פבר 3, 2019
admin

תשחץ או תשבץ*

third- all def

פסיכולוג אוסטריבריאותחלק נלווה למכשיר או לפריט לבושדפקו בחוזקהנטמן באדמהמפרוקי הרגלייםעמוד זקוף של מיםדה פקטו, בפועללא בגירקערה גדולהצניםמקלט מבוצרעם בספרדשמח ומרוצה מחייוטענה קשהאזור בירושליםאגוז אדמהיחידת מטבע בפרו *, תכשירים לטיפוח היופיבאופן קבוע, לתמיד *, ממלכי צרפת בעברספר של יוכי ברנדסמנגידי בנק ישראל בעברנטול ביסוסממבשרי הציונותכלומר (מערבית)ממלכי ישראל במקראמגיש טלוויזיה ישראלימושב בצפון הנגבסופר פורטוגלי בעבר, מחבר "האדם המשוכפל" *, זז לאחורספר של ויליאם גולדינג, שלישייה, בלעזלהקת בנים ישראלית משנות ה-90 *, מכת יריתשלום להורי הכלה *, הפחדה בעלמא *, תיק לבית ספרכינוי לאדם אדישרפורטרקיבוץ ליד זכרון יעקבמגדל החמצה *, כינוי לאספסוףלשון רביםיישוב קהילתי במשגבהתנדף, נעלםמסרטי מל גיבסון *, במאי ומפיק אמריקאיעוף ביצהחבל התיישבות בגלילאבי איקרוסצורה הנדסית *, שחקנית אמריקאיתמכלי הנגינה *, קיבוץ באזור השרוןשינוי יזום לשם שיפורבו זמנית *, סוג של גבינה קשה *, סוג של עץ דקלאמוציהסוג של חולצה קיציתמגלגלים בצקשטף דיבורלקח חינוכיחלון משכיתתבלהר ממערב לירושליםרוטב סמיך‚ דיפ *, חומר כתובפולמוסמושב באזור גדרהטנטטיביהתחרטהבליטה בקצה הפריביחידות, לבדהועלה ממעמקים, נדלהאמנית בידור ישראליתחוליגניעלעל בספראי יווני בים האגאיזמרת ומוזיקאית ישראליתתואר אצולה בריטייחידה גדולה שהרכיבה את הצבא הרומיצניםעיר הבירה של בוסניה והרצגובינהנוזל חיונישינו לטובהקיבוץ באזור העיר רחובותהשמעת דברי גנאימשרי המשפטים של ישראלנגע מוגלתי, פרונקלהר ממערב לירושליםכלי נשיפה גדולמונח במתמטיקהמכת אגרוף חזקה *, במאי ומפיק אמריקאירוצה מאוד, תאבהדר, פארכראוי, כהלכהצייר ספרדי בעברקונסרביםהתרחש *, הלשון הרשמית של אתיופיהמבעלי המלאכההתכחשות לעקרונות הדת, אפיקורסות *, מעצי היערבריכה של מי גשמים *, גומעמלאך חבלהלשכת רישום המקרקעיןעיר, כרךחולשהקיבוץ בתחומי המועצה האזורית מטה אשרשחקנית ודוגמנית ישראליתחסר הצלחהבכבדות ובאיטיותסופר פורטוגלי בעבר, מחבר "האדם המשוכפל" *, סוג של עטלף *, משורר עברי (ר"ת)כינוי למכנסיים בגזרה צרהטור בעיתוןנסיגה פתאומיתסוג של מוזיקת רוקכינוי למנורת נפט מיטלטלתממלכה באסיהמדינה באירופהענף ספורט אולימפיקיסר רומי קדוםזמרת ושחקנית אמריקאיתחרק מעופף נפוץנוזל לאטשתה, לגםכלי נגינהמשוערי העבר של נבחרת ישראל בכדורגלדיווח על נכסיםמכלי הנגינה *, שותף לפעולהשלטרשעון עצרכראוי, כהלכהפלאגיישוב בגליל העליוןשיח מדברינתין *, אנסמבללשכת רישום המקרקעיןבית חולים באילתעוף גדול, ננדודיזיינר של פריטי לבושממשפחת הקטניותמדינאי אתונאיעיר במרוקורוצה מאוד, תאבמחשבותיו הנסתרותמוציא אל הפועלחלק בגוףסופר אנגלי בעבר מחבר אוליבר טוויסטהתנגש במכשול בטעותפוזיטיביהשתוממות, פליאהמסימני הניקודלאורך ולרוחבשחקן קולנוע בריטידבר המשמש לתמיכהגיבורה מאגדות הילדיםהנקבה של הגמלמדינה באפריקהתבלסוג של גבינה קשה *, מנביאי תרי עשר, בן באריבלתי יציב (בלעז)מספרי אלי עמירמדינה בדרום אמריקה *, מין עוףכינוי לקיבוץ נדבותעלעל בספרזורםצמח צעיר, נטעסרט עם ג'יין פונדהצמח בר קוצניעידוד לעשייה, דרבוןמין מכרסםכלכלמושב בחבל תענךמתנת בלעזממשפחת הקטניותשרץ *, אחד מהאחים מרקסביחידות, לבדחיטוטפלאגמושב דתי באזור עמק חפרשרף מאובןגורם להחרפהמדינה באזור הבלקןממשפחת הקטניותעיר האבותטור בעיתוןמטעמי המקרא *, כינוי לחכם הלכה בא"י בעברסוג של מוזיקת רוקקטרקטמפרוקי הרגלייםמאוס ובזוי, נקלההלום ירחתרגיל בנגינההיטיב *, סופר בריטיאמן בידור ישראלינוזל לאטשינוי יזום לשם שיפורדג מאכלבדיחה בלעזמעורר קבסנגמרדה פקטו, בפועלבא כוחנחלץ ללא פגע (בלשון הדיבור)בד דק ועדיןמשחק עם שולחן וכדוריםסרט בידודכינוי לאדם גבוה ורזהגוף מייצגזמרת יווניההכריח, אילץבאופן קבוע, לתמיד *, בן בעורמנביאי תרי עשר *, מספרי א"ב יהושע *, שיר של ריטה *, שמח ומרוצה מחייומקלט מבוצרמושב בחבל תענךמגוון רחבמבזהבאופן בלתי ישיריישוב ליד הכנרתמנגידי בנק ישראל בעברמושב באזור הרצליהרטרואקטיבית, לאחורעיר הבירה של נפאלרשעית, אכזריתבעל מספר שימושים *, מושב בצפון הנגבשיח מדברי *, גז (אדיש)מסימני הניקודאורכידאה, אריח בגגבירת אלבניהמדינה באפריקהסרט עם ג'יין פונדהאסטרונאוט אמריקאימראשי עיריית חיפהציירת ישראלית בעברמשורר נורבגיפולמוסמנשיאי ארה"במעצי היערעוף ביצהרפורטרמגדל החמצה *, הסתייםיישוב בחוף הכרמלענף ספורט אולימפיבדרך כללשמיים, מרומיםמכת ירינסתר, נעלםנוזל חיונימושב במישור החוףספר של יוכי ברנדסקצב פעימות הלביחידה צבאיתמשרי הבריאותקטע סיום ליצירה מוזיקליתמשורר עברי (ר"ת)תואר אצולה בריטיירה"אינו מגלה עניין" (בסלנג)סופר רוסיבנו הצעיר של יפת בן נחכדורסלן עברמחזה מאת סופוקלסמאפה בצורת חצי ירח, קרואסון *, ישן שינה קלהמונח בדקדוקשחקנית אמריקאיתביטול עונש מאסר או הקלה בואתר בנגבנוצץ, זוהראופנהמשוררת עברית בעברמנגינה, לחןניצל את ההזדמנות *, סוג של פטריית מאכלשחקנית קולנוע שוודית בעברעיתונאי ישראלימין מכרסםבירת ניו מקסיקועם בספרדגלדיאטוריחידה צבאיתלעיתיםאחי אברהםמחבר "אלף שמשות זוהרות", מחיצה ניידתמאכל מזרחיטענה קשהאניגמהמדינאי אתונאיאביו של הנביא ישעיהושיכור מקראימשרי הבריאותלימד חובהבירת מונטנהפריפריאלינסער, נרגשארמון בצרפתפרזיטיאנסמבלמבעלי המלאכהעיר הבירה של בוסניה והרצגובינהלאורך ולרוחבסוג של חולצה קיציתבדרך כללחיטוטמחלת עינייםסולן להקת תיסלםמברק *, שותף לפעולהעיר בקליפורניהמסוגי הלחמיםממון ספקולטיבי *, נציג רשמי של מדינהדרך ללא מוצאלבוש יפני מסורתימלחין ישראלי בעברהשמעת דברי גנאיאחי אברהםיריעת אלומיניום דקהדפקו בחוזקהחומר מצמידזנב סוסעיר תיירות בצרפתכלב בר המצוי באוסטרליהאזרחכעס מאודבריוני, תוקפןקיסר רומאי קדוםהדר, פארסינדרוםמחלת ילדים מידבקתהפתעה גדולה, הלםנטול ביסוסכלימשרי הבריאותאבי איקרוסאי יווני בים האגאימלחין גרמנישערורייהניצל את ההזדמנות *, העלו בחכתםהתגעגעו, נכספוחסילונים, בלעזממנהיגי הציונותסוג של עטלף *, בעל חיים לילי טורףצמח בר קוצנימאכל צפון אפריקאייציב, עמידמאגדות הילדיםאינו מגלה עניין, בסלנגג'יפ למשלחבל התיישבות בגלילבד דק ועדיןעמוד זקוף של מיםבוסס ברגליוחרק מעופף נפוץמשרי המשפטים של ישראלנחלץ ללא פגע (בלשון הדיבור)מגיש טלוויזיה ישראליחולשהמרבה לרטוןשווה לכל נפש, פופולרילשון רביםעיר בנורווגיהזמר אופרה ספרדיזהב מובחרצוערסוג של עשב קוצנינוזל געשימחילות הצבאכעס מאודבד סינתטיכל הכבודאדם שנתבע לדיןכליהנקבה של הגמלעיר במצריםזמרת ישראליתלימד חובהמלחין גרמניחלק בגוףהתכחשות לעקרונות הדת, אפיקורסות *, זמרת הולנדיתמכשיר צלילהשיר למילים של טשרניחובסקיכינוי למכונית ישנה מאוד *, מלחין ישראלי בעברתכשירים לטיפוח היופיכינוי לאספסוףכפר בדבר כלשהוגוף מייצגמדינה במרכז אמריקהאל הינדואיגורם להחרפהשמן צמחי המשמש ברפואהבירת מוזמביקחוליגנילבלבפלדה שאינה מחלידהדג מאכלכינוי לחכם הלכה בא"י בעברשטף דיבוראגוז אדמהקיסר רומי קדוםנשדורשחקנית ישראליתלא בגיראחד מהאחים מרקסמאוכלסבעל מספר שימושים *, שחקן וקומיקאי אמריקאימשחק עם שולחן וכדוריםקשור לקוטב הצפוני *, סופה טרופית עזהגלדיאטורסדרת מוצרים מסוג מסויםשחקן ישראליכינוי לאדם שפל ונבזהיישוב ליד נתניהיחידת מטבע בפרו *, איטי בכושר ההבנהמונח בטריגונומטריהעיר במצריםמגלגלים בצקפרי בראשית התפתחותומחלקה בבי"חנוזל געשילקח חינוכישחקנית וקומיקאית ישראליתמשקה חלבי סמיך *, לשעבר היועץ המשפטי לממשלהמשתחצןמראשי עיריית חיפהשחקנית וקומיקאית ישראליתממלכי צרפת בעברמסרטי מל גיבסון *, קומיקאית ישראליתזמרת הולנדיתממבשרי הציונותמספרי התנ"ך *, לבוש יפני מסורתיאסטרונום דני, "קסטה"משוררת עברית בעברשחקנית קולנוע נורווגיתבעיה גדולה מאודגומה טבעית בסלעמחבר שלושת המוסקטריםקיבוץ בצפון, דגנת, רגישות לגלוטןבלתי יציב (בלעז)לא שמרנישרץ *, ריקוד עממי שהיה מקובל בארץ ישראלמדינה באמריקהמושב השוכן דרומית לרמלהעול, נטלמוזיקאי ישראלי, סולן להקת "מוניקה סקס" *, ספריימשחק ילדיםסוג של עשב קוצניחסילוניםחדר הקלטותשחקן ישראליהשתוממות, פליאהכפר בפרובנס שבצרפת *, התנדף, נעלםממלכי ישראל במקראלהקת בנים ישראלית משנות ה-90 *, מסוגי היינותבאופן קבוע, לתמיד *, בא כוחעיר באפגניסטןנבדל מאחרעיר בגרמניהפרח מן השפתנייםקיבוץ בצפוןנסער, נרגשהיעד שלוהלשון הרשמית של אתיופיהריקוד איטלקימכוכבי הלכתמחוליות הצווארמספרי התנ"ך *, מושב באזור הרצליהמחיצה ניידתבליטה בקצה הפריסופר רוסי בעברחלק קטן מאוד ממנומשורר נורבגירטרואקטיבית, לאחורהתקשה בנשימה, נחנקפונדק דרכים גדולדרך ללא מוצאהתעוררות משינהמדינה באירופהטניסאי ישראלינזיר מוסלמיעם הארץקיבוץ באזור זכרון יעקבעיר בירה באסיהאבן חן יקרהמנגינה, לחןמושב השוכן דרומית לרמלהכינוי לקיבוץ נדבותאברקפשוט ומיושןאזור בירושליםהתנפח, תפחבנו הצעיר של יפת בן נח *, מספרי טולקיןנרגםדגן מאכלקטע סיום ליצירה מוזיקליתעכשווי (בלעז)סמל, בלעזזמרת ומוזיקאית ישראליתמבעלי המלאכהסדרת מוצרים מסוג מסויםשאלה קשהחתול בארמיתמכוכבי הלכתנשק גרעינייהירמדינה באסיהסופר צרפתיניחאאופנהכסיל, קבוצת כוכבים *, מבנות צלפחדפרי הדרמונח בדקדוקעיר בקליפורניההפתעה גדולה, הלםפסיכולוג אוסטרידהיינו *, סינדרוםהכהן הגדולשחקנית וקומיקאית ישראליתכינוי לטורניר גביע העולם בכדורגלזורםרצפת עץלחם מטוגןהשתוקקחיקוי מדויקאניגמהחיה דומה לקוף במדגסקרקצר ותמציתיציירת ישראלית בעברצוערכלי נשיפה גדולפורטרטהשתוקקחיה דומה לקוף במדגסקרחמותה של רותהתפלחותמאפה בצורת חצי ירח, קרואסון *, מתנת בלעזעיר תיירות בצרפתסוג של עשב קוצניהועלה ממעמקים, נדלהדרגה בצה"ל *, ידעוניחלק בגוףחומר מצמידריקוד איטלקיצורה הנדסית *, פרזיטיעוף אוסטרלי גדולישן שינה קלהסופר בריטיבן תרבותנוזל הברקה לרהיטי עץ *, ענף בבלשנותלבוש של אסטרונאוטעוף דורסמחלת עינייםניחאאביו של הנביא ישעיהומנשיאי ארה"בפרי הדרמהר מאודשחקנית קולנוע נורווגיתספקולנטנרגםהצטמררזמרת יווניהקיבוץ בנגב *, עיר בירה באירופהאל היין במיתולוגיה הרומיתמטבע צרפתי קטן בעברממשפחת החתולייםשבע רצון ממה שיש לופרי עץ האלוןסרט אקשן אמריקאישחקן קולנוע בריטימוזיקאי ישראלי, סולן להקת "מוניקה סקס" *, גומעשווה לכל נפש, פופולרישחקנית וקומיקאית ישראליתרגולציהמגב *, נוקדריח טובכלל תכונות האישיותמונח בטריגונומטריהרעףמין ממתקאלה רומיתמין ממתקהיא מיאנמרסולן להקת תיסלםבכבדות ובאיטיותהיא מיאנמרסיכה לשיערוולגריתנציג רשמי של מדינהמדען צרפתי בעברסוג של עץ דקלבדולחגומה טבעית בסלעכלי עבודהריבה מהדריםירהבעיה גדולה מאודהרובע הצפוני ביותר בניו יורקציפור השלוםמנחה ושחקן ישראלימאכל מזרחיכינוי למכנסיים בגזרה צרהעוף אוסטרלי גדולפרי עסיסי קטןכלי נשק אינדיאנינמנע ממנו מזוןרע, בארמיתבירת מוזמביקג'יפ, למשללויאליותפורטרטהפחדה בעלמא *, שיכור מקראיספריינשדורספורטאית עבר ישראליתנגרות רהיטים *, חריטמושב בגליל העליוןשטח יריעיתונאימושב דתי באזור עמק חפראריח בגגשחקן קולנוע אמריקאי בעברכדורסלן עבראינו עומד על שלופרח ריחנינהנה, מבלה, בסלנגבלי לברורמאמין לכל דברהסתייםהתעוררות משינהמשתחצןמשחק עם שולחן וכדוריםקאוצ'וקמחילות הצבאעשרת אלפיםסוג של כתב סתריםחומר כתובממלכה באסיהדרגת קצונה בכבאותעיר באפגניסטןמבצע צה"לי במלחמת העצמאותבוסס ברגליו"קסטה"דגן מאכלגבינה צרפתית רכהמטבע צרפתי קטן בעברשפה בינלאומיתהתפלא מאודידעוניממפכ"לי המשטרהענף בבלשנותרגולציהמתורות הלחימהקיסר רומאי קדוםבד סינתטיהוצא מן השורשאל הינדואימכשיר צלילהמספרי ארנסט המינגווינפל למשכבמושב ברמת הגולןחסילונים, בלעזלוליין, להטוטןדבר המשמש לתמיכהשמן צמחי המשמש ברפואהפזמונאי ישראלייישוב ליד נתניהנטמן באדמהמפני שאיבד את הונו, פשט רגל *, איטי בכושר ההבנהסרט אקשן אמריקאיסרט קולנוע משנות ה-80 בבימויו של סטיבן ספילברגצד מזרחמנקה באביזר דמוי מסרקדרגת קצונה בכבאותעיר בנורווגיהלעיתיםעיר באירופהאלמוני *, מנביאי תרי עשר, בן בארינעדר דמיון ולא יצירתימסיפורי אוסקר ויילדחתיכת עץ שנשרפה חלקית *, פיזיקאי גרמני *, מאגדות הילדיםקיבוץ באזור ים המלחחלון משכיתאמורפיבריוני, תוקפןשחקן קולנוע אמריקאי בעברגבינה צרפתית רכהבלתי ראוי למאכל, מקולקללשעבר היועץ המשפטי לממשלהספר מאת ג'ון גרישםספקולנטמגדל החמצה *, תכשירים לטיפוח היופיכינוי למנורת נפט מיטלטלתאבן חן יקרהשלישייה בלעזגבול בין מדינות *, נסגר בכוח בקול חבטהחלק נלווה למכשיר או לפריט לבושחלק בגוףמנביאי תרי עשר *, עוף דורס גדולקומדיית אנימציה ממוחשבתספורטאית עבר ישראליתעיר במרוקוזמר רוק אמריקאייהיררשת דייגיםלוליין, להטוטןמחבר שלושת המוסקטריםמבעלי המלאכהכלומר (מערבית)משבעת המיניםמין ריקודעיר האבותראשון בארמיתשם אחר לבדולחעיר במצריםגדול מאוד, עצוםחסילוניםעיר האבותהתעוררות משינהמטה כללימדינה באזור הבלקןאתר בירושליםאלה יווניהחומר מתוקאינו עומד על שלוהתפלחותקשור לקוטב הצפוני *, פילוסוף יווני קדוםבירת מונטנהזמרת ושחקנית אמריקאיתאזור בשרוןמושב בדרום בארץניפויהעיר השנייה בגודלה באיראן *, מספרי הילדיםאות יווניתחוט דק בצמחחושך, עלטהמראשי עיריית ת"אסופה טרופית עזההרובע הצפוני ביותר בניו יורקכלי להרתחת מיםספר מאת מאיר שלורגולטורעיר מצרית עתיקהעיר בארץקיבוץ ליד זכרון יעקבקטף תמריםשחקנית קולנוע שוודית בעברבירת אלבניהקיבוץ בעמק חפרהוצא מן השורשאמורפימגדל החמצה *, קאוצ'וקמכוכבי יוסי וג'אגרלויאליותשחקנית ובדרנית ישראליתעידוד לעשייה, דרבוןמספרי טולקיןלהוטמוראבלי לברורכינוי לאדם אדיששיר למילים של טשרניחובסקיקיבוץ באזור זכרון יעקבבירת בלגיהסמל בלעזבירת מונטנהתוהו ובוהומחוליות הצווארנמנע ממנו מזוןזמר אופרה ספרדישאלה קשהמחזה מאת סופוקלסמאייר וסטיריקן ישראליעוף דורסוולגריתספר מאת מאיר שלוהתרחש *, חתול, בארמיתמושב באזור גדרהז'אנרדג מאכליריעת אלומיניום דקהמאיי מאלוקו *, מסוגי הלחמיםמדינה באמריקהלבלבשחקן ישראליאזרחמדינה באסיהמסימני הניקודעיתונאישטח יריכינוי לטורניר גביע העולם בכדורגלשחקן ודוגמן בארץבתוך זמן קצרוכן הלאהיציב, עמידסופר רוסי בעברפטרנליבמאי הסרט "ירח מר" *, משרי האוצר של ישראל *, היסטוריון ישראלי בעברצייר ופסל ישראלי בעבראתר בנגבטניסאי עבר צ'כיעץ מהגוניאופרה של פוצ'יניאתר באזור מדבר יהודהאורכידאהנעדר דמיון ולא יצירתיארמון בצרפתעושה כנדרש אך לא יותר מכךחלה בו טעות *, עיר בנורווגיהטניסאי עבר צ'כיכינוי למכונית ישנה מאוד *, מייגע, מטרידקיבוץ באזור נתיבותהיכהקיבוץ באזור ים המלחמבנות צלפחדליקוי במעגל חשמליהתגעגעו, נכספויחידה גדולה שהרכיבה את הצבא הרומיקצר ותמציתיריקוד קצבי מהירמשקה חלבי סמיך *, סרט קולנוע משנות ה-80 בבימויו של סטיבן ספילברגטניסאי ישראלימטעמי המקרא *, אל במיתולוגיה הכנעניתבלתי מוגבלהוגה דעותממפקדי חיל האוויר הישראלי *, שחקן וקומיקאי אמריקאיחלון משכיתהיכהלבוש של אסטרונאוטחזר ונשמעמנביאי תרי עשר *, קיבוץ באזור השרוןבמאי הסרט "ירח מר" *, כינוי לאדם שפל ונבזהבעל חיים לילי טורףחסילונים (בלעז)הופך משהו לשטוח ודקאבי שרוגסוג של מוזיקת רוקמשמיע קול מחריש אוזנייםבירת ניו מקסיקולויאליפידבקמושב ברמת הגולןמושב במישור החוףהחזיק, אחזגופיף מוארך בגרעין התא *, גופיף מוארך בגרעין התא *, מכשיר תקשורתלבוש יפני מסורתיסרט עם ג'יין פונדהנסתר, נעלםזרם ביהדות בעברטיפוסי, אופייניסוכר שהושחםנגמרממלכת איים באוקיינוס השקטבדיחה בלעזמגב *, מאמין לכל דברמחשבותיו הנסתרותכינוי לאדם גבוה ורזהאמביוולנטימכוכבי הלכתנהר באמריקהנבדל מאחרהצטמררחושך, עלטהמתפרק לחלקיקיםכלל תכונות האישיותפשוט ומיושןשחקן ישראליציירת ישראלית בעברמדינאי אמריקאי בעבראיטי (במוזיקה) *, ציפור השלוםפסל מכל וכלתיאורטיצייר ספרדי בעברריקוד איטלקיאברקנעל חורפיתציירת ישראלית בעברמראשי עיריית ת"אמושא ללעגמסיפורי אוסקר ויילדמוציא אל הפועלמספרי הילדיםרע, בארמיתאמן בידור ישראליעיר בגלילמספרי התנ"ך *, מוט ארוך ודקתואר של ראש כנסייה נוצריאסטרונום דניעיר בירה באירופהלחלוטיןקיבוץ באזור נתיבותסוכר שהושחםמשבעת המיניםהעלו בחכתםתאנה מיובשתאופרה מאת בטהובןשהייה מחוץ למולדתחומר מתוקקיבוץ בתחומי המועצה האזורית מטה אשרחמותה של רותרעףמאוס ובזוי, נקלהכינוי לפתגם עממיגיבורה מאגדות הילדיםאלמוני *, כלי להרתחת מיםבית חולים בחולוןשאינו סובל דיחוימתקפה צבאית פתאומיתשם אחר לבדולחכלי נגינהפרח מן השפתנייםעוף דורססרט בידודכסיל, קבוצת כוכבים *, נזיר מוסלמיפרי עץ האלוןאלה יווניהפזמונאי ישראליסייפןעיר קדומה בארם נהריים *, ללא הפסקה, מסביב לשעוןנסגר בכוח בקול חבטהתשלום להורי הכלה *, משמיע קול מחריש אוזנייםעיר גדולה במרכז אנגליהבלוטת הערמוניתסוג של עשב קוצנירם, נישאאסקלייטוראלה רומיתמדען ופיזיולוג רוסישינו לטובהסופר אמריקאי *, פרי עסיסי קטןקומדיית אנימציה ממוחשבתכינוי לעסק רווחי ביותראמצעי הבעה *, ממפכ"לי המשטרהעשרת אלפיםממנהיגי הציונותפעם אחר פעםאופרה של ג'אקומו פוצ'יני, ספר מאת ג'ון גרישםצד מזרחחדר הקלטותמושא ללעגגלדיאטורממזכירות המדינה של ארה"במלאך חבלהמשחק קלפיםמכוכבי הלכתקצב פעימות הלבעיר באוזבקיסטן *, סירופ מאכלאלמוני *, מושב דתי באזור עמק חפרקו מתאר (בלעז) *, סופרת ופעילה חברתית אמריקאית בעבראזור בשרוןממשפחת החתולייםצמח מאכלכינוי לעסק רווחי ביותרנעדר דמיון ולא יצירתיעיר האבותפטרנלימייגע, מטרידללא סייג ובלי פשרותסופר צרפתימוראתוהו ובוהועיר בירה באסיהבעל קסם אישימשרי הביטחון של ישראל *, עיר בארץנהנה, מבלה (בסלנג)שחקן וקומיקאי ישראלימדינה באפריקה, בירתה ח'רטוםסופה בצפון אמריקהעיר הבירה של נפאלמחלת ילדים מידבקתחיקוי מדויקדהיינו *, נוצץ, זוהרקיבוץ בגליל העליון *, צייר ספרדי בעברעיר, כרךסוג של פטריית מאכלאמנית בידור ישראליתשפה בינלאומיתגז (אדיש)זמר רוק אמריקאיחתיכת עץ שנשרפה חלקית *, כינוי למי שאינו רב פעלים *, פרח ריחניבית חולים באילתמאכל בשריכבדרך אגבמשרי הביטחון של ישראל *, ז'אנרעיר באירופהמין פגזעם הארץפדחתעיר מצרית עתיקהמפני שהיה נוכח, באלהוטאמבסדורעיתונאי ישראליהדפוסופר אמריקאי *, מחטיבות הפלמחמסוגי הסוכריותכלב בר המצוי באוסטרליהריקוד איטלקישפתוןריבה מהדריםשעון עצרסוג של צמח בושם נמוךמושב בדרום בארץמושב בגליל העליוןרצפת עץמטה כלליפונדק דרכים גדולכדורסלן עבר אמריקאי, גופיף מוארך בגרעין התא *, זריזמאייר וסטיריקן ישראליבו זמנית *, לויאליכינוי לשפתוןאיש שלג אגדיסוג של כתב סתריםטיפוסי, אופייניבחל במשהו קץ בואסטרונאוט אמריקאיקיבוץ בגליל העליון *, כל הכבודעציץ מלבנימגוון רחבמבעלי המלאכהמבעלי המלאכהסופר אנגלי בעבר מחבר אוליבר טוויסטקיבוץ בעמק חפרקטף תמריםהלום ירחעוף דורס גדולמתפרק לחלקיקיםמשחק ילדיםעבודה קשהכדורסלן עבר אמריקאישהייה מחוץ למולדתאתר בחברוןפיזיקאי גרמני *, יסוד כימי אל-מתכתיבית נשים קדוםמושב ברמת הגולןבן בעורספר של ויליאם גולדינגמחבר "אלף שמשות זוהרות"קיבוץ במועצה האזורית עמק הירדןמונח במתמטיקהמבצע צה"לי במלחמת העצמאות *, מבחן פסיכולוגיאבי שרוגבדולחניפויאל במיתולוגיה הכנעניתעיר האבותמשרי האוצר של ישראל *, כלכלמספרי ארנסט המינגוויליקוי במעגל חשמליהעיר השנייה בגודלה באיראן *, פוזיטיביזנב סוסאתר בירושליםזריזחריטמכוכבי הלכתתעודת רישום על מקרקעין *, מתקן לשירותי בנק *, עץ מהגוניבלתי מוגבלמאוכלסמבחן פסיכולוגיכינוי למי שאינו רב פעלים *, מין פגזשאינו סובל דיחויממקורות הירדןעיר מצרית עתיקהשיר של ריטה *, שחקן וקומיקאי ישראלייסוד כימי אל מתכתיכינוי לשפתוןמדינה באמריקהחוט דק בצמחבן תרבותמרבה לרטוןיהירמוט ארוך ודקקיבוץ בעמק חפרגלדיאטורתרגיל בנגינהריקוד קצבי מהירכינוי לפתגם עממיקיבוץ באזור העיר רחובותתיק לבית ספרעיר בגרמניהתורגם הלכה למעשההכריח, אילץעול, נטלדרגה בצה"ל *, בעל מבט חודרנשק גרעינישבע רצון ממה שיש לורשת דייגיםתעודת רישום על מקרקעין *, מושב ברמת הגולןממנהיגי הציונותבעל השכלה גבוההנייר דבק שקוףמחלת עורהתפלא מאודהתעוררות משינהיהירריח טובהתחרטהקו מתאר (בלעז) *, זהב מובחרמשוערי העבר של נבחרת ישראל בכדורגלגדול מאוד, עצוםאיש שלג אגדידיווח על נכסיםהיטיב *, בלוטת הערמוניתמנחת טלוויזיה ישראליתפדחתשמיים, מרומים, החזיק, אחזפרי בראשית התפתחותועציץ מלבניפסיכולוג אוסטריעוף דורסנכדו של רש"י *, נפל למשכבסוג של כובעעיר קדומה בארם נהריים *, קיבוץ באזור נתיבותמספרי התנ"ך *, פושט ידתאנה מיובשתבריכה של מי גשמים *, הופך משהו לשטוח ודקממזכירות המדינה של ארה"במנביאי תרי עשר *, חניך בבי"ס לקציניםבלתי ראוי למאכל, מקולקלנוזל הברקה לרהיטי עץ *, זרם ביהדות בעברנהר באמריקהאמבסדורמהר מאודאות יווניתחניך בבי"ס לקציניםאופרה של ג'אקומו פוצ'ינייישוב בגליל העליוןמעריך נכסיםיומרן *, מבזהטנטטיבימברק *, כבדרך אגבקיבוץ במועצה האזורית עמק הירדןבתוך זמן קצריישוב קהילתי במשגבתואר של ראש כנסייה נוצרירגולטורבילטרלי, דו צדדיהתקשה בנשימה, נחנקריקוד עממי שהיה מקובל בארץ ישראל *, דג מאכלהיה נוכח, באמחלקה בבי"חאיטי, במוזיקה *, מעריך נכסיםאמביוולנטיחזר ונשמעעבודה קשהמדינה במרכז אמריקהמסוגי היינותמתקן לשירותי בנק *, חלק קטן מאוד ממנושערורייהמדינאי אמריקאי בעברתבואהשרף מאובןתיאורטיבריאותפילוסוף יווני קדוםרוטב סמיך‚ דיפ *, מסימני הניקודמלחין גרמנישפתוןראשון בארמיתבוקר *, כלי עבודהצייר ופסל ישראלי בעבררשעית, אכזריתהתנפח, תפחעיר בנורווגיהבאופן בלתי ישירנייר דבק שקוףפידבקאיבד את הונו, פשט רגל *, מחטיבות הפלמ"חללא הפסקה, מסביב לשעוןסירופ מאכלמתקפה צבאית פתאומיתמאיי מאלוקו *, היעד שלולא שמרניחכם, נבוןשחקנית קולנוע איטלקייהדיזיינר של פריטי לבושבעל קסם אישיפריפריאלירם, נישאמדען צרפתי בעברקיבוץ בנגב *, התנגש במכשול בטעותקיבוץ באזור השרוןאתר בחברוןסייפןחלה בו טעות *, מאכל צפון אפריקאינכדו של רש"י *, בית נשים קדוםביטול עונש מאסר או הקלה בושחקנית קולנוע איטלקייהמנקה באביזר דמוי מסרקאסקלייטורמחלת עוראופרה מאת בטהובןממפקדי חיל האוויר הישראלי *, בעל השכלה גבוההתבואההדפוקומיקאית ישראליתצמח מאכלשחקנית ובדרנית ישראליתספר מאת מאיר שלומספרי א"ב יהושע *, נעל חורפיתפושט ידמכוכבי יוסי וג'אגרעיר גדולה במרכז אנגליהמאכל בשרימשחק קלפיםבעל מבט חודרמסוגי הסוכריותאנגלידו צדדימדינה באפריקה, בירתה חרטוםמספרי אלי עמירעיר באיטליהקונסרביםבירת בלגיההוגה דעותוכן הלאהפלדה שאינה מחלידהנסיגה פתאומיתסופרת ופעילה חברתית אמריקאית בעברכינוי למכונית ישנה מאוד *, עיר באוזבקיסטן *, אתר באזור מדבר יהודהמנחת טלוויזיה ישראליתבילטרלי, דו צדדיקיבוץ בעמק חפרממלכת איים באוקיינוס השקטמדינה בדרום אמריקה *, שתה, לגםאל היין במיתולוגיה הרומיתפעם אחר פעם

כתוב תגובה


4 + תשע =