאימין גבינהסרט עם ג'וליה רוברטסמבצע צה"לי משנת 1978 *, מין עוףהתגשםבדומה לו *, סופר צ'כישליט אכזר ועריץ *, תנועת שחיטהחלוקת שטח אדמה למגרשים *, סופר עבריראייההסתפקות במועטההר הגבוה ביותר באפריקה *, עיר באיטליהמראשי ממשלת הודוהצליח לשדל ולהשפיערזוננסהעלו בחכתםבוידםנשגביםחבל ארץ בצרפתחיית כיס באוסטרליהארגון צבאי יהודי בעברתשלום חובהעיר בדרום אפריקה, קיבוץ בגליל העליון * , ממיני העורביםעיתונאי ישראלילמראית עין, על פניוראיהמושב בבקעת הירדן *, זמרת ושחקנית אמריקאיתשרשרת הרים באמריקהקיבוץ במחוז המרכזמסלול מפותלאי גדול באוקיינוס האטלנטיהר הברכה *, מחזאי נורבגיתרמוסטטהצית, הבעירעני מרודידוע שםפרסטיז'ה, ממיני העורביםעוסק בענייני תדמית ופרסוםמגיש טלוויזיה ישראליחודש עברישחקן אוסטרליאדם מוזרבמאי קולנוע צרפתישחקנית וזמרת ישראליתספר מאת מיכל שלומאמן וכדורגלן עבר ישראלילוחית של חומר כלשהוהפסיקו זמנית עבודתו של מישהו, מסלול מפותלזמרה רב קוליתכינוי לנפטהיה המום (בלשון הדיבור) *, דקר במרצעתניןגדוש באנשים *, הכנה ליריללא מאמץ, בנקלכוח עמידה, אופטימיותכינוי לשכינהדחפור (בלעז)שחקן ישראלי בעבר *, מין עוףקודם כלגיבורה מספרי הילדיםכינוי מליצי לעם ישראל, תערובת נוזלית דליקהגיס *,, "בכל מחיר" *, מקום התכנסות *, ממזכ"לי ההסתדרותבן גדעוןאות יווניתבעל מקצוע מתחום האדריכלותרדמת, בלעזעניים (בסלנג)מועדון כדורגל איטלקיממיני העורביםטיעון (בלעז)עוף דורס לילי ממשפחת הינשופיים, שליט אכזר ועריץ *, שלדת הרכבליגניןאודם *, עלוב, אומלללהקה ישראלית בעברעץ נוי גבוהבאופן פרופורציונליחמרמורתחומר מינרלי לבןבשבילגרניטמשקע מינרלי דמוי עמוד (זקיף)מספרי אלבר קאמיאספקלריהלנצח נצחיםדבר שאיש לא רוצה אותושערורייה, שיר קודש יהודיעיר הבירה של ניו זילנד, קצבה (בלעז) *, קיבוץ ליד ראש הנקרההכין מזון באשגז חסר צבעמין אגוזקליינטקבוצת צרכניםטפטוף בלתי פוסק *, שחקן וקומיקאי אמריקאי בעברצחוק והיתולהתמלא אומץעיר ליד נתניהמוזיקאי ישראלי וחבר לשעבר בלהקת "כוורת"מחזה של סמואל בקטסוכר פירותבן לעם נודדדברי דיבהבמאי קולנוע ישראלי, בוידםממיני התאניםמספר הפרקים בספר תהיליםבעל חיים ימיקלע ליריית אבנים *, זמר בריטיתבלין חריףחומר מינרלי לבןגיס *, מין אריג רךמתקן לשירותי בנק *, בן גדעוןזמרת ושחקנית אמריקאיתרעיון עם חזוןיונק ימיבירר ובחן *, שחקן וקומיקאי בארץבמאי קולנוע צרפתימדינה בחוף המערבי של אפריקה, סימן ניקודאמירה של דברי שבחנפנפתסופר צ'כייעץבירת ניו מקסיקונס הרוחאקסמפלרנטל כבדפרודוקט, מצרךמסרטי סטיבן ספילברגקיבוץ בחולות חלוצה *, אינפנטיליקול רם וחזק, למשל *, אל במיתולוגיה ההינדואיתחומר הגורם לתגובה כימיתזמר נודד בימי הבינייםשכונה בתל אביב *, לוחית של חומר כלשהובנם של הגר ואברהםשחקן וקומיקאי אמריקאי בעברכינוי לענק במיתולוגיה היווניתמחזיק מעמד, יציבמחזאי נורבגירכס באסיהבמאי קולנוע צרפתיתבלין חריףשחקנית וזמרת ישראליתמתמטיקאי ישראליסופר צרפתימגיש טלוויזיה ישראליסרט של אלפרד היצ'קוקסרט ישראלי משנות ה-80יישוב סכסוך ע"י ויתורים הדדיים *, נוריתמקצפת בלעזחודש עבריאות יווניתייצור במיתולוגיה היווניתאריג חזקמבנה על הר הביתמשקלמדינה באוקיינוס השקט *, עני מרוד

 

כתוב תגובה


− אחד = 4

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S