יונ 28, 2015
admin

מילון לתשחצים ותשבצים


מעיל קצר, בלייזר | מעיל קצר בלייזר תשבץ,

ביטוי נדוש תשחץ
החזירו דבר מקולקל למצב שמיש תשבץ

חיוניות, ויטליות | חיוניות ויטליות תשבץ

מראשי הציונות, בית"ר ואצ"ל | מראשי הציונות, ביתר ואצל תשבץ,

יבול

דמיון

משליחי ישו | משליחי ישו מילון,
צמח פלומתי מהדגניים | צמח פלומתי מהדגניים מילון,

עומד בראש מדינה | עומד בראש מדינה תשבץ

ח"כית ממפלגת מרץ | ח"כית ממפלגת מרץ מילון,

מאורגן במסגרת גוף ציבורי,
מוט לאוהל | מוט לאוהל תשבץ,


קפל עור המגן על העין | קפל עור המגן על העין תשחץ,
הכין תרופה | הכין תרופה תשחץ,

פירוט המציג מצב כספי | פירוט המציג מצב כספי תשבץ,

תרפיה | תרפיה תשבץ | מה זה "תרפיה" ?,

ניגוד | ניגוד תשבץ | מה זה ניגוד?,
נופת | נופת תשחץ | מה זה נופת?,

שחקן ישראלי תשחץ
יסוד כימי תשבץ

סחר חליפין | סחר חליפין תשבץ,

מבעלי התוספות | מבעלי התוספות תשבץ,
נושא גייסות משוריין | נושא גייסות משוריין תשבץ,

הסתלקות מהחיים | הסתלקות מהחיים תשבץ,

לשון רבים | לשון רבים תשבץ

כתוב תגובה


6 + = עשר

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S