פבר 8, 2019
admin

מילון תשחצים

24- all def

מגדל החמצה *, יונק ממשפחת נבובי הקרנייםאידיום *, נהר באפריקה *, גבעת חול נודד *, סוג כלבחכמים מתקופת המשנה *, נהר בצרפת *, ממשתתפי התוכנית ארץ נהדרתרחש קל רשרוש *, מנשיאי צרפת *, ממלכי ישראל *, מאבני החושן *, ספר ילדים מאת מיכל סנונית *, תפקיד מיניסטריאלי *, אורבניזציהפלסטר *, מסרטי רוב ריינרעיר בשוויץבלתי חוקי (בלעז)שרה וחברת כנסת לשעבר *, מעשה להטיםכלי נשיפה מתכתי *, ארומטיאסתמהקליניקהנעשה יציב יותר, התחזק *, ותיק מלחמה *, טיפול באוכלוסיות מצוקהאספקלריה *, מספרי דויד גרוסמןחכמים מתקופת המשנה *, עיר הבירה של בחרייןמגדיש את הסאה, מגזים *, קיבוץ בערבה *, יונק ממשפחת הפריים *, קונקרטי *, מושב ליד אשדודזנב הכבשה , בהסח הדעתמנשיאי בית המשפט העליון *, בלקאאוטשחקן וקומיקאי ישראליפרמנטמחבר הספר "רומן רוסי"זמר ומוזיקאי ישראלימספרי רם אורןמראשי אמ"ן בעברעיר פלשתיתסוג דגןספר מאת מרגרט מיצ'לסוג דקלהסכים, נאותמשכיל *, סלנג *, חומצה אמינית מסיסה במיםחפץ הניתן כעירבוןבמלוא הנכונותסדרה טלוויזיה ישראליתלהקת רוק בריטית שהוקמה בשנות ה-60הסכים, נאותבזארמוצנע, לא פומביסוג דגן , צורן, בלעזמעידה, כישלוןיישוב קהילתי בשומרון, נוסד ב־1981 *, חידונאי ישראלימונח בפיזיקהרואה שחורותאיבר במערכת העיכול *, תפקיד מיניסטריאלי *, פסקה הצלחתו *, אופרה מאת ג'וזפה ורדיקבוצת אייםרוצה מאוד, משתוקקנהג עימו בחומרה *, סדרה טלוויזיה ישראליתטרוטה *, חוסר ודאות קלחומר נקבובי המשמש לרחצהסוג דגןספרארכיפלג בצפון אמריקה *, ספר מאת עירית לינורמאכל מהמטבח הצרפתיממפקדי פיקוד הדרום בעברממשפחת הסמוריים *, ספרספר ילדים מאת מיכל סנונית *, כינוי בלשון הדיבור לבריון אלים *, עיר בשוויץבאופן גלוי ומפורשטכניקת קישוט אמנותיתצרות עין *, משען, תמיכהמציפורי השיראסף כוח ואנרגיה מחדשחצי אי לחופו של הים השחורנהר באפריקה *, אי תלות באחרים *, קשר נצחי ועמוקאספקלריה *, סגסוגת של נחושת ובדיל, ברונזה (בלעז)"סובל דיחוי"חידהחתול בר טורףשפת יהודי ספרדאידיוט, טמבל (עגה)רחב ידמין קוץפסל מקראימלחין ישראלימרמטכ"לי צה"ל *, סופר אנגלי *, מציפורי השירסוג של פסטה *, מבנות אגממנוןאיבד את השפיותפעמן *, מלחין ישראליגז דליק נטול צבע וריח *, משירי חוה אלברשטיין *, קצב של קטע מוזיקלי, מפעםמין מאפהדרגה גבוהה בצבאות זרים *, פלסטר *, מלך מצרימושב בבקעת בית כרםבית מרחץ יפנימתווה (בלעז)זנב הכבשהעיר, קרתצייר צרפתי בעברכינוי גנאי למשטר כושלספר מאת אשכול נבומשירי שלמה ארצישיטתיחצוף *, אומץ לב, נועזותמושב השוכן באזור העיר שדרות *, קונקרטי *, קול נשיהחלופה העברית לסווצ'רמתווה (בלעז)שכחוןעיר הבירה של בחרייןצמח חד-שנתי זקוףבלקאאוטסוג כלב"באופן מעשי", סלט ים תיכוניהמאפיין משטר רודני"הדבר היקר לו ביותר"משרי האוצר של ישראל *, מדבר *, פגם (בסלנג)המהלך החל ואין דרך חזרהסביר להניח *, מעיל רחב ומפוארפרשה בספר שמות *, "ברגשות עמוקים"אי תלות באחרים *, משרי הביטחון של ישראל *, ספינת מעפיליםתיאטרון היסטורי ברוסיהבהמה גסהבדולח, קריסטל *, תואר אצולה באירופה *, עבודת אדמה *, נציגשדרן רדיו ישראליכינוי להולכי בטל, ריקים ופוחזים *, שטח קרקע של כ-3 דונמיםסבוןגזוזטרה, מרפסתקשה הבנה *, ותיק מלחמה *, גוש מתכת מוארךקיבוץ בנגב *, נהר בצרפת *, ממזכ"לי ההסתדרותחמור ברמשכןיישוב דרוזי בגליל המערבימערבל, בלעזקצה חד ודוקרני בצמחחלק במצלמה או במכשיר אופטייישוב קהילתי בשומרון, נוסד ב־1981 *, כלי נשיפה מתכתי *, היררכיה *, סדר יוםהמהלך החל ואין דרך חזרהסרט ישראלי משנות ה-80 , מכשיר אופטי להגדלה *, דרך התנהגות מקובלת *, פושט ידפילוסוף גרמנימדינה באסיה *, אידיוט, טמבל (עגה)אומץ לב, נועזותלא מושלםמנשותיו של למךמושב במישור החוף הדרומישפת יהודי ספרדלשון הרעקומפוזיציהחמאה הודית *, סוג של אדמה *, יחידה בעלת קיום עצמאימבני המן *, חבורת זמרים ונגניםכינוי להולכי בטל, ריקים ופוחזיםאי בארכיפלג של האיים הבלארייםמין קוץתורת הקול *, יישוב בנגבמאבני החושן *, קונסטיטוציונייוצא מן הכלל, קסום"ברגשות עמוקים"חלק ומלוטשתרביך *, מערבל (בלעז)מומחה המשמש כאוטוריטהמסרטי רוב ריינרמושב בין עפולה לבית שאןזמר ומוזיקאי ישראלייונק ממשפחת נבובי הקרנייםספינת מעפיליםכינוי לטלוויזיהנטייה להתפשר *, משקל שאונייה יכולה לשאת * , חומר לחיטוי ולשמירה מנזקי עש *, סלנג *, אביוןמין קוץייצוא (בלעז) *, מושב בעמק יזרעאלעמל לשוואנחל הנשפך לנהר הירדן בנהרייםיצר בסיסי (בלעז)עיר גדולה באוקראינה *, משרי החינוך בארץממרח שומשוםמשל לדבר שחלף מן העולםפסל מקראיהפיק דבש מכוורתחוסר ודאות קלמסורבלזמרת ישראלית מיוצאות להקת הנח"לממפקדי פיקוד הדרום בעברנחוש, אסרטיבי *, רואה שחורותחומר נקבובי המשמש לרחצהרחש קל רשרוש *, מרוצה ממה שיש לודוכןקיבוץ בגליל העליון *, באופן מעשיתרביך *, ממרח שומשוםסוג אדמהממשחקי החברה לילדים *, הנוזל המופק מזיתיםפזמונאי ישראלי וח"כ לשעברטיפול באוכלוסיות מצוקהחוסר ודאות קלנטייה להתפשר *, אידיום *, שחקן וקומיקאי ישראליגופרהנעשה יציב יותר, התחזק *, ספר מאת אשכול נבוסוג של תרופות הרגעה *, מעלה גרה באפריקהגו, מרכז הגוףאסף כוח ואנרגיה מחדשהיה זמר פופ אמריקאי *, מעמודי התווך בבית המקדשמדבר *, תכשירים לטיפוח היופי *, נסתר, טמיר *, פרשה בספר שמות *, מסדרי המשנה *, תואר אצולה באירופה *, אורבניזציהחזרה על אותם דברים פעם אחר פעםמועצה ליד חדרהמלך מצריכל יצור הקיים בעולםעוף אוסטרלי גדול *, מגדל החמצה *, חי חיי נדודיםחשוב, נכבדקצב (בלעז)מוזיקה לליווי מצעד, מנגינת לכת *, סרט ישראלי משנות ה-80 , סוג של גבינהצבוע, מתחסדטייס חללקליניקהממזכ"לי ההסתדרותמשקה האלים *, כלי מטבח לרידוד נתחי בשרגבעת חול נודד *, חידהממשתתפי התוכנית ארץ נהדרתעמל לשוואנחל הנשפך לנהר הירדן בנהרייםפילנתרופאישה עשירהשלוחה של המעי הגס *, פסקה הצלחתו *, בית קפה היסטורי ברומאדרך התנהגות מקובלת *, סוג כלבממיני הבקר כמו, לכאורהעוף אוסטרלי גדול *, רועה גרמניחרש פח *, דיאפרגמהחי חיי נדודיםשחקנית ומגישה בארה"בהקדמה ליצירה מוזיקלית,  שרה וחברת כנסת לשעבר *, פושט ידשרף ריחניכינוי גנאי למשטר כושלתרמיל, ילקוטאתר מרחצאות בארץבלתי חוקי (בלעז)מראה נוף מקיף *, משירי ביאליקאיבד את השפיותחלק בגינהמנשיאי צרפת *, מציפורי השירעיר בנגב, נוסדה ב-1955תאור מעוותממיני הבקרפסל מקראיעניין שבשגרה *, משקל שאונייה יכולה לשאת *, חומצה אמינית מסיסה במיםיוצא מן הכלל, קסוםסוג של פסטה *, תורת הקול *, אופרה מאת ג'וזפה ורדיבאופן גלוי ומפורשממלכי ישראל *, מפלגה ישראלית שפעלה בשנות ה-60 (ר"ת)אדם *, כמו, לכאורהסוג עץ *, פטריית מאכלזמרת ישראלית מיוצאות להקת הנח"לגנגסטרסוג דגן , חומר המופק מנענעמשכיל *, קומפוזיציהמכשיר אופטי להגדלה *, איבד את השפיותפילםהחלופה העברית לסווצ'רמנגידי בנק ישראל *, צרות עין *, בקבוק תבערהבקיצור נמרץ, בשטחיותמספרי רם אורןמושב בבקעת בית כרםההתגלות האלוקית בעולםחתול בר טורףיישוב דרוזי בגליל המערביממשפחת הסמוריים *, מכאן ואילךמדינה בעלת כוח צבאי או כלכלימרמה (עגה)אישה עשירהסוג דקלשרף ריחנימשרי הביטחון של ישראל *, מציפורי השירייצוא (בלעז) *, גוש מתכת מוארךמגדיש את הסאה, מגזים *, טיעון, הנמקה *, קיבוץ בכרמלסלט ים תיכוניסדר יוםמרפסתבהמה גסהבמידה מספקתעיר גדולה באוקראינה *, עץ נשיר הגדל בגדות נחליםמלך מצרינכונות לפתוח במאבקמשרי האוצר של ישראל *, מין דג קטןשל הקהל הרחבהמהלך החל ואין דרך חזרהשם כולל למקצועות עיונייםאבי ההתיישבות הציוניתנסתר, טמיר *, סוג כלבטיעון, הנמקה *, סוג של ברווזחלק ומלוטשעיר, קרתאיבר פנימי בגוףמסורבלמשאית קלהבכי של שמחהאיטי (במוזיקה) *, סוג של כלי נגינה גדול *, קצה חד ודוקרני בצמחמחבט, בלעזשטח קרקע של כ-3 דונמיםמשרי החינוך בארץ"הדבר היקר לו ביותר"תאור מעוותיונק ממשפחת הפריים *, קיבוץ בגליל העליון *, אסתמהבקיצור נמרץ, בשטחיותתעלומהצייר צרפתי בעברנחוש, אסרטיבי *, משרי החינוך בארץעניין שבשגרה *, חרש פח *, בית מרחץ יפנישפת יהודי ספרדפילוסוף גרמניחלק במצלמה או במכשיר אופטישכחוןנהר באסיהקשר נצחי ועמוקמעידה, כישלוןסוג של גבינהמסימני הניקודמושב ליד אשדודבשלווה וברוגעפסל מקראיטכניקת קישוט אמנותיתמשכןההתגלות האלוקית בעולםכינוי לטלוויזיהתיאטרון היסטורי ברוסיהשחקנית ומגישה בארה"בהיררכיה *, צמח חד-שנתי זקוףמועצה ליד חדרהקונגרסקשה הבנה *, אמתלהסופר צרפתי בעברבדולח, קריסטל *, חלון קטןקיבוץ בערבה *, בכי של שמחהבקבוק תבערהמתקן להעלאה מבטן האדמה *, משאית קלהמסדרי המשנה *, סוג של תרופות הרגעה  *, סביר להניח *, כינוי בלשון הדיבור לבריון אלים *, מפלגה ישראלית שפעלה בשנות ה-60משקה האלים *, ממרח שומשוםמעשה להטיםמשכנות עוני *, קול נשיאוטוריטהאביוןנהר באסיהחשוב, נכבדחבורת זמרים ונגניםקיבוץ בעמק חפריחס אוהבקצב, בלעז , איבר פנימי בגוףתכשירים לטיפוח היופי *, מושב בין עפולה לבית שאןכינוי לקבצןדרגה גבוהה בצבאות זרים *, מראשי אמ"ן בעברבהיסח הדעתשיח בר בשרנישלוחה של המעי הגס *, ממשחקי החברה לילדים *, קריאת תסכול, עגהלא מושלםנכונות לפתוח במאבקגנגסטרקונסטיטוציוניפעמן *, הסגר ימימחבר הספר "רומן רוסי"מנשיאי בית המשפט העליון *, מין קוץסופר אנגלי *, הפיק דבש מכוורתעומד על המקח, וכחני *, תרמיל, ילקוטשיטתיפריט חדשותימוצנע, לא פומביחומר לחיטוי ולשמירה מנזקי עש *, היה זמר פופ אמריקאיקיבוץ לחוף הכרמלכינוי לקבצןחלון קטןמחבט (בלעז)חצוף *, התכעסזרזמעלה גרה באפריקהביזנסבזארארכיפלג בצפון אמריקה *, מושב בעמק יזרעאלשיטתיקיבוץ בעמק חפרעצם בגבעלון מידעמדינה באסיה *, מומחה המשמש כאוטוריטהספר מאת מרגרט מיצ'למשירי שלמה ארציסופר צרפתי בעברעיר בצפון אירלנד *, פולקלורבמלוא הנכונותמשל לדבר שחלף מן העולםאיטי (במוזיקה) *, משירי חוה אלברשטיין *, קיבוץ לחוף הכרמליחידה בעלת קיום עצמאייישוב בנגבעומד על המקח, וכחני *, מבני המן *, חפץ הניתן כעירבוןקיבוץ בנגב *, הנוזל המופק מזיתיםעלון מידעמתקן להעלאה מבטן האדמה *, תעלומהמשען, תמיכה , מנשותיו של למךרחב ידקצב של קטע מוזיקלי, מפעםספר מאת עירית לינורקבוצת אייםהמאפיין משטר רודניחזרה על אותם דברים פעם אחר פעםמבנות אגממנוןמשירי ביאליקשם כולל למקצועות עיונייםאיבד את השפיותאבי ההתיישבות הציוניתחמור ברהמהלך החל ואין דרך חזרהמכאן ואילךארומטיכל יצור הקיים בעולםממרח שומשוםחמאה הודית *, מרוצה ממה שיש לומושב השוכן באזור העיר שדרות *, עצם בגבבכי של שמחהשפת יהודי ספרדמסימני הניקודסגסוגת של נחושת ובדיל, ברונזה (בלעז)מעיל רחב ומפוארגזוזטרה, מרפסתסוג של כלי נגינה גדול *, אוטוריטהפילנתרופמנגידי בנק ישראל *, פגם, בסלנגאין לשנות זאתמין מאפהיצר בסיסי (בלעז)טרוטה *, צבוע, מתחסדמטרונום *, פילםמרמטכ"לי צה"ל *, עיר בצפון אירלנד *, רוצה מאוד, משתוקקשדרן רדיו ישראליבשלווה וברוגערועה גרמניחידונאי ישראליעץ נשיר הגדל בגדות נחליםדוכןסוג של ברווזהסגר ימימוזיקה לליווי מצעד, מנגינת לכת *, לשון הרעעיר פלשתיתלהקת רוק בריטית שהוקמה בשנות ה-60איבר במערכת העיכול *, עבודת אדמה *, גז דליק נטול צבע וריח *, מעמודי התווך בבית המקדשצורן (בלעז)זרז"סובל דיחוי"הקדמה ליצירה מוזיקליתמשכנות עוני *, נהג עימו בחומרה *, אי בארכיפלג של האיים הבלארייםפריט חדשותימלך מצריאדם *, פטריית מאכלאתר מרחצאות בארץמראה נוף מקיף *, סוג של דגסבוןמונח בפיזיקה,במידה מספקתקונגרסחצי אי לחופו של הים השחורשל הקהל הרחבפזמונאי ישראלי וח"כ לשעברטייס חללפולקלורקיבוץ בכרמל *, משרי החינוך בארץחומר המופק מנענע

כתוב תגובה


תשע − 2 =

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S