אוג 20, 2014
admin

מילון לתשבצים ותשחצים

יש בו משל | יש בו משל תשבץ,

בעל זקן סמיך | בעל זקן עבה תשבץ,

בן לדת מוסלמית תשחץ
כלל בני האדם בעולם תשחץ

פרי בראשית התפתחותו | פרי בראשית התפתחותו תשבץ,


צמח מן הקטניות תשבץ | צמח מן הקטניות תשחץ,

תקלה בתוכנת מחשב | תקלה בתכנת מחשב תשבץ,
הוא גדעון | הוא גדעון תשבץ,

מענפי הספורט תשחץ | מענפי הספורט תשבץ,

מעלה גרה תשחץ
מין מכרסם תשבץ

נותר חסר בית בעקבות אסון | נותר חסר בית בעקבות אסו…,

ערמוניות | מה זה ערמוניות? | ערמוניות תשבץ,

ענין ציבורי, יציאה לפומביות | עניין ציבורי יציאה לפומביות מילון,
אלה אכדית קדומה | אלה אכדית קדומה מילון,

באופן מושלם | באופן מושלם תשבץ,

נותר בחוסר כל | נותר בחוסר כל תשבץ,

גרף בצורת קו | גרף בצורת קו תשבץ,
מתבוננת צופה | מתבוננת, צופה תשבץ,

התפלש התגולל | התפלש, התגולל תשבץ

סדרת שיעורים | סדרת שעורים תשבץ

הרכיב הנוזלי שבתבשיל | הרכיב הנוזלי שבתבשיל תשבץ
האכיל בשפע | האכיל בשפע תשבץ
ניצל הזדמנות, "תפס טרמפ" | ניצל הזדמנות תפס טרמפ ת…,

כתוב תגובה


1 + שש =

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S