פבר 2, 2019
admin

תשחץ או תשבץ*

sec- all def

אלפית, שפופרת רפואית, גל גדול *, שומן הגוףפסיכולוג אוסטרידחפורמרק ירקות ספרדינזל לאטולעג, עקץמושב בערבהתפיסת עולם בדבר מתן גמולמועצה מקומית בדרום הארץ *, הרקדנית הראשית במופע בלטישישזמר אופרה ספרדימספרי הילדיםאינו עולה בקנה אחדירק גינה ממשפחת המצליביםרמה תרבותיתהציפור הלאומית של ישראלמשרי החינוך של ישראלבמועדדרך, משעולמבצע צה"לי משנת 1978 *, סרט עם ברוס וויליס *, עוויתות בלתי נשלטות באיברי הגוף *, שחקנית ישראליתסופר גרמנימאושר*, הוליכו אותם, הודרכוקיבוץ בעמק הירדןאחד מכינוייה של ירושליםמזימת רשעמחזאי אירי *, לעולמי עדמחוז ברוסיה *, סרט קולנוע ישראלישייך לממון, כספי *, אתר באזור לודעגורןמכופתרמנגני התזמורתעיר ברצועת עזהאחיו של אברהם אבינואלפיתגרניטסחרור מהיר (בבלט) *, יחידת אירוח בבית מלון , אודם *, עיר בבלגיה *, כינוי לחייל קרבי (בסלנג)קסם אישישיירי גחלים לוחשות *, מציפורי השיראי באיים הקריבייםמחלת מעיים חריפהשחקנית ישראליתספר של ג'ק לונדוןאסטרונוםכינוי למקום ייסורים בגיהינוםפחדןמי שלא נימולשחקן קולנוע אמריקאיטיים אאוטאליל השבטאובדן זיכרון מוחלט או חלקימעמי כנעןספר של אייל מגדארטישוקמושב בגליל העליוןקשה הבנה *, בית הנבחרים של גרמניהשפה מדוברת באפריקהבמאי ושחקן קולנוע אמריקאימועדון כדורגל איטלקיכלי קיבולבכיבדומה לו *, בלתי מסודר, פרועקפדן ודייקןעיר, כרךבשבילבהרת קיץמדינה בארצות הברית, בירתה סיינט פוללעג, זלזולניב, להגשופט מקראיבעל עין אחתכינוי שניתן לאתלט אמיל זטופקשחקן וקומיקאי אמריקאי בעברעיר ברומניהפסיכולוג גרמנירופא ומחנך יהודי פולנינהר באירופה *, מאכל מטוגןקשה לב, חסר רחמיםפסיכולוג אמריקאי *, סוחראכזבה מרהעיר בירה באירופהצלע במשולש ישר זוויתחדל לקוותחוצפהטוב לב, אציליחגורה רחבהלוטרהכלי נשק אינדיאניבגד עליון יפנימכוכבי הלכתפילוסוף אנגליסימולטנימתקן לשירותי בנק *, משחק קלפים ליחידפרחחי *, פילוסוף צרפתיורטיקליזמר קנדי *, אמנות לחימה סיניתמושב בנגבצמח ברסופר בריטי מוסלמימשל לעקשןקבוצת בהמות הרועות יחדמונע התפרצותמדינה בחוף המערבי של אפריקההקטע המסיים יצירה מוזיקליתעוף דורסבלתי מסודר, פרועאנדרטהמיצירות מוצרטידוע שםבוץעיצוב וגזירת השיערמבנה לכבשים ולעיזים *, השתרענשרףגדוש באנשים *, ענייני היוםעיר נמל בטנסי שבארה"בהתרגז מאודקיבוץ ליד הכנרתאין (בארמית)ספר של ג'ק לונדוןהוליכו אותם, הודרכותפיסת עולם בדבר מתן גמולשם אחר לפרי חבושעובד אדמה *, סופרת אנגלייהחיסל לחלוטין תופעה מסוימתמחלקי החושןמרק ירקות ספרדיזמר אמריקאימסרטי רומן פולנסקי, שיח בר קוצני בעל פירות קטניםתואר יוקרתי לשרירניםהתגשםפלצורריקוד יווני עממיפלגיאטקרא בעל פה ובהדגשהבשבילגל גדול *, המשקל כולל האריזהקריאת שבח והערכהבו זמני *, אל הינדואיעוף דורסשזירת חוטיםקיבוץ באזור מגידומכופתרבנו הצעיר של יפת בן נח *, אתר גבורה בגליל העליוןהיא "התעלה האנגלית"סרט עם ג'וליה רוברטסמושב בגליל העליוןפרסום דיבה, עווית לא רצוניתכוכב פורטוגליבמאי ושחקן קולנוע אמריקאימלך הקופיםמשרי החינוך של ישראלהקפידה על הפרטים הקטניםכפר דרוזי בגליל *, מלחינה ישראליתאהובת נפשואחד מכינוייה של ירושליםסרט עם ברוס וויליס *, מאייר ישראליאזר אומץהחלק החשוב והמרכזימציפורי השיר, בדיוק *, דמות במיתולוגיה היווניתכלי נשק אינדיאניכלי קיבולבגד עליון יפנימושב בנגב, פסיכולוג אוסטריירק גינה ממשפחת המצליביםמשורר ישראלי בעבר מחבר היה או לא היההקיף בזרועותיוהנהיג את מהפכת אוקטובר *, קמחא דפסחאשותף לדעה או פעולה *, שטח ירימחלת מעיים חריפהמין אגוזאתר באזור לודמאושר *, אחיו של אברהם אבינוכינוי לאדם חריג בסביבתוציפוי דקורטיבי לקירות פנימייםלהקה ישראליתמזימת רשעעווית לא רצוניתתכשיט לצווארקיבוץ באזור נהריהמכשול, תקלהפרח לבן וריחניחומר המיוצר על ידי דבוריםנהר בגרמניהמין גבינה, בשתיקהמנגידי בנק ישראל בעברסרט עם דסטין הופמן, כינוי לשכינהאקראיעובד אדמה *, פילוסוף אנגליעם כנענירמה תרבותיתמאמן וכדורסלן עבר ישראליייתכן, עץ נויראש עירייה בארץתשלום חובה, פלגיאטיסוד כימיאדם ישרמטבע מבוזר *, חורפן, טמבוןמושא ללעג או לצחוקכלאחר ידרופא ומחנך יהודי פולניעיצוב וגזירת השיעראסםבמאי קולנוע ישראלינפנפתמרכיב בתנועה הדמוגרפיתרובע ידוע בלונדוןסוחראי ביפן *, האי הגדול בעולם *, מונע התפרצותתואר יוקרתי לשרירנים, ספרותשרשרת הרים באמריקה, קסם אישיקתרזיסהציפור הלאומית של ישראלהודעה מועברתזמר קנדי *, מנסיכי מוסקבהכינוי למקום ייסורים בגיהינוםמשוכני העציםעיר באנגליהקליינטאמנות לחימה סיניתהתמלא אומץמכונית אמריקאיתמקום מחסהמדענית פולנייה זוכת פרס נובלללא מאמץ, בנקלאדם מוזר, טפטוף בלתי פוסק *, פרובינציה בקנדה *, יצור אגדי בעל עין אחתזמר אמריקאיהכין מזון באשעיר מקראיתליגניןרפה ידיים, דפטיסטמרכיב בתנועה הדמוגרפיתעיתונאי וח"כ לשעברתבשיל בשריבגד עליון יפנינהר באפריקה *, הפסיקו זמנית עבודתו של מישהונס הרוחיין או בושם תלמודפרסטיז'המטיל אשמה בבית משפטבלי כוונה מיוחדתקומפוטמי שלא נימולקיבוץ בעמק החולה *, נשרףעיר בקפריסיןשחקן ישראלימשוגעשומן הגוףבעל חיים ימירכס באסיהאזר אומץמכונה ליישור והידוקהעלו בחכתםשייך לממון, כספי *, אפיפיתדחפורמצורות האנרגיהבמוקדם או במאוחרצבע חום צהובכיפוףמחלקי החושןמושב ליד בית שמשפרשה בספר שמות *, כינוי מליצי לעם ישראלהמרבה לדרושטניסאית ישראליתמעתה ועד עולםדברי דיבהמושב בגליל העליוןנשגביםזמר אופרה ספרדי, אוושהעיר בבלגיה *, מנשיאי ארה"במבני אדם וחוהעיר באיטליהמנומר *, סרט עם ברוס וויליס *, כוכב פורטוגלימושב בנגבמונח במתמטיקהפריט לבוש *, המשקל כולל האריזה, משפיע, מלחינה ישראליתשליחאריג חזקחיית כיס באוסטרליהארטישוקחרק או זוחל קטן, שרץ *, מעגן לכלי שיטח"כ מטעם יהדות התורהחידת ציורים, עיר בשומרון *, זמר אוסטרלישאיכותו מעולהשחקן ישראליקיבוץ בדרום הארץאליל השבטקיבוץ בגליל העליון *,  קריאת רווחה לאחר היחלצות ממטרדחלוקת שטח למגרשים *, מעמי כנעןנוכלת קולנועיתמנגני התזמורת, נשגבמין חרקדחף חולני לגנוב, עוויתות בלתי נשלטות באיברי הגוף *, עיר בדרום אפריקהעיר בשומרון *, קיימות, נמצאותמוזיקאי ישראליתואר יוקרתי לשרירניםיחידת אירוח בבית מלוןהשתרעתחושת ריקנותזמר ישראליטוב לב, אציליקשה לב, חסר רחמיםיחידת מטבע אנגליתזמר ומוזיקאי ישראליבסט סלרפריט לבוש *, עיר בירה באירופהצלע במשולש ישר זוויתעיר, כרךמצורות האנרגיהעגורןקבוצת צרכניםשיירי גחלים לוחשות *, ישיששפופרת רפואיתשחקן קולנוע אמריקאיכינוי לנפטהנהיג את מהפכת אוקטובר *, שופט מקראיאוניית מלחמהסוכר פירותפסיכולוג גרמנימועצה מקומית בדרום הארץ *, מנגידי בנק ישראל בעברזמר אוסטרלימציאותירופא כליותמאייר ישראלי, הישברותבן למך וצילהחדל לקוות, עוקצני ודוקרניאסםקריאת שבח והערכהשם אחר לפרי חבוששחקנית ישראליתקרא בעל פה ובהדגשהבמאי אמריקאיחדר נוחיותנהר באירופה *, עניים (בסלנג)עוף דורס לילי ממשפחת הינשופייםדיאלקטמשורר ישראלי בעבר, מחבר "היה או לא היה"קבוצת בהמות הרועות יחדלמשל *, לנצח נצחיםסבו של משה רבנולוטרה, מכונה ליישור והידוקעגורןלעג, זלזולאסטרונום, הוא "הנשר הגדול"התרגז מאודענייני היוםעוקצני ודוקרניסרט עם דסטין הופמןריקוד יווני עממימשל לעקשןקול רם וחזקהמתואר בקווים כלליים בלבדאם המרגליתדרך, משעולמונח במתמטיקהשותף לדעה או פעולה *, נזל לאטוציפוי דקורטיבי לקירות פנימייםסופר גרמנימבני אדם וחוהסימולטניאקראיזמר בריטיקיבוץ באזור נהריהמושב בערבהמכופתרמושב בנגבקיבוץ ליד הכנרתגז רדיואקטיביסבו של משה רבנויחידת מטבע אנגליתהאי הגדול בעולם *, עיר ברצועת עזהשנעשה מתוך כוונה רעהקפריזיותשערורייהבסט סלרהיא "התעלה האנגלית"מראשי ממשלת הודושטח ירי,כוח עמידה, אופטימיותקולקטיבי *, הרקדנית הראשית במופע בלטחוצפהלינגוויסטיאי באיים הקריבייםקיימות, נמצאותמגנטקיבוץ באזור מגידותבשיל בשריספר של אייל מגדעץ נויסרט של אלפרד היצ'קוקקשה הבנה *, שליחורטיקלי, כינוי שניתן לאתלט אמיל זטופקמוזיקאי ישראלי וחבר לשעבר בלהקת "כוורת"עיר בקפריסיןפחדןקיבוץ במחוז המרכז, המרבה לדרושפטפוטלהקה ישראליתמסלול בצורת עקלתוןקמחא דפסחאפילוסוף צרפתיבמועדמלחין צ'כי *, כלאחר ידיעץכינוי לאדם חריג בסביבתומושב ליד בית שמשאסכלההקטע המסיים יצירה מוזיקליתאם המרגליתמציאותיהוא "הנשר הגדול"במאי ושחקן קולנוע אמריקאיחיסל לחלוטין תופעה מסוימתנחלץ ללא פגעהחלק החשוב והמרכזישחקנית אמריקאית בעברמכלי ההקשה *, חרק או זוחל קטן, שרץ *, מדינת אי בים הקריביטמבוןמין חרקתניןלעיתים קרובות למדי *, טניסאית ישראליתכלי עבודה, סופרת אנגלייהראש עירייה בארץבדיוק *, בירה הנזכרת במגילת אסתרפרח לבן וריחניכינוי לאמריקאיתכשיט לצווארטיים אאוטבכיינימכוכבי הלכתקיבוץ בגליל העליון *, נהר בגרמניהבית הנבחרים של גרמניהאינו עולה בקנה אחדבמאי ושחקן קולנוע אמריקאיחומר המיוצר על ידי דבוריםפרשה בספר שמות *, משוגעדחף חולני לגנובמעגן לכלי שיטזמר ומוזיקאי ישראלימראשי עיריית ת"א יפונהר באפריקה *, הקפידה על הפרטים הקטניםמנשיאי ארה"במחזאי אירי *, עיר באיטליהבוץכפר דרוזי בגליל *, מטבע מבוזר *, עיר נמל בטורקיהקיבוץ בעמק החולה *, יונק ימיקפדן ודייקןרמה תרבותיתבירת ניו מקסיקומגנטבו-זמני *, גז רדיואקטיביעיר ברומניהאל הינדואיבכייניבמוקדם או במאוחרבלי כוונה מיוחדתאהובת נפשומיצירות מוצרטאין (בארמית)מלחין צ'כי *, עם כנעניפטפוטמשחק קלפים ליחידמטיל אשמה בבית משפטאתר גבורה בגליל העליוןמוזיקאי ישראלי, פסיכולוג אמריקאישיח בר קוצני בעל פירות קטניםבנו הצעיר של יפת בן נח *, מראשי עיריית ת"א יפונשגברעיון עם חזוןשחקן אוסטרלי, בת לשוןדמות במיתולוגיה היווניתייתכן, צמח ברמדינת אי בים הקריבישנעשה מתוך כוונה רעהחגורה רחבהבירה הנזכרת במגילת אסתרמכשול, תקלהרובע ידוע בלונדוןמתמטיקאי ישראליאדם ישרשחקנית אמריקאית בעברבן למך וצילהמאכל מטוגןיצור אגדי בעל עין אחתאנדרטהמחוז ברוסיה *, פרסום דיבה, מושב בגליל העליוןפרובינציה בקנדה *, אכזבה מרהסימן ניקודאובדן זיכרון מוחלט או חלקימכונית אמריקאיתבן לעם נודדתואר יוקרתי לשרירניםרופא כליותמסרטי רומן פולנסקימבנה לכבשים ולעיזים *, קריאת רווחה לאחר היחלצות ממטרדאקסמפלרעיתונאי וח"כ לשעברעיר נמל בטנסי שבארה"בחורפןלעיתים קרובות למדי *, סרט קולנוע ישראליקומפוט, מספר הפרקים בספר תהיליםנחלץ ללא פגעמדענית פולנייה זוכת פרס נובלקיבוץ בדרום הארץעיר הבירה של הפיליפיניםאפיפיתפלצורקיבוץ בעמק הירדןרמה תרבותיתמשוכני העציםקליינטבמאי אמריקאיעיר הבירה של הפיליפיניםמאמן וכדורסלן עבר ישראליסופר בריטי מוסלמיניב, להגמקום מחסהמנומר *, צבע חום צהובעיר מקראיתהקיף בזרועותיועיר באנגליהעיר נמל בטורקיהח"כ מטעם יהדות התורהמסלול בצורת עקלתוןמדינה בארצות הברית, בירתה סיינט פולסחרור מהיר, בבלט *, מספרי הילדיםלינגוויסטימכלי ההקשה *, מנסיכי מוסקבההודעה מועברתחידת ציוריםאסכלהכלי עבודהשזירת חוטיםאוניית מלחמהמלך הקופיםנוכלת קולנועיתרפה ידיים, דפטיסטעיר ליד נתניההמתואר בקווים כלליים בלבד, קולקטיבי *, שפה מדוברת באפריקהקפריזיותבכיזמר ישראלי, כינוי לאמריקאימין גבינהסרט עם ג'וליה רוברטסמבצע צה"לי משנת 1978 *, התגשםבדומה לו *, תנועת שחיטהחלוקת שטח אדמה למגרשים *, מראשי ממשלת הודוהעלו בחכתםבוידםנשגביםחיית כיס באוסטרליהתשלום חובהעיר בדרום אפריקהשרשרת הרים באמריקהקיבוץ במחוז המרכזידוע שםפרסטיז'השחקן אוסטרליאדם מוזרמאמן וכדורגלן עבר ישראליהפסיקו זמנית עבודתו של מישהו, כינוי לנפטדקר במרצעתניןגדוש באנשים *, ללא מאמץ, בנקלכוח עמידה, אופטימיותכינוי לשכינהכינוי מליצי לעם ישראל, בעל מקצוע מתחום האדריכלותעניים (בסלנג)מועדון כדורגל איטלקיעוף דורס לילי ממשפחת הינשופיים, ליגניןאודם *, בשבילגרניטלנצח נצחיםשערורייה, הכין מזון באשמין אגוזקליינטקבוצת צרכניםטפטוף בלתי פוסק *, התמלא אומץעיר ליד נתניהמוזיקאי ישראלי וחבר לשעבר בלהקת "כוורת"סוכר פירותבן לעם נודדדברי דיבהבמאי קולנוע ישראלי, בוידםמספר הפרקים בספר תהיליםבעל חיים ימיזמר בריטימתקן לשירותי בנק *, רעיון עם חזוןיונק ימימדינה בחוף המערבי של אפריקה, סימן ניקודנפנפתיעץבירת ניו מקסיקונס הרוחאקסמפלרקול רם וחזק, למשל *, שחקן וקומיקאי אמריקאי בעבררכס באסיהמתמטיקאי ישראליסרט של אלפרד היצ'קוקאריג חזק

 

כתוב תגובה


שלוש − = 2