פבר 8, 2019
admin

תשובות לתשחצים ותשבצים*

10- all def

משורר ישראלי בעברמכלי העיכולגוש מתכת מוארךפושט ידשלווה מוחלטת, "סתלבט"עיר, קריהאמיץ, נועזגדוש מאוד, מלא לגמריעמק בשומרוןיצירה מוזיקלית לכלי יחידדג מאכל קטןשיח מדברימנשר *, דרגת קצונה בכירה במשטרת ישראלאדם המאוהב בעצמודמות מספרי הפנטזיהלהקה ישראליתעיר באיטליהסגירה בחבטהמנביאי תרי עשריישוב ערבי בצפוןמטלית, סחבהמופע בוקרים תחרותי הנהוג בארצות הבריתמחריד, איוםכדורגלן עבר ישראליחתיכהבירת קונגוצמח בושם בעל פרחים צהובים או לבניםמספרי אלי עמיראסף לערימהניגר, נזלמסה כתובהמנשר *, "בכל מחיר"סטטוסזמר נודד בימי הבינייםפוטוגרףאולם, אבלמגדל צאןקיבוץ באזור השרוןמראשי ממשלות ישראלהיגיוןמפטםבדיחהטורף ממשפחת הכלבייםקמצןספר מאת ג'ון גרישםסופר יהודימגדל צאןאימון של בעלי חייםפוליטיקאי ישראליקונצרןטניסאי עבר שוודישקדקיבוץ באזור לטרוןמושב דתי בתחומי המועצה האזורית עמק חפרדרגת המפכ"לצמח קוצניהיכה בכוחמאלטסיטואציהלוקה בשטיוןבחופזהמנגידי בנק ישראליסוד רעיל, ארסןבירת צ'כיהיחידת משקל קטנהמגלה ארצות הולנדיקול של בכי, יבבהעצמיותמידת נפח קדומהקיבוץ בצפון הארץשדולהקונדישינרסרט קולנוע בריטיתפארתזמר ושחקן ישראלישמן רפואיחבט שיבוליםמידת נפח קדומהאל הרועים במיתולוגיה היווניתדרגת קצונה בכירה במשטרת ישראלירק מאכלניצן התאנהאחי גלייתצמח תבליןידעוניהעור העליון בנעלבשלווה (במוזיקה)בטנוניתנסיקהחלוקה של כסף ליחידות קטנותמבקש בתוקף, תובעגיבורה מספרי הילדיםיצירה מוזיקלית לכלי יחידאסטרונוםצד מזרחשיוצא מגדר הרגילנלחם, התגוששעיר באיראן *, מלחין צרפתיפסל ענק שהוקם ברודוס, נמנה עם שבעת פלאי תבלספינת טיולים קטנהעץ קוצני קטןבן לכת יהודיתמספרי אלי עמיררכוש, הון (בלעז)מלאךסיורחציצהמתמרורי האזהרהגבולבדיחהסממן אופנתיסולק ממסגרת כלשהיעצמיותצייר צרפתי בעברחביתהשדה מרעהנטול כל רבבסטטוסלחצאין במוזיקהדמות ב"פו הדוב"מיושן ולא אופנתי, בסלנגבאופן ברור וחד משמעיקביעת גבולקדמון, ראשוניעיר השוטיםפסל איטלקימחזה מאת יהושע סובולמחזה של לורקהבריחהינשוף לילימונח בפיזיקהשף ישראליונטילטורעוניגדוש מאוד, מלא לגמרינגרף בזרםמועדון כדורגל אנגלי מהעיר ברמינגהאםקביעת גבולאופןמחלקי האוזןמאלטקיבוץ באזור חדרהתירוץ, תואנההמראהקול של בכי, יבבהראשון (בארמית)החלק המורחב בעלההמדבר הגדול בעולםאזור צחיחשחקנית ישראליתדמות ב"פו הדוב"קונצרןמחריד, איוםמספרי נעמי רגןבירת צ'כיה *, בכל מחירמלחין צרפתיכינויה של מרגרט תאצ'רמחזק ומבסס טענהלא מופנמתשקוףצילום קלוז אפמושב בחבל תענךמחלקי העיןהקמת רעיון חדשעיר מדברית במרוקועוף גדול ממשפחת החסידתייםשיסע, פילחבן הרןהנחת יסוד, עיקרוןענף באתלטיקה כבדהפרוסת לחם שנאפתה בתנורציפוי לקירות חיצונייםיישוב בנגבמאוורר (בלעז)תוקפני (בלעז)מציאותי, ממשיאינג'ינרסטוקהקמת רעיון חדששכונה בדרום תל אביבמכלי השחמטמונח דקדוקיאיבר מלאכותיזמרת ישראליתשיח מדבריסימן היכר לאומיתולש ואוכל עשבמטלית, סחבהתוכנית ברדיו או בטלוויזיהשמח, עולזדמות בדיונית של נבל עלהיכה בכוחמומחה לבישולסופר ישראלידמות ב"אותלו"שגרתיסבלנותנדבההתארגנות חברתיתעיסוק חטטני בחיי אחריםמסרטי אלפרד היצ'קוקחתיכהמשבטי ישראלאות יווניתסוג של ייןמשבטי ישראלמאפרהפריבילגיהניצב ב-90 מעלות לקו ישרבעל אף פחוסעיר במישור החוףמילת שאלהניצן התאנהקולות שמחהדמות בדיונית מסרטי האימהצורה הנדסית, מעושרראפר אמריקאיבגד האסטרונאוטתבשיל בשר וירקות, תרביךהתעקמות, עיקולמדינה באסיהמאמן וכדורגלן עבר ישראליפרי מאכל בעל גלעין גדולמושב בחבל תענךקיבוץ בעמק יזרעאלמין ממתק (עגה)קיבוץ באזור השרוןאלה רומיתהיגיוןאיניציאטורצר אופקיםקיבוץ בכרמלממשפחת הגמלייםדרגת המפכ"למלחינה ישראליתמחסום לזרם של מיםמקום להפקת מחצביםקערה גדולהמרמטכ"לי צה"לבירת צ'אדממבשרי הציונותגוש מתכת מוארךשקדהנהיג את מפלגת הבולשביקיםחמלהמנביאי תרי עשרשלווה מוחלטת, "סתלבט"עיר במישור החוףקורע, מורטרוגע, שלווה *, נגרף בזרםאינג'ינרלהקה ישראליתקצר ותמציתימעודןדלק נוזלי כבדצמח בשרני חד שנתיצר אופקיםתואר אקדמיאדם רשעאמן בידור ישראליכינויה של מרגרט תאצ'רפרח, לבלבמכוכבי העבר של בית"ר ירושלים בכדורגלמאוורר, בלעזקרמידכינוי לאדם נמהר ובלתי שקולמסרטי מייקל אפטדנהג בהפקרותחבר שריםשף ישראליראשון (בארמית)עיר בגרמניהמרמטכ"לי צה"להר בגליל התחתוןאבן בבית הבד, מפרכהאמיץ, גיבורנהג בהפקרותמכלי העיכולכלי קיבול לכדורי ירייהמעצור נפשינשגבסופרת ישראליתחווה חקלאיתאל הרועים במיתולוגיה היווניתזמר ישראליקיבוץ בעמק יזרעאלעב בשרממכות מצריםאינו מקבל מרותצמח ממשפחת הקטניותמשתלםמצחצח, מבריקמדינת באיי הודו המערבית, בירתה ברידג'טאוןפיטוםמרכיב בתנועה הדמוגרפיתקונטורמשורר ישראלי בעברענף של גפןבגדים לניקויכר רכיבהנפט מזוקק"אותו דבר"בחופזהאיבר נשימה בגוףפסימיסטשרף קלותשמן רפואיצ'וקמין חילזוןמעורר פליאהבכייןרוטב סמיךבאב אל ואדבשלווה, במוזיקהמנשיאי ארה"במשרי החינוך של ישראלאזור צחיחאסקופהספר קדוש למוסלמיםניגר, נזלשדד, גזלסולק ממסגרת כלשהיבלתי נפרד, בלעזפרשה בספר בראשיתיישוב במשגבירק מאכלתעניתאיש רדיו ישראלימסולף, שקרימקום להפקת מחצביםיישוב במרכז הארץמעשה שובבותבמאי קולנוע איטלקיקיבוץ ברמת מנשהמבני יעקב ולאהכדורגלן עבר ישראליאמיץ, נועזנדבהבכייןטורף ממשפחת הכלבייםעיר בהונגריהסיורצניםמחזאי רוסישוטר חרששר צבא שאולקליניממבשרי הציונותהנשיא החמישי של ארה"במושב בגליל המערביעור קטיפתי מעובדיישוב ערבי בצפוןמסימני הניקוד העברימחבר "מורה הנבוכים"מוגזםגיבורה מספרי הילדיםצורה הנדסיתבורחאינו מקבל מרותטיפה קטנהינשוף לילימכ"םמושב ליד העיר מודיעיןיחידת משקל קטנהספינת טיולים קטנהמדבר באופן לא ברורבירת מדגסקרמושב בגליל המערביהחלק המורחב בעלהפולמוסןהמראהסופר ישראליזמר ושחקן ישראלישינוי כיווןסממן אופנתידמות בדיונית של נבל עלקמצןעפר לח ותחוחישוב ברמת הנגבסטוקעוקדןהנחת יסוד, עיקרוןאזור צחיחקצר ותמציתיסופר אמריקאיתרעומתמועדון כדורגל אנגלי מהעיר ברמינגהאםתירוץ, תואנהחוסר דםמכשיר התעמלות לקפיצהשדד, גזלעיר מדברית במרוקויסוד רעיל, ארסןאספקלריהמילת בקשהקורע, מורטצמח תבליןבסיסיממיני הבקר , חג נוצריתבשיל בשר וירקות, תרביךעיר, קריהמיושן ולא אופנתי (בסלנג)אליפטינלחם, התגוששמחזאי רוסימסה כתובהאפקטיביפושט יד , באופן ברור וחד משמעיאות יווניתזמר ושחקן ישראלידג דמוי נחששיוצא מגדר הרגילדמות ב"אותלו"ציפור קטנהעיר השוטיםמגלה ארצות הולנדיהר בגליל התחתוןעיר באיטליהאמן בידור ישראליתרעומתפרי טרופיאדם המאוהב בעצמוקו סימון בכלי קיבולסופר יליד רוסיהממונה על אחזקת בית כנסתמין צעיףמילת שאלהצילום קלוז-אפריקבחירות מקדימות (בלעז)מדינה באסיהאידנטימקור פרנסתוזקן כפר ערבישרף קלותצמח בושם בעל פרחים צהובים או לבניםצמח תבליןיצרנית מזוןשגרתיאמיץ, גיבורגרם כוויהחג נוצריארץ מקראיתבלתי אמצעיעץ קוצני קטןאסטרונוםכוכב לכת זעיר המקיף את השמששחקנית צרפתייהחש גועל וסלידה, מואסכלי לסינוןלא מחולקבריחהדלק נוזלי כבדעמק בשומרוןשדולהעיר בארץכדורגלן עבר ישראלימרכיב בתנועה הדמוגרפיתתפארתבודד, גלמודסופר וחוקר ישראליחתול המדברשרף קלותטיפה קטנהספר מאת ג'ון גרישםמדינה במזרח התיכוןלהקה בריטיתמקטורן לגברמעמי כנעןקומפקט דיסקחציצהאותו דברלא מופנמתחמלהפרוסת לחם שנאפתה בתנורסיטואציהמכ"םמחסום לזרם של מיםמעודןשקוףבן לכת יהודיתעפר לח ותחוחמסרטי אלפרד היצ'קוקמשחק כדור נפוץ בארה"באידנטיצמח תבליןמרוץ אופנים יוקרתי הנערך בצרפתישמורת טבע ברמת הגולןמשתלםמעורר פליאהבחירות מקדימות (בלעז)פרי מאכל בעל גלעין גדולעוף גדול ממשפחת החסידתייםאיניציאטורמספרי נעמי רגןהמדבר הגדול בעולםשחצני, גאוותנימפקד בסיסזאת, זו (ארמית)ניצן התאנהאופןאבן בבית הבד, מפרכהפסל צרפתיסוג של ייןמסימני הניקוד העבריפוטוגרףסופר יליד רוסיהעיר בהונגריהמדינה במזרח התיכוןעיר בנבדהדמות מספרי הפנטזיהראפר אמריקאישם פיוטי לישראלארץ מקראיתעיסוק חטטני בחיי אחריםעיר בנבדהבעל אף פחוסלחצאין (במוזיקה)מחלקי האוזןאלה רומיתמחזה של לורקהנטול כל רבבשינוי כיווןקונדישינרתרמיל גדולמנשיאי ארה"ברכוש, הון (בלעז)חבר שריםאולם, אבלשם פיוטי לישראלחבר משלחתפילוסוף צרפתימשוררת ישראלית בעברפרשה בספר בראשיתטניסאי עבר שוודיענף באתלטיקה כבדהזמר נודד בימי הבינייםמלחינה ישראליתצורה הנדסית, מעושרניצן התאנהפולמוסןממשפחת הגמלייםדת פולחנית, מקורה בהאיטיטניסאי עבר שוודימדינת באיי הודו המערבית, בירתה ברידג'טאוןמשחק כדור נפוץ בארה"במשורר אמריקאימשמיע קול מחריש אוזנייםטניסאי עבר שוודיפילוסוף גרמניצמח בר רב שנתיתקשורת שיווקיתקיבוץ בעמק יזרעאלמקצפת (בלעז)מבנה ליוניםלא נכח, נפקדקרמידכינוי לאדם נמהר ובלתי שקולחווה חקלאיתמילולי *, עיר באיראן *, צורה הנדסיתחכם בתקופת בית שניעב בשראספקלריהטיפולי, רפואימעצמה קדומהפוליטיקאי ישראלירוגע, שלווה *, תואר אקדמיפרי טרופימחכמי התנאיםישוב ברמת הנגבאדם רשעחוקר עופות *, איבר נשימה בגוףשמח, עולזקיבוץ באזור הקריותמונח דקדוקיכוכב קולנוע אמריקאיסגירה בחבטהבודד, גלמודכלי לסינוןהנהיג את מפלגת הבולשביקיםכר רכיבהשמורת טבע ברמת הגולןעור קטיפתי מעובדתולש ואוכל עשבמכלי השחמטמעמי כנעןדג מאכל קטןבלתי נפרד (בלעז)מנוע סולרפיטוםנמלא שמחהיישוב במרכז הארץמין צעיףהתארגנות חברתיתכוללניעוניחכם בתקופת בית שניקערה גדולהפסל ענק שהוקם ברודוס, נמנה עם שבעת פלאי תבלמשורר ישראלי בעברתופעה שמימיתמדבר באופן לא ברורהר באלפיםמכוכבי העבר של בית"ר ירושלים בכדורגלבלתי אמצעירכס כפתוריםקיבוץ בצפון הארץחבר משלחתמוגזםמשורר אמריקאיחש גועל וסלידה, מואסזרחהבורחאיבר מלאכותיעיר בגרמניההנשיא החמישי של ארה"בקיבוץ בכרמלמצחצח, מבריקפריבילגיההתעקמות, עיקולמושב דתי בתחומי המועצה האזורית עמק חפרמעצמה קדומהונטילטורחיסל, הרגנעקר, נקרעמסולף, שקרימסרטי וולט דיסניעץ קוצני קטןאסף לערימהכדורסלן עבר ישראליקו סימון בכלי קיבולפסל איטלקיציפור קטנהתוקפני, בלעזידעונימופע בוקרים תחרותי הנהוג בארצות הבריתמדינה בארה"בזאת, זו (ארמית)באב אל ואדכתב עברי קדוםיישוב במשגבאפקטיבימבקש בתוקף, תובעשר צבא שאולשכונה בדרום תל אביבלהקה בריטיתהר באלפיםאחי גלייתהעור העליון בנעלמחלקי העיןזרחהמעשה שובבותמושב ליד העיר מודיעיןמנביאי תרי עשרמחזה מאת יהושע סובולמכשיר התעמלות לקפיצהממכות מצריםשחצני, גאוותניבן הרןחביתהפסל צרפתיריקישוב ברמת הנגבבמאי קולנוע איטלקיקולות שמחהבודד, גלמודסופר אמריקאימנוע סולרסבלנותבריחההוצאה, הפרשהקונטורמקטורן לגברחתול המדברכדורסלן עבר ישראלימילת בקשהמבנה ליוניםקדמון, ראשוניצניםצמח נויבירת צ'כיה *, מסרטי פיטר וירעץ קוצני קטןבירת מדגסקרמראשי ממשלות ישראלענף של גפןבגדים לניקויהוצאה, הפרשהמבני יעקב ולאהאליפטישיסע, פילחמשרי החינוך של ישראלמנגידי בנק ישראלמסרטי מייקל אפטדמשמיע קול מחריש אוזנייםקיבוץ בעמק יזרעאלבגד האסטרונאוטצ'וקהיעכרותחוסר דםהורמון החושךעוקדןבטנוניתכוכב קולנוע אמריקאיקיבוץ באזור הקריותמקור פרנסתוסוג כלבמושב בחבל מודיעיןפסימיסטפילוסוף צרפתיקיבוץ ברמת מנשהנשגבכתב עברי קדוםתפוח אדמה מתוקיישוב בנגבקיבוץ באזור לטרוןתופעה שמימיתכלי קיבול לכדורי ירייהגבולבחילה, גועלשרף קלותיצרנית מזוןבסיסימילולי *, ספר קדוש למוסלמיםדג דמוי נחשרוטב סמיךפילוסוף גרמניטיפולימאמן וכדורגלן עבר ישראלימפקד בסיסזמר ישראליבירת קונגומרוץ אופנים יוקרתי הנערך בצרפתיאיש רדיו ישראלישגרתי , סופרת ישראליתמלאךחוקר עופות *, צמח ממשפחת הקטניותמחזק ומבסס טענהמציאותי, ממשיעיר בארץנפט מזוקקתכנית ברדיו או בטלוויזיהמשוררת ישראלית בעברמתמרורי האזהרהמנביאי תרי עשרחבט שיבוליםמעצור נפשיקומפקט דיסקלא נכח, נפקדאסקופהתפוח אדמה מתוקנמלא שמחהשחקנית צרפתייהמומחה לבישולשדה מרעהממיני הבקרסימן היכר לאומיצד מזרחצייר צרפתי בעבררכס כפתוריםמושב בחבל מודיעיןמדינה בארה"בתעניתמונח בפיזיקהתרמיל גדולבודד, גלמודשוטר חרשמקצפת (בלעז)מסרטי וולט דיסנימפטםבירת צ'אדציפוי לקירות חיצונייםפרח בר מוגן *, בחילה, גועלקיבוץ באזור חדרהצמח קוצניאגואיסטהורמון החושךצמח בשרני חד שנתיאגואיסט

כתוב תגובה


3 + = ארבע

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S