פבר 8, 2019
admin

עזרה ותשחצים לתשבצים* אש

11- all def

פרעותכדורסלן אמריקאיעבר מהר בין ערוציםשיכור במקצתמצב ללא הכרעה, תיקונמל תעופה בבריטניהציפורן מעוקלתעיר בצרפתעם שמי קדוםקיבוץ בצפוןמצטיין בתחומומסימני הניקודסופר אמריקאיעם שמי קדוםשיכור במקצתפריחה, צמיחהבעל הוןקשור למשמעות ולפירוש המילהחומר מינרלי לבןמצב ללא הכרעה, תיקולשון יהודי ספרד, לדינועוף ממשפחת הינשופיםצמח ממשפחת הקטניותמקלטבעל גוף מפותחאביוןעיר באיטליההנהלשון ים ביבשהמין דג *, פילס ויצר דרךהטלת אשמהרכבת תחתיתעיר בצרפתבעל גוף מפותחקיבוץ בנגבכיסוי ראש לכלהעבר מהר בין ערוציםברצון רבחטיבה בחי"רסטלקטיטמדינה בארה"בסל, טנאכיסוי ראש לכלהפילס ויצר דרךפרימטרהסתתרמפל מיםנהדרקמרטוןציפורן מעוקלתכדורסלן אמריקאיקשור למשמעות ולפירוש המילהמפורסםחברותעץ נשירמבצע במלחמת העצמאותסוג צמרמבני יעקבעץ נשירחכם הלכה בעברנהדריונק זעירמילת פרידהסרט של אפרים קישון משנת 1966פריחה, צמיחהלשון יהודי ספרד, לדינומפל מיםג'וקמשורר עבריבעל הוןשחקנית אמריקאית בעברבצורה מרומזת, במובלערכבת תחתיתמקלטדג קטןלשון ים ביבשה, יונק זעירבירת איטליהמסימני הניקודאביוןקיבוץ בנגבתא אחסון מעל התקרהטקסטורהמשורר עבריקריאת עידודסוג צמרמילת פרידהנהדרמין דג *, מין עוףצמח ממשפחת הקטניותמדינה בארה"בבפרהסיהיסוד כימיחכם הלכה בעברפרימטרמצטיין בתחומוקמרטוןהטלת אשמהבירת איטליהשם של דוביקריאת עידודמפורסםחומר מינרלי לבןדג קטןקיבוץ בצפוןשחקנית אמריקאית בעברמבצע במלחמת העצמאותברצון רבסל, טנאעוף ממשפחת הינשופיםג'וקמבני יעקבטקסטורהנמל תעופה בבריטניהפרשן פוליטי בגלי צה"לתא אחסון מעל התקרהסטלקטיטהסתתרעיר באיטליהחברותסופר אמריקאיבפרהסיהבצורה מרומזת, במובלע

כתוב תגובה


ארבע − = 3

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S