פבר 4, 2019
admin

תשבץ או תשחץ*

4- all def

פילוסוף יווני קדום *, מכלי השחמטסרט עם ג'ון בלושימטוס קרב רוסיצמח בושם מקראימושב בצפון הנגב *, מונח במתמטיקהרוח חמה ויבשהסוג של משקה שיכרהמונח העברי לגנרטורצליל עמום החוזר שוב ושוב *, סוג של דקלרכוש קניןייהודקריסטל *, פורמלי *, יחידת משקל קטנהכוכב נופלרטרואקטיבית, לאחורמין ממתק ספוגיטיפשדרגה בשירות בתי הסוהר *, עשב ריחני לתיבולמדינה מוכרת חלקית באירופהעגורןחטיבה צהלית בתקופת מלחמת העצמאותבעל השכלה גבוההכדורסלן עבר אמריקאיקומיקאי ושחקן קולנוע אמריקאי בעברנעלם כלא היהאומלטאלגוריההתווה קווי פעולהאלבינוממחלות הנפשכינוי בסלנג לגביית תשלום מוגזםקוקטייל על בסיס ג'יןשחקנית אמריקאיתהעביר לארכיוןשכר סופריםנצחיקיבוץ באזור חוף הכרמליישוב באזור זכרון יעקבטניסאי עבר אמריקאיספוג בחומר ארסימעדן בלעזסופר אמריקאי *, לא קיים הבטחה *, הערכת הכנסה החייבת במסמבוךסגנון באדריכלותמקומי בלעזעיר באזור בקעת הירדןדי ג'ייכדורגלן ישראלי בעברפוחד, דואגצמח בר חד שנתינסגני (בלעז)עניו, צנועמין מתכתסטנדרט בלשון הדיבורמתווך ומכריע בין שני צדדיםטניסאי עבר ישראלישחקן וקומיקאי ישראליסיר גדולהשמיע קולות שמחהמנהיג סובייטי בעברמספרי התנ"ך *, מין קוץנחל בגליל המערבימאלופי העולם בטניסחוטםקיבוץ באצבע הגלילמדינאי סובייטי בעבריישוב קהילתי במשגבעובד כפיים בנמלמספרי מיכל שלוקיבוץ ליד הרצליהצמח בושם מקראיעיר נמל באנגליהמוסד למנוחה ולמרגוע *, נאמר בעקיפיןקונסרביםכח, אוןברייהעז הברעיר מקראיתקיבוץ באזור בית שאןקיבוץ בחוף הכרמלממפכ"לי המשטרהצמח נוישאוןזפינגמדינה במפרץ הפרסי *, אתר בירושלים , קומיקאי ושחקן קולנוע אמריקאי בעברבמאי קולנוע ספרדירכוש קניןפרי מאכל גלעיניעיר במרכז הארץמציג באופן מפורט *, בית הקולמכשיר צלילה *, מעידהזמר ומוזיקאי ישראליהביא למצב אופקי, איזןמשרי החוץ של ישראלמאכל על בסיס ביצים ועגבניותנקי מכל אשמהמושב בצפון הנגב *, שחקן וחקיין ישראלייצור חי שיצא לאוויר העולם *, מחוז היסטורי באנגליהמושב בשרוןראשי תיבות *, יישוב קהילתי בשפלהגחלת, ניצוץ *, ענק, עצום *, חוסר בהירותעיר במרכז הארץקריספיאמירות במפרץ הפרסיזמר ומוזיקאי ישראליעופות *, חסרי תרבותמדינה באמריקה התיכונהקיבוץ באזור ירושליםקיבוץ באצבע הגלילפסיכולוגיהמטילים חרםסוג של משקה שיכרציירת ישראלית בעבררגלי בשחמטסופר ישראלי *, דרך ארץ *, נואל, טיפשייצא מהמסגרתענק, עצום *, כבשה בוגרתחרב קצרה, פגיוןמסמלי המדינהקטנטןכדורגלן עבר ישראליעיר באיטליהדבר מסתורי שקשה להסבירוסופר ילדים עבריזמר ומוזיקאי ישראלימעשי, תכליתימערכת כוכביםסטיקרסנטימנטלילו"ז *, קיבוץ בגליל המערביחוטםהתווה קווי פעולההוחסרמקום לייצור ייןשיוךמאוורר, בלעז *, חסרי תרבותכינוי לגביית תשלום מוגזמתרוח חמה ויבשהבכה בכי מקוטעבן לפלג הגדול באסלאםזמר ושחקן ישראליפוחד, דואגמונח באסטרונומיה המתאר מעגל דמיוני, מרידיאן  *, כינוי לגביית תשלום מוגזמתעיר בנבדה, ארה"במיצירות אנטוניו ויוואלדיסרנדהפילטר *, רנטבילימיושבי ראש הכנסת *, קיבוץ באזור חוף הכרמלמנביאי תרי עשר *, סוג בדאנשים מעטים, יחידיםניבזמר יווני בעברעורבב בתנועה סיבוביתמלחין צרפתיכוכב נופלמלא מיץשסתום לוויסות הזרםהונח בצורה אופקית *ספר של נבוקובזמר ישראלי בעבררציף לכלי שיטקציפהעשב ריחני לתיבולעיר באזור חיפהשחקן ובדרן אמריקאיחומר עמיד בפני אששגרתי, רגילמסוף, בלעזפוגע בקדושהמדינה במערב אפריקה *, להקת דבוריםסומקצליל הולך ומתגבר במוזיקהמדינה באסיההמונח העברי לגנרטוראלגוריה מספר שופטיםשחקנית וקומיקאית ישראליתנקבת החמורקבוצת סיביות במחשבמתעקלממלכי שבדיהפילס ויצר דרךלהקה ישראליתקול גבריכדורגלן ישראליהיה שבע רצוןמין תוכי ירוקעיר באנגליהפקפקןמושב באזור ירושליםשכונה בת"אמותג של גלידות *, אבן לכתישת זיתיםממזכירי ההגנה של ארה"ב בעברמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםהפיכת נוזל למוצק מרוב קורמפועלי הבנייןלא נתן למישהו מרחב מחיה , משורר ישראלי בעבררעיון יסודי ומרכזי, נושאמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםאלבום של יהודה פוליקרקטנטןבעילום שם *, שאיפה עזהגיאומטריהתנועה בדקדוקאסרטיבייםיחידת משקל קטנהמלא מיץמסיבה זולוקה בנפשוסרט של אורסון ולסאנושי *, בהמה הנפוצה בהרי האנדיםשפה בהוראה הפוכהזמר ופסנתרן אמריקאימחבט טניסמפקד אונייה, רב חובלתא רבייה בצמחיםגיטריסט אמריקאי בעברחותן משה *, מנוקה מכל רבבאל היין במיתולוגיה הרומיתצילינדרטיפשמדינה במערב אפריקה *, ליחוך פנכהמולקולה *, עיר בספרדסרט עם ג'ון בלושידמות בצבי הנינג'המנחה טלוויזיה ישראליכדורגלן עבר ישראליבכה בכי מקוטעעורבב בתנועה סיבוביתמין ממתק ספוגימנחת טלוויזיה ישראליתסופר ילדים עבריכדורסלן עבר אמריקאידג ים קטןבמלוא מובן המילהממחלות הנפשבהמת משאזמר ישראלי , מטח יריותכלי נגינה קדוםזה קשור בזה מארמיתקיבוץ באזור ירושליםדי ג'ייכתב עברי קדוםנחל בגליל המערבימכלי המיתר *, מתנת בלעזקוקטייל על בסיס ג'יןמעידה, מנשיאי צרפתסגנון באדריכלותמונח במתמטיקהרוב מהומה על לא מאומהנביאה מקראית, בת עמרם ויוכבד *, פלאח *, מוזאיקהפישינגאופרה של פוצ'יניעיר ערבית בצפון הארץמספרי ארנסט המינגווימושב באזור ירושליםדרגה בשירות בתי הסוהר *, זפינגאבי תורת האבולוציהקריספימבני שאול המלךנזק כלכליבעל איכות ירודה, פגום בטיבוכלי נגינהנהר בצרפתפורמלי *, מקטורןטיול, סיורסיבי מתכת לניקויפגישה רומנטיתהשם הלועזי של הדג מליח *, מבנה ליוניםבמלוא מובן המילהגרסה אחרת של אותו דברעוינות, שנאה *, מין עוף קטןקציפהבניגוד לרצונועיר נמל באנגליהאדם משכיל ותרבותימפחית, מחסירעץ נוי גבוהמושב בגליל התחתוןסנטימנטליעיר הבירה של אזרבייג'ןסמל לאצולה *, חיית כיסתוך זמן קצרמיושבי ראש הכנסתדבר מאפה מלוחמחוז היסטורי באנגליהשחקנית אמריקאיתפסיכולוגיהריבונידג מאכל קטןעיר במרכז הארץפנטומימאי צרפתי בעברבן לדת הודיתספר מאת נעמי רגןעיר שומרית קדומהיישוב שהתאחד עם צור יגאלממברנהממקום בלתי ידועהפיכת נוזל למוצק מרוב קור , נקי מכל אשמהבבונגמסמלי המדינהיישוב באזור זכרון יעקבהשמיע קולות עמומיםאף על פי כןחניך בקורס תעופהנעלם כלא היהצמח תבלין ריחנישחצנותאדיש ומאופקסומקעיר הבירה של סנגלסוג של דקלסמל לאצולה *, מאכל מביצי דגים *, התעכבעיר בבלגיהלו"ז *, רטרואקטיבית, לאחורשיטת הוצאה להורגהיה שבע רצוןנשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת) *, מבנה ליוניםממלכי מצריםעץ נוי גבוהמפקד אונייה, רב חובלכדורתמטלטל מצד לצד, מנענע *, טניסאי עבר ישראליפגוםלדוגמהשחקנית וקומיקאית ישראליתחביב, אהודמחבט טניסבמאי קולנוע ספרדיפסיכולוג וכלכלן ישראלימחלה מידבקת, שניתחסרי תרבותבצליל הולך ומתגבר במוזיקהדרך ארץ *, ממזכל"י ההסתדרות בעברמונח בדקדוקעיתון ישראלי בעברחיית טרףדוגל בעירוםזמרת ישראליתחסר השכלהמלחין צרפתיברכה מקובלת במוצאי שבתנבוך ומבולבלמתנת בלעזבמאי קולנוע אמריקאי בעברשיח נוי ריחנישחקן ובדרן אמריקאילהקת דבוריםלא טהור מבחינה דתיתמבני שאול המלךקבוצת סיביות במחשבכפי שנהוגסממן של פחד או התרגשות *, ספינת טיוליםספר של אשכול נבומנוקה מכל רבבמשקולת באורלוגיןאלגוריהמעדן בלעזעגורןאפילוכינוי לתלמיד חכם וחריףביש גדאזמרת ישראליתרפרודוקציהרכיכה ימית *, בירת ג'מייקהפולחן דתי, טקספרק זמן קצרמדינאי סובייטי בעברטניסאי עבר ישראלישכר סופריםמין קוץקול החמור, עיר בנבדה, ארה"בלשעבר סולן "הדלתות"אוכלי אדםחלק בכלי נשק *, אסטרונאוטפרשה בספר שמות *, קול גבריהיה שחקן אמריקאישחקן וחקיין ישראליפרי מאכל גלעיניקיבוץ בצפון הארץמלך פרסי קדוםמיצירות פרנץ שוברטניבחביב, אהודאבן יקרהצמח בר חד שנתימשחק באבניםסוג של שיח דוקרנימדינה באסיהבעל מום באוזניוכלי נשיפה מתכתינצחירכס הרים בין אסיה לאירופה *, מין מנורת נפטעובד כפיים בנמלשגרתי, רגילפרופלורמוזאיקהמכלי הנשיפהפרי עץ האלוןכינוי בסלנג לשקרןמפחית, מחסירכפר פלסטיני באזור רמאללהשהייה בלילהעוזב, זונחהביא לידי עייפות וחולשה *, ג'יפ למשלשחקן אמריקאי בעברספר מאת נעמי רגןמשרי החוץ של ישראלדג ים קטןמיושבי ראש הכנסת *, שחקנית אמריקאית בעברסופר אמריקאי *, עיר מקראיתהפסד כספיגבעה של חול נודדמעייף, מתישקיבוץ באזור נהריהכינוי לרכישה לא מומלצתיישוב קהילתי במשגבדיגיטלימנשיאי ארה"באיש תקשורת בארץיצור חי שיצא לאוויר העולם *, סרט עם דסטין הופמןהשמיע קולות עמומיםמראשי עיריית ת"אנלעס ונבלעשחצנותאנושי * , גלובלימהודרמספרי יהושע קנזגיאומטריהשחקן ובדרן ישראליפנטומימאי צרפתי בעברעוינות, שנאה *, כלי מיתרים גדול, סוג בדבן לדת הודיתשיר עברי למילים של תרצה אתרפחדמין עוף קטןאומלטלעג מר, עוקצנותרודף תענוגות הדוניסטההיןסוג של בד רך ומחמםשמן מכונותמנשיאי צרפתבירתה ריקאוויק *, ברכת פרידה *, תחבולהשמן מכונותצליל עמום החוזר שוב ושוב * , משרי הפנים בעברכדורתסרט עם וינונה ריידרקריסטל *, דבר מאפה מלוחמעשי, תכליתיאתר בירושלים , מתעקלמעייף, מתישסרט של אורסון ולסייהודעיר בספרדמועבר דרך פילטרמשחק באבניםמבצע העלאתם של יהודי תימן *, אבנים קטנות בגינות נוישחקן קולנוע אמריקאיפגישה רומנטיתכינוי למת *, זמר ושחקן ישראליידיעה מרעישה ומפתיעהשכונה בת"אלא טהור מבחינה דתיתאבי תורת האבולוציהנזק כלכלירוב מהומה על לא מאומהעיר בפולין *, שיוךריבונירעיון יסודי ומרכזי, נושאאזור גיאוגרפי קעורכח, אוןפילס ויצר דרךקבוצת כדורגל ספרדיתמושב באזור השרוןמפל מיםשחקן וקומיקאי ישראלירנטבילימשחק המלכיםהחל לפרוחשינוי פתאומי במשטר מדיני, מהפכה *, קו הנדסי מעוקל וסגור *, בירת אתיופיהאל היין במיתולוגיה הרומיתעיר בנורבגיהחיית כיסשירה, זמרהתוף צדפקפקןבבונגשחקן קולנוע אמריקאי, לשון ים ביבשהמושב בבקעת עמק בית שאןגזע של תרנגולנקבת החמורמן מאפה ממולא, גלילה *, מצורביש גדאחיית טרףהכנסת שינוי יסודי, רפורמה *, ממלכי מצריםנחל באזור השרוןסגנון באדריכלותתבלין המופק מכורכום הגינהמנחה טלוויזיה ישראליקיבוץ במחוז ירושליםבדיוק עכשיותחבולהאופרה מאת פוצ'יניהוצג באופן שקריאציל ביפן הפיאודליתתבואה המשמשת כמספואלהקה ישראליתמסוף בלעזאופרה של פוצ'יניחדר אורחים, סלוןחומר עמיד בפני אשאדם מבוגר מאודמבדח ומשעשעמוסד לימודילא קיים הבטחה *, עיר גדולה באוהיואיש תקשורת בארץחוסר הגינותממברנהמיושבי ראש הכנסת *, נאמר בעקיפיןעיר באזור בקעת הירדןעיר נמל באירופהכדורגלן עבר ישראלישאיפה עזהפרשה בספר במדברנתינת ייפוי כוח לביצוע פעולה *, סבוטז'רדיאטורחגורה רחבהחוסר בהירותמספרי מיכל שלומתקשים להחליטרדיאטוראדם משכיל ותרבותיהערכת הכנסה החייבת במסבירתה ריקאוויק *, בירת ג'מייקהסופר ילדים עבריכינוי לצייתןכלי רכב דו גלגלי *, במאי קולנוע אמריקאי בעבראסרטיבייםקריספיקיבוץ באזור הרצליהמושב בעמק חפרמצורסופרת ישראליתנסגני (בלעז)כלי נשיפה מתכתימשירי בועז שרעביאלגוריה מספר שופטיםעוף מדברי *, עץ נוי גבוהסיבי מתכת לניקוישחקנית ישראליתאליבאחתוךמולקולה *, פישינגשטח מרעהיוגב *, פסיביבין כה וכה, בלאו הכימושב בפרוזדור ירושליםהשם הלועזי של הדג מליח *, בהמת משאמושב באזור עפולהכתב עברי קדוםהתעכברצההיהלום השחורסיכון, בלשון הדיבור שחקן בריטיצמח ברדמות בצבי הנינג'היחידת מהירות לכלי שיטבעל מום באוזניוזמרת ישראלית שזכתה לכינוי "מלכת הזמר העברי"החלופה העברית לפומפייהנבוך ומבולבלמצוות הפרשת יבול לכהןאף על פי כןלנצח, לתמידאוכלי אדםנימפה מיתולוגית, בת אטלסשסתום לוויסות הזרםמלא מפה לפהמים תוססיםפרשה בספר שמות *, הודאה על מעשה רעשחקן אמריקאי בעברדיגיטלימהלל, משבחמכה חזקהמחטיבות צה"ל במלחמת העצמאותכלי עבודה חקלאיעצם של דג *, משירי בועז שרעביתולענה, עץ טרופידמיוניבן לפלג הגדול באסלאםמדינה במפרץ הפרסי *, בעל גוף רזהעיתון ישראלי בעברפשפש מיםהפגת חרדהשגרתי, בנליכינוי למשאבת גומי לפתיחת סתימות *, דירה בעלת שתי קומותבעלות ערך רבגרסה אחרת של אותו דברהשמעת קול בשפתיים סגורותמדינה באפריקהדג מאכל קטןחרסינה עדינהפר צעירנהר בצרפתלדוגמהנשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת)תבואה המשמשת כמספואמטילים חרםמושך תשומת לב, מעורר ענייןצמח מן האלתייםהשמעת קול בשפתיים סגורותהוד, הדרמבצע העלאתם של יהודי תימן *, עיר באנגליהקרוב משפחהעיר בארץמציפורי השירלוקה בנפשואתר בנגבמפל מיםרובד השיניים בלעזמועבר דרך פילטרמתקומם *, עיר בגרמניהמלא מפה לפהרגלי בשחמטממלכי שבדיהביש גדאטניסאי ישראליעיר ערבית בצפון הארץמציפורי השירפרופלורעיר בשרוןדליקטסעיר גדולה באוהיואמצעי לניקוי שינייםפרי עץ האלוןזה קשור בזה מארמיתמיצירות אנטוניו ויוואלדיצוער *, הפסד כספישפל, נתעברקדקיבוץ בגליל המערבינעלמו עקבותיומין מתכתנימפה מיתולוגית, בת אטלס אבן יקרהמקומי בלעזמחלה מידבקת, שניתמנשיאי ארה"בהרמטכ"ל העשירי של צה"לכפי שנהוגמאמן וכדורגלן עבר ישראליסבוטז'מנשיאי פוליןקיבוץ באצבע הגלילגז קל וחסר צבעפולחן דתי, טקסנייר עבהשחקן וקומיקאי ישראלימסרטי קופולהמכלי השחמטיישוב ליד ראשון לציוןעוזב, זונחסרט של רומן פולנסקימיושבי ראש הכנסת *, מושב בתחומי המועצה האזורית משגבהחל לפרוחלהקה ישראליתסרט עם דסטין הופמןשחקנית קנדיתבירת מרוקו *, חרב קצרה, פגיוןשיח נוי ריחניעניים מרודיםצמח תבלין ריחנימבדח ומשעשעמשורר אמריקאימשורר עבריגבעה של חול נודדנעשה שלב אחרי שלבמן ציפור קטנהמונח בדקדוקאמירות במפרץ הפרסימחזאי נורווגיאבנים קטנות בגינות נוילהקת רוק ישראלית שפעלה בשנות ה-70צינור או תעלה להרחקת מים עודפים , גחן, רכןקיבוץ במבואות הנגב *, מדינה בארה"ב *, פרק זמן קצרברכה מקובלת במוצאי שבתהכאהטוהר המידותשחקן קולנוע אמריקאישמה הקודם של גאורגיהממזכל"י ההסתדרות בעבררווח המחולק לבעלי מניותמבני תרחמקטורןמעשרת הדיברותתיש צעיראדם ישר ומוסריכינוי לבהמה ההולכת בראש העדרממשפחת הקטניותלעג מר עוקצנותמתקבל על הדעתמנחת טלוויזיה ישראליתמדינה באמריקה התיכונהאופרה מאת פוצ'ינימגנהמדינה במערב אפריקה *, משקולת באורלוגיןעיר בירה במזרח התיכוןסוג של בד רך ומחמםפר צעיררובד השיניים בלעזמין תוכי ירוקנתחי סלמון מעושןאתר בנגבשהייה בלילהצוערבצליל הולך ומתגבר, במוזיקהמחילות הצבאכלי נגינה קדוםנואל, טיפשיהביא לידי עייפות וחולשה *, גלעין של פרימחטיבות צה"ל במלחמת העצמאותהכלמהעשרת אלפיםגרם לעיוורוןקיבוץ באזור נהריהמשקה מעורבאלפנטינהמלך פרסי קדוםלא באופן מפורשדטונטוראדםיישוב שהתאחד עם צור יגאלתוך זמן קצרמושב באזור נתב"גספינת טיוליםמחלקי המדחוםקלחתשחקנית אמריקאיתמסיבה זוהונח בצורה אופקית *עיר במרכז הארץזמר ישראליצמח ברחתוךשם אחר ליתרופרשה בספר שמות *, מושבה בגליל העליוןיחידת מהירות לכלי שיטמותג של גלידות *, אסטרונאוטנתינת ייפוי כוח לביצוע פעולה *, מנשיאי ארה"בחיית כיסעיר במרכז צ'ילהקיבוץ במחוז ירושליםשגרתי, בנליאינו בריא בנפשוחגורה רחבהמושב בפרוזדור ירושליםדמיונימכה חזקהבניגוד לרצונוזמר ישראליקפטן אגדירפרודוקציהפילטר *, רשע, נבזהפסיביבעל גוף רזהמיצירות פרנץ שוברטפסימיסטכלי נשיפה מתכתיסיכון, בלשון הדיבורנעשה שלב אחרי שלבצמח ברמבצע אימפרוביזציהמרמטכ"לי צה"למעשה שובבותעיר שומרית קדומהגוף הנדסי תלת ממדי, מנסרה *, חיסל אותו *, ירק הנזכר במשנה *, החליט נחרצותמין מתכתשפל, נתעבחטיבה צה"לית בתקופת מלחמת העצמאותפרח נאהממזכירי המדינה של ארה"ב בעברמוסד לימודידג מאכל קטןקבוצת כדורגל ספרדיתסרט עם וינונה ריידרהפגת חרדהתולענה, עץ טרופידירה בעלת שתי קומותהכנסת שינוי יסודי, רפורמה *, תבנית יציקה *, רשע, נבזהמונח באסטרונומיה המתאר מעגל דמיוני, מרידיאן *, אלבום של הדג נחש *, תושב של בירת יווןמנביאי ישראלסוג של שיח דוקרניהעיר השנייה בגודלה בקפריסין *, עיר בפולין *, מסימני הניקודרכס הרים בין אסיה לאירופה *, העור העליון בנעלהוכחהמושב בבקעת עמק בית שאןמטלטל מצד לצד, מנענע *, להקה ישראליתפרשה בספר במדברחסר השכלהראש העץהערכת הכנסה החייבת במסההיןכלי מיתרים גדול"גבר לעניין" *, מגישת טלוויזיה ישראליתצינור או תעלה להרחקת מים עודפים , אפילוסופר ישראלי *, קיבוץ באזור הרצליהשחקן אמריקאי בעבראדם מבוגר מאודיישוב קהילתי ברמת הגולןהיה שחקן אמריקאיעובד אדמה, איכרחדר אורחים, סלוןעניים מרודיםחוסר הגינותרפואיביש גדאמחלה מידבקת, שניתמין מנורת נפטחצי אי בטורקיהפריט לבוש לכיסוי הראש או הפניםיחדהוחסראזור גיאוגרפי קעורמשרי הפנים בעברקרדמוןמושב בגליל התחתוןמשמיע קול של דבטרקטור מעמיסזמרת צרפתייה בעברהיהלום השחורמגיש ברדיו *, כל אחד מספרי התורהשיר של שלום חנוךהקים, בנהפראי, ברברי *, מן ציפור קטנהממלכה קדומהמשורר אמריקאינעלמו עקבותיומעמסה, טורחעיר במרכז צ'ילהרףמושב באזור המרכזקיבוץ באזור קריית ביאליקמתאים, הולםנפלא *, אל היין במיתולוגיה הרומיתנקנה ונמכרמאמן וכדורגלן עבר ישראליגזע של תרנגולמטוס קרב רוסינאבקעיר הבירה של סנגלחלקיק עץ שניתז בחיטובמספרי יהושע קנזמתחרויות הספורטרקדצמח ברמצוות הפרשת יבול לכהןמיצירות ש"י עגנוןמציפורי השירכינוי לתלמיד חכם וחריף , מדינה במזרח הרחוק *, תוכנית סאטירה ישראלית בעברגרידאמקור הכנסהירק מאכלמוסד למנוחה ולמרגועשיר עברי למילים של בצלאל אלוני *, צבוע, צדקנימדינת איים באוקיינוס השקט *, התייחס ברוך וברחמיםקול של בכי, יבבהבעלות ערך רבנוזל *, קומיקאי אמריקאיאיש תקשורת ישראלירובד השיניים, בלעזמדינה במרכז אסיהשחיין עבר אמריקאישופט מוסלמיעצום כביר בלעזצורה הנדסית סגורה, פוליגוןעונש משמייםשדולהעיר בבלגיהכתב העיווריםזמר ישראלי בעברעץ יער גבוהשאיפה עזהפרי בראשית התפתחותואיכותכתב העיווריםעיר במישיגןהעבירה בירושהג'יפ למשלעצם של דג *,כינוי לתסרוקת מנופחתכינוי לענק מיתולוגימומחה בהכנת מאכליםכינוי לטניסשחקן ובדרן ישראליפטפטןעיר מצפון לים המלחתושב של בירת יווןחותן משה *, מאזנייםלשעבר סולן "הדלתות"קרדמוןהיעדר שלווהמחזאי נורווגימציפורי השירקו הנדסי מעוקל וסגור *, נחרב *, שטח מרעהגיטריסט אמריקאי בעברסלט צרפתיזרם מרכזי, בלעזמשירי הכבש השישה עשרשחקן אמריקאיסטרוקטורליפרי טרופישליטה, איפוק *, סרט של ווס קרייבןעיר הבירה של אזרבייג'ןגז קל וחסר צבעפנצ'ר מאכרסרט עם ריצ'רד גירקללה, גידוףג'ליפסגה של מקום גבוהממזכירי המדינה של ארה"ב בעברמטעמי המקרא *, טניסאי ישראליעץ נוי גבוהמושב לתינוקמסרטי קופולהעשרת אלפיםשלווה פנימית *, סוג של שיח *, מכלי הנשיפהענני גשם *, תרופה להורדת חום *, תעשיין ישראלימונח בטריגונומטריהסופרת ישראליתהוראה מפורשתהרמטכ"ל העשירי של צה"לבית הקולהרחקת אדם מאדמתומושב בשפלהמושבה בגליל העליוןמבוסס על ההיגיוןמשירי הכבש השישה עשרמדינה באפריקהבירת מרוקו *, משמיע קול של דבמסמך עמדה של מפלגהממלכה קדומהמבפנים, בארמיתתנועה בדקדוקמדינה מוכרת חלקית באירופהאינו בריא בנפשומהודרקול של בכי, יבבהאות אנגלית *, העביר לארכיוןמאומהעופות *, פרודוקטיבינשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת) *, פזיזה ובלתי שקולהרףעץ יער גבוהיישוב קהילתי בשפלהיקר *, עיר בארץקו מתאר בלעזמושב ליד אשקלוןשאוןאתר בירושליםכדורסלן עבר ישראלימשקה מעורבכינוי למת *, יחדיוענפי עץמכלי התעופהתבלין המופק מכורכום הגינהשחקנית אמריקאית בעברזמר יווני בעבר, פרשה בספר בראשיתמספרי התנ"ך *, נראה, נשקףממקורות הירדןבולדוזרקבוצת כוכבים בין מאזניים לקשת *, טיל ישראלי *, מכלי הנשיפההחליט נחרצותנכונות להילחם *, קיבוץ ליד זכרון יעקבעוף מדברי *, מרמטכ"לי צה"למושב באזור המרכזכלאי *, הכאהגלובליזמרת אמריקאיתשאוןדרגה בצבאות זריםבירת אתיופיההחלופה העברית לפומפייהשאיפת אוויר ונשיפתובעל אורך רוחסופרת ישראליתמספרי שולמית לפידהמופיליהאמצעי לניקוי שינייםתגוביתזמר ישראלימשאית, למשל"גבר לעניין" *, כבודסגנון באדריכלותלנצח, לתמידכינוי לשחמטמתקומם *, מארבע מיתות בית דיןשמה הרשמי הקודם של מיאנמר *, במאי קולנוע ישראליבזמן מסויםמחשבה *, שדדכינוי לצייתןנשאר ללא מקור פרנסהבעל גוף רזהטמבון, חלק ברכב *, כינוי לאדם נמוך ורזהמפורסם לגנאיסוג של כיפההתייחס ברוך וברחמיםענני גשם *, מושב באזור נתב"גפסימיסטתבליטחסר צורה *, שחקנית אמריקאיתמן מאפה ממולא, גלילה *, שינוי יזום לשם שיפוראבי אהוד השופטפסגה של מקום גבוהשבעעניו, צנועמכלי המיתר *, כלי רכב דו גלגלי *, סופר ומחזאי רוסילבדו *, עיר בירה במזרח התיכוןהזהב השחורכינוי לחסר אחריות וקל דעתספוג בחומר ארסיחוסר הגינותיקר המציאותמדינה בארה"ב *, חלק בכלי נשיפהמאכל איטלקימת חימושב באזור עפולהספר של אשכול נבומת חיסילואטטניסאי עבר אמריקאיציירת ישראלית בעברהשמיע קולות שמחהתוף צד *, תוך זמן קצרפגוםרוטן ומחרחר ריבמושב בתחומי המועצה האזורית משגבבן כלאייםכינוי לתסרוקת מנופחתנאבקמספרי ארנסט המינגווימין חלילמסימני הניקודרווח המחולק לבעלי מניותיישוב קהילתי ברמת הגולןסונטהדבר מסתורי שקשה להסבירו *, עם מקראימגלה ארצות איטלקיבהיסח הדעתטיול, סיורגוף הנדסי תלת ממדי, מנסרה *, בצק מותססרפואינוזל *, מה פירוש הדברמספרי סלמאן רושדי *, סולם למדידת טמפרטורהכינוי לארה"במחבר אוליבר טוויסטמוזיקאי ישראליחסר צורה *, נלעס ונבלעחקלאי *, רכב צבאי המתאים לתנאי שטחמשירי "הכבש השישה עשר"שטנידג מאכל קטןמשמעותימארבע מיתות בית דיןאתר נופש בריביירה הצרפתיתמגישת טלוויזיה ישראליתמספרי סלמאן רושדי *, גחן, רכןמיצירות ש"י עגנוןהוכחהתגוביתועידה (בלעז)ספר שירי ילדים מאת ע' הללרכב ארוך ומפוארמחלקי המדחוםמחלו עליומכשיר רפואיג'ליחצי אי בטורקיהיחידת מידה לתדירויות גבוהותפציפיסט *, נתחי סלמון מעושןמותאם לחיים בים וגם ביבשה *, שטח אדמה המתוחם באמצעות גבול *, יחידה מנהלית בארגון *, רגש עזכינוי לטרמיטמין אצהצד, כיווןשחקנית אמריקאיתמחסום על פיו של בעל חיים *, שכונה בת"אזרם מרכזי בלעזנסיכה מיתולוגיתכדורגלן עבר ישראליחדר אורחים, סלוןכינוי לשחמטכינוי בלשון הדיבור ל"לוזר" *, מן תוכי באוסטרליה *, אבי אהוד השופטענפי עץמאכל על בסיס ביצים ועגבניותנע לאחור *, מלך מקראישקע קטן בלחי *, זמר ישראליעצה מעשיתאיברי הנשימה בגוףקו מתאר בלעזמחזה של צ'כובנידוישינוי פתאומי במשטר מדיני, מהפכה *, עורבב בתנועה סיבוביתמין ממתקשדולהנפלא *, לבוש יפני מסורתיהרמטכ"ל ה-21 של צה"ל *, תולענה *, צמח מטפס ממשפחת הנוריתייםהיפוך באווירקיבוץ ליד זכרון יעקבהתייחס בחוסר רצינותבמאי קולנוע אמריקאי בעברמכלי התעופהאיכותמין עוף גדולאגד מידבק, פלסטר *, פרגולהקומיקאי אמריקאישמה הקודם של גאורגיהשירה, זמרהעיר בסוריהעיר, כרךתא רבייה בצמחיםמשמיע קול אנחהשליטה, איפוק *, ג'מוסהיפוך באווירזמרת ישראלית שזכתה לכינוי "מלכת הזמר העברי" *, הקים, בנהצמח חד שנתי ממשפחת המצליבים, שחלייםמטוס קרב בריטי בעברמענפי הספורטעובד אלילים *, משרי האוצר של ישראל *, כמות התוצרת בפרק זמן מסויםיחדעיר בגרמניההכחיש אשמהמומחה בהכנת מאכליםאניגמההעבירה בירושהכושר מנהיגותנידויתקופה נטולת חדשות מרעישותסודי, חשאיכבודמצר בין בריטניה לצרפתסרט של מייקל מאןירק הנזכר במשנה *, קבוצת זמרכדורגלן ישראלי בעברג'ליספורט גלישה ממצוקיםסופר מדע בדיוני אמריקאיחיוני מאוד, דרוש *, הלם חזק ופתאומיטיל תת מימימנשיאי פוליןשבע רצון מעצמוכלל הלקוחות או הצרכנים של בית עסקיהודה ושומרוןאיש תקשורת ישראלישכונה בת"א *, עוף טרף מקראיתקופה נטולת חדשות מרעישותדרגה בצבאות זריםקיבוץ בערבה *, ידעוניקללה, גידוףצילינדרפרי מאכל גלעינישחקנית וקומיקאית ישראליתמשורר ישראלי בעברקריספיברכה הנאמרת על הייןמענפי הספורטגז חסר צבע ודליקעיר בגרמניהכינוי לשוד מופרז ובוטהזמר ישראליעם מקראימיליון מיליוניםמדינה באזור מפרץ גינאה *, החלק הקדמיבא בטענותפציפיסט *, צוחק צחוק קלמבפנים, בארמיתאינו בריא בנפשובולדוזרגרם לעיוורוןחידת ציוריםממפכ"לי המשטרהכל אחד מספרי התורהבהיסח הדעתמאזנייםממפכ"לי המשטרהממשפחת הקטניותפרי טרופיסטיקרבן כלאייםמטוס קרב בריטי בעברמחזמר אמריקאיעיר התמריםפזמונאית ישראליתסיפור קצר ומשעשעמושב בעמק חפרעיר בארה"בכינוי לשחצן ומתנשאסוג של פטריית מאכלמדינה בארה"ב *, כינוי לבובת עץ רוסיתאי אינדונזיהרמטכ"ל ה-21 של צה"ל *, לבוש יפני מסורתימבנה פשוט מעץמדינת איים באוקיינוס השקט *, התייחס בחוסר רצינותלביבות מתפוחי אדמהשטנימקיף מכל עברמבצע אימפרוביזציהדרך חלופיתאמורפיכדורסלן עבר ישראליחדר אורחים, סלוןרודף תענוגות הדוניסטסרט ישראלי משנות ה-90נהר בעבר הירדן המזרחיממדדי המניותלא יוצלחקטע נוסף לבקשת הקהלמתקבל על הדעתספורט גלישה ממצוקיםאליבאשאוןמחילות הצבאגורלי, מכריעזמרת צרפתייה בעבראציל ביפן הפיאודליתעיר בארץמשורר ישראלי בעברשחקן ישראלי בעבר *, מין ממתקמאכל מביצי דגים *, סלט צרפתיעיר באזור חיפההיא בורמהמעניין מאודהימרסרט אמריקאי משנת 2010כלי עבודה חקלאירכב צבאי המתאים לתנאי שטחכינוי לארה"בתבליטזמר ומוזיקאי ישראלימנביאי ישראלאדםאלבום של יהודה פוליקרצוער *, בעל אורך רוחמדינה במזרח הרחוק *, מתחרויות הספורטבירת מסצ'וסטסראשי תיבות *, שחקנית אמריקאיתעיר באנגליההכלמהממזכ"לי ההסתדרות בעברסופר ומחזאי ישראליקיבוץ במחוז חיפהבמאי קולנוע איטלקיעיר בגרמניהקיבוץ באזור נהריהפנצ'ר מאכרמטח יריותמתאים, הולםקליעשכונה בת"אמושב בגליל העליוןדטונטורמוטט מן היסודחורפןמחזה של צ'כובמושב בשרוןסיוטקיבוץ באזור בית שאןמשטרה חשאיתעיר בנורבגיהיצא מהמסגרתהפך משהו לסמיך פחות * , סופרת ישראליתכלי עבודה חקלאימציג באופן מפורט *, ביסס טענהאינו יהודימשורר עבריאתר נופש בריביירה הצרפתיתסרט של רומן פולנסקיעסיס ענבים *, מספרי דויד גרוסמן *, עצום כביר בלעזמעובדי הבמהקרוב משפחהמושך תשומת לב, מעורר עניין , שיר של שלום חנוךבעל איכות ירודה, פגום בטיבורצהמלאי (בלעז)התפעלות, השתוממות *, מנומנםחיית כיסקיבוץ באזור חדרהכדורגלן ישראליפרשה בספר שמות *, חומר שמנוניעיר במישיגןסוג של שיח *, משמעותיעיר בצרפתמכלי הנשיפהמספרי שולמית לפידמשגרירי ישראל בארה"בדירה יוקרתית על גג בנייןשק, תרמילמחמיר ונוקשהכמות התוצרת בפרק זמן מסויםתעשיין ישראליאדםמגיש ברדיו *, גומחהאלבינוחלק בפרי הדרסופר ומחזאי צרפתימושב ליד אשקלוןמפורסם מאוד לטובהפטפטןתיש צעירקיבוץ ליד הרצליהממפקדי חיל האוויר הישראלי *, יונה פוליטיתעובד אדמה, איכרמגלה ארצות איטלקינראה, נשקףמנשיאי ארה"ברע מאוד, איום, בלשון הדיבוריחידת מידה לתדירויות גבוהותמפורסם לגנאימפועלי הבנייןיקר המציאותטמבון, חלק ברכב *, ספורט מוטוריבעל השכלה גבוההמאכל איטלקיהתערער וקרס, נפלאימפרטורסלע זקוףהחלופה העברית לדיבלסגנון באדריכלותמעמסה, טורחשאיפת אוויר ונשיפתולבדו *, אחד האפיפיוריםשחיין עבר אמריקאיכינוי לבהמה ההולכת בראש העדרעיר נמל בצפון פוליןצבוע, צדקנינעימות, רכותכינוי לקשה הבנהמדינה במרכז אסיהבעל השכלה גבוההפרגולהמין עוף גדולעיר באיטליהחיסל אותו *, ברכה הנאמרת על הייןאינו יהודיאדם ישר ומוסריפרח ברסרט ישראלי משנות ה-90פזיזה ובלתי שקולהבעילום שם *, גזע כלביםקבוצת זמרבין כה וכה, בלאו הכימקור הכנסהתקווהפריט לבוש לכיסוי הראש או הפניםדרך חלופיתמושב בשפלההמיוצר בדרך מלאכותיתהחלק הקדמיאופרה מאת פוצ'יניחלק בפרי הדרכינוי בסלנג לאדם שפל ונבזהמאגדות הילדיםיישוב ליד ראשון לציוןקו דמיוני מרוחק *, ביסס טענהמלחין איטלקייחדיובמאי קולנוע איטלקיכינוי לרכישה לא מומלצתבא בטענותמלחין אוסטרי *, ג'מוסמכונת אמתעץ חורשסונטהגומחהממקום בלתי ידועצמח חד שנתי ממשפחת המצליבים, שחלייםתוכנית סאטירה ישראלית בעברפרח נאהכינוי לבובת עץ רוסיתמושב באזור השרוןקסםמלחין גרמנירעיון יסודי ומרכזי, נושאלא קודשמלחין גרמנייצורים אנושייםעיר ביפןחשיבה מעמיקהספר שירי ילדים מאת ע הללחלב גמליםעיר בירה במזרח התיכוןכלל הלקוחות או הצרכנים של בית עסקנקטע, נכרתעיר, כרךחרסינה עדינהעסיס ענבים *, שחקן בריטיגז חסר צבע ודליקמשירי נעמי שמרסרט עם ריצ'רד גירהמיוצר בדרך מלאכותיתעץ פרי במשפחת האשחריים *, הזהב השחורמדינה באירופה *, פזמונאי ישראלימחיצה ניידתראש העץהרחקת אדם מאדמתופרח ברמכלי הנשיפהבאופן מקריסולם למדידת טמפרטורהאגדי, דמיוניכינוי לבית כנסת קטן של חסידיםגרידאשטח אדמה המתוחם באמצעות גבול *, עצה מעשיתמתנגד, פוסל *, סרט ישראלי משנות ה 80משקה אלכוהוליכדורגלן עבר ישראלימין חלילרשרושמבנותיו של שאול המלךמספרי קרל מאיסרט של מייקל מאןחלק בכלי נשק *, כינוי למפסק חשמליצמח חד שנתי ממשפחת המצליביםחנות קטנהזמרת אמריקאיתירק מאכלאי בנהר הנילוסבמאי קולנוע ישראליבניגוד לרצונוישישנציגות דיפלומטיתמאלופי העולם בטניסדבשאיבר בגוף *, חורפןצמח בר קוצנימסמך עמדה של מפלגה *, לשון הפעמוןבשלווה במוזיקהלוליין, להטוטןמבני תרחאלפנטינההשבחת קרקעעוף מיםמוזיקאי ישראליכדורסלן ישראלינביאה מקראית, בת עמרם ויוכבד *, כינויו של הרמב"םקונןעוגת קצפת קטנהקיבוץ באזור חדרהסיוטמבני תרחגן ציבורי גדולבהמה הנפוצה בהרי האנדיםשינוי יזום לשם שיפורמדינאי אמריקאי בעברכדורגלן ישראליכינוי לקשה הבנהיחידה מנהלית בארגון *, "אחת שתיים"שיטת הוצאה להורגיחדעז הברקיבוץ ליד בית שאן, ניב, להגמראשי עיריית ת"אממדדי המניותקונןהעור העליון בנעלאלבום של הדג נחש *, עצום, כבירמשרי הפנים של ישראלצמח בר קוצניפרשה בספר בראשיתנע לאחור *, עוף ממשפחת הברווזייםכינוי למשאבת גומי לפתיחת סתימות *, פירוש, משמעותידעונימתווך ומכריע בין שני צדדיםמשטרה חשאיתשהוכשל במזיד, מסוכלקיבוץ באזור בית שאןחומר לפני עיבודומהלל, משבחנסיכה מיתולוגיתחידת ציוריםמראשי ממשלות בריטניה *, עוף מיםעיר בסוריהתגובה בלתי רצונית של שריר *, מחזאי גרמנייישוב בצפון הארץקיבוץ בחוף הכרמלשינוי בשער החליפיןכינוי לבובת עץ רוסיתהמופיליהצבע אדום סגלגליצא מאפומלך מקראיסופר ומחזאי ישראליקליעקערה רחבה ונמוכהשחקן בריטיסופה הרסניתאימפרטורקיר בנוי בתוך היםקשור למרכבהממפכ"לי המשטרהרע מאוד, בן בלייעלהתערער וקרס, נפלסלע זקוףעיר בספרדמפוסקי ההלכהחנפן בלשון הדיבורמקום לייצור ייןתשלום או מעשה בתמורהלשון ים ביבשהאות אנגלית *, נייר עבהבירת ג'ורג'יהשיח חורשעיר בירה באסיהמכשיר צלילה *, יונה פוליטיתעיר בירה באירופההתייפה, הצטחצחכפר פלסטיני באזור רמאללההוד, הדרממזכלי ההסתדרות בעברחלקיק עץ שניתז בחיטובכלאי *, דבששחקן ישראלי בעבר *, דרגה במשטרת ישראלתופעה שמימית באמצע חודש עבריצד, כיווןשר הטבחים של פרעהכבשה בוגרתפשפש מיםליחוך פנכהעיר בשרוןחרצן *, שקט ורוגעמשרי התיירות של ישראלמעשה טובגרם למפח נפש סילואטנחל באזור השרוןנוזל סמיך ומתוקמתקשים להחליטעונש משמייםסיר גדולעסקן ציבוריחומר לפני עיבודונביא מקראיעוף טרף מקראישחקן קולנוע אמריקאימושב בגליל העליוןבצק מותססהתפעלות, השתוממות *, מדינה באירופה *, פילוסוף ומתמטיקאי יווני קדוםשדולנותכינוי לחסר אחריות וקל דעתמושב באזור ראש פינה *, היה לזראהתייפה, הצטחצחפועל בעורמהכדורגלן עבר ישראליתקלה, מכשול , איבר בגוף *, מבפנים בארמיתלוחם שוורים *, מסרטי אסי דייןמחמיר ונוקשהמקיף מכל עברממקורות הירדןחסילוןהביא למצב אופקי איזןבשלווה במוזיקהמשמר ניידקיבוץ באזור ים המלחטרקטור מעמיסכלי עבודה חקלאידברים נאים *, מדי בוקריהירותסופר מדע בדיוני אמריקאיקרבה בצורה או בתוכן *, אניגמהנאסף נצבר *, משלם את המחיר על המעשהסוג של כיפהמשלם את המחיר על המעשהבירת סודןבלי פקפוקיהודה ושומרוןעץ נוי נשירסטרוקטורלילוליין, להטוטןמיליון מיליוניםהחלופה העברית לדיבלמשקפיים בעלי עדשה אחתמוטט מן היסודמין אצהסגנון באדריכלותממפכ"לי המשטרהסדרת טלוויזיה ישראליתטייפרקורדרכדורסלן ישראלימסוגי הרטביםרלוונטי *, סטנדרט בלשון הדיבורמדינה במערב אפריקה *, אינפנטיליהיגרומטרשיר עברי למילים של בצלאל אלונילכל דבר קיימת סיבהמלחין איטלקיריצה תחרותית ארוכהשקע קטן בלחי *, סופר ומחזאי רוסימונח במתמטיקהכדורגלן עבר ישראלימשירי נעמי שמרדג מלוחאי אינדונזיתעודת רישום על מקרקעין *, כינוי לשחצן ומתנשאמושב בעמק יזרעאלדברי תועבהמפל מיםשחקן ישראליברייההתקדם באופן משמעותיאבן נגףתבשיל יפנימוזיקאי ישראלירוטן ומחרחר ריבסופר צרפתי בעברבגאז'עיר נמל באנגליהטיל ישראלי *, לא קודשקפטן אגדיטייפרקורדרסוג של מאכל, טשולנט *, תקרובת לאורחיםדרך של פשרה, עמק השווהצבע אדום סגלגלמעבר מפולשרציף לכלי שיטצורה הנדסית סגורה, פוליגוןיישוב באזור ירושליםכינוי לעולם המתיםנביא מקראיפראי, ברברי *, מצב האקליםועידה, בלעזנחל במדבר יהודהכינוי לבית כנסת קטן של חסידיםמקלות כביסהמאוורר בלעזבירת מסצ'וסטסכינויו של הרמב"םממזכירי ההגנה של ארה"ב בעברקומיסיוןיום תל חיבידול, הפרדה בלעזהרינגצדקה בעילום שםמכשיר רפואיישישעיר בצ'כיהשחקן וקומיקאי בארץסרט אמריקאי משנת 2010קיבוץ באצבע הגלילמעשה טובהיא בורמהאזר אומץזמר ישראליגלעין של פריכינוי לחכם הלכה בא"י בעברמחבר אוליבר טוויסטשיר עברי למילים של תרצה אתררגש עזלא נתן למישהו מרחב מחיה , עוף ממשפחת הברווזייםמוכר בחנותמשורר ישראלי בעברכלי מיתרים גדולמחשבה *, מחלקי הראשמחזמר אמריקאיביטוי הלקוח מספר משלי *, מנהיג סובייטי בעברמעובדי הבמהיונק הדומה לחזירעיר באזור הרצליהבכל מחיר *, זאת אומרת, כלומרממלכות אנגליהכינוי לטרמיטמעונהמישהיתבשיל יפנימחלה זיהומיתפרודוקטיביצמח מטפס ממשפחת הנוריתייםאגד מידבק, פלסטר *, משמיע קול אנחהמונח במתמטיקההיה לזראשכונה בת"אשלווה פנימית *, ידיעה מרעישה ומפתיעהעיר נמל בצפון פוליןקטע נוסף לבקשת הקהלעיר התמריםאדםמלחין ישראלי בעבררומן מאת ש"י עגנוןלהקה בריטיתמשאית, למשלנעימות, רכותשאוןמחלו עליומענפי הספורטהביע סולידריותבזמן מסויםמשרי האוצר של ישראל *, סופר ומחזאי צרפתיטוהר המידותעיר גדולה בנברסקהחלב גמליםעיר חוף בצרפתכיהן כשופט בבית משפטכינוי לענק מיתולוגימין תוכי *, היעדר שלווהשליט אימפריהמגנהאריג דק ושקוףעיר ביפןכפי שכתוב בהמשךהודאה על מעשה רע"אחת שתיים"קיקיוניעוף מיםפיטוםמדינאי אמריקאי בעברעסקן ציבוריסופר ישראליפארק לאומי באקוודורסרט אנימציהמראשי ממשלת דנמרקממיני הקופים *, רשרושלא מכברפחדבגאז'גורלי, מכריעשחקנית וקומיקאית ישראליתמלחין אוסטרי *, אריג דק ושקוףקיבוץ ליד בית שאןעובד אלילים *, דתיסוד כימי רדיואקטיבי *, שחקן ישראליריקוד ספרדינהר בעבר הירדן המזרחימושב לתינוקמשטרה חשאיתאמורפיבירת סודןבלי פקפוקצוחק צחוק קלעיר בירה באסיהזמרת אמריקאיתחשיבה מעמיקהסופה הרסניתעוגת קצפת קטנהסרט ישראלי משנות ה 80תשלום או מעשה בתמורהתקווהמחסן נשקשום אדםהרינגשכונה בת"א, קול החמורתקלה, מכשול , כיהן כשופט בבית משפטשחקן ישראלימכלי הנשיפהסיפור קצר ומשעשעסודי, חשאיתבשיל מרסק של תפוחי אדמהתופעה שמימית באמצע חודש עבריקיבוץ באזור בית שאןתקופה בתולדות עם ישראלקונסרביםשיח חורשזמר ופסנתרן אמריקאיעיר חוף בצרפתבאופן מקרימציפורי השירספקנימחלקי הספינהמלחין ישראלי בעברקבוצה אתנית בסין *, פילוסוף ומתמטיקאי יווני קדוםמדינה באירופה *, מפורסם מאוד לטובהלוחם שוורים *, שבע רצון מעצמולהקת רוק ישראלית שפעלה בשנות ה-70אבי נחשלטוןהלם חזק ופתאומיעורגקבוצת כוכבים בין מאזניים לקשת *, עיר מצפון לים המלחפילוסוף יווני קדום *, רכיכה ימית *, תגובה בלתי רצונית של שריר *, כלי נשק קדום *, קיבוץ במחוז חיפהפירוש, משמעותמעשרת הדיברותאמירות במפרץ הפרסיתבליטחולה במצב קשה *, סופר צרפתי בעברמסוגי הרטביםאדם רע מאודצדקה בעילום שםיצא מאפולא באופן מפורשממציא שפת האספרנטוקיבוץ בעמק יזרעאלקשור למרכבהיישוב בצפון הארץשר הטבחים של פרעהשיפוץ של ביתהוצג באופן שקריעיר גדולה באוהיואשתו של מנלאוס מלך ספרטה במיתולוגיה היווניתמכונת אמתבתשלום מיידיקיר בנוי בתוך היםאלומת אור צרהקערה רחבה ונמוכה , מנביאי תרי עשר *, לא פשוט, מסובך *, ערירימפרשני החדשות בטלוויזיהמפוסקי ההלכהחנות קטנהרכב ארוך ומפוארסדרת טלוויזיה ישראליתעריריגן ציבורי גדולנביא מקראיאלומת אור צרהשחקנית ישראלית,ספר של נבוקובמעשה שובבותשינוי בשער החליפיןאכזרפזמונאי ישראלישופט מוסלמילא פשוט, מסובךקבוצה אתנית בסין *, תמונה תלת ממדיתמפרשני החדשות בטלוויזיהכינוי בלשון הדיבור ל"לוזר" *, מחזאי גרמנינכונות להילחם *, לכל דבר קיימת סיבהמים תוססיםקיבוץ בערבה *, ממלכה באסיההכחיש אשמהמופרזנקטע, נכרתאינפנטיליכפי שכתוב בהמשךג'מוסקבוצת זמרטורף חתולידג מלוחעיר בארה"במושב בעמק יזרעאלקריאת שמחהכלי נגינהאבי למךממלכות אנגליהשחקן קולנוע אמריקאימערכת כוכביםמשרי התיירות של ישראלמשגרירי ישראל בארה"במשרי החינוך של ישראל *, מחלקי הראשמדינה בדרום אפריקהקיבוץ באזור ים המלחבעל השכלה גבוהה, קיבוץ בנגב *, לשון הפעמוןמדינה בארה"ב *, בירת ג'ורג'יהמשקפיים בעלי עדשה אחתעץ פרי במשפחת האשחריים *, עץ חורש , עיר נמל בצפון פוליןלא מכברממפקדי חיל האוויר הישראלי *, בלט בהישגיו הגבוהיםמלחין ישראלי בעברבידול, הפרדה בלעזקסםספורט גלישה ממצוקיםגזע כלביםכינוי לשחמטטורף חתולידרגה במשטרת ישראלבית חולים ליולדות בתל אביבבן לפלג הגדול באיסלאםרע מאוד, איום (בלשון הדיבור)פזמונאית ישראליתאזר אומץעיר נמל באנגליהפוגע בקדושהאי בנהר הנילוסמותאם לחיים בים וגם ביבשה *, ימה בארץכינוי לטניסשקט ורוגעחסילוןביטוי הלקוח מספר משלי *, מושב באזור ראש פינה *, מבנה פשוט מעץתמונה תלת ממדיתמבנותיו של שאול המלךשיפוץ של ביתעיר באזור הרצליהאבן לכתישת זיתיםמשטרה חשאיתעיר בירה באירופהדברי תועבה, ,מבפנים בארמיתאנשים מעטים, יחידיםג'לייהירותמספרי דויד גרוסמן *, אתר בירושליםמדיניקיבוץ במבואות הנגב *, מעונהכושר מנהיגותממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגליוצא דופןחיוני מאוד, דרוש *, מצב האקליםקיבוץ בנגבכינוי לעולם המתיםמחסום על פיו של בעל חיים *, כינוי לבובת עץ רוסיתמישהימעניין מאודיישוב באזור ירושליםיצורים אנושייםשום אדםזמר ישראלייום תל חילחותהביע סולידריותמלאי (בלעז)שיח ריחניכדורגלן עבר ישראלימין תוכי *, ריקוד ספרדילחותמפוענחתקיפות, קשיחותכינוי בסלנג לאדם שפל ונבזהסרט אנימציהקיבוץ בעמק יזרעאלספר שירי ילדים מאת ע' הללתבליטמראשי ממשלות בריטניה *, אחד האפיפיוריםמבנה על הר הביתמקלות כביסהלביבות מתפוחי אדמהשם אחר ליתרושדולנותשחקן בריטימענפי הספורטריצה תחרותית ארוכהחולה במצב קשה *, להקה בריטיתמחלקי הספינהכינוי לרכישה לא מומלצתאדם רע מאודחניך בקורס תעופהקריאת שמחהפרי בראשית התפתחותודירה יוקרתית על גג בנייןנוזל סמיך ומתוקמפוענחגורם למפח נפש ולמרירותמפל מיםמדיניפועל בעורמהסרנדהאבי נחהפך משהו לסמיך פחות *, מראשי ממשלת דנמרקממלכה באסיהעיר גדולה בנברסקהאבן נגףמצר בין בריטניה לצרפתתבשיל מרסק של תפוחי אדמהממפכ"לי המשטרהמחסן נשקסבוןשלטוןממיני הקופים *, בית חולים ליולדות בתל אביבמסרטי אסי דייןתקרובת לאורחיםבכל מחיר *, דרך של פשרה, עמק השווהימה בארץנסיכה מיתולוגיתשליט אימפריהמבנה על הר הביתפתיחות לציבורנציגות דיפלומטיתפיטוםיונק הדומה לחזיררומן מאת ש"י עגנוןקיבוץ באזור קריית ביאליקתקופה בתולדות עם ישראלחנפן, בלשון הדיבורהשבחת קרקעעצום, כבירכינוי למפסק חשמליאכזריסוד כימי רדיואקטיבי *, שיח ריחניחומר שמנונימשמר ניידאתר תיירות בצרפתאגדי, דמיוניקרבה בצורה או בתוכן *, ספקניספורט מוטורינביא מקראיניב, להגמבוסס על ההיגיוןמלחין ישראלי בעברנאסף, נצבר *, כינוי לשוד מופרז ובוטהמנומנםשכונה בת"א *, עוף מיםקיקיונירע מאוד, בן בלייעלנחל במדבר יהודהתקיפות, קשיחותדליקטסכינוי לאדם נמוך ורזהסרט של ווס קרייבןשחקן וקומיקאי בארץמדינה בדרום אפריקהממציא שפת האספרנטומחיצה ניידתכלי נשיפה מתכתיסרט פעולה אמריקאי מ-1994במאי קולנוע אמריקאי בעברמדינה באזור מפרץ גינאה *, העיר השנייה בגודלה בקפריסין *, משרי הפנים של ישראלאריג דק ושקוףסוג של פטריית מאכלסבוןעיר בספרדממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגלבלט בהישגיו הגבוהיםמאגדות הילדיםלא יוצלחמוכר בחנותאיברי הנשימה בגוףמוזיקאי ישראליסופר ישראליסרט פעולה אמריקאי מ-1994מספרי קרל מאימתנגד, פוסל *, עץ נוי נשיראשתו של מנלאוס מלך ספרטה במיתולוגיה היווניתקומיסיוןזאת אומרת, כלומרשאוןתעודת רישום על מקרקעין *, מונח בטריגונומטריהבתשלום מיידידתמין תוכי *, שהוכשל במזיד, מסוכל

כתוב תגובה


תשע − = 2

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S