פבר 7, 2019
admin

תשובות לתשחצים אש

all quene- 81down\.-ten1

משורר עברי

פרשן פוליטי בגלי צה"ל

ג'וק

ג'וק

כיסוי ראש לכלה

כיסוי ראש לכלה

מבני יעקב

מפל מים

מפל מים

מבני יעקב

מבצע במלחמת העצמאות

מבצע במלחמת העצמאות

נהדר

משורר עברי

פרימטר

פרימטר

עגול במקצת

שם של דובי

חברות

חברות

אביון

אביון

קריאת עידוד

קריאת עידוד

יונק זעיר

יונק זעיר

קיבוץ בצפון

קשור למשמעות ולפירוש המילה

תא אחסון מעל התקרה

תא אחסון מעל התקרה

קשור למשמעות ולפירוש המילה

יסוד כימי

קיבוץ בצפון

סוג צמר

נהדר

חטיבה בחי"ר

נהדר

סוג צמר

מצב ללא הכרעה, תיקו

מצב ללא הכרעה, תיקו

מילת פרידה

מילת פרידה

מדינה בארה"ב

מדינה בארה"ב

בירת איטליה

סל, טנא

הסתתר

הסתתר

סל, טנא

בירת איטליה

חכם הלכה בעבר

רכבת תחתית

רכבת תחתית

ציפורן מעוקלת

ציפורן מעוקלת

בפרהסיה

בפרהסיה

מפורסם

מפורסם

עיר באיטליה

עיר באיטליה

טקסטורה

חומר מינרלי לבן

חומר מינרלי לבן

עיר בצרפת

קיבוץ בנגב

קיבוץ בנגב

עיר בצרפת

מקלט

ברצון רב

ברצון רב

מסימני הניקוד

מין עוף

מסימני הניקוד

מקלט

הטלת אשמה

הטלת אשמה

טקסטורה

עוף ממשפחת הינשופים

עוף ממשפחת הינשופים

חכם הלכה בעבר

לשון ים ביבשה

צמח ממשפחת הקטניות

סטלקטיט

סטלקטיט

צמח ממשפחת הקטניות

שחקנית אמריקאית בעבר

שחקנית אמריקאית בעבר

בצורה מרומזת, במובלע

בצורה מרומזת, במובלע

נמל תעופה בבריטניה

סופר אמריקאי

סופר אמריקאי

הנה

הנה

נמל תעופה בבריטניה

מין דג *

מין דג *

פריחה, צמיחה

מצטיין בתחומו

מצטיין בתחומו

פריחה, צמיחה

לשון ים ביבשה

בעל גוף מפותח

כדורסלן אמריקאי

כדורסלן אמריקאי

בעל גוף מפותח

קמרטון

קמרטון

עם שמי קדום

שיכור במקצת

שיכור במקצת

עם שמי קדום

עץ נשיר

דג קטן

דג קטן

עץ נשיר

לשון יהודי ספרד, לדינו

לשון יהודי ספרד, לדינו

עבר מהר בין ערוצים

עבר מהר בין ערוצים

בעל הון

בעל הון

פילס ויצר דרך

פילס ויצר דרך

סרט של אפרים קישון משנת 1966

כתוב תגובה


6 + = אחת עשרה

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S