פבר 8, 2019
admin

פתרון תשבצים*

7- all def

משורר ישראלי בעברמספרי ג'ק לונדוןדמות במגילת אסתראתר בירושליםמכשולזמר ומוזיקאי ישראלישזף סוכרמזון לבהמותאסף, ליקטצמח ברגבוה וזקוףסלבריטימן ברכהקיבוץ בגליל העליוןמושב ליד נתניהמשורר עבריחיטט וחיפשנאנח אנחה עמוקהצבע אדום עזספר ילדים עברימין ממתקקיבוץ בנגבפילוסוף סקוטימוניטורמבני המןגן חיות גדולאספקטכינוי לרכב ישןמלך מצרי קדוםמלא מרץכרך סביבבעל השכלה גבוההאריחפטיש עץ גדולמגדל להחמצת מזון לבהמותשף ישראלימכוכבי הלכתשמן זית זךמשפחת אנשי עסקים קנדיםמדי פעםהדיוטאמה, משרתתשיר של רגב הודאספה המוניתספר של נבוקובמגדולי התנאיםסופר צרפתי , מוזיאון בפריזפעפוע (בלעז)אוסמוזהגנגרנהבירת רואנדהלא היה באפשרותוקיבוץ בגליל המערביסרט עם בן אפלקמחזה של מוליירראש לשכהבן בלי שםאלה רומיתעץ הגדל בגדות נחליםסרט עם בן אפלקבימה קטנהמשמיע קול מחריש אוזנייםהתנדבותי, בלעזאדם קפריזיחתול המדברמכלי השחמטתשורה, מתנהצבע סינתטיריקוד ספרדיסוג של חמור ברעיר הבירה של ג'מייקהיסוד כימייחידה צבאיתסיפור המעשהענק, עצוםמחצית עונת לימודים *, אתר בירושליםסרט אמריקאימילת שלילהמעופות המשקקניית ידיעותכרת, קצץבעל בקיאות רבהחתיכה קטנהאכזרי ביותר, מרושעדג מאכלעוף החי בסביבת מיםמדינה במרכז אמריקהמצורף לעיקריישוב דרוזי בגליל המערביאלה רומיתממיני הדקליםמידת כובדצבע הבלונדיישוב קהילתי ליד תל מונדאמן חושים ישראליקונטיננטיחידת שטחלא בבת אחתכלי לסבוןרודןחשיכה מוחלטתסנטימנטחריץ המחרשה באדמהסכין מנתחיםמשטר תזונהמגדל גפניםחוסר של חומר בנפח של חללגריעה, הפחתההצליח מאודמאבני הרחייםעבששערה קשהדג מאכלהתקשה להירדםעוף מן הרליתייםעץ הגדל בגדות נחליםמורסה, בלעז *, כיכר בפריז , זמרת אמריקאיתאוכל אדםשזר באריג לשם נויסוג של יצירה מוזיקליתיחיד בין רביםרופא כליותמי שאינו מומחהמטעמי המקראמזון לבהמותמחית תפוחי אדמהמבניו של תרחקצה נפשואי בנהר הנילוספרוצדורליהתקן לנעילת הדלת *, נאנח אנחה עמוקהמונומנט בניו יורקשבר צר, חריץמחזה של איבסןחרק טורף *, עיר נמל בצרפתעוינות, שנאהתנועה סיבובית מהירהכרך סביבלא היה באפשרותומספרי סמי מיכאלעוגבקיבוץ באזור חדרהמנכ"ל ביטוח לאומישעשועון טלוויזיה משנות ה-70עוינות, שנאהמקטין, מצמצםנציג מורשהשחק לאבקההשליך אבניםספר ילדים מאת לאה גולדברגבירת אנגליהמכשיר לעשיית חוריםחומר המיוצר על ידי דבוריםסרט עם ברוס וויליסתשלום העובר ממשפחת החתן למשפחת הכלה *, יחידה צבאיתצעידהפרשה בספר בראשיתשחק של פחםדג מאכליצא חוצץאסרטיבימבנותיו של אגממנוןהחלק הקדמי של הגולגולת, מצחעיר בפלורידהשמן קוסמטימין קינוחמשערי ירושליםראשוני, חלוציסודי, חשאישזף סוכרמטעמי המקראמספיקממנהיגי הלח"ישירות הסעדההתאוששבילטרליקיבוץ באזור נהריהפרי בתחילת התפתחותוזמר ישראליחג הפועליםמחלה כרונית, רטטתשוטף במיםנקב בגלגלקונגרסיישוב קהילתי בגליל העליוןמזיק לעציםכינוי לפריזחכמה מעשיתשחקנית אמריקאיתסגנון עיצוב של צורת האותיות, פונטשוטף במיםחרות, טבוע , פרגודשיר לאומימין פרח פקעתמזון לבהמותנזיר מוסלמידג מאכלמרוכז בעניין אחדקונטיננטיישוב דרוזי בגליל המערבימגלגל המזלותבננהחתול המדברקיבוץ בגלילעיר בארה"בקרץ בעיניו *, גז נטול צבע וריחאוכל ושתייה לדרךמושב במישור החוףסגמנטהרמטכ"ל התשיעי של צה"למבחינתו, מצידולא מופנםמדבר, ישימוןשרף מאובןתחרות כוח ספורטיביתכינוי ליתרת חובה בחשבון בנק, "אוברדרפט"עבירה, חטאסמכות עליונה במוסדמתכת המשמש לגלוון פלדה, צינקסולן הרולינג סטונסעץ נשירבעל שיער צהבהבמחזה של יהושע סובולהשתתקמספיקסוג של מצנפת גבוההצומח, משגשגצמח ברטווהבילטרלישף ישראליזמר ומוזיקאי ישראליספר מאת חאלד חוסייניהענק בארץ הגמדיםעיתונאי ישראליחיבור עיוני קצרממתק ממשמשים מרודדיםדמות ספרותית של בובת עץזמר טנור איטלקיאכזרנהר בצרפתמטלפןמידת אורך אנגליתהשמיע קול בשפתיים סגורותיראת כבודאתר שער באינטרנטעיר באנגליהמדינה בדרום אסיה, כונתה בעבר פקיסטן המזרחיתסוג של מכרסםחיבור עיוני קצרמדינת אי באוקיינוס השקט *, רועה גרמנישחקנית ובדרנית בארץהתנדבותי, בלעזמרתףהאדם הנמנע מאכילת בשרטרנספורמטורמכלי המטבחמומחה, ידעןמגדל להחמצת מזון לבהמותחיטטשגריר ישראל באו"םמאבני הרחייםלא בשלביםפרי בתחילת התפתחותוהרגשה נפשיתכף יד קמוצהשמן קוסמטימחם לתה, כלי לסבוןתחרות כוח ספורטיביתמבני המןאסרטיביקיבוץ בגליל העליוןהנחת יסוד, עיקרוןוישרטניסאי אמריקאיתשורה, מתנהסיפור המעשהחומר ממריץספר של נבוקובבירת רואנדהמכינויי ירושליםעוף דורסנסתר, נחבאבוקסר (בספורט)מנשיאי ארה"במוניטורמין פרח פקעתמבני המןעיר בארה"במכשולסגנון בג'זדרגה קצונה בצה"למין ציפור שירפונדק דרכים גדולהשמיע דברי הספדתרנגולשערה קשהעסיס הפרחיםבירה בדרום אמריקהסוג של יצירה מוזיקליתאדם פרובינציאליסגנון באדריכלותמגדףמחזה של מוליירבלנדרגנגרנהאמן חושים ישראלישחקנית ובדרנית בארץצמח נפוץ ברפואה הסיניתקיבוץ בגליל העליוןעוף החי בסביבת מיםמושב בדרום רמת הגולןמשרי הבריאות של ישראלסדקאבי כלבגרר, משךראש לשכהמעצב איטלקיקיבוץ בגליל העליוןאספה המוניתמטעמי המקראקיבוץ בגלילממנהיגי הלח"יצעידהפילוסוף סקוטימבני המןצבע הבלונדגן חיות גדול, עוף דורס גדולרקמה אומנותיתגריסמרתףבערתבואות האדמהקל דעתמכשולשחקנית אמריקאיתראשוני, חלוציעם הארץקיבוץ ברמת הגולןפגום בטיבוחג הפועליםזמרת ישראליתמווסת תנועה חשמליגרם עינוייםשכונה בת"איחידת שטחקיבוץ בגליל המערבי , ממדינות אירופהכדורגלן עבר איטלקיסולן הרולינג סטונסצבע סינתטימחמש המגילות שבתנ"ךאספקטמשפחת אנשי עסקים קנדיםגרר, משךצמח מרפאתעלומהדיקטסופר והוגה דעות סוציאליסט ממבשרי הציונותמחמש המגילות שבתנ"ךמבני המןמורת רוח, חוסר סיפוקסופר אידיסוג של כיפההדוםאדם העוסק בחיזוי מזג האווירמידת כובדאביו של אברהםריקנות, שממוןעוף שנכחדסגנון באדריכלותסופר מצרי מחתני פרס נובלרועה גרמניוגבונדכלי פריטה גדולמגיבורי מגילת אסתר *, נקב בגלגלדמות ספרותית של בובת עץצבע אדום עזמרוכז בעניין אחדיצורנע במעגל,  מעשרת הדיברותפטיש עץ גדולהתפשט בחלל בשל בעיית איטוםמילת שלילהבוודאותאוכל ושתייה לדרךשבר צר, חריץמספרי מאיר שלועוף בעל מקור ארוךמאכל לבהמותעיר הבירה של ג'מייקהאומנתמלא מרץמושב בחבל תענךאי באינדונזיהעץ נשיר,אדרבה ואדרבהמנכ"ל ביטוח לאומיח"כ מטעם יש עתידכלי עבודה חקלאיעיתונאית ישראליתמתכת המשמש לגלוון פלדה, צינקסוגר בחבטהנשגבבקשישבקתת נופשכלי לניפוי, מסננתביוןזמר ישראליקצה נפשויופי רב, הדרכרת, קצץמגיש ברדיועיר בדרום איטליההענק בארץ הגמדיםצוערעץ נשירדמי שכירותצמח ברעבודה מהצדכיכר בפריזסופר ומחזאי ישראליתרנגולבודד, גלמודצירוף צלילים צורםיישוב בגליל העליוןרודןמלך פרסי קדוםעיר בעיראקפעילות פוליטיתמין קינוחכף יד קמוצהחומר סינתטי לייצור בדיםרודןרב חובלפיזר, בזקעוף גדול ממשפחת החסידתייםמקק *, חומר המיוצר על ידי דבורים , אריחהרינגבן דת שנוסדה בפרסיראת כבודמדינה בארה"בבן חרדל מצוי, ארוגולהשחק לאבקהעסיס הפרחיםמשחק ספורט קבוצתילא קמורסופר צרפתימועדון כדורגל אנגליעיר בצרפתנהר בספרדספר של שרלוט ברונטהיישוב ערבי בגליל התחתון , בוודאותמדי פעםנוטה חסד , רוטב המופק מפלפלים חריפיםמלך פרסי קדוםהוזלהמדבר, ישימוןמלחין אוסטריקיבוץ בגליל המערבישמר טינהסגנון היאבקותהעברה דרך פילטרסוג של מכרסםמי שאינו מומחהמגדףמין עץצמיד עבה לגבריםפזמונאי ישראלינמוך קומה, גמדהתאוששמקטין, מצמצםראשיתקניית ידיעותמדחס (בלעז)נהר ברוסיהמבני המן *, סנטימנטמנשיאי ארה"בבעל חיים חסר חוליותרופא כליותגוזל, עושקעצלות, לאותצמח הנפוץ בגדות נחלים וביצותסוג של כלי כתיבהמדינה בארה"בנסתם, נאטםהחמרה במצבבירת קליפורניהצמח מרפאסלבריטיפודיוםאכזרי ביותר, מרושעמין ממתקעיר בירה באסיהעיר בצ'כיהלא מושלםכינוי למי שאין תוכו כברו, צבועהדוםכלי לניפוי, מסננתפודקאסטבגדי עבודה צבאיים (ר"ת)פעפוע, בלעזמונומנט בניו יורקחומר גזיעיר בפלורידהשחקנית אמריקאיתהשליך אבניםעבירה, חטאמתנהג ביהירות, שחצניפעפוע, בלעזמבנות אגממנוןקו מחבראיש תקשורת ישראלישתלוי במצב הענייניםמשרי הביטחון של ישראל בשנות ה-50חריץ המחרשה באדמהעורר התפעלותראש השנה לאילנותלא מיושב, עזוברופא יווני קדוםמועצה אזורית באזור המרכזמין עוף קטןסוג של אקדח גרמנישיגעון לדבר אחד *, חכמה מעשיתרוטב צרפתימסרטי עמוס גיתאיאל יווניבוקסר, בספורטבימה קטנהבוודאותמכוכבי הלכתשיר לאומיעוף בעל מקור ארוךאי בנהר הנילוסמשמיע קול מחריש אוזנייםוישרגבוה וזקוףקיבוץ בערבהבאופן חד משמעיכינוי לפריזמכלי השחמטמבנות שאול המלךמחבת (בלעז)דיקטמשרי הבריאות של ישראלמבנות שאול המלךמשרי המשפטים של ישראלשעון קירשחקנית אמריקאיתגרגרנומינלייסוד כימימוחרםעץ קוצני קטןכלי פריטה גדולמקום לייצור תעשייתימטבע גרמניעוף דורסמווסת תנועה חשמליאי ביפןעיתונאי ישראליאמה, משרתתקיבוץ בנגבמונח במתמטיקהחרות, טבוע , טווהמחם לתהילדים קטניםריגול *, בננהמלך מצרי קדוםאספקלריהבדקדקנות, ובדייקנותסוכנת דוד המלךפקיד בבנקאסרטיביטניסאי אמריקאימורסה (בלעז)שם נוסף לדג פורלעוף מן הרליתייםשפת דיבורהביס אותויכול להיותציפור שיר גדולהסיכה קטנה להידוק ניירותארוחה בחיק הטבעמכוכבי הלכתמועדון כדורגל אנגלימדינת אי באוקיינוס השקט *, הרינגמושב באזור מטה אשראוכל אדםמפוארמין איילסמכות עליונה בחברהנפששטויות, הבלים, בלעזמאכל ערך לחךמדינה בחצי האי ערבמתנהג באגרסיביותמבני יוסףהשמיע קול בשפתיים סגורותכלי דיש קדוםרב חובלתכשיט לצווארשמן זית זךשחקנית אמריקאיתעוף דורס גדולסרט עם ברוס וויליסבדקדקנות, ובדייקנותממנהיגי הלח"יעונגאל רומי דו פרצופיהרגשה נפשיתפודקאסטמבנותיו של אגממנוןפוספורהשקיףמשחרר לחץממלכה קדומהנתרןמאמן כדורסלאינקובטור לביצי עופותמסוגי הכובעיםמספרי ארנסט המינגוויירושהבירת מאליכינוי לרכב ישןהשמיע דברי הספדספר ילדים מאת לאה גולדברגעיר בעיראקנסגר בכפתורים או בריצ'רץ'אלבסטרהנחת יסוד, עיקרוןשכונה בת"אעיר ערבית בגליל התחתוןמכשיר לעשיית חוריםמטעמי המקראהלבשהבקשיש עיתונאית ישראליתמתחרויות הריצהמדינה באירופהשטחי, נבובסרט עם בן אפלקמבחינתו, מצידומעשרת הדיברותלא מושלםמסרטי עמוס גיתאימושב במישור החוףזיז במכשירעיתון עברי בעברנזקקעיר ערבית בגליל התחתוןזמר טנור איטלקינצרךצרוראלסטימכוכבי הלכתעץ קוצני קטןבעל השכלה גבוההקיבוץ בנגבמספרי ג'ק לונדוןהצליח מאודפגום בטיבולא אזרחימטעמי המקראמאכל לבהמותרוח יבשהטוב ביותר, מעולהיופי רב, הדרמין מחיצה ניידתמלחין אוסטריגחמןלשון במזרח הרחוקמאמן כדורסלאחד המזלותאינג'ינריחיד בין רביםמכלי הגינהלא קמוראורח חייםמתחרויות הריצהגבול, תחוםפרי טרופיראשיתאבי כלבמין תוףחתיכה קטנהבהלה גדולהשמר טינהמכלי המטבחזעירממזכ"לי ההסתדרותהשליך אבניםקבוע ושיטתיסגנון בג'זגושפנקהלשווא, לחינםמין פגזצמצום, סייגהורדת צמר מכבשים *, פרגודמעצב איטלקיקולרביכינוי ליתרת חובה בחשבון בנק, "אוברדרפט"מחזה של יהושע סובולבעל שיער צהבהביוצר חרסירושהעמל ומאמץ קשים מאודדמות במגילת אסתרעיר בצ'כיהמדבר באסיהקערה גדולהמשורר עבריעיר באנגליההצלע הארוכה במשולש ישר זוויתקולנינהר ברוסיהפרוצדורלימארבע השיטות לפירוש המקראשתלוי במצב הענייניםכלב המשמש לגרירת מזחלותנסתר, נחבאאל האהבה והפריון במיתולוגיה היווניתמונח במתמטיקהסוג של מנוע בעירה פנימיתריגול *, תעלומהעוף צבעוניתא רבייה בצמחיםדרגת צבעבירת קליפורניהאכזראלבסטרמאבני החושן *, כינוי בסלנג לשקרןשכונה בחיפהצמח נפוץ ברפואה הסיניתשיגעון לדבר אחד *, משירי ביאליקהרינגדגן מאכלספר מאת חאלד חוסיינימדינה באירופהעתאלסטימערבל (בלעז)חרק טורף *, רוטב צרפתיעמית למקצועפצע דלקתימשירי ביאליקתא רבייה בצמחיםתבואות האדמהאתר שער באינטרנטפוצח בשירנעשה שלב אחרי שלבדיגיטליהיא נבלוסהוריד ראשו של בעל חייםבערנומינלירגזניכינוי לקורבן שוואכלי פריטההוזלההזכר בכבשיםצייד מקראימין טורףקיבוץ באזור חדרהפשוט וגססכין מנתחיםבהלה גדולהעיר בדרום איטליהאלה רומיתגרימת עייפות וחולשהעיר נמל בברזיל *, בעל דרגה גבוהה בהיררכיהמדינה במרכז אמריקהקרץ בעיניו *, כמות קטנהממעשיות האחים גריםנזקקנשגבעיר בנברסקהמקום לייצור תעשייתיסוג של ריקוד ארצישראלימאבני החושן *, מקניט, מלגלגחוסר יציבות, חולשהמחית תפוחי אדמהחנות גדולהבעל צבע שיער בהירקליטה לתודעה העצמיתמזיק לעציםמשחק ספורט קבוצתיחוליה בשרשרתמין ציפור שירמכינויי ירושליםאלה נורדיתשגרתי, נדושבירת אבחזיה *, נתרןמסרטי קמרון קרואולא מיושב, עזובצירוף צלילים צורםמשוכני העציםמסרטי עמוס גיתאילשוני, מילולי, בלעזזיז במכשירשחקן ומנחה ישראלימתנהג באגרסיביותספר של שרלוט ברונטהסגפן *, פקיד בבנקמשוררת ישראלית בעברהשתתקמושב בדרום רמת הגולןלחץ, צפיפותטוקסיןתניןאזור בעבר הירדןצמח הנפוץ בגדות נחלים ובביצותבחר את החלק הטובמנשיאי ארה"בחומר להעשרת קרקע חקלאיתהנאה רבהעם הארץמצא מקלטכדורגלן עבר איטלקיצמצום, סייגאנקולסוג של מצנפת גבוההאדרבה ואדרבהשכל ישרבירת עומאןהחליש, פוגגמין איילקול גברימגדולי התנאיםחד-שיחמדבר באסיהקול עמוםמאמצעי התחבורה הציבוריתשגרתי, נדושרועה בקר בדרום אמריקהנמשבלתי חדירשפת דיבורסופר אידיהחלק המורחב בעלהקבוצת כוכבים בשמייםנרתיק של חרבחוסר של חומר בנפח של חללקיבוץ בנגברקמה אומנותיתקומדיית מצביםמגיבורי מגילת אסתר *, עוגביכול להיותחיה קדומהמורסה בלעז *, שחקנית אמריקאיתחיטטאיש תקשורת ישראליהעברה דרך פילטרמשרד של נושא לשכה בכירהמסגרת פעילות לילדים בחופשהסוג של אקדח גרמנימזון לבהמותמחבת, בלעזיישוב ערבי בגליל התחתוןפרי טרופיסוכנת דוד המלךחומר מוצק בעל צורה הנדסית משוכללתנהר בצרפתממכות מצריםזמר ושחקן בארץבעל קומה זקופהשגריר ישראל באו"םקונטקסטאסף, ליקטקרחת מעל המצחעיר מקראית הנזכרת בספר מלכיםמוזיאון בפריזשלטוןלא בבת אחתארוחה בחיק הטבעסקולריעורר התפעלותנביא מקראינבוך וחסר ביטחוןקיבוץ ברמת הגולןכינוי למי שאין תוכו כברו, צבועיחס קרוב והדוקמלחין אוסטרידבר מאפה קטןפרי טרופיסגפן *, פעילות פוליטיתנהר ברוסיהמסרטי אסי דייןעיר באנגליהאצטדיון הבית של נבחרת אנגליה בכדורגלעץ נשירשחק של פחםקיבוץ בגליל המערביבעל בקיאות רבהשכבה, נדבךממרח פירות מתוקמחפירמחלה כרונית, רטטתאינקובטור לביצי עופותממלכי ישראלאבטחהעוף גדול ממשפחת החסידתייםסוג פרח אדוםלבש תכשיטקשור למרכבהרצועת חוףסרט אמריקאי משנות ה-70אוכל אדםזמר ושחקן בארץטרנספורמטורכינוי בסלנג לדל אמצעיםדלקת התוספתןמגדל גפניםקול עמוםישב אל השולחןקול עמוםתשורהמספרי מאיר שלוקונסולהאות הרביעית בא"ב היווניפירוד ופילוג, שסעמושב בחבל תענךקטיף ענביםבמידת מה, במקצתתורשתימקולקל, מעופשממרח תיבול צהובאי ביפןמוחרםפלוני אלמוניקפיצהאדם העוסק ברוכלות, תגרעתמספרי ארנסט המינגווידיגיטליכדור ירייהעץ קוצני קטןעצלות, לאותקל דעתטווח הצלילים של קול *, גורם לעלייה במשקלעיר בצרפתאלת התבואה במיתולוגיה היווניתמשקל האריזהפרשה בספר בראשיתשכל ישרמין עץסגנון היאבקותענק, עצוםאחד המזלותמאכל ערך לחךמבניו של תרחאכילת קורצה, דלטוריהכלבה ספרותיתבלנדרמלך חצורחוסר יציבות, חולשהאבי הבעלסונטהמקק *, אתר זיכרון בגליל העליוןמחצית עונת לימודים *, סונטהיחיד בין רביםנשק לירי פצצות (ר"ת)מנשיאי המדינהעמל ומאמץ קשים מאודסיכה קטנה להידוק ניירותלורד, מצבע, , מניפסטמאכל קפוא, סורבהאבטחהמחזה של איבסןבגדי עבודה צבאיים (ר"ת)יסודי *, בן דת שנוסדה בפרסלרשותו, לטובתוממרכיבי הבירה, לתתיחידה צבאית הכוללת מספר פלוגותפוספורמין טורףרואה ורודותעיר ביפןגבול, תחוםסגנון עיצוב של צורת האותיות, פונטשרף מאובןבאופן חד משמעיהחלמהשפת אםממלכה באפריקהיסודי *, יחידת מטבע שערכה מאית הדולראינג'ינרקו מחברצחוק והיתולבקתת נופשפוצח בשירסוג של שיחמשירי ביאליקבמידת מה, במקצתממזכ"לי ההסתדרותדגן מאכלהזכר בכבשיםקיבוץ ליד העיר רחובותאדם העוסק בחיזוי מזג האווירעירבב, טרףמושב באזור ר"גמערבל, בלעזצרורתם, נגמרציפייה לטוב, תוחלתצמח בושםתמהה, מתפלאתפונדק דרכים גדולאימון ירימראשי עיריית חיפההונאהאדם קפריזיצמח ברלא מופנםנזיר מוסלמיאוהב להילחםנציג מורשהשכבה, נדבךסוגר בחבטהמאכל קפוא, סורבהמעופות המשקטטנוסמסננתנובלה של ש"י עגנוןעץ פריאומנתמבני יוסףכבשה צעירהשזר באריג לשם נויאגרסיביקיבוץ באזור נהריהשחקן אמריקאימתקופות החייםהצלע הארוכה במשולש ישר זוויתעונגקליטה בשכלהתמחותתנועה סיבובית מהירהטניסאי עבר אמריקאיתבואה ממשפחת הדגנייםלא בכוונהרב חובלמטבע גרמניאי ביפןמאמצעי התחבורה הציבוריתיחידת משקל לאבנים יקרות *, אספקלריהפרי טרופיבער, נשרףמעיל צ"הלי, מוגלהקיבוץ בגליל העליוןאל רומי דו פרצופיקיבוץ ברמת הגולןאי באוקיינוס האטלנטיכמות קטנה מאודמעמסה, נטלשלטוןפירוד ופילוג, שסעחושב בליבועוף צבעוניאיום, מחרידאסרטיביאכילת קורצה, דלטוריהאורח חייםאצטדיון הבית של נבחרת אנגליה בכדורגלרם, נישאדרגת קצונה במשטרת ישראלאלומת שיבוליםבלתי חדירכינוי בסלנג לדל אמצעיםאדם המומחה בקליעה למטרהסביבה חברתיתאבי הבעלנהר בספרדבקתה רעועהמגלגל המזלותנסתם, נאטםאדום שיערסגנון באדריכלותבעל קומה זקופהצנחנית מישראל במלחה"ע ה-2סדרת שיעוריםהאות הרביעית בא"ב היווניעיר במרכז הארץמלך חצורנרתיק של חרבכפוימין מחיצה ניידתתורשתישיטה למכירות ולשיווק ישירקונגרסשיח תבלין המשמש גם ברפואהגוזל, עושקמנודה *, ריצההתרומם באוויר, התעופףסרט של סידני לומט משנות ה-70פקיד בבנקמשא נפש, חזוןאנקולמכוכבי הלכתטוקסיןכיסוי ראש לנשיםמקניט, מלגלגנסתר, סמויעיר בנבדהזמר ושחקן בארץמסוגי הכובעיםסופר ומשורר עברי בעבר (ר"ת)החליש, פוגגז'אנר סרטים בקולנוע הישראלימהפכן והוגה דעות רוסיזמר ומוזיקאי בריטי, חבר להקת ג'נסיסקול גברימשוכני העציםמשרי החינוך בעבררודן צ'יליאני בעברקשה עורףקטרקטדג בעל גוף מוארךתיקופונדק דרכים גדולסמוברקבוצת כוכבים בשמייםציפור מיתולוגיתדרור, חירותסובל משיגעון גדלותמיושבי ראש הכנסתקיבוץ בערבהתגובה מוקלטת בטלפוןמושב בשרוןרופא מנתחתקיף והחלטיחריפות שכלדג בעל גוף מוארךממפקדי חיל האוויר הישראלימדען צרפתי בעברנמשכל אחד מצידי הכבישילדים קטניםרטוב במקצת *, עוף שנכחדנהר ברוסיהאפיקורוסמחזה של איבסןכמות קטנהמכשיר רדיו ניידטווח הצלילים של קולפלוני אלמוניכלב שמירהנציג דיפלומטיאימון ירימצבת אבן קדומהאל האהבה והפריון במיתולוגיה היווניתמשרי המשפטים של ישראלמארבע השיטות לפירוש המקראתכשיט לצווארלורד, מצבענמשהתפשט בחלל בשל בעיית איטוםראשיתמשרי האוצר של ישראלמכל גלילי לנשיאת פצצותמתאוששתלש ואכל עשבעוף דורסאי באינדונזיהמדחס, בלעזגופנייוצר חרסלהקה אמריקאיתהוצאה, הפרשהטוב ביותר, מעולהתכשיט לצווארכלי פריטהיצורמאבני החושן *, קביעה סופיתתכוף, שכיחמספרי סמי מיכאלשמחה, עליצותחנות גדולהשכל ישרפשוט וגססגנון באדריכלות ובאומנותאובדן התמצאות במרחב של טייסמבנות אגממנוןתוכנית ברדיו או בטלוויזיהעיר בנבדהמשפחהחומר להעשרת קרקע חקלאיתלבש תכשיטתואר אצולה גבוה באירופהמידה קדומה לנוזליםיונק דמוי חזירמשורר אמריקאיצייד מקראיאזור בעבר הירדןהחליט, הכריע *, אסטרונום אמריקאי , מונח בטריגונומטריהאל יוונימכלי הגינהשווה לכל נפשהאל הראשי של עמי כנעןרופא יווני קדוםסוודר חסר כפתוריםיחידת מטבע שערכה מאית הדולרבודד, גלמודפתח רשמיתלוח עץחש הסתייגות או דחייהכינוי לחסר תרבותוילוןמאבני החושן *, בעל חיים חסר חוליותנסתם, נאטםהוריד ראשו של בעל חייםגל קטןבירת בלרוסהתקן לנעילת הדלת *, עיר בגרמניהכלבה ספרותיתעיר בדרום הארץ , יוצר חרסמנשיאי פוליןספרינטרבירת מאליגרם עינוייםאולם, אבלסדרת סרטים של קופולהסוג של שיחמחזה של יהושע סובול, יחס קרוב והדוקראש השנה לאילנותזמרת ישראליתמשירי אהוד מנורמדינה באוסטריהמדינה באפריקהידיעת הארץעשיר מופלגקשור למרכבהחיטט וחיפשריקוד ספרדיגושפנקהקמצןבן גווןמין תוףשחקנית וקומיקאית בארץנחש ענקתמהה, מתפלאתפזמונאי ישראליאלומת שיבוליםהתנהגות רווחת ומקובלת בחברה מסוימתמצב של הקבלהעוקדןבעל דרגה גבוהה בהיררכיהסגנון בג'זסיום של קטע מוזיקלידילטנטטובת מראהרם, נישאסוג פרחהגדלת המהירות, האצהכבשה צעירהקיבוץ בגליל העליוןכלי קשת ומיתרים, כונרתממפקדי חיל האוויר הישראלימושב בצפון הארץחטיבה בצה"לתשורהשחקנית אמריקאיתבירת אבחזיה *, חיתוך בשינייםעוף דורסמתייחס בביטול, בסלנגטקסטורהמספרי חיים בארמראהלהקת רוק ישראליתרועה בקר בדרום אמריקהסרט ישראלי משנת 1990מזכיר בעקיפיןהתפספסקטיף תמריםמושב ליד נתניהמדען צרפתי בעברמגיש ברדיונסתר, חבויאצת מאכל *, עיר ערבית באזור השומרוןסוודר חסר כפתוריםאשת אלימלךהחלק הקדמי של הגולגולת, מצחרכב שטח צבאי פתוחהיא נבלוסהשקיףשטחי, נבובמיכל גלילי לנשיאת פצצותיוצא דופןהתקשה להירדםשחקן אמריקאימנשיאי צרפתלשון הדיבור המקוריתעיסה *, דרור, חירותמהדק לשיער, סיכת ראששעון קירעוף דורסמדינה באפריקהמאלופי פיקוד הדרוםממדינות אירופההטיח רגל בחוזקהמחזאי יהודי אמריקאי בעבר, מחבר "יחפים בפארק"צמיד עבה לגבריםמומחה, ידעןדלקת התוספתןעוף לילהבירת טיבטנע במעגלמדינה בחצי האי ערבהלשנהאלה נורדיתדרגת קצונה במשטרת ישראלמכינויי האריההענקהתניןעיר בנברסקהסגנון באדריכלותמשירי ביאליקכינוי לילדים קטניםקולרביאלת התבואה במיתולוגיה היווניתגשר מעל נהר הירדןהלבשהבירת בלרוסחומר ממריץקביעה סופיתשחקנית אמריקאית, מועדון לילהחיה קדומההורדת צמר מכבשים *, מכל גלילי לנשיאת פצצותהרמטכ"ל התשיעי של צה"למשוררת ישראלית בעברקיבוץ בגליל העליוןגן ציבורי גדולמושב באזור ר"גבן חרדל מצוי, ארוגולהקטיף תמריםמבושםמסוגי הגבינותמענפי הספורטמקולקל, מעופשכמות קטנהמכלי הגינהמן הדו חייםעיר בגרמניהכינוי למקור שחשף את פרשת ווטרגייטבירת טיבטרחשרצועת חוףאסקטרומן ארוך ומקיףמושב ליד נהריהאבן גיר גבישית *, סוג פרח אדוםמידת אורך אנגליתגיבור סרטי פעולה אמריקאייישוב בגליל העליוןחבילה קטנהממפכ"לי המשטרה בעבראיום, מחרידמגלגל המזלותלשון הדיבור המקוריתצץ פתאום, התפרץמארבע השיטות לפירוש המקראמחלת עינייםמכשיר לעשיית חוריםכמות קטנה מאודקרחת מעל המצחיצא חוצץרוח יבשהחוליה בשרשרתקיבוץ בצפון הארץתגובה מוקלטת בטלפוןאמיתי, מקורי (בסלנג) *, צמח בר ריחני ממשפחת האירוסייםסרט אמריקאי משנות ה-70עץ פריבירת אנגליהמתקופות החייםמותג בירה בלגישחיין עבר ישראלימלחין רוסי בעבר, כתב בין השאר את "אגם הברבורים"קיבוץ בעמק זבולוןמנחה טלוויזיה ישראלירופא מנתחהבעה, ארשתספר של גולדה מאירמשחק כדור קבוצתיחש הסתייגות או דחייהגל קטן , מהפכן והוגה דעות רוסימגמגםבקתה רעועהמושב בצפון הארץכלב שמירהמשפיע ביותרדמות בפו הדובעיר באנגליהחריץ בסלעמאבני החושן *, תלש ואכל עשבאלומת שיבוליםכינוי בסלנג לשקרןאור רבמלחין אוסטרידעתנינחש ענקמין פגזסובל משיגעון גדלותספרינטרמעדן (בלעז)קונטקסטנעשה שלב אחרי שלבסופר ומשורר אוסטריצמח תבליןלחצאין (במוזיקה)סוג פרח אדוםמשחק כדור קבוצתילורד, מצבענהר באיטליהטבעת להברגהקפריזהצליאקמנשיאי המדינהכינוי לקורבן שוואטניסאי עבר אמריקאימגיש ברדיוסמוברבן בלי שםמראשי עיריית חיפהכוח והתלהבותדמות ב"פו הדוב"מאלופי פיקוד הדרוםסיבים של כפות דקלג'מוסהתחתונה שבאבני הריחייםנסתר, סמויעיר בדרום הארץבן מלךמחזאי ישראלי בעברעיר הבירה של שווייץקמצןהאל הראשי של עמי כנעןממלכה באפריקהכלי נשק קדוםרטוב במקצת *, שיטה למכירות ולשיווק ישירמשרי החינוך בעברתקיף והחלטי,תפיסת עולםמחית תפוחי אדמהכינוי לרעיון מקורי ומוצלחעיתונאי ישראליקלסיפיקציהמושב בשרוןמסגרת פעילות לילדים בחופשהחומר מוצק בעל צורה הנדסית משוכללתמסרטי אנג לימדינה באוסטריהירק בעל טעם חריףריצהממלכי מואבגדל וצומח בהדרגהצרמוניהעיר בדרום אפריקהמבושםאגרסיבימשערי ירושליםטובת מראהמשורר אמריקאימניפסטכדורגלן עבר ישראלישחקן ומנחה ישראליקטרקטמפוחד, מבועתעשב בר רב שנתיריקנות, שממוןמחבר ה"שולחן ערוך"מנשיאי פוליןמחלת עינייםשווה לכל נפשטטנוסבירה במדינות האיחוד האירופיאבן גיר גבישית *, מותג בירה בלגיקטף תמריםקרבה משפחתיתסוג פרחצ'לנית ישראלית בעברתערובתסדרת סרטים של קופולהריחףחד שיחמבעלי הקרנייםדילטנטחתול המדבררודן צ'יליאני בעברמהדק לשיער, סיכת ראשמושב בשפלהסקולרימותג בירה בלגיקריאה לעזרהבמבוקמין קפה משובחהוא אנטוניו גוטרשסיום של קטע מוזיקלישטויות, הבלים (בלעז)נוטה חסדציידבגד באמוןאל מצריאמיתי, מקורי (בסלנג) *, אסטרונום אמריקאי , סופר וצייר ישראליכלי דיש קדוםיונק דמוי חזיראסרטיביסופר ישראלימשרי האוצר של ישראלממחזות חנוך לויןסופר ומחזאי עברי בעברנורמליאבן לריצוף תנוריםחומר רעילציפור קטנה באפריקהכלבה ספרותיתכלי נשיפה ותקיעההבעה, ארשתסביבה חברתית , עוף לילהמדינה בדרום אסיה, כונתה בעבר פקיסטן המזרחיתאצת מאכל *, סחבה, מטליתממפקדי חיל האוויר הישראלימנשיאי ארה"בהסדר כובלנציג דיפלומטינמשמאבני החושן *, אור רבחטיבה בצה"לאדם פרובינציאליאדום שיערכלב המשמש לגרירת מזחלותהחליט, הכריע *, רחשמראשי השב"כ בעברמספרי חיים בארנגמע, נשתהעיר מקראית הנזכרת בספר מלכיםחריץ בסלעתבואה ממשפחת הדגנייםעירבב, טרףאכן, אמנםחבילה קטנהמכשיר רדיו ניידאידיאולוגיהמשורר עברידרגה בצבאות זריםלהקה אמריקאיתממלכי מואביחידה צבאית הכוללת מספר פלוגותרגולטורצפדתאי באוקיינוס האטלנטיגוש אבן גדולשמייםעיר באירלנדשחקנית ישראליתספר של גולדה מאירספינת אווירשרף מאובןוגבונדבן חרדל מצוי, ארוגולהקול קורא *, נחש ענקמותר לובעל צבע שיער בהיררואה ורודותכוח והתלהבותמושב באזור מטה אשרגופניעיר ערבית בדרום רצועת עזהמפגעמידה קדומה לנוזליםדרגת קצונה במשטרההתנהגות רווחת ומקובלת בחברה מסוימתתכשיט לצווארפסקה בעירתוכינוי למקור שחשף את פרשת ווטרגייטעיר נמל בברזיל *, משרי הבריאות של ישראל בשנות ה-90מבנות שאולסופר והוגה דעות סוציאליסט ממבשרי הציונותמדינה באפריקהקיבוץ בצפון הארץדג בעל גוף מוארךמועדון לילהשכונה בירושליםלא בכוונהחשוב, מוערךעיסויסודי, חשאימומחה, ידעןתואר אצולה גבוה באירופהמטבע צרפתי בעברהתייפחגז נטול צבע וריחמפגעחנות קטנה, מרכוליתספניוליתנבוך וחסר ביטחוןמאגדות הילדיםמותג בירה בלגיביקש לדעתשיח תבלין המשמש גם ברפואהמספרי ג'ון סטיינבקאבי הבעלמטול שקופיותתיקוטורף הדומה לכלבהצליח מאודשקנאיציפור מיתולוגיתקו דמיוני מהקוטב הצפוני, לקוטב הדרומי, מרידיאןאדם קפריזימאלופי פיקוד הצפוןסוג של מנוע בעירה פנימיתסחבה, מטליתיחידת משקל לאבנים יקרות *, מהדק לשיער, סיכת ראשטקסטורהקומדיית מצביםהונאהבמאי ושחקן איטלקיארטישוקבאופן פרטידמי שכירותקטיף ענביםמי שאינו מומחהענף דקנהר גדול באירופהסופר אנגליממלכי ישראלכבד דיבורנבלומספרי מאיר שלועוף דורסמתאוששכפויחריגנטייה לגנוב ללא צורךפרשה בספר שמותדמות בפו הדובאל מצרינסתר, חבוינהר באירופהפטפטןעמית למקצועמעדן, בלעזאתר זיכרון בגליל העליוןמושב בשרוןמשפיע ביותרלשוני, מילולי, בלעזצמח ממשפחת הקטניותצמח בושםקול עמוםלהקה ישראליתאבוסשירות הסעדהעיר נמל בצרפת , חיית טרף ממשפחת החתולייםקלסיפיקציההגשם הראשוןמיושבי ראש הכנסתממפכלי המשטרהבזיליקוםמידה קדומה לנוזליםעשיר מופלגבנו השלישי של דוד המלךמסוק סער מתוצרת ארה"בתכוף, שכיחמנשיאי ארה"בהזכר בכבשיםנפשיוצר חרס, לרשותו, לטובתואדם המומחה בקליעה למטרהמדיף ריח רעכדורגלן עבר ישראליגורם לעלייה במשקלצפדתהשמצהשכונה בירושליםחנות קטנה, מרכוליתפטפטןז'אנר סרטים בקולנוע הישראליממפכלי המשטרה בעברכיסוי ראש לנשיםמוסברקיבוץ לחוף הכנרתסגנון באדריכלותישב בחיבוק ידייםציפור קטנה באפריקהקיבוץ במחוז הצפוןשדרן ספורט ישראליידוע בבהירות ומעל לכל ספקספניוליתמכשיר חשמלי במטבחסנטימנטליהוערך, נבחןעץ קוצני קטןמושב ברמת הגולןשמחה, עליצותמחלת עורקרבה משפחתיתמחזיק מעמד, יציבגז דליק חסר צבעמחזאי נורווגיאסכולה בודהיסטית קדומהשחקנית אמריקאיתהתמחותגשר מעל נהר הירדןצמח תבליןקריאה לעזרהמין עץ טרופי *, דרגה בצבאות זריםסגנון באדריכלותקו דמיוני מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי, מרידיאןקיבוץ בעמק זבולוןקיבוץ לחוף הכנרתגיבור סרטי פעולה אמריקאימאגדות הילדיםמפוארמותר לוהענקהמושב ברמת הגולןחומר ממריץהסדר כובלהחלמהחסר חוש הריחעוקדןדהיינו, כלומרפיזיקאי אנגליכלי קשת ומיתרים, כונרתנהר באיטליהיחס קרוב והדוקהנהיג את מפלגת הבולשביקיםמבנות שאולויכוחציפור שיר קטנהחריץ בסלעכינוי לקבצןרוטב המופק מפלפלים חריפיםנתיבקפיצהמדינה באפריקהחתוך לשנייםמין הדו חייםכינוי לרעיון מקורי ומוצלחממבשרי הסתיותשלום העובר ממשפחת החתן למשפחת הכלה *, צליאקכבש מפוטםממשחקי המחבטמושב בבאר יעקברומבוסתוארו של ראש ממשלת גרמניהמחנה צבאיידיעת הארץהשתפררכב שטח צבאי פתוחבירת אקוודורנהר באירופהקיבוץ בצפוןמכינויי האריהצייר צרפתיטניסאי עבר בארץמשא נפש, חזוןאזור חרב ובלתי מיושבנהר גדול באירופהסופר אמריקאיהשמצהמשרד של נושא לשכה בכירהקולנימטלפןנורמלישחיין עבר ישראליבירת עומאןמסוק סער מתוצרת ארה"ברוח חרישית קלה *, משערי ירושליםקטיף תמריםמצב חולני של חוסר הכרה, תרדמת *, משוכני העציםסרט ישראלי משנות ה-80ממיני הדקליםמניפסטמכוסה בגגנשק לירי פצצות (ר"ת)כינוי לקורבן שוואשייך למגזר מסויםאי איטלקי *, סוג של אגוזקורלהתנהגות רווחת ומקובלת בחברה מסוימתמושב בגליל העליוןהזדמנות (בלעז)מעורר התפעלותמבנה להשכרת חדריםמעיל צ"הלימנשיאי המדינהמבצע צה"לי במלחמת העצמאותסרט ישראלי משנת 1990עיר באלבניהפרשה בספר בראשיתנזיר מוסלמיפצע דלקתיקפריזההתחתונה שבאבני הריחייםפרשה בספר שמותצמח בר ריחני ממשפחת האירוסייםממקימי "כל ישראל חברים"מתייחס בביטול, בסלנגזמרת אמריקאיתמוכר בחנותמשטר תזונהממחדשי השפה העבריתקול עמוםבחר את החלק הטוביוצא דופןצומח, משגשגסופרת ישראליתמדינה בארה"בחומר גזימארבע השיטות לפירוש המקראסופר צרפתי , מיושבי ראש הכנסתטניסאי עבר ישראליהגדלת המהירות, האצהמין עוף קטןנזיר מוסלמיסמובראכזרמזכיר בעקיפיןשחקנית אמריקאיתזמר ומוזיקאי בריטי, חבר להקת ג'נסיסמין קפה משובחמחזאי ישראלי בעברסולק מתפקידוסוג של כלי כתיבהקונגרססרט ישראלי משנת 1990עמוד לדגלספינת אווירקיבוץ בגליל העליוןנהיה בו חריץעיר ביפןוגבונדסדרת שיעוריםמומיההחלק המורחב בעלהציידאור רבלורד, מצבעסרט עם בן אפלקמטרה, תכליתתוכנית ברדיו או בטלוויזיהנגמע, נשתהסרט ישראלי משנות ה-80מכוסה בגגהתייפחמבנה להשכרת חדריםפלומה דקהסוג של חמור ברבירתה בוגוטהמושב ברמת הגולןהזדמנות, בלעזקופוןאביו של אברהםעיר ערבית בדרום רצועת עזהקיבוץ בגליל העליוןעם רדת החשיכהסיבים של כפות דקלמיושב בדעתוחריג בסביבתוממכות מצריםיישוב קהילתי בגליל העליוןענף דקמשקל האריזהמסוגי הגבינותממלכי ישראלחשוב, מוערךקיבוץ לחוף הכנרתצץ פתאום, התפרץארנקאובדן התמצאות במרחב של טייסבמאי ושחקן איטלקייישוב קהילתי ליד תל מונדהשקפת עולםגרם לבלייהנרדם לזמן קצרקיבוץ ליד העיר רחובותמגביר את עוצמת האשעיר בדרום אפריקהסוג של כיפהפארצחוק והיתולמענפי הספורטשחקן ישראליהחמרה במצבעיסוימשורר אמריקאיחושב בליבוטבעת להברגהצ'לנית ישראלית בעברממרח תיבול צהובגראז'רכב שטח צבאי פתוחכדור ירייהסגנון באדריכלותלחצאין, במוזיקהבגד באמוןשימושיותממרכיבי הבירה, לתתסרט ישראלי משנת 1990שם נוסף לדג פורלמומיהחתול המדברחומר רעילשעון קירנובלה של ש"י עגנוןוילוןמבצע צה"לי במלחמת העצמאותתערובת תבלינים עיראקיתמושב ליד נהריהנסגר בכפתורים או בריצ'רץ'מנודה *, קטף תמריםרב חובלשחקנית וקומיקאית בארץפטרולנחש ענקמצבת אבן קדומהלא בשלביםמגביר את עוצמת האשלהקה ישראליתעיר במרכז הארץצרמוניהמבניו של אהרוןרומבוסממחדשי השפה העבריתאופהאידיאולוגיהחריגשגריר ישראל באו"םמחזה של יהושע סובולגז דליק חסר צבעמבניו של שם בן נחפילס ויצר דרךכלי נשק קדוםפייטרפצע דלקתימין כובעמשפחהסופר ומשורר אוסטרימתנהג ביהירות, שחצניעיר הבירה של שווייץגל ים סוערלהקת רוק ישראליתסוג של ריקוד ארצישראליקיבוץ בגליל העליוןתכוף, שכיחסופר ומשורר עברי בעבר (ר"ת)ממתק ממשמשים מרודדיםויכוחכינוי לחסר חוט שדרהכבד דיבורשקנאיתערובתשעשועון טלוויזיה משנות ה-70קול המבטא תחושת הקלהמאלופי פיקוד הצפוןמסננתמכשיר לעשיית חוריםארונית, שידה , מספרי ג'ון סטיינבקהוא אנטוניו גוטרשחיתוך בשינייםמין עץ טרופי *, יזם קניוניםסירה קלה ושטוחהפיזיקאי אנגלילדינומכניזםסירה קלה ושטוחהשכונה בחיפהשמייםניצן התאנהרומן ארוך ומקיףלוח עץאזור בלונדוןחסר חוש הריח,גוש אבן גדולקונסרביםמחזיק מעמד, יציבקורלמכוכבי הלכתחשיכה מוחלטתבירה במדינות האיחוד האירופיג'מוסקול עמוםמושב בשפלהמשערי ירושליםארונית, שידהאפיקורוסנזירמחבר ה"שולחן ערוך"נתיבביקש לדעתמחלת עורמשירי אהוד מנורעיתונאי ישראלימראשי השב"כ בעבראור רבכבש מפוטםעיר באירלנדדרגת קצונה במשטרהחריג בסביבתואזור מישורי מוקף הריםהזכר בכבשיםמסרטי קמרון קרואואבוסכלי נגינה קדוםמחזאי נורווגירוח חרישית קלה *, צמח ממשפחת הקטניותפילס ויצר דרךקטיף תמריםקיבוץ ברמת הגולןחריץ בסלעישב בחיבוק ידייםמחפיראתר זיכרון בגליל העליוןבאופן פרטימדינה באסיהאי איטלקי *, הגשם הראשוןחתוך לשנייםמושב בשרוןבן גווןאוהב להילחםכינוי לציפור השיר צופיתמחזיק, אוחזחומר סינתטי לייצור בדיםהשתפרשקע בשינהקלפטומניהציפייה לטוב, תוחלתשחקן ישראליאזור בלונדוןזחל המפיק קוריםקיבוץ במחוז הצפוןמגלגל המזלותהוערך, נבחןמנשיאי ארה"בשחקנית ישראליתטורף הדומה לכלבסדקבער, נשרףהתקן ביטחון בכלי ירייהמין כובעמושב בשפלהלשון במזרח הרחוקממבשרי הסתיוטניסאי עבר בארץסופר צרפתיסנטימנטליסופר וצייר ישראלידהיינו, כלומרתאנה בשלהנטייה לגנוב ללא צורךמגמגםבמבוקעיר ערבית באזור השומרוןמתמרדצד מזרחכלי נגינה קדוםחריפות שכלנלכדגל ים סוערצד מזרחתוארו של ראש ממשלת גרמניהמצורף לעיקרנבלומבעלי הקרנייםחיית טרף ממשפחת החתולייםפלומה דקהבירת אקוודורמכלי הגינההתקן ביטחון בכלי ירייהתם, נגמרסופר אמריקאינביא מקראיויכוחמדיף ריח רעבן מלךאספקלריהריחףממרח פירות מתוקממקימי "כל ישראל חברים"רגולטורכלי נשיפה ותקיעהקינוח *, סרט אמריקאימבניו של אהרוןקבוע ושיטתיזמרת ישראליתמושב בגליל העליוןממלכי ישראלעם רדת החשיכהמעורר התפעלותניצן התאנהאשת אלימלךעיר בירה באסיהמסרטי אסי דייןמטרה, תכליתאכן, אמנםהערכה מחדשסופר ישראליממפכ"לי המשטרהכינוי לקבצןקשה עורףאכזרמנשיאי צרפתסופר אנגליאזור מישורי מוקף הריםמוכר בחנותמצב חולני של חוסר הכרה, תרדמת *, קיבוץ בצפוןמטול שקופיותמלחין רוסי בעבר, כתב בין השאר את "אגם הברבורים"עשב בר רב שנתיסופר ומחזאי עברי בעברמיושב בדעתומושב בבאר יעקבסולק מתפקידומדינה בארה"במבניו של אהרוןידוע בבהירות ומעל לכל ספקסגנון באדריכלותמניפסטעיר באלבניהכינוי לילדים קטניםכינוי לציפור השיר צופיתיזם קניוניםישב לשולחן לסעודהבנו השלישי של דוד המלךגרימת עייפות וחולשהאזור חרב ובלתי מיושבישב לשולחן לסעודהענף דקכלי עבודה חקלאיתערובת תבלינים עיראקיתאולם, אבלאסכולה בודהיסטית קדומהבירה בדרום אמריקהמגביר את עוצמת האשסופרת ישראליתארטישוקהערכה מחדשקופוןמחנה צבאישקע בשינהזמר ישראליירק בעל טעם חריףזמר ישראלימכניזםמנשיאי המדינהגרם לבלייהסוג של אגוזלשווא, לחינםצחיחותקונסרביםמתמרדאתר זיכרון בגליל העליוןמונח בטריגונומטריהממשחקי המחבטצייר צרפתיאופהממחזות חנוך לויןמושב בשפלהגראז'מומחה, ידעןמחזיק, אוחזרב חובלפטרולחנות קטנה, מרכוליתמחזאי יהודי אמריקאי בעבר, מחבר "יחפים בפארק", צחיחותמבניו של שם בן נחתאנה בשלהמשרי הבריאות של ישראל בשנות ה-90קליטה בשכלזמרת אמריקאיתכינוי לחסר תרבותמדינה באסיהסוג של מנוע בעירה פנימיתקערה גדולהשווה לכל נפשארנקמתאוששסופר ומחזאי ישראלימעמסה, נטלקול קורא *, בזיליקוםעיתון עברי בעברסרט של סידני לומט משנות ה-70מוסבראספקלריהדבר מאפה קטןשייך למגזר מסויםממעשיות האחים גריםצוערזחל המפיק קוריםישב אל השולחן ,בוודאותנסדקפארנלכדציפור שיר קטנהמחלה זיהומית כרוניתגן ציבורי גדולעמוד לדגלבירתה בוגוטהמידה קדומה לנוזליםנהיה בו חריץ

כתוב תגובה


× שמונה = 64

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S