פבר 7, 2019
admin

תשובות לתשבץ*

all quene- 81down\.-eight.\

עשב בר גבוה

עשב בר גבוה

מין עוף

מין עוף

אזור בצפון אפריקה

דרשן

דרשן

מקודם

אזור בצפון אפריקה

דרגה בכירה בצה"ל

דרגה בכירה בצה"ל

דרגת קצונה בצה"ל

דרגת קצונה בצה"ל

ביצה רדודה

מבקר המדינה הנוכחי

השמיע קול בשפתיים סגורות

השמיע קול בשפתיים סגורות

ביצה רדודה

קול החמור

תכשירים לטיפוח היופי

תכשירים לטיפוח היופי

קול החמור

חומר להברקה

כהן אתיופי

ג'וק

ג'וק

כהן אתיופי

כהן אתיופי

מילת הדגשה *

אסכולה בודהיסטית קדומה

אסכולה בודהיסטית קדומה

מילת הדגשה *

סוג פרח

סוג פרח

צמח דוקרני

בעל מכולת

בעל מכולת

נושא משאות

נושא משאות

עוף לילי

עוף לילי

מחרוזת תפילה מוסלמית

מחרוזת תפילה מוסלמית

צמח דוקרני

קריאת שמחה

קריאת שמחה

צרמוניאלי

שקט מוחלט

שקט מוחלט

חומר להברקה

אחת הדתות

תבשיל הודי

תבשיל הודי

צוהר באוניה

אחת הדתות

ראשוני, ראשיתי

ראשוני, ראשיתי

ברית צבאית בינלאומית (ר"ת)

יישוב שהתאחד עם כוכב יאיר

יישוב שהתאחד עם כוכב יאיר

ברית צבאית בינלאומית (ר"ת)

תבשיל קדרה

תבשיל קדרה

עבירה חמורה על החוק

עבירה חמורה על החוק

ספיגת רטיבות

ספיגת רטיבות

כיוון התפתחות

הוספת שכבת אספלט חדשה

קיבוץ מדרום לכנרת

שחקן ישראלי

ראוטר

מושב ליד קריית גת

צייר ספרדי

צייר ספרדי

סגנון באמנות

מושב ליד קריית גת

מושב ליד קריית גת

ראוטר

עיר מצרית קדומה

עיר מצרית קדומה

מותג בירה בלגי

מותג בירה בלגי

קיבוץ מדרום לכנרת

רוטן ומתלונן

ממשיל משלים רוסי

שמרחום

שמרחום

כלי קיבול

כלי קיבול

ממשיל משלים רוסי

ממשיל משלים רוסי

פרופורציונלי *

פרופורציונלי *

צפון מערב אפריקה

סגנון באמנות

צפון מערב אפריקה

חייב מיתה

חייב מיתה

מבוך

מבוך

חרק קופצני

סופר צרפתי

סופר צרפתי

מין ליקר *

מכונית צרפתית

מכונית צרפתית

מין ליקר *

חרק קופצני

מבוך

רוטן ומתלונן

בת יעקב ולאה

בת יעקב ולאה

שמחה

שמחה

בו זמני

בו זמני

בו זמני

במאי אמריקאי

במאי אמריקאי

יחסי *

מרכך

לעולם לא

לעולם לא

בדיקה מדעית

בדיקה מדעית

אל במיתולוגיה הרומית

שחקנית וקומיקאית בארץ

שחקנית וקומיקאית בארץ

אל במיתולוגיה הרומית

הושיע

שיר אמנותי גרמני

הסכמה כללית

הסכמה כללית

שיר אמנותי גרמני

הושיע

מבדח ומשעשע

מבדח ומשעשע

השתרע, שכב

ממלכי ישראל

ממלכי ישראל

ממלכי ישראל

השתרע, שכב

הסכמה כללית

כינוי לחודש אב *

אנטנה

אנטנה

כלי נשק קדום

כלי נשק קדום

כינוי לחודש אב *

כינוי לצבי צעיר, עופר

סלעי משקע

סלעי משקע

כינוי לצבי צעיר, עופר

ערפד

ערפד

מרכך

לפחות *

מטבע באתיופיה

מטבע באתיופיה

מטבע באתיופיה

נוזל לניקוי והברקה של רהיטי עץ

סופר צרפתי

סופר צרפתי

מבני לוי

מבני לוי

נוזל לניקוי והברקה של רהיטי עץ

ספר של עזר ויצמן

יישוב ליד ראשון לציון

יישוב ליד ראשון לציון

יישוב ליד ראשון לציון

ספר של עזר ויצמן

אף פעם

עיר בירה באפריקה

דג מאכל

דג מאכל

עיר בירה באפריקה

יונק קטן

לפחות *

באופן ארעי

באופן ארעי

בסתר, בחשאי

בסתר, בחשאי

צורה הנדסית

קטגוריה באתלטיקה

מרח חומר שמנוני

מרח חומר שמנוני

קטגוריה באתלטיקה

נחל באזור קיבוץ אלמוג

נחל באזור קיבוץ אלמוג

מזון לבהמות

כדורסלן עבר אמריקאי

כדורסלן עבר אמריקאי

סופר ומחזאי בריטי

סופר ומחזאי בריטי

מזון לבהמות

שיח בר

טרמפולינה

טרמפולינה

צומת מפלסים

קיבוץ בעמק יזרעאל

דטונטור

דטונטור

קיבוץ בעמק יזרעאל

צומת מפלסים

גרם להחרפת המצב

מין גז רדיואקטיבי

קפריזיות, התעקשות

קפריזיות, התעקשות

דג סחוס

דג סחוס

קפריזיות, התעקשות

מין גז רדיואקטיבי

פרח נאה

גחמנות

תעודת שותפות

ירק מאכל

ירק מאכל

תעודת שותפות

דמות מסרטי ההנפשה

דמות מסרטי ההנפשה

מזרז

אל הינדי

אל הינדי

מזרז

חגורה רחבה

חגורה רחבה

פשפוש, נבירה

פרח נאה

ימה באירלנד

ימה באירלנד

מנשיאי ארה"ב

דעתן *

דעתן *

כדורגלן ישראלי בעבר

עניין מוזר

עניין מוזר

כדורגלן ישראלי בעבר

מנשיאי ארה"ב

דעתנות

מפלה לרעה

מפלה לרעה

מפלה לרעה

גרם להחרפת המצב

פזמונאית ישראלית

פזמונאית ישראלית

שגרתי, בנלי

מטעמי המקרא

מטעמי המקרא

עובד אדמה, איכר

כדור חוזר, בכדורסל

כדור חוזר (בכדורסל)

התנהגות מרושעת

אלבינו

אלבינו

עובד אדמה, איכר

הנהיג את מפלגת הבולשביקים

הנהיג את מפלגת הבולשביקים

חומר פלסטי קשיח

חומר פלסטי קשיח

נביא מקראי

נביא מקראי

נביא מקראי

שגרתי, בנלי

משמיע קול מחריש אוזניים

זמרת ושחקנית ישראלית

זמרת ושחקנית ישראלית

מילולי *

מילולי *

מילולי *

מדינה באפריקה

מדינה באפריקה

מחמיץ, מחטיא (בלשון הדיבור)

קבוצת ספורט ישראלית

קבוצת ספורט ישראלית

מחמיץ, מחטיא, בלשון הדיבור

שחקן ובמאי קולנוע אמריקאי

שחקן ובמאי קולנוע אמריקאי

חורבן, כליה

חורבן, כליה

לשון אש *

לשון אש *

משמיע קול מחריש אוזניים

בחילה

בחילה

סופרת אוסטרית

סופרת אוסטרית

שיח בר

צורה הנדסית

בוודאות

אל המלחמה במיתולוגיה הרומית

אל המלחמה במיתולוגיה הרומית

עיר באוקראינה

מין מאפה מתוק

מין מאפה מתוק

הדגשה יתרה

צנוע

צנוע

יסוד תזונתי חיוני

יסוד תזונתי חיוני

הדגשה יתרה

נדיב

נדיב

התנגשות בין צבאות

מחלה זיהומית, צפדת

צמח קוצני

צמח קוצני

מחלה זיהומית, צפדת

התנגשות בין צבאות

אמנות לחימה סינית

סיפורי

סיפורי

התעקמות, עיקול

התעקמות, עיקול

מידת שטח

מעונה, סובל

ח"כית לשעבר מטעם מרצ

ח"כית לשעבר מטעם מרצ

מעונה, סובל

מידת שטח

רופא עצבים

רופא עצבים

מועדון בריאות

מועדון בריאות

חלק בכלי ירייה

חלק בכלי ירייה

מיושבי ראש הכנסת

מיושבי ראש הכנסת

לגלגני

לגלגני

לגלגני

סרט עם האלי ברי

סרט עם האלי ברי

חיטט

מזון לקרניבורים

מזון לקרניבורים

חיטט

אמנות לחימה סינית

בריקדה

קפדן מופלג

תא בצמחים מחוסרי פרחים

פרוצדורה

פרוצדורה

פרוצדורה

תא בצמחים מחוסרי פרחים

סוג של דג מאכל גדול

סוג של דג מאכל גדול

סוג של דג מאכל גדול

קפדן מופלג

מהומה, אי סדר *

מהומה, אי סדר *

בריקדה

חבל בצפון הארץ

חבל בצפון הארץ

תקריש

קוטר הקנה

צמח בר

צמח בר

צמח בר

קוטר הקנה

קוטר הקנה

מין לטאה

מין לטאה

היה מוכרח

כראוי *

כראוי *

היה מוכרח

מין פרפר גדול

מין פרפר גדול

הבדל דק *

הבדל דק *

הבדל דק *

סלידה, מיאוס

פוליטיקאי ישראלי

סרט מוזיקלי ישראלי משנות ה-80

סרט מוזיקלי ישראלי משנות ה-80

פוליטיקאי ישראלי

סלידה, מיאוס

פרסה שסועה

פרסה שסועה

שדה שנקצר

שדה שנקצר

שאין לו אחיזה במציאות, נטול ביסוס

שאין לו אחיזה במציאות, נטול ביסוס

תקריש

עיר מקראית

הר ביוון *

הר ביוון *

אינג'ינר

אינג'ינר

עיר מקראית

שחק באופן הדרגתי

שחק באופן הדרגתי

ציפור שיר גדולה

ציפור שיר גדולה

מראשי ממשלת דרום אפריקה

מראשי ממשלת דרום אפריקה

מתקן שעשועים

אנושי ומתחשב

סקונדרי

סקונדרי

אכזר

אכזר

אנושי ומתחשב

נהר בפולין *

שקורה לעיתים קרובות

שקורה לעיתים קרובות

טורף ממשפחת הכלביים

טורף ממשפחת הכלביים

נדיבות

טשטוש הדעת *

ממלכה קדומה

ממלכה קדומה

נוזל לחיטוי בעל ריח חריף

נוזל לחיטוי בעל ריח חריף

טשטוש הדעת *

דו פרצופי, מתחסד

דו פרצופי, מתחסד

נדיבות

נהר בפולין *

מלך מצרי

מספר הצדיקים

מספר הצדיקים

עיר באפגניסטן

עיר באפגניסטן

תחום בין מדינות, גבול

תחום בין מדינות, גבול

מלך מצרי

מתקן שעשועים

מבני אדם וחווה

מבני אדם וחווה

סטוק *

סטוק *

דמות בפינוקיו

דמות ב"פינוקיו"

ראש של קבוצת ספורט

מקום

מקום

כינוי לבעל חיים קטן וירוד

כינוי לבעל חיים קטן וירוד

משיכת יתר, בלעז

משיכת יתר (בלעז)

משבעת המינים

משבעת המינים

אשת אהרון הכהן

אשת אהרון הכהן

מלא מרץ

עוף דורס לילי ממשפחת הינשופיים

עוף דורס לילי ממשפחת הינשופיים

מלא מרץ

סוג של יצירה ספרותית

סוג של יצירה ספרותית

אשת אהרון הכהן

התנפץ

התנפץ

ראש של קבוצת ספורט

קודש הקודשים

סגנון שחייה

סגנון שחייה

קודש הקודשים

פרובינציה גדולה בקנדה

פרובינציה גדולה בקנדה

עיתונאית ומגישה ישראלית

קר רוח (בסלנג)

קר רוח (בסלנג)

פחד גדול

פחד גדול

עיתונאית ומגישה ישראלית

נהר באנגליה

נהר באנגליה

הגביר את עוצמת האש

מאכל מגרגירי חומוס

מאכל מגרגירי חומוס

הגביר את עוצמת האש

דיקטטורה

דיקטטורה

בירת רואנדה

בירת רואנדה

יצור מיתולוגי מוצץ דם

עיר בגליל

עיר בגליל

מפסיק להיות קשור

עיר בארה"ב

עיר בארה"ב

פולמוסן

פולמוסן

מסימני הפיסוק

ירק מאכל בעל קליפה בצבע סגול שחור

ירק מאכל בעל קליפה בצבע סגול שחור

צמח בעל פרחים, גלדיולה

צמח בעל פרחים, גלדיולה

מסימני הפיסוק

פרסום לגנאי

פרסום לגנאי

מעשה ניסים

שחקן ישראלי

ממפכ"לי המשטרה

ממפכ"לי המשטרה

מנחה ושדר ספורט ישראלי

קורקבן

קורקבן

מחזאי יווני קדום

מחזאי יווני קדום

קרב

סרט אמריקאי משנות ה-90

סרט אמריקאי משנות ה-90

דרגה משטרתית

טכניקת טיפול יפנית

טכניקת טיפול יפנית

מאורע

מאורע

חלון קטן, אשנב

חלון קטן אשנב

רחב לב

רחב לב

רחב לב

רגזן

כינוי לאיטליה

כינוי לאיטליה

רגזן

אישה מעוברת

אישה מעוברת

סגמנט

סגמנט

דרגה משטרתית

מעשה ניסים

סוחר

שוה נפש

מעלית (בלעז)

מעלית (בלעז)

שווה נפש

תפל

תפל

פונדק דרכים גדול

פונדק דרכים גדול

דיבור *

סוחר

סרט עם האלי ברי

ממתיק מלאכותי

ממתיק מלאכותי

מחבר הספר שלושת המוסקטרים

מחבר הספר שלושת המוסקטרים

משא כבד

משא כבד

שולחן ארוך וצר

שולחן ארוך וצר

אקראי

אקראי

משהו

משלושת האמגושים

ארוגנטי

ז'אנר סרטים ישראלי

ז'אנר סרטים ישראלי

ארוגנטי

פריחה בעור

נהר בצרפת

נהר בצרפת

חומר בנין

חומר בנין

מילונאי עברי בעבר

מילונאי עברי בעבר

פריחה בעור

רוטב מהמטבח העיראקי

עיר בקפריסין

עיר בקפריסין

משלושת האמגושים

נפקד

סופר ומשורר אוסטרי

קליפות גרגירי חיטה

קליפות גרגירי חיטה

עוף החי בסביבת מים

כלי נשיפה

כלי נשיפה

עוף החי בסביבת מים

סופר ומשורר אוסטרי

מסרטי רוב ריינר

עוף שנכחד

עוף שנכחד

ארכאי, לא באופנה

עיר בגרמניה

עיר בגרמניה

לא מושלם

לא מושלם

תקליטור

פרי מקשה

פרי מקשה

תקליטור

ארכאי, לא באופנה

מסרטי רוב ריינר

נספח, נלווה

חמור בר

חמור בר

סרט אמריקאי משנת 2010

סרט אמריקאי משנת 2010

נספח, נלווה

עוף אוסטרלי גדול הדומה ליען

עוף אוסטרלי גדול הדומה ליען

נפקד

משהו

כלי לעישון

כלי לעישון

סרט עם האלי ברי

משורר ישראלי בעבר

עיוני, מופשט

עיוני, מופשט

סופר אלבני

מבנות איוב

מבנות איוב

סופר אלבני

מחזאי וסופר גרמני

מסכת במשנה

אינסטלטור

אינסטלטור

מסכת במשנה

מחזאי וסופר גרמני

כלי מעבדה

ספניולית

ספניולית

בדיחה, בלעז

בדיחה (בלעז)

כלי מעבדה

דרך ומעך

דרך ומעך

חבל ארץ בגרמניה

פריחה, צמיחה

התמכרות לסמים

שקט מוחלט

שקט מוחלט

התמכרות לסמים

פריחה, צמיחה

אמנות לחימה יפנית

אמנות לחימה יפנית

דבר מאפה קטן

דבר מאפה קטן

חבל ארץ בגרמניה

משורר ישראלי בעבר

אישיאס

שטיח קיר אמנותי

שטיח קיר אמנותי

מכיר

מכיר

אישיאס

מתגושש

מתגושש

עיר בירה באירופה

עיר בירה באירופה

אופרה מאת מוצרט

אופרה מאת מוצרט

מבנות איוב

סולק, פוטר

כינוי לאקרן בקולנוע

כינוי לאקרן בקולנוע

כלי קשת בעל ארבעה מיתרים, כונרת

כלי קשת בעל ארבעה מיתרים, כונרת

כלי קשת בעל ארבעה מיתרים, כונרת

סולק, פוטר

חומר לציפוי מחבתות וסירים

חומר לציפוי מחבתות וסירים

שחקן אמריקאי

שחקן אמריקאי

מבנות איוב

תחבושת רטובה

תחבושת רטובה

להקה ישראלית בעבר

להקה ישראלית בעבר

שיר של יורם טהרלב

מרמטכ"לי צה"ל

אופרה מאת מוצרט

מרמטכ"לי צה"ל

מאפיין

מאפיין

מין צמח

שיר של יורם טהרלב

כינוי לזוג מוצלח

נטול חשיבות

מדינה במזרח התיכון

אינו עושה דבר

מדינה במזרח התיכון

נטול חשיבות

פעמוני גשם

פעמוני גשם

כינוי לזוג מוצלח

כורך תכשיט על הגוף

כורך תכשיט על הגוף

שכונה בת"א

שכונה בת"א

צפוף ועמוס מאוד

צפוף ועמוס מאוד

מועבר בפילטר

מועבר בפילטר

זרוע של "ההגנה"

זרוע של "ההגנה"

משוער

משוער

מרסק לאבקה

מרסק לאבקה

מושב ברמת הגולן

מושב ברמת הגולן

התייחס ברחמים

סמל לאצולה *

סמל לאצולה *

התייחס ברחמים

התייחס ברחמים

חכם בתקופת בית שני

שיימינג

שיימינג

חכם בתקופת בית שני

סרט קולנוע אמריקאי

במאי צרפתי

במאי צרפתי

סרט קולנוע אמריקאי

נוזל תיבול

פרט לכך

פרט לכך

נוזל תיבול

בעל קשר חזק למקורות

בעל קשר חזק למקורות

עץ נשיר

עץ נשיר

מאנשי החדשות בטלוויזיה

דיבר סרה, הלעיז

דיבר סרה, הלעיז

פטפוט, קשקוש

אזר, חגר

מתוכנן בפיקחות ובעורמה

מתוכנן בפיקחות ובעורמה

רעל, ארס

רעל, ארס

גרסה

גרסה

זמרת ישראלית

עוף צבעוני

עוף צבעוני

מנהיג ציוני בעבר

יישוב בגליל התחתון

יישוב בגליל התחתון

מנהיג ציוני בעבר

עוף צבעוני

פטפוט, קשקוש

מגישה בטלוויזיה

מגישה בטלוויזיה

אנלוגיה

אנלוגיה

מתעמת

משרי החוץ של ישראל

משרי החוץ של ישראל

מאנשי החדשות בטלוויזיה

תלת איבר, באלגברה

נקבת הגמל

כדורגלן ברזילאי

כדורגלן ברזילאי

כדורגלן ברזילאי

מהימנות, יושר

בירת בלגיה

בירת בלגיה

קיבוץ דתי מצפון לנתב"ב

קיבוץ דתי מצפון לנתב"ב

אולם, אבל

סימן הנותן מידע מסוים

מסוף

מסוף

הגבלה

הגבלה

נבדל, שונה

ספר של מנחם בגין

ספר של מנחם בגין

עם אינדיאני

עם אינדיאני

כמות קטנה

כמות קטנה

משחה רפואית

דרגה בצה"ל

דרגה בצה"ל

נבדל, שונה

סוכן בורסה

יישוב ברמת הגולן

למרות זאת

למרות זאת

נזל, זרם

נזל, זרם

סוכן בורסה

אולם, אבל

גרימת לכלוך

מסוף

משחה רפואית

חדיש

חדיש

שמח

שמח

יוצר חרס

מנחה ישראלי

מנחה ישראלי

חוקר בעלי כנף

חוקר בעלי כנף

דברי חלקות

יישוב ערבי בגליל

יישוב ערבי בגליל

דברי חלקות

יוצר חרס

מתאבק

מתאבק

ניצוץ

אינטנסיבי

אינטנסיבי

שם אחר למבצע סיני

שם אחר למבצע סיני

ספקני

נייר עבה

נייר עבה

כמו שהוא

כמו שהוא

שחקן ובמאי אמריקאי

שחקן ובמאי אמריקאי

התגאה

התגאה

ספקני

ספר מאת ג'ק לונדון

פרשה בספר בראשית

פרשה בספר בראשית

חלק עודף

חלק עודף

עיר בירה באפריקה

עיר בירה באפריקה

ספר מאת ג'ק לונדון

מים צלולים

חיסרון, פגם

חיסרון, פגם

מים צלולים

ספר מאת ג'ק לונדון

השמעת קול עמום

השמעת קול עמום

רוטב על בסיס עגבניות *

חסר חשיבות

חסר חשיבות

רוטב על בסיס עגבניות *

בעל השכלה גבוהה

בעל השכלה גבוהה

ניצוץ

ניצוץ

רפיון, תשישות

עיר בארץ

עיר בארץ

באומץ רב

באומץ רב

רפיון, תשישות

פרי מאכל

פרי מאכל

פה חנף

גרימת לכלוך

קול, צליל

קול, צליל

עידוד כלשהו

עידוד כלשהו

מבחן פסיכולוגי

מבחן פסיכולוגי

קרמיד

סמובר

סמובר

מדינה במערב אסיה

מדינה במערב אסיה

חבר כנסת בעבר

חבר כנסת בעבר

קרמיד

פרובלמה

פרובלמה

בירת שוודיה

בירת שוודיה

תוכנית בגלי צה"ל

אביו של לוט *

אביו של לוט *

אסתמה

דיאפרגמה

דיאפרגמה

מעציב ומעיק

מעציב ומעיק

בד דק ועדין

בד דק ועדין

אסתמה

תוכנית בגלי צה"ל

שחקנית קולנוע אמריקאית

חורבן, כליה

חורבן, כליה

הברה

מושב בין נתניה לחדרה

מפרקליטי המדינה בעבר

מפרקליטי המדינה בעבר

מושב בין נתניה לחדרה

חודש חשוון

חודש חשוון

עיר מקראית

עיר מקראית

חף מפשע

חף מפשע

אבי פרויקט טנק המרכבה

עיר בגרמניה

הרמטכ"ל הרביעי של צה"ל

ירק מאכל

סופר ומחזאי צרפתי בעבר

סופר ומחזאי צרפתי בעבר

בעל תאווה

בעל תאווה

בעל תאווה

סופר ומחזאי צרפתי בעבר

ירק מאכל

הרמטכ"ל הרביעי של צה"ל

קוטר קדח הקנה

קוטר קדח הקנה

יישוב בהר חברון

יישוב בהר חברון

מכינויי האריה

מכינויי האריה

קוטר קדח הקנה

הרמטכ"ל הרביעי של צה"ל

מייסד "הקומקום"

מייסד "הקומקום"

עיר בגרמניה

חודש בלוח השנה העברי

ידוע בבהירות

ידוע בבהירות

בירת מוזמביק

חכמי התלמוד אחרי תקופת התנאים

חכמי התלמוד אחרי תקופת התנאים

בירת מוזמביק

גז קל מאוד

גז קל מאוד

מגביר את עוצמת האש

התברר

אדום מרוב מבוכה

אדום מרוב מבוכה

בחל, מאס

בחל, מאס

התברר

מגביר את עוצמת האש

חודש בלוח השנה העברי

חרון

חלק ברגל העוף

מלפני זמן רב

מלפני זמן רב

סוג של רוטב

סוג של רוטב

רודף בצע *

רודף בצע *

ג'ינג'י

ג'ינג'י

מעורר יראת כבוד

מעורר יראת כבוד

אשד

אשד

חלק ברגל העוף

עיר בנגב

עיר בנגב

שטוח וחלק

שטוח וחלק

עץ דקל אפריקאי

עץ דקל אפריקאי

תחרות באתלטיקה

תחרות באתלטיקה

ירד מהפסים (בסלנג)

קיבוץ בגליל העליון

לחינם, לשווא

לחינם, לשווא

פרסה

צורה הנדסית

צורה הנדסית

פרסה

קיבוץ בגליל העליון

ירד מהפסים (בסלנג)

תכולה

ספר מאת מיכל שלו

ספר מאת מיכל שלו

תכולה

חרון

אבי פרויקט טנק המרכבה

קול נשי נמוך

קול נשי נמוך

אבקה לאפיה

כדורגלן ישראלי

קצה נפשו

קצה נפשו

שחקנית קולנוע אמריקאית

נקבת הגמל

קרמיד

קרמיד

שם נוסף לדג פורל

שם נוסף לדג פורל

מושב בעמק חפר

מושב בעמק חפר

כדורגלן ישראלי

כדורגלן ישראלי

כלב לגרירת מזחלות

פשוט וגס

פשוט וגס

מסימני הניקוד

מסימני הניקוד

ארכאי, לא באופנה

ארכאי, לא באופנה

כינוי לתלוש משכורת

כינוי לתלוש משכורת

כלב לגרירת מזחלות

מושב ליד נהריה

מושב ליד נהריה

קיבוץ בחבל אילות

עוף דורס

עוף דורס

נחבא אל הכלים

משוררת ישראלית

משוררת ישראלית

בשום פנים ואופן

עמוד עשן

עמוד עשן

אנדרטה

עיר באיראן *

עיר באיראן *

אנדרטה

אנדרטה

בשום פנים ואופן

קשור לחום

מבני יוסף

מבני יוסף

קשור לחום

האדם הנבון

מין זחל

מין זחל

מלאך חבלה

מלאך חבלה

נחבא אל הכלים

חלקיק ניתז

חלקיק ניתז

קיבוץ בחבל אילות

התעלם, התכחש

כאן (בארמית)

כאן (בארמית)

יסוד כימי

יסוד כימי

כינוי לארוחת צהריים

כינוי לארוחת צהריים

בבקשה

בבקשה

כובע צבאי

קונוס

קונוס

כובע צבאי

התעלם, התכחש

אי בדנמרק

אי בדנמרק

סעיף בחוזה

סעיף בחוזה

סעיף בחוזה

אור גדול

אור גדול

התעלם, התכחש

נייר שעווה

אלה רומית

אלה רומית

נאיביות

נאיביות

בשום פנים ואופן

בשום פנים ואופן

ראש השב"כ

 

ראש השב"כ

דיבר בפני קהל

דיבר בפני קהל

בעל חיים מיתולוגי, חד קרן

בגאווה

בגאווה

בשום פנים ואופן

בשום פנים ואופן

אל במיתולוגיה ההינדואית

אל במיתולוגיה ההינדואית

זמר ישראלי

עיר הבירה של איי בהאמה

עיר הבירה של איי בהאמה

טיפה

טיפה

זמר ישראלי

דחה, שלל

ממגלמי דמותו של ג'יימס בונד

מכתר, מקיף

מכתר, מקיף

מין ממרח מתוק

מין ממרח מתוק

ממגלמי דמותו של ג'יימס בונד

שגרתי, שכיח

דחה, שלל

שם אחר לדג בקלה

שם אחר לדג בקלה

השמיע רעש קל

השמיע רעש קל

הפסקת עבודה *

הפסקת עבודה *

בעל חיים מיתולוגי, חד קרן

מבניו של יפת

מבניו של יפת

ישב לשולחן לסעודה

ישב לשולחן לסעודה

מחזק ומבסס טענה

מחזק ומבסס טענה

רפיה

רפיה

רפיה

צייר צרפתי

סחרור מהיר (בבלט)

סחרור מהיר, בבלט

ריחם

ריחם

צייר צרפתי

שרגא

שרגא

עושק, מקפח

עושק, מקפח

שיח הדפנה

ראש ממשלה בריטי בעבר

ראש ממשלה בריטי בעבר

רגשי, בלעז

רגשי (בלעז)

אל במיתולוגיה היוונית

שקנאי

שקנאי

קיבוץ ליד בית שאן

קיבוץ ליד בית שאן

למרות

למרות

למרות

אי-סדר (בלשון הדיבור)

אי-סדר, בלשון הדיבור

אל במיתולוגיה היוונית

ממפקדי חיל האוויר הישראלי

משטח מוגבה לישיבה באולם

משטח מוגבה לישיבה באולם

ממפקדי חיל האוויר הישראלי

שיח הדפנה

פטריית מאכל *

פטריית מאכל *

קבוצת כוכבים בולטת

סיוט

חסר צבע *

תחרות יופי יוקרתית

תופעה גיאולוגית

תופעה גיאולוגית

תחרות יופי יוקרתית

חסר צבע *

סיוט

תמונה תלת ממדית

תמונה תלת ממדית

ניב

ניב

הרמטכ"ל החמישי של צה"ל

בעל חיים ממשפחת נבובי הקרן

קבוע, יציב

קבוע, יציב

בעל חיים ממשפחת נבובי הקרן

קבוצת כוכבים בולטת

נחוש, החלטי

מושב בבקעת הירדן

מושב בבקעת הירדן

נחוש, החלטי

כוכבת קולנוע הוליוודית

אמנית בידור בארץ

משרתת

משרתת

אמנית בידור בארץ

כוכבת קולנוע הוליוודית

מושב בשרון

מושב בשרון

התקן לנעילת הדלת

התקן לנעילת הדלת

מרות, רודנות

שיח הדפנה

פטפטן

פטפטן

ספר של רם אורן

משמיע קול מחריש אוזניים

משמיע קול מחריש אוזניים

בירת אזרבייג'ן

בירת אזרבייג'ן

ספר של רם אורן

שחקן יהודי בריטי

שכל, חוכמה

הנה, הרי

שכל, חוכמה

חרון

מלאך חבלה

צייר הולנדי

צייר הולנדי

מלאך חבלה

קיבוץ בעמק יזרעאל השוכן באזור גן השלושה

קיבוץ בעמק יזרעאל השוכן באזור גן השלושה

חרון

קיבוץ בגליל התחתון

חומר הזרקה לטיפולים קוסמטיים

חומר הזרקה לטיפולים קוסמטיים

מסה כתובה בעיתון

מסה כתובה בעיתון

קיבוץ בגליל התחתון

מלאכה

אבי הפסיכואנליזה

אבי הפסיכואנליזה

דעתן

מלאכה

כל אחד מספרי התורה

קציצה מבשר טחון

בדיקה קפדנית

בדיקה קפדנית

מטח יריות רציף

בינה

ממזכ"לי ההסתדרות

ממזכ"לי ההסתדרות

מטח יריות רציף

קציצה מבשר טחון

כל אחד מספרי התורה

קיבוץ בגליל העליון

קיבוץ בגליל העליון

קונדישינר

קונדישינר

ממרח תיבול צהוב

ממרח תיבול צהוב

סרט עם ברוס ויליס

תפקיד בחיל האוויר

תפקיד בחיל האוויר

תפקיד בחיל האוויר

ממלכי ישראל

באופן רציף, במוזיקה

באופן רציף, במוזיקה

סרט מוזיקלי ישראלי מראשית שנות ה-80

דטקטור

דטקטור

סרט מוזיקלי ישראלי מראשית שנות ה-80

ממלכי ישראל

סרט עם ברוס וויליס

מין עץ נשיר

מן עץ נשיר

קיבוץ באזור הגליל העליון *

קיבוץ באזור הגליל העליון *

כינויו של עשב התיבול שבת ריחני

כינויו של עשב התיבול שבת ריחני

יישוב ליד נתניה

יישוב ליד נתניה

מנחה ישראלי

דטקטור

קיבוץ בתחומי המועצה האזורית משגב

מתנהג בדרך ארץ

מתנהג בדרך ארץ

מנחה ישראלי

גרגרן, רעבתן

גרגרן, רעבתן

מדינה בצפון אמריקה *

מדינה בצפון אמריקה *

חומר שחור דביק המשמש לאיטום

חומר שחור דביק המשמש לאיטום

בסיס ענף הדקל

עיר בירה באסיה

עיר בירה באסיה

טכניקה של ציור קיר, פרסקו

טכניקה של ציור קיר, פרסקו

סוג של אגוז

אינפנטילי

אינפנטילי

סוג של אגוז

בסיס ענף הדקל

הבעת פנים

הבעת פנים

מחזה של ויליאם שייקספיר

מחזה של ויליאם שייקספיר

מסולם הציונים

מסולם הציונים

מסולם הצלילים

מחזה של ויליאם שייקספיר

יין צעיר שטרם תסס

יין צעיר שטרם תסס

צמח מאכל

צמח מאכל

אפיקורוס

מרכך שיער

אפיקורוס

שגרתי, נדוש

מחלקי העין

מחלקי העין

שגרתי, נדוש

כוכבת קולנוע איטלקייה

כוכבת קולנוע איטלקייה

ריבית

ריבית

סוכר שהושחם

סוכר שהושחם

משקה אלכוהולי

בית אב

בית אב

משקה אלכוהולי

זמר ושחקן אמריקאי בעבר

סעודה

סרט קולנוע צרפתי

סרט קולנוע צרפתי

סעודה

אבי הבעל

אבי הבעל

כלי פריטה

כלי פריטה

עיר באנגליה

עיר באנגליה

גלמוד

גלמוד

מחמצת

מחמצת

הדבקת תווית

הדבקת תווית

אור גדול

מחלף ברמת השרון

אור גדול

מלחין אוסטרי

מטבע שוויצרי

מטבע שוויצרי

מלחין אוסטרי

שיח קוצני

שיח קוצני

ציין גבולות

מזוקק

אתר ארכיאולוגי ברמת הגולן

אתר ארכיאולוגי ברמת הגולן

כינוי לחוג המשפחה

כינוי לחוג המשפחה

באומץ, בלי פחד

באומץ, בלי פחד

מזוקק

יחידת מטבע באתיופיה

קמט

יחסי

קמט

חרק מעופף

חרק מעופף

תומכת לידה

תומכת לידה

יחידת מטבע באתיופיה

רצועה בצוואר בהמה

רצועה בצוואר בהמה

ציין גבולות

הגורם לתוצאה

הגורם לתוצאה

יונק טורף, חורפן

יונק טורף, חורפן

עם כנעני

עיתונאית ישראלית

באופן גלוי, בפרהסיה

באופן גלוי, בפרהסיה

מעמד של פרלמנטר בישראל

מעמד של פרלמנטר בישראל

מדינה באסיה

מדינה באסיה

עיתונאית ישראלית

יצירת מחול בימתית

עם כנעני

כלימה

לביבות

לביבות

אל הנהר במיתולוגיה היוונית

מין מאפה *

מין מאפה *

אל הנהר במיתולוגיה היוונית

פוחלץ

מרגיש דחייה ותיעוב

מרגיש דחייה ותיעוב

פוחלץ

רפלקס

רצועה בצוואר בהמה

רפלקס

מושא ללעג

אופקי

אופקי

מושא ללעג

גוף המאחד כוחות לוחמים

גוף המאחד כוחות לוחמים

מצבור

כף גדולה ועמוקה לערבוב

שולה

שחקנית איטלקייה

רכיכה ימית

רכיכה ימית

ותרנות

ותרנות

שחקנית איטלקייה

רצועה בצוואר בהמה

רצועה בצוואר בהמה

שחקנית איטלקייה

חיית טרף

חיית טרף

כף גדולה ועמוקה לערבוב

חומר האדמה

מעמד מנהלי

מעמד מנהלי

ירק מאכל

יחידת מרחק *

יחידת מרחק *

ירק מאכל

חומר האדמה

אספקלריה

עיר בהונגריה

עיר בהונגריה

אספקלריה

מצבור

מכרסם הדומה לעכבר

סיטואציה

סיטואציה

מהלל, משבח

פחותי ערך, בזויים

פחותי ערך, בזויים

איבד את שפיות דעתו

איבד את שפיות דעתו

מהלל, משבח

מסכת במשנה

כלי למצוות טהרת הידיים

רפלקס

רפלקס

מסכת במשנה

מן חביתית

מרמטכלי צהל

מרמטכ"לי צהל

סיטואציה

שרטוט בקווים כלליים

שרטוט בקווים כלליים

מכרסם הדומה לעכבר

כלי פריטה

כלי פריטה

דיקטטור, רודן

דיקטטור, רודן

קרע, מרט

אינפנטילי

סופרת אמריקאית

סופרת אמריקאית

אינפנטילי

מרט, קרע

מסימני הניקוד

עיר בצרפת

עיר בצרפת

מסימני הניקוד

עוף ממשפחת הינשופיים

עוף ממשפחת הינשופיים

עשיר בצבעיו

עשיר בצבעיו

נוצץ, זוהר

נוצץ, זוהר

זכוכית מבריקה ומלוטשת, קריסטל

זכוכית מבריקה ומלוטשת, קריסטל

עוף ממשפחת הינשופיים

מתקין חפצים מעור

חיית טרף

חיית טרף

מתקין חפצים מעור

מכרסם הדומה לעכבר

פרוצדורלי

פרוצדורלי

כלימה

ריח רע

מכוכבי הלכת

צ'יפ

צ'יפ

לאחרונה

לאחרונה

מכוכבי הלכת

ריח רע

עיתונאית ישראלית

נתן היתר באופן סופי

נתן היתר באופן סופי

השקיע וטיפל בתהליך הצמיחה

השקיע וטיפל בתהליך הצמיחה

עיתונאית ישראלית

איבר פנימי בגוף

איבר פנימי בגוף

יישוב ליד אבו גוש

יישוב ליד אבו גוש

מראשי ממשלות ישראל

זכה לאפגריידינג

דרגת קצונה בצהל

משירי חיים חפר

משירי חיים חפר

דרגת קצונה בצה"ל

זכה לאפגריידינג

זמר ויוצר ישראלי

זמר ויוצר ישראלי

מגופה

ציפור קטנה

ציפור קטנה

ציפור קטנה

שכוחו יפה

שכוחו יפה

מיושבי ראש הכנסת

כלי עבודה לכריתת עצים

כלי עבודה לכריתת עצים

מיושבי ראש הכנסת

מגופה

מטה מלכות

מטה מלכות

כינוי לפימה

כינוי לפימה

מושב במחוז חיפה

מושב במחוז חיפה

ערך וסידר

נהר באסיה

נהר באסיה

ערך וסידר

מפיץ לכל עבר

פרי הדר

פרי הדר

מפיץ לכל עבר

כלימה

דחה, שלל

דחה, שלל

חייל טרי

חייל טרי

מין עץ גבוה וזקוף

מין עץ גבוה וזקוף

יצירת סחרור

נמצא במרכז

הבליט, זקף

זקף, הבליט

קרוואן

קרוואן

זקף, הבליט

נמצא במרכז

צמח נוי

להקה ישראלית משנות ה-70

נכסף, השתוקק

נכסף, השתוקק

טניסאי עבר ישראלי

טניסאי עבר ישראלי

להקה ישראלית משנות ה-70

להקה ישראלית משנות ה-70

חומר לסלילת כבישים

חומר לסלילת כבישים

איש סגל בכיר במוסד אקדמי

איש סגל בכיר במוסד אקדמי

מין עץ גבוה וזקוף

אבן לסתימת הקבר

אבן לסתימת הקבר

זמר ושחקן אמריקאי בעבר

מיץ הפרחים

הוצא מהמים

הוצא מהמים

הגינות 

הגינות

סופר צרפתי

סופר צרפתי

עוצמת הצליל

עוצמת הצליל

התנהגות תוקפנית

זמרת ישראלית

התנהגות תוקפנית

השתתק

גלדיאטור

גלדיאטור

תימוס *

תימוס *

חופשה צבאית קצרה

חופשה צבאית קצרה

השתתק

מיץ הפרחים

כישוף הנזכר במקרא

זמר ישראלי

דוגמנית ושדרנית ישראלית

דוגמנית ושדרנית ישראלית

זמר ישראלי

ממלכי צור

סוג עץ

סוג עץ

כישוף הנזכר במקרא

זוכה ליראת כבוד

תבנית כדור הארץ

פילטר *

פילטר *

תבנית כדור הארץ

תירוץ, תואנה

עיר בצפון תאילנד

עיר בצפון תאילנד

תירוץ, תואנה

זוכה ליראת כבוד

מגלגולי הפרפר

מעמסה, נטל

מעמסה, נטל

מגלגולי הפרפר

אי בניו יורק

אי בניו יורק

עיר ואוניברסיטה באנגליה

עיר ואוניברסיטה באנגליה

עיר ואוניברסיטה באנגליה

אבן בניין

אבן בניין

צמח בר רב שנתי

צמח בר רב שנתי

מאיץ בעובדים

עשוי בצורת כיפה

סקר בשטחיות

ממלכי צור

ממלכי צור

סקר בשטחיות

אומנת

אומנת

התרופף

עשוי בצורת כיפה

מאיץ בעובדים

חסידות שהוקמה המאה ה-19

חודש בלוח השנה העברי

שדרת עמודים

שדרת עמודים

מנביאי תרי עשר

הקדמה

הקדמה

ממושך, שאינו חולף

ממושך, שאינו חולף

מדינה בארה"ב

מקפח *

כלב בר אוסטרלי

כלב בר אוסטרלי

קיבוץ ליד נהריה

קיבוץ ליד נהריה

מכריע, פטלי

מכריע, פטלי

ממציא שפת האספרנטו

ממציא שפת האספרנטו

קיבוץ ליד נהריה

מדינה בארה"ב

שיח מקראי

התפלאות, השתוממות

התפלאות, השתוממות

שיח מקראי

פרוז'קטור

פרוז'קטור

שיח מקראי

מנביאי תרי עשר

זרקור

מבכר

מבכר

חודש בלוח השנה העברי

מלחמתי

מלחמתי

רמטכ"ל לשעבר

רמטכ"ל לשעבר

משדרני הרדיו

משדרני הרדיו

דרגה בשירותי הכבאות

אומנת

דרגה בשירותי הכבאות

עוף ים גדול

עוף ים גדול

חסידות שהוקמה המאה ה-19

סוג אבן

שרף קלות, חרך

שרף קלות, חרך

סבוטז'

"מצד שני" בארמית

מצד שני (בארמית)

סבוטז'

שמו אינו ידוע

שמו אינו ידוע

סוג אבן

בזריזות

בזריזות

עיר בגרמניה

עיר בגרמניה

אשכול התירס

אשכול התירס

בובת משחק

בובת משחק

מקום חיבור של עצמות בגוף

ניצב

ניצב

מקום חיבור של עצמות בגוף

סדרת טלוויזיה מארה"ב

סדרת טלוויזיה מארה"ב

 

השמיע קול בשפתיים סגורות

השמיע קול בשפתיים סגורות

 

צורה הנדסית

מנשיאי המדינה

הבעה

הבעה

מנשיאי המדינה

מכלי השחמט

מאידך גיסא

ממתקני השעשועים

ביקש בתוקף, דרש

ביקש בתוקף, דרש

ממתקני השעשועים

חמאה הודית

חמאה הודית

ממלכי צרפת

ממלכי צרפת

מכלי השחמט

מדינה באפריקה

נוזל להברקת רהיטי עץ

נוזל להברקת רהיטי עץ

אי יפני

מדינה באפריקה

סכין לקיצוץ בשר

סכין לקיצוץ בשר

מיושבי ראש הכנסת

מיושבי ראש הכנסת

קליפת הענב

עיר בפנסילבניה

עיר בפנסילבניה

ברור

עיר בפנסילבניה

רוטב צרפתי

רוטב צרפתי

שכונה בת"א

שכונה בת"א

נמהר, קל דעת

אביו של לוט *

אביו של לוט *

מין צמח פקעת *

מין צמח פקעת *

נמהר, קל דעת

קליפת הענב

תזוזה, תנודה

תזוזה, תנודה

ברור

עיר במרכז

תחום בבלשנות

תחום בבלשנות

השתוממו

השתוממו

עיר במרכז

צורה הנדסית

אבי נח

אבי נח

לא עקיף

מבריק, שנון

מבריק, שנון

לא עקיף

סולן משינה

סולן "משינה"

בנו השמיני של יעקב

בנו השמיני של יעקב

כיפת השמיים

זמר ישראלי

מנשיאי בית המשפט העליון

עיקול

עיקול

מנשיאי בית המשפט העליון

כיפת השמיים

דלק להביורים

מיוצר בדרך מלאכותית

רז'יסור

רז'יסור

מיוצר בדרך מלאכותית

דלק להביורים

בחילה, גועל

גרם לבלייה

גרם לבלייה

לבדו

חרק קופצני

חרק קופצני

לבדו

מונח אלגברי, דו איבר

לורד, מצבע

לורד, מצבע

בליטה בקצה הפרי

בליטה בקצה הפרי

אתר מים בבקעת הירדן

מצד שני, בארמית

אתר מים בבקעת הירדן

נחל במזרח הירדן

נחל במזרח הירדן

סרט ישראלי משנות ה-80

כיסוי ראש המחובר למעיל

מעמסה, נטל

מעמסה, נטל

כיסוי ראש המחובר למעיל

אבי כלב המקראי

אבי כלב המקראי

עיר מקראית

עיר מקראית

תנאי מגורים

תנאי מגורים

במאי

נחל במזרח הירדן

סרט ישראלי משנות ה-80

ממיני השיש

ממיני השיש

ראש עירייה בארץ

שיגר

בשר בקר צלוי

בשר בקר צלוי

שיגר

ראש עירייה בארץ

החביא, הטמין

ענק ספרותי

אורח נשים *

אורח נשים *

ענק ספרותי

קרוקודיל

קרוקודיל

מענק מיוחד

מענק מיוחד

סוג של מכרסם

סוג של מכרסם

רז'יסור

סוג של מכרסם

גידוף

מחרוזת

נוזל לחיטוי פצעים

נוזל לחיטוי פצעים

גידוף

כינוי לחכם בתקופת בית שני ולפני תקופת האמוראים

כינוי לחכם בתקופת בית שני ולפני תקופת האמוראים

אור רב

עיר באיטליה

עיר באיטליה

אור רב

משרי הממשלה

מסוגי הקופים

עיר בגרמניה

היכל פולחן דתי

היכל פולחן דתי

עיר בגרמניה

ענף רך ודק

ענף רך ודק

בעל שני היבטים

בעל שני היבטים

ענף רך ודק

פרח בר קטן

שער, בארמית

שער, בארמית

עגלת ילדים קלה

עגלת ילדים קלה

וסת

מסוגי הקופים

כינוי לצעיר עירוני מצליח

כינוי לצעיר עירוני מצליח

משרי הממשלה

החביא, הטמין

מקלחת

כדורגלן עבר ישראלי

כדורגלן עבר ישראלי

מקלחת

פרולוג

פרולוג

עניבת פרפר

עניבת פרפר

חצי אי בחלק האירופי של טורקיה

חצי אי בחלק האירופי של טורקיה

עץ אפריקאי בעל גזע רחב

עץ אפריקאי בעל גזע רחב

חצי אי בחלק האירופי של טורקיה

חילופית

כרטיס דואר

כרטיס דואר

חילופית

אזהרה מוקדמת

אזהרה מוקדמת

ראוי, הולם

טניסאי עבר שוודי

טניסאי עבר שוודי

ראוי, הולם

עיר בגרמניה

סגנון

בית מסחר

בית מסחר

סגנון

עיר בגרמניה

מתווכח על המחיר

מתוצרי החיטה

מתוצרי החיטה

מתווכח על המחיר

בחילה, גועל

כלי נשיפה

כלי נשיפה

חש חוסר ודאות

חש חוסר ודאות

כלי נשיפה

מומחה לתורת החקלאות

ממפכ"לי המשטרה 

ממפכ"לי המשטרה 

נוהג

מומחה לתורת החקלאות

כוכב קולנוע אמריקאי

כוכב קולנוע אמריקאי

מבנות שאול המלך

בירת קניה

עץ אפריקאי

עץ אפריקאי

גינקולוג

גינקולוג

מחזה של יהושע סובול

מחזה של יהושע סובול

ארעי *

ארעי *

סופר צרפתי

סופר צרפתי

בירת קניה

שכבה דקיקה

שכבה דקיקה

פדות

ממלכי צרפת

שמור לשימוש עתידי חלופי

שמור לשימוש עתידי חלופי

מורם, מוגבה

מורם, מוגבה

מורם, מוגבה

פרוביזורי

בר חלוף

שחרור

ממלכי צרפת

פתיחה באש

פתיחה באש

כינוי למטאור שבשמיים

מן יונק עם שריון

מן יונק עם שריון

כינוי למטאור שבשמיים

ריק

ריק

מנהיג אינדיאני

מנהיג אינדיאני

מבנות שאול המלך

מזמור

משטח המתנה בתחנת רכבת

משטח המתנה בתחנת רכבת

בירתה אנקרה

בירתה אנקרה

מזמור

סונטה

סונטה

צער עמוק

עוף ממשפחת הבזים

מראשי ממשלות ישראל

מראשי ממשלות ישראל

עוף ממשפחת הבזים

ריקוד זוגות שמקורו בארגנטינה

פקיד בבנק

פקיד בבנק

קיבוץ בצפון

קיבוץ בצפון

ריקוד זוגות שמקורו בארגנטינה

עיכוב, הפרעה

יציאה לחופשי

יציאה לחופשי

מיטה

עיר בדואית השוכנת צפונית לבאר שבע

עיר בדואית השוכנת צפונית לבאר שבע

עונש הלכתי מידי שמיים המוזכר בתורה

עונש הלכתי מידי שמיים המוזכר בתורה

ריבע

שם לאל

מין יונק עם שריון

שם לאל

פעמיים רדיוס

פעמיים רדיוס

ריבע

מיטה

מיוצאי יש עתיד

אבן לבנייה המשמשת גם לריצוף תנורים

שם כולל לחומרי לחימה

שם כולל לחומרי לחימה

מאמן כדורסל

מאמן כדורסל

מיוצאי "יש עתיד"

שפת הים

כלי עבודה של נפחים

כלי עבודה של נפחים

משערי ירושלים

משערי ירושלים

כמו שצריך, כנדרש

כמו שצריך, כנדרש

שפת הים

מתחם מבוצר ברוסיה

מתחם מבוצר ברוסיה

צער עמוק

מבקר המדינה הרביעי של ישראל

מבקר המדינה הרביעי של ישראל

אינפורמציה

בן יהונתן *

בן יהונתן *

אינפורמציה

שירה, זמרה

ניצוץ אש, שביב

מאמן כדורגל הולנדי *

מאמן כדורגל הולנדי *

ניצוץ אש, שביב

שירה, זמרה

הרמטכ"ל השני של צה"ל

סרט קולנוע אמריקאי משנות ה- 80 בכיכובו של דסטין הופמן

בניחותא

ספר מאת צרויה שלו

ספר מאת צרויה שלו

ספר מאת צרויה שלו

מחזה של איבסן

מחזה של איבסן

זמר ישראלי

זמר ישראלי

גדול העופות

חרות, חקוק

אי אינדונזי

אי אינדונזי

אי אינדונזי

חרות, חקוק

גדול העופות

יסוד כימי מתכתי רדיואקטיבי

יסוד כימי מתכתי רדיואקטיבי

מסרטי ערן ריקליס

זמרת ישראלית

מסרטי ערן ריקליס

מחזה של איבסן

סרט קולנוע אמריקאי משנות ה80 בכיכובו של דסטין הופמן

קטע מוזיקלי קצר ומלא חיים

קטע מוזיקלי קצר ומלא חיים

דג ממשפחת הקרפיונים

דג ממשפחת הקרפיונים

שכונה בדרום תל אביב

שכונה בדרום תל אביב

נסיגה בהתקדמות הכלכלית

תרכובת של פחמן עם יסוד אחר

פחות או יותר *

פחות או יותר *

תרכובת של פחמן עם יסוד אחר

נסיגה בהתקדמות הכלכלית

מילת סיבה

מילת סיבה

קשור להעדפת משפחה

מכיר

מכיר

ממלכי ישראל

מתנה

חבל ארץ בצ'כיה

חבל ארץ בצ'כיה

מתנה

ג'מוס

ג'מוס

ג'מוס

ממלכי ישראל

הרמטכ"ל השני של צה"ל

עוף ביצה בעל מקור ארוך

בהמה בהרי אסיה

בהמה בהרי אסיה

עוף ביצה בעל מקור ארוך

גופיף מיקרוסקופי, נגיף

בבונג

שקט, שאנן

שקט, שאנן

בבונג

נותק, הופרד

מבני המן *

כתב קוד

כתב קוד

סקל באבנים

סקל באבנים

גנרטור

גנרטור

מעך לאבקה

מעך לאבקה

חבר נבחרים למשימה מסוימת

מילת שאלה

מילת שאלה

חבר נבחרים למשימה מסוימת

שמר מפני סכנה

שמר מפני סכנה

בזיליקום

ציפור שיר נפוצה

כינוי לדירת גג יוקרתית

בית המלך

בית המלך

כינוי לדירת גג יוקרתית

חיית טרף גדולה

חיית טרף גדולה

סוג של חתול בית

סוג של חתול בית

רגוע ושליו, נטול דאגה

גנגרנה

גנגרנה

מאכל מזרחי מאורז ועדשים

מאכל מזרחי מאורז ועדשים

רגוע ושליו, נטול דאגה

זן של תפוזים

זן של תפוזים

ציפור שיר נפוצה

ציפור שיר נפוצה

וגבונד

וגבונד

פיברומיאלגיה *

פיברומיאלגיה *

שפת יהודי ספרד

שפת יהודי ספרד

פנטיות

פנטיות

בזיליקום

סרט ישראלי משנות ה-80

סרט ישראלי משנות ה 80

מהלומה

מדריך רוחני

פזמונאית ומלחינה ישראלית בעבר

יונק זעיר

יונק זעיר

ענף ספורט אתגרי

ענף ספורט אתגרי

פזמונאית ומלחינה ישראלית בעבר

מדריך רוחני

שיח הדפנה

שיח הדפנה

מהלומה

מאכל על בסיס ביצים ועגבניות

מאכל על בסיס ביצים ועגבניות

אמיץ לב

אמיץ לב

בילטרלי

בילטרלי

רקמה העוטפת את הגוף *

רקמה העוטפת את הגוף *

עיר נמל בארה"ב

סוג של ריקוד צרפתי עליז ורעשני

סוג של ריקוד צרפתי עליז ורעשני

סוג של חסידה

סוג של חסידה

עיר נמל בארה"ב

שש, עליז

שש, עליז

הוד, הדר

הוד, הדר

כסף רב

עניין שבשגרה

עניין שבשגרה

יצירה מוזיקלית המיועדת לשניים

יצירה מוזיקלית המיועדת לשניים

כסף רב

מחזאי נורווגי

בירת אקוודור

בירת אקוודור

מחזאי נורווגי

בזיליקום

מבני המן *

עבודה קשה

רקורד *

רקורד *

עבודה קשה

הוד והדר

הוד והדר

גוף הנדסי שבסיסו עגול, חרוט

הוד, הדר

דץ

נייר שעווה

עיר גדולה בפנסילבניה

סוג דגן

סוג דגן

הרמטכ"ל העשירי של צה"ל

קרוקודיל

מין פשפש מים

מין פשפש מים

הישג

קרוקודיל

בננה

בננה

הרמטכ"ל העשירי של צה"ל

אתר מקראי

היה איש עסקים בולט

היפרדות של שני צדדים

היפרדות של שני צדדים

בשקט וברוגע

בשקט וברוגע

אתר מקראי

מועדון בריאות

מועדון בריאות

קומוניקציה

קומוניקציה

זן של תפוזים

מבנה להכנת קמח

מבנה להכנת קמח

דג להכנת קוויאר

דג להפקת קוויאר

מבנה להכנת קמח

זן של תפוזים

מספרי אמ"ת

מספרי אמ"ת

מין ברווז

מין ברווז

עיר גדולה בפנסילבניה

בוץ, טיט

מצב של חוסר הכרה מתמשך, תרדמת

מצב של חוסר הכרה מתמשך, תרדמת

מצב של חוסר הכרה מתמשך, תרדמת

בוץ, טיט

עוקצני בדיבורו

עוקצני בדיבורו

עץ ממשפחת הוורדניים

עץ ממשפחת הוורדניים

שמשה צבעונית, חלון משכית

שמשה צבעונית, חלון משכית

החבאה

נתיב מים העובר במצרים

נתיב מים העובר במצרים

החבאה

מן ההתחלה

נמוך ועגלגל

נמוך ועגלגל

מן ההתחלה

משירי ביאליק

משירי ביאליק

קומיקאי ישראלי

קומיקאי ישראלי

גוץ

יצור מיתולוגי מוצץ דם

זמר יוצר ישראלי

מתכת נפוצה

מתכת נפוצה

יצור מיתולוגי מוצץ דם

עיר באוקראינה

כתוב תגובה


1 × = חמש

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S