פבר 8, 2019
admin

פתרון תשבצים

21- all def

חומר לפני עיבודוריכוז של העיקרמדמויות וולט דיסניניגר ממנו , קבוצת אייםגז דליק חסר צבעבמבט ראשון, לכאורהמסכת במשנהפטפטןמדמויות וולט דיסניסוג של פרפרמתחרט, מצטערדג ים גדולזחל הארבהמסרטי אפרים קישוןשכוחו יפהספר של יצחק בשביס זינגרוילון בבית הכנסתשחקן וקומיקאי ישראלי, נמנה עם חברי "החמישייה הקאמרית"עוף דורס גדולחריץ המחרשה באדמה , יסוד כימי מתכתי *, סיפור של ביאליקעיר בנבדה שבארה"במחלת עינייםצייר צרפתי בעבראורבניזציהשחקן וקומיקאי אמריקאיבצורה מושלמת או מובהקת *, איש כמורה בכיר בכנסייה הקתולית, קרדינלשיירי גחלים לוחשות *, צייר וסופר ישראלי בעבר מחבר "שביל קליפות התפוזים"סוג של גבינה צרפתית רכה *, פרשה בספר דבריםעוף גדול בעל קול צורמנימכלי הנשיפהמנשיאי ארגנטינה *, מבחוץ (בארמית)דמי שכירותמונח במתמטיקה *, בלבול ובהלה, אי סדרים *, גליל לכתישהאדם הסובל משיגעון גדלותסירונית *, משירי יזהר כהןגלעין של פרימוכרז במפורשמספרי רם אורןרכס באפריקהעובד עבור אחריםקרנון *, משרי האוצר והמשפטים של ישראלבירת ניו זילנדשוט להלקאהאבו ארבע "בסלנג"שרף ריחני *, מלחין צרפתיחינוכיפרשה בספר במדברעוף אוסטרלי גדולז'אנרגמל נמרישירת גיבוריםמין לטאהמחסום לפיו של בעל חייםבירת ג'מייקהכינוי לזכוכית מגדלת פשוטהמחלת עינייםזמר טנור איטלקי בעברמלך חצורנחש ארסי *, הפרדה גזעיתממלכה קדומהעיר בנבדה שבארה"ביצירה ספרותית קצרהעוף ממשפחת הינשופייםקרדמוןאידיאלהיה זמר ומשורר ישראליסופר צרפתימגלה הפניציליןשובה, משמחדום נשימתימדינה במרכז אמריקה *, מעשה אחיזת עיניים, קסםירק המשמש להכנת טוגניםלקוי שמיעהשם אחר לפרי העץ חבושיצירה ספרותית רחבת יריעהזירה למרוצי סוסים, אצטדיוןאי יווני בים האגאיהקריב עצמו *, סופר ישראליסופר ילדים ישראלי, מחבר "והילד הזה הוא אני"מדינה באפריקה *, סוג של דוביונק קטן דמוי עכבר הניזון מחרקיםהלשון שבתוך המנעול *, שטח למרעה *, איש טלוויזיה ישראליכלי עבודה חקלאיזמר ישראליכירורגפרק ביצירה מוזיקליתמיטה, יצועעץ ממשפחת ההדריםהביא תועלתכלי דיש קדוםזמר טנור איטלקי בעברמושב ליד אשדודשיירי גחלים לוחשות *, ניצוץ, זיקמשקה קל על בסיס חלבעד אין קץ *, סירופ המופק מעץ האדראדם פרובינציאליעץ פרי ירוק-עדמשקה אלכוהולי * , כינוי לאדם קשה תפיסהמבני אדם וחווהעיר גדולה ביפןמאבני החושן של הכוהן הגדולעיר באיטליהמחושב בערךאסיפת עםעגלת נוסעים הנפוצה במזרח הרחוקדיבור בלחשמן ארמדילמדינה באסיהיישוב ערבי בגליל התחתוןמונח במוזיקהאבן נגף *, מכונן, מחזקאינדקססגנון באמנותמלחין גרמני בעבר, מחבר "המחולות ההונגריים"אוקיאנינבוך ומבולבלמגלה הפניציליןמגמה *, יחידת מטבע קטנה בבריטניהניגר ממנואופרה מאת ז'ורז' ביזהתנועה (בדקדוק)שליח האליםירק המשמש להכנת טוגניםהזיל רוק מפיועיר באוסטריהעיר הבירה של מאלי *, מרגלמשורר עברי מחתני פרס ישראלמעייף, מתישזכוכית משקפת, ראיאיפר, קישטגז דליק חסר צבענחתוםמחבר רובינזון קרוזוספר של יצחק בשביס זינגרנקטע, נכרתיחדיו *, אופייני *, עץ ירוק עד גבוה וזקוףנבל, כמשתעוזהאינוונטרסוג של אקדחבכי, מספדמראשי עיריית ירושלים *, גזרה בדקדוקכלומראנטרקוטמאמן וכדורגלן עבר ישראלימי שחוטמו פחוסמינרל נפוץ בסלעי גרניט *, וילון בבית הכנסתפטפטןמרגליישוב בשרוןכלי שיט בחיל הים הישראלירטטת, בלעזמצבורסוג של פרפריחידה למדידת קוטר צינורותחלון משכיתעובד במעבדההגשם האחרוןמדינה לחוף הים הבלטי *, ידוען (בסלנג)אי יווני בים האגאיאגזוזעיר בדרום אפריקהבפומבי, בגלויהודעה לציבור, הצהרה רשמיתהססני ונבוךאנטרקוטמחזה של מוליירקיבוץ בצפוןמסכת במשנהדמיון מפותחקיבוץ בעמק יזרעאלתיעוד חיים בכתביסוד כימי ממשפחת ההלוגניםעם שמי קדוםלהקת מחול ישראלית בעברארגון יהודי עולמימשרי הביטחון של ישראל *, מאמר קצר, אפיגרםאזור בהרי שומרוןמראשי תנועת העבודה בא"ימלחין ומעבד ישראלי,  קלף גססוג של טיל *, שועל מדבריגליל לכתישהריכוז של העיקרצורה של הסקת מסקנותמשירי יזהר כהןמספרי עמוס עוזהיה זמר ומשורר ישראליוו לתלייהמעורר התפעלות בשל יופיו *, שוט להלקאהטוברקולוזיסעיר בצ'כיהבמאי ושחקן אמריקאיסוג של חופמאיכלי פריטה בעל צווארצבע ששימש לאיפורמראשי תנועת העבודה בא"יאדם פרובינציאליצמח תבליןקבוצת אייםכינוי למצב ירוד מאודדמי שכירותתמימות דעיםירק גינה למאכליישוב ליד יקנעםגמל נמרימתחרט, מצטערמפני שדמות מקראיתחריץ המחרשה באדמהללא גבולניצוץ, זיקרומן מאת אברהם מאפומעשה קונדסעטרת אורכבש מפוטםכהרף עיןעץ פרי ירוק עדעוף דורס גדולכינוי למצב ירוד מאודילד רך בשנים (בארמית)צייר וסופר ישראלי בעבר מחבר "שביל קליפות התפוזים"עוף גדול בעל קול צורמנישחקנית קולנוע אמריקאיתבמבט ראשון, לכאורההיטמעות, היבלעותמונח בספרותמבחוץ (בארמית)מעשה אחיזת עיניים, קסםעיר במרכז הארץ *, פילולוגמדינה בארצות הבריתהתכווצות שרירים בלתי רצוניתדיקטגרגירי תבואה שהונבטו במיםענק אגדי בעל עין אחתלא היה באפשרותו *, אופרה מאת ז'ורז' ביזהקיבוץ באזור השרון *, קיבוץ בעמק יזרעאלבעל חוטם פחוסדג ים גדולכלי נשק לירי פצצות (ר"ת)איש כמורה בכיר בכנסייה הקתולית, קרדינלפרק ביצירה מוזיקליתמסע קניות (בלשון הדיבור)מי שחוטמו פחוסצמח ממשפחת הקטניותתשלום שירות, טיפ *, אדם פרובינציאלישדה שנקצרמלך חצוריומן חוץ ששודר בערוץ הראשוןמיטה, יצועפטיש עץ גדול *, סדרת טלוויזיה ישראליתאורבניזציהגזרה בדקדוקפירש, ביארנטה לכבותשלוחה של האוקיינוס ההודירטטת, בלעזמספרי א"ב יהושע *, צמח הגדל בקרבת מים, פפירוסעץ פרי ממשפחת הוורדנייםרוח מזרחית יבשה וחמה *, ענק אגדי בעל עין אחתסוג של יין ספרדי מתוקידוען, בסלנגמשורר עברי בעברבירת ג'מייקהסטביליסוג של משקה אלכוהולי * , כוכב בהיר בשמיים, אברק *, זחל הארבהתערובת נוזלית כימיתעגלת נוסעים הנפוצה במזרח הרחוקמונח במתמטיקה *, נשא דברים בפני קהלשחקן וקומיקאי אמריקאימציק, מטרידטורף ממשפחת הסמורייםאיש טלוויזיה ישראליחבריםספר מאת רם אורןמבטא, בלעזסוג של יתוש שוכן ביצותיישוב ליד יקנעםדמיון מפותחסוג של דובצמח הגדל בקרבת מים, פפירוסאינוונטרריקוד זוגות צ'כישכוחו יפהמושב ליד אשדודכינוי לאדם קשה תפיסהשרף ריחניכינוי לרכב צה"לי ממוגןהומוגנימפרשני הכדורסלקרס, התפרקמסרטי אפרים קישוןמחזה מאת יהושע סובול *, משורר עברי בעברשרטוט לתיאור בקווים כלליים, דיאגרמהרומן מאת אברהם מאפובהיסח הדעתצבע ששימש לאיפורנחש ארסי *, מנשיאי ארגנטינה *, מכלי הנשיפהמשרי האוצר והמשפטים של ישראללוחמה זעירהמנביאי תרי עשרעם היד על הלבקיבוץ באצבע הגלילאינדקסקיבוץ באזור מודיעיןמהפכה, בלעזסרט אמריקאי משנות ה-80מתכת רכהבין כה וכהרכס באפריקהעיר לחופו של מפרץ סן פרנסיסקו , מושב במחוז הדרום *, צמח ברקרס לתלייהזמר ישראלילהקת דבוריםמרגלאדם הסובל משיגעון גדלותרופא מוסמךקיבוץ באזור מודיעיןמושב בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלוןפרסה שסועהזמר ישראליכלי פריטהספר מאת רם אורןישוב ליד גדרהמתמטיקאי צרפתיכלי אחסוןמשקה אלכוהולי *, אזור בהרי שומרוןכלומרבצורה מושלמת או מובהקת *, מאכל תאילנדי *, מחזאי ישראלי בעברנחיצותפאזלמדינה בדרום אמריקהסיפור של ביאליקפיזיקאי דניקפיטלמן הקטניותעיר באוסטריהכינוי לאדם פשוטמן הקטניותרשת טלוויזיה אמריקאית *, מחזה מאת יהושע סובול *, קרנון *, מלחין צרפתיתחושת גועל *, יבולשדה שנקצרהוציא אותו לחופשישחקנית הוליוודיתתורת ההיגיון * , שועל מדבריה"לשון" שבתוך המנעולספר מאת יאיר גרבוזטיפש *, קיבוץ בחולות חלוצהיחידת מטבע קטנה בבריטניהשטח למרעה *, מספרי ג'ון אירווינגהפרדה גזעיתביפר, איתוריתאידיאלכוכב בהיר בשמיים, אברקאתר מפורסם בצרפתבמאי ושחקן אמריקאיפרעותקרקע מסוג גרועחינוכישירת גיבוריםאתר בירושליםמושב בעמק יזרעאל, שימוש בכתב סתרים"חן חן"טוברקולוזיסכלב בר המצוי באוסטרליהחבריםעגלת שלג, מזחלתשלוחה של האוקיינוס ההודיתעוזהמחובר, קשור , אביו של אחאב מלך ישראלבית אחיזהכהרף עיןבהמה באפריקהמספרי רם אורןישן נושן *, מרגמה ממלחמת העצמאותצייר צרפתי בעברשחקן וקומיקאי ישראלי, נמנה עם חברי "החמישייה הקאמרית"אבן נגף *, רוח בוקר קלהקונסולטנטנבוך ומבולבלסוג של גבינה צרפתית רכה *, דיקטכדורסלן עבר במכבי ת"אמצבורמתכת רכהחזרןבזבז את כוחותיוקיבוץ בצפוןיישוב ערבי בגליל התחתוןעיר הבירה של מאלי *, עוף אוסטרלי גדולהקריב עצמו *, ציפור שיר קטנה *, קרקע מסוג גרועשחקנית קולנוע אמריקאיתתשלום שירות, טיפ *, שם אחר לדג המקרלעיר במרכז הארץ * , כלי שיט בחיל הים הישראליכאב בחלק התחתון של הגב, מתנת *, אדם מעשי ומציאותי *, מן ארמדילנביא מקראי *, מספרי אלבר קאמימסרטי אפרים קישוןנאמן למולדתו *, הספר האחרון במקרא *, כינוי לרכב צה"לי ממוגןקיבוץ בגליל המערבי *, מגפון"איש העכביש", זמר ומוזיקאי ישראלי, מחברי להקת "תיסלם"מגדולי התנאיםבירת מוזמביקנחתוםאתר ארכיאולוגי ברמת הגולןאגוז אדמההססני ונבוךפדנטיותסוג של יתוש שוכן ביצותמסע קניות (בלשון הדיבור)ספרינטמפני שישיבה חרדית ליטאיתילד רך בשנים, בארמיתתא מוארך בצמחמבניו של יעקביסוד כימי אל-מתכתי, סיליקון *, נעשה מודאג ועצבניעיר באיטליהיסוד כימי מתכתי *, מדינה בארצות הבריתאמנות קיפולי נייר *, שרטוט לתיאור בקווים כלליים, דיאגרמהכלי דיש קדוםמטבע ישראלי ישןעוקצני בדיבורושם אחר לפרי העץ חבושמחברי צליל מכווןאדמה מעובדתכינוי למסך הקולנועסוג של משקה אלכוהולי *, מנשותיו של למךמדינה במרכז אפריקהמימות הצוםמחוון (בלעז)מעייף, מתישממפכ"לי המשטרה בעברעומד על דעתו בתוקףסוג של בד עבה וחזקאבו ארבע (בסלנג)פרי צהוב כתוםאיחד, מיזגפגםמתקיים ללא תלות באחריםעיירת נופש בסיניזכוכית משקפת, ראימחסן לקשסכין לשחיטהפרוצדורה *, התבוללות, היטמעותנהר ארוך ברוסיהרשת טלוויזיה אמריקאית *, מחסום לפיו של בעל חייםארון קבורה מאבןסכין לקיצוץ בשראבץ (בלעז)עוקצני בדיבורובכובד ראשבעל תחבולותפורטרטקיבוץ בעמק הירדן *, נכרךמאבני החושן של הכוהן הגדולמבני אדם וחווהתאב דעתחלון משכיתהלשון שבתוך המנעולכלי נשק לירי פצצות (ר"ת)זמר ישראליאידנטיסרט ישראלי משנת 2007פילולוגרובע בניו יורק *, ישן נושן *, ידוע בבהירות *, קיבוץ בגליל המערבי *, קיבוץ באצבע הגלילאגזוזתיעוד חיים בכתבמחושב בערךפרזנטציהאיבד חוש כיוון, תעה (בסלנג)עיר גדולה ביפןטיפש *, בעל סיכוי גבוה לנצחפגם במהלך טיעון לוגיעיר הבירה של זמביהמאלופי פיקוד המרכזמעמי כנעןלקוי שמיעהאיחד, מיזגגלעין של פרימנביאי תרי עשרהגשם האחרוןקודש הקודשים *, רקלמהיונק קטן דמוי עכבר הניזון מחרקיםכריזנטמהאתר ארכיאולוגי ברמת הגולןמונח בספרותמספרי ג'ון אירווינגהזדהות רגשית *, עץ מקראי *, הומוגניהתפלאשובה, משמחמראשי עיריית חיפה *, סינגללא היה באפשרותו *, בן לוי, בן יעקבמשירי עידן רייכלמחזאי ישראלי בעבריבולמדינה במרכז אפריקה *, קריין ישראלישימוש בכתב סתריםעיר בדרום אפריקהממלכה קדומהסדרת טלוויזיה ישראליתוזו ההוכחהקיבוץ בחולות חלוצהמושב במחוז הדרום *, באורח פלאמשקה חם הודיסוג של חופמאימומחהמשל לאדם רם ונישא מאחריםאכילה גסה, זלילהועדה לתיאום מילואיםעוף ממשפחת הינשופייםרכס באפריקה *, צמח ממשפחת הקטניותכלא אמריקאי בעבראביו של ישיזמר יווני בעבר * , חור בגדרמעשה קונדסעיר בצ'כיהקודש הקודשים *, ג'וקאהדה *, הלשון שבתוך המנעול *, חבל בוקרים, פלצורסופר ישראלימפרשני הכדורסלישוב ליד גדרהסרט ישראלי משנת 2007בשבילו, לטובתולהקת מחול ישראלית בעברהשמעה של דברי תוכחהכינוי לנפטאיפר, קישטמשורר עברי בעברמושב באזור נהריהעיר לחופו של מפרץ סן פרנסיסקו , משירי עלמה זהרבית נשים קדוםעוף ממשפחת הינשופייםמחבר רובינזון קרוזועם היד על הלבמשא ומתן (בארמית)כינוי לעוסק בכתיבה ספרותיתעיר שומרית קדומהבעל חוטם פחוסלוחמה זעירהשקטבושם המופק מצמח האזוביוןיסוד כימי אל מתכתי, סיליקון *, מחובר, קשורניצן התאנה , יצירה ספרותית רחבת יריעהמדינה במרכז אמריקה *, מעורר התפעלות בשל יופיו *, קבוצת ספורט בארץמסוגי הסוכריותחסר חשיבותמספרי א"ב יהושע *, עומד על דעתו בתוקףעץ ירוק עד גבוה וזקוףמגדל גפניםטיפוח היופי והמראה של הגוףפרשה בספר דבריםדיבור לא ברורעומד על המקח, וכחניכינוי למטאור שבשמייםכהלכהמראשי ממשלת אנגליה *, חגיגה עממית גדולהשעשועון טלוויזיה בעבר *, ירק גינה למאכלבהיסח הדעתאביו של אהוד השופטאדם מעשי ומציאותי *' מאמן וכדורגלן עבר ישראליתרשים פעולות הלב *, פרי צהוב כתוםיומן חוץ ששודר בערוץ הראשוןסכין לקיצוץ בשר, סוג מאכל מתוקאיתוריתמתמטיקאי צרפתיהזיל רוק מפיובשקט של שעות החשכהתורת ההיגיון *, מקווה מים גדול , בירת ניו זילנדסדרה אמריקאיתמחצית שנת לימודים אקדמיתמחיתכלי לסינוןעם שמי קדוםעץ חורשהומצא מהדמיוןקפיטלקרס לתלייהמלחין איטלקי *, אינקוגניטוסדרה אמריקאיתמנהיג ברה"מ לשעברקלף גסבשקט של שעות החשכהכלי אחסוןהדת הלאומית העתיקה של יפןאתר מפורסם בצרפתטורף ממשפחת הסמורייםיונק ממשפחת הסמוריים *, שחקנית הוליוודית מישראלבלבול ובהלה, אי סדרים *, מטבע ישראלי ישןבהמה באפריקהמחוון (בלעז)סרט עם אל פצ'ינוסטבילינשא דברים בפני קהלמדחףמושב ליד נס ציונה *, פטיש עץ גדול *, רבבהחומר לפני עיבודוישיבה חרדית ליטאיתשם אחר לדג המקרלעיר באוקראינהסוג של טיל *, חזרןכירורגספר מאת יאיר גרבוזפגםצמח תבליןדג טורףמטבע כסף קדוםאדמה מעובדתשירת גיבוריםמלחין גרמני בעבר, מחבר "המחולות ההונגריים"משירי אהוד מנורכלי נשק קדום *, קונצרט יחידמכל גלילי לנשיאת פצצותהגיב בשמחה *, סופר צרפתיפרשה בספר במדברהתפלאקובץ ספרי נביאים בתנ"ךאדם פרובינציאליעיר קדושה למוסלמים השוכנת בערב הסעודיתשבט אינדיאנים בדרום מערב ארצות הבריתטורף קטןעגלת שלג, מזחלתכאב בחלק התחתון של הגב, מתנת *, סוג של יין ספרדי מתוקמלך מצרי קדוםריקוד זוגות צ'כיבית אחיזהשכונה בתל אביבמדינה באסיהמשרי החוץ של גרמניהמכל גלילי לנשיאת פצצותחגור ללוחמיםפרסה שסועהזמרת צרפתייה בעברלהקה ישראלית בעברמחזה של מוליירמכונן, מחזקכלי פריטה בעל צווארתנועה (בדקדוק)מראשי ממשלת אנגליה *, דחף חולני לגנובדיסוננסיצירה ספרותית קצרהתיאטרון ישראלימגפוןסכין לשחיטהדיבור בלחשפירש, ביארפרעותהיגיוןזקיף (בלעז)מפירות ההדר *, דוח מפורט של איש מקצוע *, זמרת צרפתייה בעברלהקה ישראלית שהוקמה בשנות ה-70ארגון יהודי עולמיידוע בבהירות *, יריעת רוח בכלי שיטאגוז אדמה *, סופר ישראליסנטימנטליעובד עבור אחריםאמן המשחק האילםטורף קטןאופייני *, קונסולטנטעוף ממשפחת הינשופיים *, עץ מקראי *, מלחין גרמנימצב של יתרה שלילית בחשבון הבנק, משיכת יתרצמח בר ממשפחת הנרקיסייםאיש מעשה, בלשון הדיבורזמר יווני בעבר *, כבש מפוטםאיש מעשה (בלשון הדיבור)ממערכוני ההגשש החיוורקיבוץ באזור השרון *, בכי, מספדסופר עברי בעברסוג פרחהזדהות רגשית *, פדנטיותמרגלסוג של בד עבה וחזקמגמה *, מבני המן *, מראשי עיריית חיפה *, תמימות דעיםפרשה בספר במדברעיר באוקראינה *, בירת מוזמביקמשרי החוץ של גרמניהריחןאסיפת עםקריין ישראליבית נשים קדוםמשרי הביטחון של ישראל *, וו לתלייהסנטימנטליצמח בעל פרחים גדולים וצהובים *, מראשי עיריית ירושלים *, אליל השבטבעל תחבולותהקוטר של קדח הקנה בכלי ירייה *, מונח במוזיקהרוח מזרחית יבשה וחמה *, סוג מאכל מתוקמהפכה (בלעז)הודעה לציבור, הצהרה רשמיתועדה לתיאום מילואיםקיבוץ בעמק הירדן *, ביפר, איתוריתשפה שמית קדומהיחידה למדידת קוטר צינורותמסרטי רומן פולנסקי *, סינגלרובע בניו יורק *, צמח בר *, מספרי אלבר קאמימלך פרסי קדוםאבץ (בלעז)מושב ליד עפולה *, מושב בעמק יזרעאלנעשה מודאג ועצבנימעמי כנעןלהקה ישראלית בעברכלא אמריקאי בעברמטבע כסף קדוםמשקה חם הודירוח בוקר קלהרבבהמרגמה ממלחמת העצמאותמדינת אייםכינוי לזכוכית מגדלת פשוטהמומחהבין כה וכהקרדמוןאביו של ישינכרךמשירי עלמה זהרעיר בצפון מזרח צרפת *, איבד חוש כיוון, תעה, בסלנגתחושת גועל *, מתקיים ללא תלות באחרים,אינוונטרמבניו של יעקב,  סרט אמריקאי משנות ה-80תלמידו וממשיכו של משהנאמן למולדתו *, מחסן לקשלהקת דבורים, בשקט של שעות החשכהעץ חורששקטדוח מפורט של איש מקצוע *, ג'וקחסר חשיבותאוקיאניאבן חול גירית *, מספרי עמוס עוזחן חןנהר באסיה *, חבל ארץ באירופהניצן התאנה , משירי עידן רייכלמחצית שנת לימודים אקדמיתיחידה פיזיקלית למדידת אנרגיהאכילה גסה, זלילהרזפרזנטציהמושב בתחומי המועצה האזורית חוף אשקלוןמלחין ומעבד ישראלימנגינת לכת *, מינרל נפוץ בסלעי גרניט *, בעל סיכוי גבוה לנצחהומצא מהדמיוןאידנטימבשל יתר על המידהפרשה בספר במדברארון קבורה מאבןהנזכר למעלהסירופ המופק מעץ האדרכלי פריטההגיב בשמחה *, ממרח שומני *, פורטרטפלוניכינוי לאדם פשוטמפירות ההדר *, אידאהדיבור לא ברורשירת גיבוריםיונק ממשפחת הסמוריים *, מציק, מטרידבפומבי, בגלוישמו העברי של כוכב הלכת מארסמבשל יתר על המידהכהלכהמדחףמדינה לחוף הים הבלטי *, ז'אנרמבטא (בלעז)חבל בוקרים, פלצוראידאהממלכת מעריציםמאכל תאילנדי *, ספציאליסטנקטע, נכרתשכונה בתל אביבפיזיקאי דניטיפוח היופי והמראה של הגוףהדת הלאומית העתיקה של יפןמלחין איטלקי *, העוף הכי גדולבת כנף *, משל לאדם רם ונישא מאחריםעטרת אוריחדיו *, שיווק מרחביכלי לסינוןמשא ומתן (בארמית)תא מוארך בצמחמדינה באפריקה *, ממפכ"לי המשטרה בעברקטע מסיים, אפילוגמין דו חיהביא תועלתכדורסלן עבר במכבי ת"אקבוצת ספורט בארץרכס באפריקה *, כלי עבודה חקלאיזקיף (בלעז)שער אינטרנטבכובד ראשמדינת אייםספרינטנמרצותתברואןעד אין קץ *, מסוגי הסוכריותצמח בר *, עיר בצפון מזרח צרפת *, ללא גבולפרי צהוב כתוםהשמעה של דברי תוכחהעובד במעבדהנבל, כמש, כינוי לנפטעיירת נופש בסינישעשועון טלוויזיה בעבר *, מדינה בדרום אמריקהאהדה *, מאלופי פיקוד המרכזעץ פרי ממשפחת הוורדנייםכינוי לעוסק בכתיבה ספרותיתיסוד כימי ממשפחת ההלוגניםדג טורףשפה שמית קדומהאתר בירושליםממתיק מלאכותידמות מקראיתקונצרט יחידבשבילו, לטובתוחבל ארץ באירופהרקלמהשרברבחגור ללוחמיםפאזלאיתוריתמנשותיו של למךבאורח פלאמוכרז במפורשמשורר עברי מחתני פרס ישראלהקוטר של קדח הקנה בכלי ירייה *, יצרנית נשק איטלקית *, תרשים פעולות הלב *, חליל קטן *, עיר בארה"בנחיצותאביו של אחאב מלך ישראלעיר בארה"בהוציא אותו לחופשימשורר וסופר עברי בעברנביא מקראי *, פרוצדורה *, סוג של אקדחעיר קדושה למוסלמים השוכנת בערב הסעודיתבושם המופק מצמח האזוביוןקובץ ספרי נביאים בתנ"ךיריעת רוח בכלי שיטמסרטי רומן פולנסקי *, מתקן כעין חצובהמנהיג ברית המועצות לשעברכלב בר המצוי באוסטרליהפגם במהלך טיעון לוגיעיר שומרית קדומהסופר ילדים ישראלי, מחבר "והילד הזה הוא אני"משורר עברי בעברלהקה ישראלית שהוקמה בשנות ה-70התכווצות שרירים בלתי רצוניתאינקוגניטומין לטאהבת כנף *, משקה קל על בסיס חלבמנגינת לכת *, עומד על המקח, וכחניזמר ישראלי, שכונה בתל אביבצמח בר ממשפחת הנרקיסייםעץ ממשפחת ההדריםסגנון באמנותמושב ליד נס ציונה *, דחף חולני לגנוברופא מוסמךתאב דעתמגדולי התנאיםכריזנטמהמימות הצוםמחיתשליח האליםמושב ליד עפולה *, אבן חול גירית *, אמן המשחק האילםמושב בתחומי המועצה האזורית לב השרון *, אמנות קיפולי נייר *, חגיגה עממית גדולהבירתה פרישטינהתיאטרון ישראליעשב תיבול ריחני *, מלחין גרמנימלך מצרי קדוםאביו של אהוד השופטמשירי אהוד מנורסופר עברי בעברסרט עם אל פצ'ינויחידת מטבע בדרום אפריקה *, זמר ומוזיקאי ישראלי, מחברי להקת "תיסלם"זירה למרוצי סוסים, אצטדיוןציפור שיר קטנה *, יחידה פיזיקלית למדידת אנרגיהירק מאכל במשפחת המצליביםזמרת ישראליתקרס, התפרקדום נשימתינהר ארוך ברוסיהצורה של הסקת מסקנותממתיק מלאכותיעשב תיבול ריחניעיר הבירה של זמביהאליל השבט"איש העכביש"העוף הכי גדולמשורר וסופר עברי בעבריחידת מטבע בדרום אפריקה *, כלי נשק קדום *, ממרח שומני *, דיאלקטצמח בעל פרחים גדולים וצהוביםדיסוננסהיגיוןבירתה פרישטינהמקווה מים גדולמצב של יתרה שלילית בחשבון הבנק, משיכת יתרשמו העברי של כוכב הלכת מארסתברואןרזירק מאכל במשפחת המצליביםהנזכר למעלהנהר באסיה *, "שער" אינטרנטמבני המן *, תלמידו וממשיכו של משהיצרנית נשק איטלקית *, ספציאליסטמושב באזור נהריהריחןפלונימלך פרסי קדוםמצב של יתרה שלילית בחשבון הבנק, משיכת יתרמגדל גפניםממערכוני ה"הגשש החיוור", מושב בתחומי המועצה האזורית לב השרון * , היגיוןקהילת מעריציםכינוי למטאור שבשמייםשרברבמתקן כעין חצובה

כתוב תגובה


− שתיים = 3

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S