פבר 8, 2019
admin

פתרון תשחצים ותשבצים*

9- all def

משורר ישראלי בעברבריחהעדיןמשירי ביאליקניחוש עתידות לפי מעוף ציפוריםממערכת העיכולממלכי שבדיהכינוי לתיקן, מקקסוללה, בטרייההמוני וגס,קיכליעיר באנגליהארץ מקראיתכועס מאוד, רוגזיישוב בנגב המערבי *, קשר שנפתחרע מאוד, איוםבירת מיסיסיפיעמודי השער בכדורגלמנהיג קוריאה הצפוניתבהמת בר גדולה, תאויסוד כימי מתכתיקבוצת מוצא משותפתאידיוםמגזיןבכור בניו של יעקבגשר על נחל הירקון בת"אספר של איל מגדמחברת הספר "אהבת איתמר"מדינה באפריקהמכלי הסנדלרקנגורו ספרותישיר של אבנר גדסיאתר במדבר יהודהחרב ארוכהקולרביחיית מחמדצמח ממשפחת המצליביםעורך דין מטעם ההגנהקטיף זיתיםמכריע, פטלידמיוניבחפץ לבמבצר עתיק במדבר יהודהמגדיש את הסאה, מפריזז'קטחלק באונייהכיסופים, כמיההמתמטיקאי רוסידהיינו *, מקל לזירוז בהמהכף גדולה לבלילההייתה זמרת אמריקאיתסוס מהירקרוקודילמין תולעתחיטטכינוי לפס האטה על הכבישהמאחר להבשילמדינה באפריקהשחקנית קולנוע אמריקאיתמותרותקו נטויסקטורתקופת ההנקהמתווך, בורראמן בידור ישראלישיח ירוק עד הגדל על גדות נחליםמושב ברמת הגולןמדינת איים באסיהמתיז ניצוצותגוף הנדסימעך לאבקהממערכת העיכולחוסר רצינותתיק לציוד אישיבעל חיים ימיעיר באיראן *, מד לחץ אווירחומר חיטוי והלבנהסלע זקוףמין תבליןקומפרסורממפקדי חיל האוויר הישראלימושב בתחומי המועצה האזורית מטה יהודהמגילה בתנ"ךמאלטכוכב קטן הדומה לאסטרואידשחקנית איטלקייהמחלת עורעיתונאי ופרשן ישראלימרבה לרטוןהיו"ר השלישי של הכנסתמעך לאבקהמרגיש חוסר עניין , מתיז ניצוצותמוכרהוציא מיץ *, עלה באש, נשרףריקנות, שממהגומה טבעית בסלערווח עם טעם לפגםהחלמהמשירי אהוד מנורסוללה, בטרייההערכת הכנסה החייבת במסאולם להצגת יצירות אמנותשכונה בירושליםלפעמים, לעיתיםמשחק מיליםהוכחהבדרך כללעיר בצ'כיהכלב שעשועיםהרובע הצפוני ביותר של ניו יורקעיר בארץהוצאת תוכןקטף זיתיםבהמת בר גדולה, תאוניחוש עתידות לפי מעוף ציפוריםמושב ליד פתח תקווההצגת בכורההתפתחות הדרגתיתשיר קודשסופר אמריקאיסטטיסטמתמחה (בלעז)סופר אנגלי בעבר, מחבר "אוליבר טוויסט"חוסר רצינותנוזל רפואי *, שיר של אבנר גדסיזוהר, נוגה *, בחפץ לבמשרה רוח של חוסר ענייןמתפלא, משתומםממנו גורשו אדם וחווהבנו של בתואל בן נחורגיבור של מרק טוויןהפיק דבש מכוורתמאכל כתושאחת שתייםיסוד כימי מתכתיעובד בתחנה מטאורולוגיתכיכר, רחבהפסולת הנותרת לאחר עיבוד מתכתזוהר, נוגה *, ספקניאתר במדבר יהודהרשמקולהשג גבוה במיוחדמחזה של לורקהקשר שנפתחמד לחץ אווירנגיעה רכה בידספקניענפים משתרגיםצמח טפיליסטטיסטכלי קיבול לנוזליםעלה באש, נשרףהשמיע קול צניפהזמורה *, חלקה זרועה בגינהנוזל סמיך ומתוקסופר אמריקאימושב ליד פתח תקווהרווח עם טעם לפגםבעל חיים ימיפרק ביצירה מוזיקליתטרדן, נודניקמתפלא, משתומםמרמטכ"לי צה"ליחס של לעג וזלזולבר ביצועסופר ומשורר ישראלימשורר לוי בימי דודהבעת פניםממלכי ישראל במקראעובדבמצב חמורכלי פריטה רוסי *, בערטרדן, נודניקמערכת רצועות של בהמהסטנדרטעיר באנגליהממלכה קדומהמשורר ישראליגרמו לו להאמין בדברעיתון צרפתימוכרהתאוששירד מגדולתו *, עדיןמספרי מאיר שלורע מאוד (איום)משקה חלב חמצמץכינוי לתיקן, מקקממגילות התנ"ךכף גדולה לבלילהשיעור הכובדמידת אורך זעירהשנאהמצרףמפעםסופרת אנגלייהבקרוב מאודהשתנה לטובהבעל כוח רב, חזקמעוט יכולת, נזקקכדור ירייהמותרותחרב ארוכהחלף בגוףישיםסדרת קומיקסרובד השינייםמלך השדיםקטטהאי יפניישוב בנגב המערבי *, איש ביון, מרגלמשירי נעמי שמראלילת מוות הודיתיחידה במשטרת ישראל (ר"ת) *, ז'קטאבן בבית הבדמושב בעמק יזרעאלצחוק *, עני מרודבריקדהמין תולעתהתפתחות הדרגתיתבכור בניו של יעקבמושב בגליל העליוןמין דג טרופיקדחת הביצותעור קטיפתי מעובדכינוי לעוףמעתה ואילךמדינה בעבר באפריקהקנגורו ספרותיבירת מיסיסיפימשירי ביאליקקיבוץ ליד גדרהאלפיתפטפטניסופרת ישראליתהאפלהאולם להצגת יצירות אמנותקבוצת מוצא משותפתהיפלטות ממסגרתלכאורהקרדינלתקופת ההנקהנציגי מפלגה בכנסתמגדולי המשוררים של יהדות תימןסטנדרטדג מאכלמקל לזירוז בהמהאתר מים בנגבאין בעד מהמושב בגליל העליוןממערכת העיכולחטיבה בפלמ"חשכונה בירושליםהבעת פניםמנחה טלוויזיה ישראלימושב בשפלההנגאוברקשור לראייה, חזותי (בלעז)מעודן *, יישוב בדואי בנגבבהמת עבודההוציא מיץ *, כלי לניפוימין תףמדינה באפריקהעיר בלבנוןדג מאכלקוקטייל של ורמוט וג'יןמעניתפרי מאכל קיצימנהיג קוריאה הצפוניתמטיףשחקנית קולנוע אמריקאיתחיטטאידיוםאחת שתייםפגישה למטרות רומנטיותצינור העיכולקפל שומן מתחת לסנטרנוזל דליקקיכליריגולתורת הקולחרוט *, מחלת ילדיםכינוי לסופר *, כוכב קטן הדומה לאסטרואידמציפורי השירבגלל זה, אי לזאתבעל חיים ימיפרסהקטטהחוסר של חומר בנפח של חלל, ואקוםחלקה זרועה בגינההייתה זמרת אמריקאיתעובד אדמהמין פשפש מיםעיר באיראן *, מרגיש חוסר ענייןהצגת בכורהאינטגראליקדחת הביצותעיר באוגנדהמדינת אי בים התיכוןפלצורשיר למילים של יחיאל מוהרקטיף זיתיםירד מגדולתו, חלפה הצלחתופלוני *, מנשות יעקב אבינועץ מחטנימאהבתהופתע מאודמצורף לעיקרדמיוניחיית טרף מסוכנתיסוד כימי ומתכת המשמשת לגלוון פלדה, צינקירד מגדולתו *, מכריע, פטליעני מרודירד מגדולתו, חלפה הצלחתותיק ציוד אישיעיר השוטיםגוף הנדסיבקתה אינדיאניתבעל כוח רב, חזק(מצב) חמור ביותרמנוול, נבזהנקיק, סדקמשרי האוצר של ישראלכועס מאוד, רוגזקיבוץ ליד אשקלוןיישוב קהילתי בתחום המועצה האזורית גולןבעל אף פחוססיב דק באורגניזםאתר מים בנגבעמודי השער בכדורגלאלילת מוות הודיתצליל מוזיקליבעל ראייה מעולהעיר נמל באירופהכוסברהעיר בצ'כיהממגילות התנ"ךעיתון צרפתיכדורגלן עבר ישראליסירת משוט קלהמדינת איים באסיהממפקדי חיל האוויר הישראליכיכר, רחבהממחזות שייקספירשביעות רצוןנחבאמעתה ואילךמפעםדרגה במשטרה (ר"ת)מרדן, סרבןמתחנות הרדיומספרי מאיר שלועיר נמל במצריםסופר אמריקאיתגרהאיגוד אמני ישראלסרט הוליוודי ישןעיר ערבית ממזרח לכפר סבאגומה טבעית בסלעספר מאת יאיר גרבוזמשירי נעמי שמרמחלת עוראזור בארץפריווילגיה *, מושב בעמק חפרריח נעיםאימפרטורקרא קריאות עידודקולורביגיבור של מרק טוויןחלק באונייהלבוש הודי מסורתימחברת את הספר "אהבת איתמר"חלף בגוףהמאחר להבשילמשחק מיליםאמן בידור ישראליכלי פריטה רוסי  *, עיר השוטיםמנשיאי ארגנטינהציפור שיר קטנהמעמסה, נטלמזג אוויר חם ויבשנוזףדברים בטלים, להגהמוני וגסנוזל רפואי *, יחידת משקל *, זוהר, נוגה *, משחק הרכבהפתח קשרהפרעת אכילה *, קרא קריאות עידודמשקה חלב חמצמץהחלמהאחת היבשותגזע כלביםפטפטנימשורר ישראליבגד לאמבטיהגשר על נחל הירקון בת"אסופר אמריקאיסופר צרפתיכלי לניפויבצק לא אפוימתווך, בוררנוזל דליקפסולת הנותרת לאחר עיבוד מתכתשחקנית איטלקייהשופט מוסלמיטוסטארץ מקראיתכלי קעורפשרןכינוי לאחות רחמנייהיקר המציאותרובד השינייםמבצר עתיק במדבר יהודהעיר במישור החוף באזור קיסריהיחידת נפחהשמיע קול צניפהמעיל רחב ומפוארמסימני הסתיומרמטכ"לי צה"ללהקת רוק ישראליתאתר במדבר יהודהעיר בוייטנאםמנשיאי ארגנטינהפלצורממלכי יהודהמשורר וסופר ישראלי בעברמסכת במשנהמין מתכתאחת היבשותקיבוץ ממזרח לצומת יד מרדכיכורלימעך לאבקהאלילת מוות הודיתנציג דיפלומטי במדינה זרהשק עור לנוזליםבמבוקשבט מלכותענף רך ודקפרי עסיסיעיר בהולנדתבואה המשמשת כמספואעיר באוגנדהמבקש בתוקף, מפצירשיעור הכובדאדם המרבה להתפלמסמעוט יכולת, נזקקאלאממלכי שבדיהבדרך כללבמאי קולנוע איטלקימציפורי השירבסיכומו של דבראוניברסיטה באנגליהעיר הבירה של וייטנאםחיית מחמדכורלימחלוקתחלש ועייףמחוז ברוסיהבקתה אינדיאניתכינוי לאמריקאירופא מנתחמושב בעמק חפרחוסר של חומר בנפח של חלל, ואקוםעיר בלבנוןיצור אגדי מצריכלי פריטה מעץ בעל תיבת תהודה עגולהקרדינלמחזה של לורקהאמביציוזיתכשיט לקישוט הצווארעורך דין מטעם ההגנהפלוני *, אביו של שאול המלךמקום מגוריו של אברהם אבינומכשיר להידוק בלחץסוס מהירסרט אמריקאי עם ג'וליה רוברטסמין תבליןמחרידאורבניזציהבנו של בתואל בן נחורקומפרסורכדורגלן שכונה "ראש הזהב" , מדינת אי בים התיכוןהערכת הכנסה החייבת במססלע זקוףיישוב בדואי בנגבמצורף לעיקריחידת נפחמקום סלעי להפקת אבניםמדינה בעבר באפריקהברנשרשותקשור לראייה, חזותי (בלעז)ספר של איל מגדמרבה לרטוןאדם עשיר ונכבדהוכחהשק עור לנוזליםסוס מהירמושב ברמת הגולןיחס של לעג וזלזולאלפיתממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגליקר המציאותבעלי קרניים מן הבקרריקנות, שממהז'קטמזג אוויר חם ויבשממיני השישעיר בוייטנאםשבט מלכותזוהר, נוגהמעניתנבל, כמשקונסרביםמשועבד לפיאודל, צמיתמין ריקודיונק מצחין ממשפחת הסמורייםצינקוגרףפרס הוליוודימלך השדיםחלק מורחב של עלההרובע הצפוני ביותר של ניו יורקמסגנונות השחייהכדור ירייהגעראדם המרבה להתפלמסבירת אירלנדעץ קוצני קטןנובלה מאת ש"י עגנוןמחבר הספר "מלכוד 22"יסוד כימיסופר צרפתינפגע מזרם חשמליקוקטייל של ורמוט וג'יןמטיףמלך מגוגנקיק, סדקמנשיאי ארה"במושא ללעג ולצחוקסקטוראינוולידאלאכוסברהירק מאכלפגישה למטרות רומנטיותמושב בעמק יזרעאלאגואיסטזכה לאפגריידינגבהמת בר גדולה, תאומושב באזור לודמספרי מאיר שלוחקר, דרששלהבת *, יחידה בצבא הרומיצבע אדום עמוקעיר נמל באירופהכביכולשביעות רצוןעלוב, אומללדוצנטדברים בטלים, להגיישוב קהילתי בתחום המועצה האזורית גולןאידיוםאדם משכיל ובעל כושר הבנה גבוההיפלטות ממסגרתממחזות שייקספירממצבי הצבירההנובע מדחףמישהו *, מארג במלאכת ידקטף זיתיםסדרת קומיקסחולצה נשית רחבה וארוכהמדינה בחצי האי ערבכישלוןקלף הנושא איור של ליצן חצרזוהר, נוגה *, מין מתכתבגד לאמבטיהכינוי לאדם המרבה להתלונן ולהביע התמרמרותמדינה במרכז אפריקה, אוניברסיטה באנגליהעיתונאי ופרשן ישראלישיר קודששם לאלצינקמקהלתיאסטרולוגדרך ארץבירתה נג'מנהחטיבה בפלמ"חמבקש בתוקף, מפצירמשבעת המיניםספר מאת יאיר גרבוזחרוט *, סיור, תיורעיר ערבית ממזרח לכפר סבאסטרטרמן גבינהעוף דורסבמצב חמורביכולתו *, אי יפנייחידת משקל לזהב ולאבנים יקרותשלאגרסימן אלגברי המייצג נעלםלויאליריקוד קצבי מהירפושע אליםמאולתרסופר ומשורר ישראליעבודה מדעיתחודש בלוח השנה העבריסגור ומאופקמושב בנגבשווה נפש, אדישעיר נמל במצריםמין דג *, אינו מקבל מרותהנגאוברשחקנית ישראליתמעשה שובבותשטיפהמכלי המטבחטוסטאמביציוזימחלת ילדיםבהמות הביתפרסהמגזיןדמות מסאות' פארקכינוי לאמריקאיהיו"ר השלישי של הכנסתלשון דיבורמוסד למשלוח מכתבים וחבילותמנחה טלוויזיה ישראליאידיוםלא קיצוני בדעותיומגדולי המשוררים של יהדות תימןצינקפתח קשרהוצאת תוכןצליל מוזיקלינבל, כמשנוזל סמיך ומתוקשביעות רצוןאשת אלקנהמדינה באירופהקלות דעתענפים משתרגיםשיפור, שכלולאינטגראליעובדשחקן קולנוע אמריקאיתלמיד גימנסיהכלי זיקוק במעבדה, רטורטההרובע הצפוני ביותר של ניו יורקבאופן גלוי ומפורשמשמיע הספדצומח, משגשגפרי מאכל קטןסופר צ'כימדינה בעבר באפריקהמין נמלה לבנהכדורסלן אמריקאימעמסה, נטלתערובת מתכותכינוס בינלאומי של תנועת הצופיםעיר באיראן *, לפעמים, לעיתיםכלי פריטה רוסי *, מדינה במרכז אפריקה, בירתה נג'מנהמחזאי בריטיבריקדהכנף עוףסוג של פטריותבריחהבדיקת מעבדההנובע מדחףענף עיקרי היוצא מגזע עץמדינה בדרום אמריקהיישוב דרוזי ברמת הגולן *, כנף עוףבלתי מעמיק, שטחי , נחבאכריך קלויידיד רחוקמדינת אי בים התיכוןפסנתרן קנדימהשרים לביטחון פניםכלי הנדסי לעבודות עפרסימן אלגברי המייצג נעלםשיח ירוק עד הגדל על גדות נחליםתכף ומידמערכת רצועות של בהמהסגנון באמנותמשוכני העציםרופא מנתחחרק המזיק לצמחיםבערזעזוע, חלחלהשביעות רצוןאתר מים בנגבגלעין של פריכינוי לאמריקאי , ענף רך ודקמין לטאהאביו של שאול המלךירד מגדולתו, חלפה הצלחתוקיבוץ בתחום המועצה האזורית חוף הכרמלחברה לייצור בגדי שחייהבלתי מעמיק, שטחיחומר חיטוי והלבנהציפור שיר קטנהמושב בשרוןמקום מגוריו של אברהם אבינובסיכומו של דברשופט מוסלמימדינה באפריקההתקפה מילוליתהימלטותסלע זקוףצייר הולנדי , משורר וסופר ישראלי בעברצבע אדום עמוקקיכליאלפיניזםמסכת בסדר טהרות שבמשנהמכשףטוקסיןבן אדם *, משרי האוצר של ישראליחידה במשטרת ישראל (ר"ת) *, עובד אדמהשחקן אמריקאימעצי החורשחלק מורחב של עלהקנגורו ספרותייכולת, אפשרותיחידה בצבא הרומינתך של מתכותכלי פריטה מעץ בעל תיבת תהודה עגולהמנגנון המסדיר אספקת אנרגיה, רגולטור * , טורף ימי בעל זרועותמוביל עדר, שחקן ישראליהופתע מאודפרס הוליוודיהר באזור הנגביישוב במרכז הארץביכולתו *, תיאטרון ישראליעיר במישור החוף באזור קיסריהפשרןמרניןגזע כלביםקלף הנושא איור של ליצן חצראיסור מוחלטהפיק דבש מכוורתירד מגדולתו, חלפה הצלחתונובלה מאת ש"י עגנוןמרדן, סרבןעצבותמסכת בסדר טהרות שבמשנהתבואה המשמשת כמספואקילוחצמח בר קוצניקאוצ'וקחומר לייצור רהיטיםצמח ברעיר באיראן *, צליאקמספרי התנ"ךקיבוץ ליד אשקלוןממיני השישחלש ועייףכלי זיקוק במעבדה, רטורטהיצור אגדי מצריאמיגרנטבעל אף פחוסמחרידממלכי יהודהמתאושש ממחלההתכופף, גהרמנשיאי ארגנטינהמישהו *, לימוד חובהמוכן ומסודרמנשיאי ארה"בקבוע, סדירריקוד זוגות שמקורו בארגנטינהדה פקטוהתפרסם בדפוסמחזאי יהודי גרמניאזור בארץמכשיל בישול מבוסס נפטדרך ארץמדינה באוקיינוס השקטבחוסר כנותדחוף מאודעיר בבוליביהבאופן גלוי ומפורשסדרת שיעורים במקצוע מסויםדג מאכל, טרוטהצומח, משגשגלהקת רוק ישראליתממצבי הצבירהחיית טרף מסוכנתבקרוב מאודאמוניאקתא הנהג במשאיתזעזוע, חלחלהזמרת איסלנדיתטאיירמחיתמדינה באפריקהממלכי ישראלרפורמטור צ'כיסונטהמין תבלין, קצח *, תלמיד גימנסיהסרט ישראליסיב דק באורגניזםמין דג *, נהר באוקראינהמרומם, נשגבקנצלר גרמניה שכיהן בתפקיד בשנות ה-80 וה-90 , מארגוני הנשים (ראשי תיבות)יסודיהתכופף, גהרלכאורהנציג דיפלומטי במדינה זרהאלפיניזםפילטר *, מלך משאקרוקודילמגלגולי הפרפרהשתנה לטובהקיבוץ בנגבאין די בזה (בארמית)מסגנונות השחייהאגואיסטרע מאודהומצא מהדמיוןשאריתשרביט *, בגד של הכוהן הגדולזוחל ארסינוזףדוגמה ראויה לחיקויחמור ספרותיאזור בדרום ספרדמסרטי פולנסקימכלי הסנדלר"אין בעד מה"מנביאי תרי עשרחוזה התקשרות, בריתמשרי המשפטים של ישראלמקום סלעי להפקת אבניםתערובת מתכותירק מאכלשווה לכל נפשקומיקאית אמריקאיתמעשה שובבותאשת אלקנהגעגועים עזיםזמר ישראליאין תוכו כברוסוס מהירמתאושש ממחלהצמח טפילישיפור, שכלולבמבוקאינו מקבל מרותהודעהבעל תפקיד בקבוצת כדורסללוחם גרילהסיור, תיורמרומם, נשגבספר של ויליאם גולדינגעיר קדומה באפריקהמשבח, מהללאורבניזציהמכלי המטבחעירבוןמשרתתגאל בכסףעלוב, אומללסיב דק באורגניזםהסכמה כלליתמוזנח, נטושעיתונאי ישראליפרוצדורהשיר למילים של יחיאל מוהרמילונאי אמריקאי , איסור מוחלטכריך קלוימדבר באפריקהשלאגרקומיקאית אמריקאיתמושב בנגבסטנדרטימספרי עירית לינורראשון קיסרי רומאמסוים (בלעז)אבן בבית הבדחלק מבריטניהאשפה לחיציםמארגוני הנשים (ר"ת)מצב חמור ביותראידיוםיסוד כימיתיאטרון ישראליהשוואת חשבונותשחקנית אמריקאיתהשראההקדש מוסלמי דתימטבע הונגריעיר בצרפתתא הנהג במשאיתדהיינו *, אינוולידשחקן קולנוע אמריקאיאבן נגףעוף דורסשלהבת *, כדורגלן שכונה "ראש הזהב" , יישוב קהילתי בנגבבמאי אמריקאיאל כנענימחזאי יהודי גרמנימין לטאהקאוצ'וקתפקיד מודיעיני בכירבירת אירלנדמושב בשרוןמשרה רוח של חוסר ענייןבדיקת מעבדהמושב בעמק יזרעאלמספרי עירית לינורגזע כלביםכיסופים, כמיההעובד בתחנה מטאורולוגיתאסטניסכינוי ללא יוצלחעיר בבוליביהפחד גדולהתייחס בזלזולממציא ה"דיסק און קי"עז הברעשב נוי ירוק ונמוךבעל ראייה מעולהמראשי תנועת העבודה בא"יקיבוץ באזור חדרהמגדל להחמצת מזון לבהמותכינוי מקובל למטר מעוקבלא קיצוני בדעותיואיסוף מידע על מדינות זרות *, אסטניסמוזיקאי ישראליקריאה בכף הידדה פקטופרק ביצירה מוזיקליתחוסל, הושמדגבוה ומגושםשק עור לנוזליםמכונן, מחזקיישוב דרוזי ברמת הגולן *, סירה קטנהתכף ומידמושב באזור לודקונטורגערבהמת עבודהעיר במרכז ספרדסוציומטיחידת משקל לזהב ולאבנים יקרותאימפורטענף רך ודקכינוי לעוףממילאממלכי ישראלמאלטשטיפהאיסוף מידע על מדינות זרות *, קרחון באלפיםכותב הספר "מלכוד 22"געגועים עזיםמסדרי המשנהפרי מאכל קיצימושב במחוז הצפוןמשמש ומרגשאדם בעל בטן גדולההתייצב לימינו של מישהו, סיפק תמיכה (בסלנג)חורפןנציגי מפלגה בכנסתצינור העיכולמכשיר בישול מבוסס נפטסדרת שיעורים במקצוע מסויםיועץ מקראיבודדמתמחה (בלעז)קנצלר גרמניה שכיהן בתפקיד בשנות ה-80 וה-90כינוי ללא יוצלחעיר בירה באפריקהבהמת עבודהיוצר חרסכינוי לסופר *, מדינה בדרום אמריקהנהר באוקראינהמסולף, שקרימסכת במשנה"סוף ציטוט"בגד של הכוהן הגדולאוניברסיטה באנגליהאמת מיםחתול המדברמוכן ומסודרקפדן מופלג , עיר באיטליהפחד גדולנהר באירופהשבירה לרסיסיםצמח ממשפחת המצליביםקיבוץ בערבהידיד רחוקמין מתכתיחידת מהירותפרוצדורהבמאי אמריקאיעץ נשירשכונה בירושליםדרגה במשטרה (ר"ת)כללי, עולמי, בלעזמצרףבחלוף הימיםתגמול לעידודמנגנון המסדיר אספקת אנרגיה, רגולטור *, מסרטי וודי אלןמדינה באירופהקילוחחקר, דרשכלי הנדסי לעבודות עפרחבוי, מוסתרעוף דורסמשורר לוי בימי דודעיר הבירה של וייטנאםמין עץמכל גלילי לנשיאת פצצותאימפרטוררשותקפל שומן מתחת לסנטרעיר באוהיוסרט ישראלי משנות ה-80בילטרליסרט אמריקאי עם ג'וליה רוברטסמשרי המשפטים של ישראלחולצה נשית רחבה וארוכהשם לאלתהליך להפקת חמאהרפורטז'החומר לייצור רהיטיםנודניקכי אםסופר צ'כיזרניךהסכמה כלליתהימלטותכלי פריטהבירה במדינות האיחוד האירופימשרתתקו נטוימארג במלאכת ידמגלגולי הפרפרשיר של אהוד בנאיחמור ספרותיממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגלקיבוץ בתחום המועצה האזורית חוף הכרמלמין נמלה לבנהפתח של הר געשעוף שוכן ביצות בעל מקור כפוףפושע אליםיצוא (בלעז)נותן אמוןשחקן ישראלי בעברמרמטכ"לי צה"למכשיר להידוק בלחץמכלי הסנדלרדג מאכל, טרוטהתפקיד מודיעיני בכירמין אריג דק ומשובחקיבוץ באזור השרוןדמות מסאות' פארקמשדרני הספורטטורף ימי בעל זרועותמטפלת בילדיםצמח בר קוצנימין ריקודמשוכני העציםממלכי יהודהסונטהעיתונאי ישראלימוסד לימודיקרבה, צמידותמחלקי העיןסירה קלה ושטוחהבירה באירופהמנוול, נבזהעז הברמסיפורי הילדיםאמיגרנטמאהבתריח נעיםמסוים (בלעז)בהמות הביתמין פשפש מיםכדורגלן עבר ישראליאדם בעל בטן גדולהאור רב, זוהרהוכחהרפורטז'המושב בשפלהכדור אשממלכי יהודהשנאהמסכת במשנהשם לאלבר ביצועכינוי לאחות רחמנייהפרי מאכל קטןפקפקןפעילות צבאית שגרתיתמלך מגוגמשירי נתן אלתרמןתכליתו, מטרתוהיעדר שלווהממלכה קדומהחומר לקיבוע איברים שבוריםמשרי הביטחון של ישראלמדינה באוקיינוס השקטמחזאי יהודי גרמניבזה אחר זהתקיפות, קשיחותמלחין אוסטריפריט לבוש עליוןהאות החמישית בא"ב היווניממילאיחידת משקל *, כובד ראששחקן אמריקאיצורת התיישבות בארץלא ממוכןשחקן אמריקאיהשראההר באזור הנגבמדהיםממנו גורשו אדם וחווהמחזאי בריטיכלב שעשועיםחוזה התקשרות, בריתיישוב קהילתי בנגבכלליהפרעת אכילה *, מזון בסיסימושב בתחומי המועצה האזורית מטה יהודהחלק מורחב של עלהקיבוץ בצפון הנגב , עיר בהולנדקטף תמריםמושב במחוז הצפוןמשוכני העציםמאן דהו *, אל כנעניהומצא מהדמיוןאזור בדרום ספרדהתפרסם בדפוסקומיקאית אמריקאיתקניין, רכושעץ מחטנימוסד למשלוח מכתבים וחבילותממלכי יהודהחוסל, הושמדנתך של מתכותמשירי שלמה ארצימכשףצייר הולנדיכינוי לעושה נפלאותמשוכני ההריםאבטיפוסמילא פיו מים, נמנע מלדברריקוד זוגות שמקורו בארגנטינהמושב בגליל העליוןמאכל כתושקבוצת איים בים הקריביקלות דעתתכנית מציאותמשגרירי ישראל באו"םגלבזרניךתכשיט לקישוט הצווארהתייחס בזלזולסיב דק באורגניזםנחל איתן בגליל המערביחומר לייצור רהיטיםשחקנית ישראליתמספרי פנחס שדהמעופות היבשהחלק מבריטניהאימוניתסופרת ישראליתמבוסס כלכליתמושב בגליל העליוןקוטר קדח הקנהקש מעוך ורךחבוי, מוסתרמראשי תנועת העבודה בא"ימבנה צר וגבוה *, רוטב צרפתימין גבינהסיווגריקוד קצבי מהירמחלקי העיןלבוש הודי מסורתייחידה למדידת תדירויותעץ שנזכר במקראגאל בכסףמוזנח, נטושמילאהתחכמות, תעלול (בלשון הדיבור)שכונה בירושליםמוביל עדרצליאקמחיתשמחוגבונדמדינה במרכז אפריקה, בירתה נג'מנהדכדוך קלהתקפה מילוליתזוחל ארסיאיכות הצלילעירבוןיועץ מקראיסופר אנגלי בעבר, מחבר "אוליבר טוויסט"חכמי הלכה שקבעו הלכותהקדש מוסלמי דתיציפור שירחומר לקיבוע איברים שבוריםמרמטכ"לי צה"לסירה קטנה, לשון אירוניתדוצנטעצבותעיר באיראן *, אבן נגףהשוואת חשבונותפריט לבוש עליוןעור קטיפתי מעובדמשירי נתן אלתרמןשונית המקיפה לגונהמדבר באפריקהאסטרולוגפלונימושב ליד נהריהארון קטןגלעין של פריאריג דק משובחהמדינה הצפונית ביותר בצפון אמריקהדחוף מאודאדם עשיר ונכבדנגיעה רכה בידמדינה בחצי האי ערבכינוס בינלאומי של תנועת הצופיםבהמה בת כלאייםשאינו שכיחבעל תפקיד בקבוצת כדורסלסרט ישראליתורת הקולקיבוץ ליד גדרהיסודיכלי קיבול לנוזליםבודדמשועבד לפיאודל, צמיתבירה במדינות האיחוד האירופיטוקסיןקונסרביםזמר ישראליפריווילגיה *, עיר קדומה באפריקהכירולוגיהמוסד לימודישחקנית אמריקאיתמהשרים לבטחון פניםמשירי שלמה ארציחורפןכדורסלן אמריקאיאור רב, זוהרמחבר רובינזון קרוזוגבוה ומגושםגבוה וזקוףשווה לכל נפשאדם משכיל ובעל כושר הבנה גבוהסגנון באמנותזכה לאפגריידינגדוגל בעירוםזמרת איסלנדיתרב כוח, חזקלשון דיבורפסנתרן קנדיעשב נוי ירוק ונמוךהקדש מוסלמי דתיראשון קיסרי רומאיוצר חרסשיר של אהוד בנאיעץ קוצני קטןאימוניתיונק מצחין ממשפחת הסמורייםמסרטי וודי אלןקומיקאית אמריקאיתעיצוב שיעררשמקולמשבעת המיניםדוגמנית ישראליתממלכי יהודהמתמטיקאי רוסיכלומראין תוכו כברושחקנית ישראליתמשדרני הספורטמשגרירי ישראל באו"םשונית המקיפה לגונהמכל גלילי לנשיאת פצצותמידת אורך זעירהאגן רחצה קצרמטבע הונגרינגרראיכות הצלילביון *, קיבוץ באזור חדרהמנביאי תרי עשרמגילה בתנ"ךמחוז ברוסיהמסדרי המשנהענף עיקרי היוצא מגזע עץרע מאודקונטוראריג דק משובחמשוכני ההריםמסכת במשנהגזע כלביםמכונן, מחזקפעילות צבאית שגרתיתמגדל להחמצת מזון לבהמותעיר באיטליהמטפלת בילדיםיסוד כימייישוב בשרון *, מושב בגליל העליוןמבנה צר וגבוה *, כינוי לעושה נפלאותציפור שיררפורמטור צ'כימונח בפיזיקהנגיש, זמיןבמאי קולנוע איטלקימושב בעמק יזרעאלמזון בסיסיסרט ישראלי משנות ה-80טורף חתוליסטנדרטימין אריג דק ומשובחגנרלישווה נפש, אדישמסיפורי הילדיםבירת סלובקיהקיבוץ באזור השרוןשטיח קיר אמנותי"סוף ציטוט"יחידת מהירותמשמיע הספדמשבח, מהללכדור אשיחידה למדידת תדירויותחודש בלוח השנה העברייצוא (בלעז)מוזיקאי ישראליסמל למזון מינימלי , מספרי פנחס שדהכובד ראשהתאוששמונח בפיזיקהקרחון באלפיםכלומראשפה לחיציםמעיל רחב ומפוארעיר במרכז ספרדבחוסר כנותלימוד חובהשיר אבלאמת מיםיסוד כימיתורת הקולמומלץ, משתלםמדהיםגיחוךבירת סלובקיהקאוצ'וקעצב, דיכאוןיסוד כימי ומתכת המשמשת לגלוון פלדה, צינקמשרי הביטחון של ישראלחרק המזיק לצמחיםמספרי ג'ון גרישםפיוט לערב שבתמחבר "רובינזון קרוזו"פיוט לערב שבתממציא הדיסק און קישבירה לרסיסיםחתול המדברמספרי התנ"ךצינקוגרףקיבוץ בנגבעיתונאי ישראליכינוי מקובל למטר מעוקבעיר בהולנדהקדש מוסלמי דתיעיתונאי ישראלימלחין אוסטריטאיירמלך משאכלי פריטה, תהליך להפקת חמאהמערכת בגדיםמילאנתך של מתכותקניין, רכושעיר במאליסטרטרזוהמה, לכלוךבירה באירופהספר של ויליאם גולדינגכלליאימפורטסיווגיישוב במרכז הארץאזור בצ'כיהעיר בצרפתמעצי החורשכפי שלפנינוקרבה, צמידותכינוי לאמריקאיעיר באוהיובירת וייטנאםסירה קלה ושטוחהאגן רחצה קצראי בניו יורקמערכת בגדיםקש מעוך ורךפקפקןדוגמנית ישראליתמעופות היבשהקיבוץ בצפון הנגבגבוה וזקוףאמוניאקהיא אתיופיהאבטיפוסמשקה חלב חמצמץגלבציפור שירפתח של הר געשלא ממוכןבזה אחר זהפילטר *, נהר באירופהמבוסס כלכליתמאמן כדורסל ישראלימסיבה חגיגית, משתהבצק לא אפוימנשות יעקב אבינונחל איתן בגליל המערבימכשיר בישול מבוסס נפטסוג של יצירה מוזיקליתנודניקקפדן מופלג , משרי האוצרפרי עסיסיעוף שוכן ביצות בעל מקור כפוףקבוצת איים בים הקריבימין דג טרופיהאפלהמתחנות הרדיודוגמה ראויה לחיקוימשירי אהוד מנורעץ נשירקבוע, סדירמילונאי אמריקאילוחם גרילהקטף תמריםקיבוץ ליד אשקלוןשחקן ישראלימין דג טרופיכללי, עולמי (בלעז)מסולף, שקריצורת התיישבות בארץשם לאלבחלוף הימיםנגיש, זמיןמדינה באפריקהנגררשטיח קיר אמנותישחקן ישראלי בעברמושב בגליל העליוןשטח לגידול גפניםקאוצ'וקהופחת משקלושמחפרוצדורהרוטב צרפתיסמל למזון מינימלישטח לגידול גפניםעץ שנזכר במקראמסרטי פולנסקיממלכי ישראל במקראהודעהלויאליכישלוןציפור שירסגור ומאופקארון קטןדכדוך קלמכשיר בישול מבוסס נפטתגמול לעידודשיר אבלכינוי לאדם המרבה להתלונן ולהביע התמרמרותהמדינה הצפונית ביותר בצפון אמריקהיישוב בשרון *, האות החמישית בא"ב היווניבהמת עבודהמסיבה חגיגית, משתהעיר בארץתקיפות, קשיחותמושא ללעג ולצחוקוגבונדאריג דק משובחהתחכמות, תעלול (בלשון הדיבור)בירת וייטנאםנחל איתן בגליל המערביאין די בזה (בארמית)מספרי ג'ון גרישםנותן אמוןעיר במאליעיר בירה באפריקהזוהמה, לכלוךסוג של יצירה מוזיקליתמושב ליד נהריהאיגוד אמני ישראלהיא אתיופיה,היעדר שלווהחומר לקיבוע איברים שבוריםחש גועל וסלידה, מואסבילטרלישק עור לנוזליםקיבוץ בערבהשאינו שכיחממלכי יהודה , איש טלוויזיה ומתיחותשאריתאי בניו יורקמאמן כדורסל ישראליטורף חתוליתכליתו, מטרתו

כתוב תגובה


− שש = 1

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S