יונ 3, 2015
admin

פתרון תשחצים

סרט קולנוע צרפתי | סרט קולנוע צרפתי תשבץ,


באותה הזדמנות (בסלנג) | באותה הזדמנות בסלנג תשבץ

ארגון של חובבי ציון | ארגון של חובבי ציון תשבץ

חוברת מידע פרסומית | חוברת מידע פרסומית תשבץ
משרה ממשלתית | משרה ממשלתית מילון,

סרט עם ג`ון בלושי | סרט עם ג`ון בלושי מילון,
ספר מאת מיכל שלו | מספרי מיכל שלו תשבץ,

דבר שאינו שייך לאיש | דבר שאינו שייך לאיש מילון,

עיוורון צבעים תשבץ

צלם קולנוע ישראלי | צלם קולנוע ישראלי מילון,
הוא שלמה המלך | הוא שלמה המלך מילון,

גזע כבשים תשבץ
תכשירים לטיפוח היופי תשחץ

דגן עשבוני רב שנתי | דגן עשבוני רב שנתי תשבץ,
קרוסלה | קרוסלה תשבץ | מה זה קרוסלה?,

עוף טורף ממשפחת הנמיות תשחץ

משחק קלפיםהרוויח הון,

שמוט, צנוח | שמוט צנוח תשבץ,

זמרת ישראלית תשבץ

בערו להטו | בערו להטו מילון,
תוכנית בגלי צהל | תוכנית בגלי צה"ל מילון,

שכבת אבנים במבנה תשבץ

אזור בדרום צרפת | אזור בדרום צרפת תשבץ

טענת הגנה של נאשם | טענת הגנה של נאשם מילון,

 


הלך כה וכה | הלך כה וכה תשבץ,
העיר בה נהרג אבימלך,

נטו למות | נטה למות תשבץ,

כתוב תגובה


שתיים × 1 =

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S