פבר 7, 2019
admin

תשובות לתשבץ*

all quene- 81down\.-ten.\

עגול במקצת

ינשוף לילי

אבן בבית הבד, מפרכה

אבן בבית הבד, מפרכה

מנשיאי ארה"ב

מנשיאי ארה"ב

עץ קוצני קטן

עץ קוצני קטן

ינשוף לילי

צילום קלוז אפ

צילום קלוז-אפ

עגול במקצת

שף ישראלי

שף ישראלי

התארגנות חברתית

התארגנות חברתית

סוג כלב

יישוב בנגב

יישוב בנגב

מסרטי מייקל אפטד

מסרטי מייקל אפטד

זרניך

מידת נפח קדומה

מידת נפח קדומה

זרניך

מאכל יפני

שגרתי

שגרתי

בעל אף פחוס

חוקר עופות *

חוקר עופות *

בעל אף פחוס

צמח ממשפחת הקטניות

דרגת המפכ"ל

אזור צחיח

אזור צחיח

דרגת המפכ"ל

צמח ממשפחת הקטניות

בירה במדינות האיחוד האירופי

באב אל ואד

באב אל ואד

איניציאטור

איניציאטור

שגרתי

סולק ממסגרת כלשהי

מרכיב בתנועה הדמוגרפית

אגואיסט

אגואיסט

מרכיב בתנועה הדמוגרפית

סולק ממסגרת כלשהי

אזור צחיח

נדבה

הורמון החושך

הורמון החושך

ראפר אמריקאי

ראפר אמריקאי

נדבה

סופר יהודי

תולש ואוכל עשב

נמלא שמחה

עב בשר

עב בשר

נמלא שמחה

מנגידי בנק ישראל

מנגידי בנק ישראל

תולש ואוכל עשב

בירה במדינות האיחוד האירופי

משרי המשפטים של ישראל

קצר ותמציתי

ונטילטור

ונטילטור

 

ענף באתלטיקה כבדה

ענף באתלטיקה כבדה

בטנונית

בטנונית

מפטם

מפטם

קצר ותמציתי

משרי המשפטים של ישראל

ממילא

עיר, קריה

עיר, קריה

היגיון

מכ"ם

מכ"ם

היגיון

נעקר, נקרע

חבר משלחת

צמח קוצני

קמצן

קמצן

צמח קוצני

חבר משלחת

ממילא

הקמת רעיון חדש

הקמת רעיון חדש

ממלכי ישראל

רכוש, הון (בלעז)

רכוש, הון (בלעז)

מסימני הניקוד העברי

מסימני הניקוד העברי

חלוקה של כסף ליחידות קטנות

"בכל מחיר"

בכל מחיר

נפט מזוקק

נפט מזוקק

שרף קלות

מנשר *

מנשר *

שרף קלות

שמן רפואי *

תקשורת שיווקית

מושב בגליל המערבי

בשלווה (במוזיקה)

בשלווה, במוזיקה

סופר אמריקאי

סופר אמריקאי

מושב בגליל המערבי

שמן רפואי *

מחזאי רוסי

סופר וחוקר ישראלי

בחירות מקדימות (בלעז)

טיפולי

קליני

בחירות מקדימות (בלעז)

מחזאי רוסי

שקד

שקד

ממלכי ישראל

כלי לסינון

אדם המאוהב בעצמו

אדם המאוהב בעצמו

קולות שמחה

קולות שמחה

כלי לסינון

ערפילית

ערפילית

איבר מלאכותי

איבר מלאכותי

כלי קיבול לכדורי ירייה

כלי קיבול לכדורי ירייה

קערה גדולה

קערה גדולה

צייר צרפתי בעבר

טיפולי, רפואי

דג דמוי נחש

דג דמוי נחש

צייר צרפתי בעבר

מכלי העיכול

מכלי העיכול

מהתובעים הכללים של ארה"ב

ספר קדוש למוסלמים

חמלה

חמלה

התעקמות, עיקול

דמות בדיונית של נבל על

בירת מדגסקר

בירת מדגסקר

מבקש בתוקף, תובע

פושט יד

פושט יד

מבקש בתוקף, תובע

דמות בדיונית של נבל על

התעקמות, עיקול

אסף לערימה

אסף לערימה

ספר קדוש למוסלמים

מודליסט

עוני

מעצור נפשי

עצמיות

עיר בנבדה

עיר בנבדה

שיוצא מגדר הרגיל

שיוצא מגדר הרגיל

עמק בשומרון

עמק בשומרון

עצמיות

עוקדן

כדורגלן עבר ישראלי

כדורגלן עבר ישראלי

עוקדן

מעצור נפשי

עוני

עיר השוטים

עיר השוטים

מכלי השחמט

מכלי השחמט

יצירה מוזיקלית לכלי יחיד

יצירה מוזיקלית לכלי יחיד

רוטב סמיך

מושב בחבל מודיעין

מושב בחבל מודיעין

מספרי נעמי רגן

מספרי נעמי רגן

מילולי *

בלתי אמצעי

בלתי אמצעי

מילולי *

מאלט

מאלט

רוטב סמיך

ספינת טיולים קטנה

אינו מקבל מרות

פרח, לבלב

אינו מקבל מרות

נגרף בזרם

נגרף בזרם

ספינת טיולים קטנה

מודליסט

שדה מרעה

מתמרורי האזהרה

מתמרורי האזהרה

מחזק ומבסס טענה

מחזק ומבסס טענה

פסל איטלקי

פסל איטלקי

פרח בר מוגן *

שדה מרעה

מהתובעים הכללים של ארה"ב

ישוב ברמת הנגב

ישוב ברמת הנגב

ניגר, נזל

יישוב ערבי בצפון

חג נוצרי

חג נוצרי

יישוב ערבי בצפון

קיבוץ בעמק יזרעאל

קיבוץ בעמק יזרעאל

ניגר, נזל

סרט של בוב פוסי

שמורת טבע ברמת הגולן

צמח תבלין

שקוף

מסולף, שקרי

מסולף, שקרי

נשגב

נשגב

שקוף

צמח תבלין

ישוב ברמת הנגב

בירת צ'אד

בירת צ'אד

שמורת טבע ברמת הגולן

צמח בושם בעל פרחים צהובים או לבנים

לחצאין במוזיקה

לחצאין (במוזיקה)

צמח בושם בעל פרחים צהובים או לבנים

עור קטיפתי מעובד

עור קטיפתי מעובד

דמות ב"אותלו"

דמות ב"אותלו"

פילוסוף צרפתי

פילוסוף צרפתי

סרט של בוב פוסי

צמח נוי

מקום להפקת מחצבים

מושב בחבל תענך

מושב בחבל תענך

כדורסלן עבר ישראלי

כדורסלן עבר ישראלי

מקום להפקת מחצבים

מראשי תנועת העבודה בא"י

צמח בר רב שנתי

מראשי תנועת העבודה בא"י

העור העליון בנעל

העור העליון בנעל

רכס כפתורים

רכס כפתורים

ירק מאכל

דת פולחנית, מקורה בהאיטי

קו סימון בכלי קיבול

גוש מתכת מוארך

גוש מתכת מוארך

קו סימון בכלי קיבול

ירק מאכל

אמיץ, גיבור

אמיץ, גיבור

אופן

אופן

שם פיוטי לישראל

שם פיוטי לישראל

כינוי לאדם נמהר ובלתי שקול

כינוי לאדם נמהר ובלתי שקול

שכונה בדרום תל אביב

שכונה בדרום תל אביב

בחילה, גועל

בחילה, גועל

אדם רשע

ציפוי לקירות חיצוניים

ציפוי לקירות חיצוניים

אסקופה

אליפטי

אליפטי

אסקופה

אדם רשע

סופרת ישראלית

סופרת ישראלית

יישוב במשגב

יישוב במשגב

מסה כתובה

בכיין

בכיין

מסה כתובה

שיסע, פילח

שיסע, פילח

דרגת קצונה בכירה במשטרת ישראל

דרגת קצונה בכירה במשטרת ישראל

קדמון, ראשוני

קדמון, ראשוני

פיתוי

בריחה

עיסוק חטטני בחיי אחרים

עיסוק חטטני בחיי אחרים

ניצן התאנה

ניצן התאנה

קיבוץ בצפון הארץ

קיבוץ בצפון הארץ

בריחה

סטוק

סטוק

שחקן

מין ממתק (עגה)

מטלית, סחבה

מילת בקשה

מילת בקשה

מסרטי פיטר ויר

הר באלפים

הר באלפים

מטלית, סחבה

ניצב ב-90 מעלות לקו ישר

בירת קונגו

אימון של בעלי חיים

באופן ברור וחד משמעי

פסימיסט

פסימיסט

באופן ברור וחד משמעי

מושב ליד העיר מודיעין

יצרנית מזון

יצרנית מזון

מושב ליד העיר מודיעין

עיר באיטליה

עיר באיטליה

סוג של יין

סוג של יין

נטול כל רבב

נטול כל רבב

גבול

אחי גליית

אחי גליית

כתב עברי קדום

תפוח אדמה מתוק

תפוח אדמה מתוק

עיר מדברית במרוקו

הנחת יסוד, עיקרון

הנחת יסוד, עיקרון

שיח מדברי

שיח מדברי

עיר מדברית במרוקו

כתב עברי קדום

מין חילזון

מדבר באופן לא ברור

מדבר באופן לא ברור

צנים

צנים

חתול המדבר

חתול המדבר

גבול

משחק כדור נפוץ בארה"ב

משחק כדור נפוץ בארה"ב

בירת קונגו

המדבר הגדול בעולם

המדבר הגדול בעולם

בחופזה

בחופזה

חציצה

מחלקי העין

מחלקי העין

חציצה

מעשה שובבות

מעשה שובבות

כלי הנדסי לעבודות עפר

נלחם, התגושש

נלחם, התגושש

קיבוץ באזור הקריות

קיבוץ באזור הקריות

זאת, זו (ארמית)

זאת, זו (ארמית)

בן לכת יהודית

בן לכת יהודית

גיבורה מספרי הילדים

גיבורה מספרי הילדים

מלחין צרפתי

מלחין צרפתי

מקצפת (בלעז)

מקצפת (בלעז)

"אותו דבר"

טניסאי עבר שוודי

טניסאי עבר שוודי

מעורר פליאה

חש גועל וסלידה, מואס

חש גועל וסלידה, מואס

מעורר פליאה

אותו דבר

זמר נודד בימי הביניים

זמר נודד בימי הביניים

שר צבא שאול

שר צבא שאול

עפר לח ותחוח

עפר לח ותחוח

סטטוס

שרף קלות

מונח בפיזיקה

מונח בפיזיקה

שרף קלות

קיבוץ ברמת מנשה

קיבוץ ברמת מנשה

מועדון כדורגל אנגלי מהעיר ברמינגהאם

מועדון כדורגל אנגלי מהעיר ברמינגהאם

סטטוס

יסוד רעיל, ארסן

צד מזרח

דמות בדיונית מסרטי האימה

צד מזרח

יסוד רעיל, ארסן

משוכני ההרים

זקן כפר ערבי

לא מופנמת

לא מופנמת

דלק נוזלי כבד

דלק נוזלי כבד

יחידת משקל קטנה

יחידת משקל קטנה

מבני יעקב ולאה

מבני יעקב ולאה

מושב דתי בתחומי המועצה האזורית עמק חפר

מושב דתי בתחומי המועצה האזורית עמק חפר

מעודן

מחזה מאת יהושע סובול

מחזה מאת יהושע סובול

קרמיד

קרמיד

מעודן

משורר ישראלי בעבר

משורר ישראלי בעבר

יישוב במרכז הארץ

יישוב במרכז הארץ

משוכני ההרים

כלי הנדסי לעבודות עפר

שחקנית צרפתייה

כוכב לכת זעיר המקיף את השמש

שחקנית צרפתייה

כינויה של מרגרט תאצ'ר

עוף גדול ממשפחת החסידתיים

עוף גדול ממשפחת החסידתיים

כינויה של מרגרט תאצ'ר

דמות מספרי הפנטזיה

דמות מספרי הפנטזיה

פסל צרפתי

מכוכבי העבר של בית"ר ירושלים בכדורגל

תפארת

תפארת

מכוכבי העבר של בית"ר ירושלים בכדורגל

חיסל, הרג

שמח, עולז

שמח, עולז

מדינה באסיה

מדינה באסיה

טיפה קטנה

טיפה קטנה

מדינה במזרח התיכון

מדינה במזרח התיכון

פסל צרפתי

מבנה ליונים

הנשיא החמישי של ארה"ב

הנשיא החמישי של ארה"ב

מבנה ליונים

קונטור

קונטור

מין תכשיט

מין תכשיט

מושב בשרון

עץ קוצני קטן

צמח תבלין

צמח תבלין

עץ קוצני קטן

מאמן וכדורגלן עבר ישראלי

מדינת באיי הודו המערבית, בירתה ברידג'טאון

מדינת באיי הודו המערבית, בירתה ברידג'טאון

מאמן וכדורגלן עבר ישראלי

ממונה על אחזקת בית כנסת

מושב בשרון

ללא כוונה

ציפור קטנה

לא מחולק

משוררת ישראלית בעבר

משוררת ישראלית בעבר

ידעוני

תכנית ברדיו או בטלוויזיה

תוכנית ברדיו או בטלוויזיה

מקטורן לגבר

ממשפחת הגמליים

 

ממשפחת הגמליים

מקטורן לגבר

ידעוני

ציפור קטנה

מגדל צאן

מומחה לבישול

מומחה לבישול

מסרטי וולט דיסני

מרוץ אופנים יוקרתי הנערך בצרפתי

זמר ישראלי

זמר ישראלי

מרוץ אופנים יוקרתי הנערך בצרפתי

מסרטי וולט דיסני

מגדל צאן

מיושן ולא אופנתי, בסלנג

קורע, מורט

קורע, מורט

 

מיושן ולא אופנתי (בסלנג)

ספר מאת ג'ון גרישם

בסיסי

בסיסי

ספר מאת ג'ון גרישם

קונצרן

סממן אופנתי

סממן אופנתי

קונצרן

טורף ממשפחת הכלביים

מעמי כנען

מעמי כנען

טורף ממשפחת הכלביים

ריק

בודד, גלמוד

סימן היכר לאומי

סימן היכר לאומי

בודד, גלמוד

אמן בידור ישראלי

אמן בידור ישראלי

ריק

חווה חקלאית

עיר בגרמניה

עיר בגרמניה

חווה חקלאית

פולמוסן

פולמוסן

משתלם

משתלם

ללא כוונה

לא נכח, נפקד

לא נכח, נפקד

קונדישינר

קיבוץ באזור חדרה

קיבוץ באזור חדרה

מכשיר התעמלות לקפיצה

קיבוץ באזור השרון

קיבוץ באזור השרון

אספקלריה

אספקלריה

מכשיר התעמלות לקפיצה

אמיץ, נועז

אמיץ, נועז

גרם כוויה

ארץ מקראית

ארץ מקראית

סיטואציה

טניסאי עבר שוודי

מופע בוקרים תחרותי הנהוג בארצות הברית

מופע בוקרים תחרותי הנהוג בארצות הברית

פרי מאכל בעל גלעין גדול

פרי מאכל בעל גלעין גדול

טניסאי עבר שוודי

סיטואציה

סופר יליד רוסיה

קיבוץ באזור לטרון

קיבוץ באזור לטרון

משמיע קול מחריש אוזניים

משמיע קול מחריש אוזניים

עיר באיראן *

עיר באיראן *

ממיני הבקר

ממיני הבקר

מחסום לזרם של מים

מחסום לזרם של מים

שדולה

שדולה

בורח

בורח

סופר יליד רוסיה

זמר ושחקן ישראלי

קונדישינר

חביתה

מחלקי האוזן

מחלקי האוזן

כינוי שלילי (עגה)

חביתה

אידנטי

מעצמה קדומה

מעצמה קדומה

חבט שיבולים

מין צעיף

מין צעיף

שינוי כיוון

משבטי ישראל

משבטי ישראל

כדורגלן עבר ישראלי

מחריד, איום

מחריד, איום

שינוי כיוון

סבלנות

מפקד בסיס

היעכרות

מפקד בסיס

מקור פרנסתו

מקור פרנסתו

סבלנות

משורר אמריקאי

משורר אמריקאי

חבט שיבולים

מחזה של לורקה

ענף של גפן

ענף של גפן

חבר שרים

חבר שרים

אינג'ינר

אינג'ינר

עיר בארץ

עיר בארץ

פיטום

פיטום

מחזה של לורקה

אידנטי

סיור

סיור

תבשיל בשר וירקות, תרביך

סרט קולנוע בריטי

להקה ישראלית

להקה ישראלית

תבשיל בשר וירקות, תרביך

מנוע סולר

מנוע סולר

שוטר חרש

שוטר חרש

זרחה

זרחה

סופר ישראלי

חוסר דם

חוסר דם

סופר ישראלי

חומר איטום

ממכות מצרים

ממכות מצרים

פוליטיקאי ישראלי

דג מאכל קטן

בודד, גלמוד

מלחינה ישראלית

מלחינה ישראלית

בודד, גלמוד

דג מאכל קטן

תירוץ, תואנה

אל הרועים במיתולוגיה היוונית

קיבוץ בכרמל

קיבוץ בכרמל

אל הרועים במיתולוגיה היוונית

תירוץ, תואנה

פוליטיקאי ישראלי

אולם, אבל

איש רדיו ישראלי

אפקטיבי

הנהיג את מפלגת הבולשביקים

הנהיג את מפלגת הבולשביקים

כר רכיבה

כר רכיבה

אפקטיבי

מנביאי תרי עשר

הר בגליל התחתון

צורה הנדסית

עיר בהונגריה

עיר בהונגריה

צורה הנדסית

הר בגליל התחתון

פסל ענק שהוקם ברודוס, נמנה עם שבעת פלאי תבל

פסל ענק שהוקם ברודוס, נמנה עם שבעת פלאי תבל

מנביאי תרי עשר

איש רדיו ישראלי

שחצני, גאוותני

תופעה שמימית

תופעה שמימית

מילת שאלה

מילת שאלה

שחצני, גאוותני

אולם, אבל

להקה בריטית

להקה בריטית

בדיחה

בדיחה

תרעומת

שדד, גזל

שדד, גזל

תוקפני, בלעז

תוקפני (בלעז)

תרעומת

משרי החינוך של ישראל

משרי החינוך של ישראל

נסיקה

דמות ב"פו הדוב"

כוללני

דמות ב"פו הדוב"

עיר במישור החוף

עיר במישור החוף

צ'וק

צ'וק

חומר איטום

תואר אקדמי

תואר אקדמי

ראשון (בארמית)

ראשון (בארמית)

רוגע, שלווה *

רוגע, שלווה *

אלה רומית

מסרטי אלפרד היצ'קוק

מסרטי אלפרד היצ'קוק

פרוסת לחם שנאפתה בתנור

מראשי ממשלות ישראל

שלווה מוחלטת, "סתלבט"

שלווה מוחלטת, "סתלבט"

מראשי ממשלות ישראל

פרוסת לחם שנאפתה בתנור

קומפקט דיסק

כוכב קולנוע אמריקאי

כוכב קולנוע אמריקאי

המראה

המראה

קומפקט דיסק

אלה רומית

תרמיל גדול

בירת צ'כיה *

צורה הנדסית, מעושר

צורה הנדסית, מעושר

בירת צ'כיה *

מאפרה

תרמיל גדול

במאי קולנוע איטלקי

במאי קולנוע איטלקי

בן הרן

בגדים לניקוי

מדינה בארה"ב

מדינה בארה"ב

פריבילגיה

פריבילגיה

בגדים לניקוי

פרשה בספר בראשית

חכם בתקופת בית שני

חכם בתקופת בית שני

פרשה בספר בראשית

בן הרן

מלאך

גדוש מאוד, מלא לגמרי

צר אופקים

צר אופקים

איבר נשימה בגוף

איבר נשימה בגוף

גדוש מאוד, מלא לגמרי

הוצאה, הפרשה

הוצאה, הפרשה

מצחצח, מבריק

מצחצח, מבריק

מציאותי, ממשי

מציאותי, ממשי

תענית

תענית

אות יוונית

אות יוונית

מלאך

קביעת גבול

קביעת גבול

ממבשרי הציונות

צמח בשרני חד שנתי

צמח בשרני חד שנתי

ממבשרי הציונות

כדור אש

פרי טרופי

פרי טרופי

פוטוגרף

ניצן התאנה

ניצן התאנה

פוטוגרף

מחבר "מורה הנבוכים"

לוקה בשטיון

היכה בכוח

חתיכה

חתיכה

היכה בכוח

אסטרונום

אסטרונום

בגד האסטרונאוט

בגד האסטרונאוט

מנביאי תרי עשר

נהג בהפקרות

נהג בהפקרות

זמרת ישראלית

החלק המורחב בעלה

פילוסוף גרמני

שחקנית ישראלית

פילוסוף גרמני

החלק המורחב בעלה

בלתי נפרד, בלעז

בלתי נפרד (בלעז)

מגלה ארצות הולנדי

מגלה ארצות הולנדי

מנביאי תרי עשר

מחכמי התנאים

סגירה בחבטה

סגירה בחבטה

מאוורר, בלעז

מאוורר (בלעז)

כדור אש

מונח דקדוקי

מונח דקדוקי

זמר ושחקן ישראלי

קיבוץ בעמק יזרעאל

קיבוץ בעמק יזרעאל

קול של בכי, יבבה

מוגזם

מוגזם

קול של בכי, יבבה

מרמטכ"לי צה"ל

מספרי אלי עמיר

מספרי אלי עמיר

מרמטכ"לי צה"ל

זמר ושחקן ישראלי

כתוב תגובה


5 − שלוש =

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S