מרץ 22, 2019
admin

תשבץ

only uniqe def-5

ביטוי

ביטוי

טלקומוניקציה

נוזל שמנוני ודליק

נוזל שמנוני ודליק

טלקומוניקציה

משב

נס

נס

תאב דעת

תאב דעת

מדינה בדרום אמריקה

עומד על דעתו בתוקף

תנועת רוח

עומד על דעתו בתוקף

מדינה בדרום אמריקה

משמות ישראל

משמות ישראל

ממיני היתושים

פוזה

קיבוץ בנגב

קיבוץ בנגב

לבוש מסורתי של נשים בהודו

מדינת איים באסיה

מדינת איים באסיה

לבוש מסורתי של נשים בהודו

פוזה

חומר דלק סמיך

במבט ראשון, לכאורה

במבט ראשון, לכאורה

חומר דלק סמיך

ממיני היתושים

מחזאי יווני קדום, מחבר "ליזיסטרטה"

מחזאי יווני קדום, מחבר ליזיסטרטה

רצועה לקשירת צוואר בהמה *

רצועה לקשירת צוואר בהמה *

רצועה לקשירת צוואר בהמה *

חיית כיס אוסטרלית

מין תכשיט

דמות של כלבה קולנועית

דמות של כלבה קולנועית

רובע בלונדון

ההר הגבוה בפולין

ההר הגבוה בפולין

רובע בלונדון

חיית כיס אוסטרלית

מתארח

מתארח

קליטה שכלית

ממפקדי חה"א

ממפקדי חה"א

מכשיר רפואי לחולי אסטמה

מכשיר רפואי לחולי אסטמה

התחלה

התחלה

מכשיר רפואי לחולי אסטמה

בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה

בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה

בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה

דרך, שביל

דרך, שביל

הדחף השלילי של האדם

כראוי

כראוי

כינוי לבן אדם *

דובר אמת

דובר אמת

כינוי לבן אדם *

שרף מאובן וקשה

שרף מאובן וקשה

שרף מאובן וקשה

מדינה באוקיינוס השקט

מושב בדרום

מושב בדרום

דיבור ישיר

מדינה באוקיינוס השקט

רודף תענוגות

רודף תענוגות

משרי החינוך

משרי החינוך

הזזה מצד לצד

הזזה מצד לצד

כתוב תגובה


− 3 = חמש

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S