פבר 8, 2019
admin

תשובות לתשבצים (חדש)

13- all def

פרעותמגזיןמושב ברמת הגולןסוג של תוכי שופע נוצותמושב באזור השרוןשם אחר לדג שמךאיפר, קישטצמחי מאכל לבהמותהליקופטרמגזיןצמח מאכלקיבוץ בגליל העליוןמכלי הנשיפהמין חרק קטןמדריך טיוליםנער נאהמשקה חריף ומראזור התיישבות בארץבוראפונטיקוסם ישראלימגדל צאןמשקה סידני על השינייםנאסף, התכנסשרה לשעבר בממשלות ישראלדרך עירוניתקיבוץ ליד קריית אתאשחקן קולנוע אמריקאיעורבבהליקופטרצמח, שיגשגחילופיתלא מן הנמנע, ייתכןמנהל ארגונישרה לשעבר בממשלות ישראלהדפסת מחשבקיבוץ במחוז הצפוןשחקנית וקומיקאית ישראליתבני כת מוסלמית צבאית בעברזמרת ישראליתבמאי קולנוע ספרדיפילוסוף גרמנילא מסודר, מבולגןשיח הגדל בקרקעות מדבר לחותזעזוע קל, רעידהעיר בטקסס שבארה"בהיטה שכם לעזרהמכלי הרכבתנור תעשייתי גדולמטפחת אףעיר בדרום צרפתשחקנית אמריקאיתמסכת בסדר מועד שבמשנהטורניר טניס יוקרתיהלכי רוח, רגשותבני כת מוסלמית צבאית בעברבירת זמביהעיר בטקסס שבארה"בהכין תערובתישוב קהילתי בהרי ירושליםהילד הצעיר במשפחהקונקרטישמור לי ואשמור לךמושב ברמת הגולןמוזיקאי וזמר רוק ישראליצמח מאכלגן חיותגרם צערשם אחר לשפעתמטעמי המקראסרעפת (בלעז)שחקנית אמריקאית בעברמתועבמנהל ארגוניאוטוקרטיהחלק עודףמנהיגה ציונית בעבראמונה בגורלתיקושחקן קולנוע אמריקאילא מן הנמנע, ייתכןמין חרק קטןרופא עצביםשחקנית אמריקאית בעברזירז, האיץקיבוץ בתחום המועצה האזורית הגליל העליוןמצביא קרתגיכוכב הלכת השמיני במערכת השמשמנהיגה ציונית בעברמספרי התנ"ךשמור לי ואשמור לךסרעפת (בלעז)נטה ללכתחילופיתמסכת בסדר מועד שבמשנהמכלי הרכב , מטעמי המקרארופא עצביםממתיק מלאכותי דל קלוריותצמח ברכלי נשיפה מתכתיהילד הצעיר במשפחהכוכב הלכת השמיני במערכת השמשאזור התיישבות בארץמשקה חריף ומרהחל לפרוחרוגטקהשיח הגדל בקרקעות מדבר לחותשם אחר לשפעתמקורזלמשקה סידני על השינייםשם אחר לדג שמךאיפר, קישטמגדל צאןהיטה שכם לעזרהקיבוץ בתחום המועצה האזורית הגליל העליוןשחקנית וקומיקאית ישראליתשחקנית אמריקאיתמקום אחסון תת קרקעי לתבואהמאכל לקינוח, לפתןתכולה מרביתדרך עירוניתתיקוחלק עליון בגבתנור תעשייתי גדולרוגטקהמקורזלחלק עודףהכין תערובתנער נאהמושב באזור השרוןצמחי מאכל לבהמותטורניר טניס יוקרתיגן חיותאוטוקרטיהזירז, האיץהדפסת מחשבעורבבמוזיקאי וזמר רוק ישראליכלי נשיפה מתכתימכלי הנשיפהזעזוע קל, רעידהלא מסודר, מבולגן , עיר בדרום צרפתמספרי התנ"ךאמונה בגורלפונטייישוב ליד כוכב יאירנאסף, התכנסהלכי רוח, רגשותתכולה מרביתיישוב ליד כוכב יאירישוב קהילתי בהרי ירושליםמדריך טיוליםבמאי קולנוע ספרדיקיבוץ בגליל העליוןקיבוץ ליד קריית אתאפילוסוף גרמניקוסם ישראלימתועבהחל לפרוחדת המבוססת על ההינדואיזםמאכל לקינוח, לפתןמצביא קרתגישם אחר לדג שמךקונקרטיצמח, שיגשגקיבוץ במחוז הצפוןבוראממתיק מלאכותי דל קלוריותמפוחית פהבירת זמביהסוג של תוכי שופע נוצות

כתוב תגובה


6 + ארבע =

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S