פבר 4, 2019
admin

תשבץ או תשחץ*

4- all def

פילוסוף יווני קדום *, מכלי השחמטסרט עם ג'ון בלושימטוס קרב רוסיהמונח העברי לגנרטוררכוש קניןייהודקריסטל *, פורמלי *, יחידת משקל קטנהכוכב נופלרטרואקטיבית, לאחורמין ממתק ספוגידרגה בשירות בתי הסוהר *, מדינה מוכרת חלקית באירופהעגורןחטיבה צהלית בתקופת מלחמת העצמאותבעל השכלה גבוההכדורסלן עבר אמריקאיקומיקאי ושחקן קולנוע אמריקאי בעברנעלם כלא היהאומלטאלגוריההתווה קווי פעולהאלבינוממחלות הנפשכינוי בסלנג לגביית תשלום מוגזםקוקטייל על בסיס ג'יןשחקנית אמריקאיתהעביר לארכיוןשכר סופריםנצחיקיבוץ באזור חוף הכרמליישוב באזור זכרון יעקבטניסאי עבר אמריקאיספוג בחומר ארסימעדן בלעזהערכת הכנסה החייבת במסמבוךסגנון באדריכלותמקומי בלעזעיר באזור בקעת הירדןדי ג'ייכדורגלן ישראלי בעברפוחד, דואגצמח בר חד שנתינסגני (בלעז)עניו, צנועמין מתכתסטנדרט בלשון הדיבורמתווך ומכריע בין שני צדדיםטניסאי עבר ישראלישחקן וקומיקאי ישראליסיר גדולהשמיע קולות שמחהמנהיג סובייטי בעברמספרי התנ"ך *, מין קוץמאלופי העולם בטניסחוטםקיבוץ באצבע הגלילמדינאי סובייטי בעבריישוב קהילתי במשגבעובד כפיים בנמלמספרי מיכל שלוקיבוץ ליד הרצליהמוסד למנוחה ולמרגוע *, נאמר בעקיפיןקונסרביםכח, אוןברייהעז הברעיר מקראיתקיבוץ באזור בית שאןקיבוץ בחוף הכרמלממפכ"לי המשטרהצמח נוישאוןמדינה במפרץ הפרסי *, אתר בירושלים , קומיקאי ושחקן קולנוע אמריקאי בעברבמאי קולנוע ספרדירכוש קניןפרי מאכל גלעיניעיר במרכז הארץמציג באופן מפורט *, בית הקולמכשיר צלילה *, מעידהזמר ומוזיקאי ישראליהביא למצב אופקי, איזןמשרי החוץ של ישראלמאכל על בסיס ביצים ועגבניותנקי מכל אשמהשחקן וחקיין ישראלייצור חי שיצא לאוויר העולם *, מושב בשרוןראשי תיבות *, יישוב קהילתי בשפלהגחלת, ניצוץ *, ענק, עצום *, חוסר בהירותעיר במרכז הארץקריספיאמירות במפרץ הפרסיזמר ומוזיקאי ישראליעופות *, חסרי תרבותמדינה באמריקה התיכונהקיבוץ באזור ירושליםקיבוץ באצבע הגלילפסיכולוגיהציירת ישראלית בעבררגלי בשחמטסופר ישראלי *, נואל, טיפשייצא מהמסגרתענק, עצום *, כבשה בוגרתחרב קצרה, פגיוןמסמלי המדינהקטנטןכדורגלן עבר ישראליעיר באיטליהדבר מסתורי שקשה להסבירוסופר ילדים עבריזמר ומוזיקאי ישראלימעשי, תכליתימערכת כוכביםסטיקרסנטימנטלילו"ז *, קיבוץ בגליל המערביחוטםהתווה קווי פעולההוחסרמקום לייצור ייןשיוךמאוורר, בלעז *, חסרי תרבותכינוי לגביית תשלום מוגזמתבכה בכי מקוטעבן לפלג הגדול באסלאםזמר ושחקן ישראליפוחד, דואגמונח באסטרונומיה המתאר מעגל דמיוני, מרידיאן  *, כינוי לגביית תשלום מוגזמתמיצירות אנטוניו ויוואלדיסרנדהפילטר *, רנטביליקיבוץ באזור חוף הכרמלמנביאי תרי עשר *, סוג בדאנשים מעטים, יחידיםניבזמר יווני בעברעורבב בתנועה סיבוביתמלחין צרפתיכוכב נופלמלא מיץשסתום לוויסות הזרםהונח בצורה אופקית *ספר של נבוקובזמר ישראלי בעבררציף לכלי שיטקציפהעיר באזור חיפהשחקן ובדרן אמריקאיחומר עמיד בפני אשמסוף, בלעזפוגע בקדושהמדינה במערב אפריקה *, להקת דבוריםסומקצליל הולך ומתגבר במוזיקהמדינה באסיההמונח העברי לגנרטוראלגוריה מספר שופטיםשחקנית וקומיקאית ישראליתקבוצת סיביות במחשבמתעקלממלכי שבדיהפילס ויצר דרךלהקה ישראליתכדורגלן ישראליהיה שבע רצוןמין תוכי ירוקעיר באנגליהפקפקןמותג של גלידות *, אבן לכתישת זיתיםממזכירי ההגנה של ארה"ב בעברמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםהפיכת נוזל למוצק מרוב קורמפועלי הבנייןלא נתן למישהו מרחב מחיה , משורר ישראלי בעבררעיון יסודי ומרכזי, נושאמועצה מקומית בנגב בשמה הקודםאלבום של יהודה פוליקרקטנטןבעילום שם *, שאיפה עזהתנועה בדקדוקאסרטיבייםיחידת משקל קטנהמלא מיץמסיבה זולוקה בנפשוסרט של אורסון ולסבהמה הנפוצה בהרי האנדיםשפה בהוראה הפוכהזמר ופסנתרן אמריקאימפקד אונייה, רב חובלתא רבייה בצמחיםגיטריסט אמריקאי בעברחותן משה *, אל היין במיתולוגיה הרומיתצילינדרמדינה במערב אפריקה *, ליחוך פנכהמולקולה *, סרט עם ג'ון בלושידמות בצבי הנינג'המנחה טלוויזיה ישראליכדורגלן עבר ישראליבכה בכי מקוטעעורבב בתנועה סיבוביתמין ממתק ספוגימנחת טלוויזיה ישראליתסופר ילדים עבריכדורסלן עבר אמריקאידג ים קטןבמלוא מובן המילהממחלות הנפשזמר ישראלי , מטח יריותכלי נגינה קדוםזה קשור בזה מארמיתקיבוץ באזור ירושליםדי ג'יימכלי המיתר *, מתנת בלעזקוקטייל על בסיס ג'יןמעידה, מנשיאי צרפתסגנון באדריכלותרוב מהומה על לא מאומהנביאה מקראית, בת עמרם ויוכבד *, פלאח *, מוזאיקהפישינגאופרה של פוצ'יניעיר ערבית בצפון הארץמספרי ארנסט המינגווידרגה בשירות בתי הסוהר *, אבי תורת האבולוציהקריספימבני שאול המלךנזק כלכליבעל איכות ירודה, פגום בטיבוכלי נגינהנהר בצרפתפורמלי *, מקטורןטיול, סיורפגישה רומנטיתבמלוא מובן המילהגרסה אחרת של אותו דברעוינות, שנאה *, מין עוף קטןקציפהבניגוד לרצונואדם משכיל ותרבותימפחית, מחסירעץ נוי גבוהמושב בגליל התחתוןסנטימנטליעיר הבירה של אזרבייג'ןסמל לאצולה *, חיית כיסתוך זמן קצרמיושבי ראש הכנסתדבר מאפה מלוחשחקנית אמריקאיתפסיכולוגיהריבונידג מאכל קטןעיר במרכז הארץפנטומימאי צרפתי בעברבן לדת הודיתספר מאת נעמי רגןעיר שומרית קדומהיישוב שהתאחד עם צור יגאלממקום בלתי ידועהפיכת נוזל למוצק מרוב קור , נקי מכל אשמהמסמלי המדינהיישוב באזור זכרון יעקבהשמיע קולות עמומיםאף על פי כןחניך בקורס תעופהנעלם כלא היהצמח תבלין ריחנישחצנותאדיש ומאופקסומקעיר הבירה של סנגלסמל לאצולה *, התעכבעיר בבלגיהלו"ז *, רטרואקטיבית, לאחורשיטת הוצאה להורגהיה שבע רצוןנשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת) *, עץ נוי גבוהמפקד אונייה, רב חובלכדורתמטלטל מצד לצד, מנענע *, טניסאי עבר ישראליפגוםשחקנית וקומיקאית ישראליתחביב, אהודבמאי קולנוע ספרדיפסיכולוג וכלכלן ישראלימחלה מידבקת, שניתחסרי תרבותבצליל הולך ומתגבר במוזיקהממזכל"י ההסתדרות בעברמונח בדקדוקעיתון ישראלי בעברחיית טרףזמרת ישראליתחסר השכלהמלחין צרפתיברכה מקובלת במוצאי שבתנבוך ומבולבלמתנת בלעזבמאי קולנוע אמריקאי בעברשיח נוי ריחנישחקן ובדרן אמריקאילהקת דבוריםלא טהור מבחינה דתיתמבני שאול המלךקבוצת סיביות במחשבכפי שנהוגסממן של פחד או התרגשות *, ספינת טיוליםספר של אשכול נבומשקולת באורלוגיןאלגוריהמעדן בלעזעגורןאפילוזמרת ישראליתרפרודוקציהרכיכה ימית *, בירת ג'מייקהפולחן דתי, טקספרק זמן קצרמדינאי סובייטי בעברטניסאי עבר ישראלישכר סופריםמין קוץקול החמור, לשעבר סולן "הדלתות"אוכלי אדםחלק בכלי נשק *, אסטרונאוטפרשה בספר שמות *, היה שחקן אמריקאישחקן וחקיין ישראליפרי מאכל גלעיניקיבוץ בצפון הארץמלך פרסי קדוםמיצירות פרנץ שוברטניבחביב, אהודאבן יקרהצמח בר חד שנתימשחק באבניםסוג של שיח דוקרנימדינה באסיהבעל מום באוזניוכלי נשיפה מתכתינצחירכס הרים בין אסיה לאירופה *, עובד כפיים בנמל , פרופלורמוזאיקהמכלי הנשיפהכינוי בסלנג לשקרןמפחית, מחסירכפר פלסטיני באזור רמאללהשהייה בלילהעוזב, זונחהביא לידי עייפות וחולשה *, ג'יפ למשלספר מאת נעמי רגןמשרי החוץ של ישראלדג ים קטןשחקנית אמריקאית בעברעיר מקראיתהפסד כספיגבעה של חול נודדמעייף, מתישקיבוץ באזור נהריהכינוי לרכישה לא מומלצתיישוב קהילתי במשגבדיגיטלייצור חי שיצא לאוויר העולם *, סרט עם דסטין הופמןהשמיע קולות עמומיםנלעס ונבלעשחצנותגלובלימהודרמספרי יהושע קנזשחקן ובדרן ישראליפנטומימאי צרפתי בעברעוינות, שנאה *, כלי מיתרים גדול, סוג בדבן לדת הודיתשיר עברי למילים של תרצה אתרפחדמין עוף קטןאומלטלעג מר, עוקצנותרודף תענוגות הדוניסטההיןסוג של בד רך ומחמםשמן מכונותמנשיאי צרפתבירתה ריקאוויק *, ברכת פרידה *, תחבולהשמן מכונותמשרי הפנים בעברכדורתסרט עם וינונה ריידרקריסטל *, דבר מאפה מלוחמעשי, תכליתיאתר בירושלים , מתעקלמעייף, מתישסרט של אורסון ולסייהודמועבר דרך פילטרמשחק באבניםמבצע העלאתם של יהודי תימן *, אבנים קטנות בגינות נוישחקן קולנוע אמריקאיפגישה רומנטיתכינוי למת *, זמר ושחקן ישראליידיעה מרעישה ומפתיעהלא טהור מבחינה דתיתאבי תורת האבולוציהנזק כלכלירוב מהומה על לא מאומהעיר בפולין *, שיוךריבונירעיון יסודי ומרכזי, נושאאזור גיאוגרפי קעורכח, אוןפילס ויצר דרךקבוצת כדורגל ספרדיתמושב באזור השרוןשחקן וקומיקאי ישראלירנטבילימשחק המלכיםהחל לפרוחשינוי פתאומי במשטר מדיני, מהפכה *, קו הנדסי מעוקל וסגור *, בירת אתיופיהאל היין במיתולוגיה הרומיתעיר בנורבגיהחיית כיסשירה, זמרהתוף צדפקפקןשחקן קולנוע אמריקאי, מושב בבקעת עמק בית שאןגזע של תרנגולמן מאפה ממולא, גלילה *, ביש גדאחיית טרףהכנסת שינוי יסודי, רפורמה *, נחל באזור השרוןסגנון באדריכלותתבלין המופק מכורכום הגינהמנחה טלוויזיה ישראליקיבוץ במחוז ירושליםבדיוק עכשיותחבולהאופרה מאת פוצ'יניהוצג באופן שקריאציל ביפן הפיאודליתתבואה המשמשת כמספואמסוף בלעזאופרה של פוצ'יניחדר אורחים, סלוןחומר עמיד בפני אשאדם מבוגר מאודמוסד לימודיעיר גדולה באוהיוחוסר הגינותנאמר בעקיפיןעיר באזור בקעת הירדןעיר נמל באירופהכדורגלן עבר ישראלישאיפה עזהנתינת ייפוי כוח לביצוע פעולה *, סבוטז'רדיאטורחגורה רחבהחוסר בהירותמספרי מיכל שלומתקשים להחליטרדיאטוראדם משכיל ותרבותיהערכת הכנסה החייבת במסבירתה ריקאוויק *, בירת ג'מייקהסופר ילדים עבריכינוי לצייתןכלי רכב דו גלגלי *, במאי קולנוע אמריקאי בעבראסרטיבייםקריספיקיבוץ באזור הרצליהמושב בעמק חפרסופרת ישראליתנסגני (בלעז)כלי נשיפה מתכתימשירי בועז שרעביאלגוריה מספר שופטיםעוף מדברי *, עץ נוי גבוהשחקנית ישראליתאליבאחתוךמולקולה *, פישינגשטח מרעהיוגב *, פסיביבין כה וכה, בלאו הכימושב בפרוזדור ירושליםמושב באזור עפולההתעכברצההיהלום השחורשחקן בריטידמות בצבי הנינג'היחידת מהירות לכלי שיטבעל מום באוזניוזמרת ישראלית שזכתה לכינוי "מלכת הזמר העברי"החלופה העברית לפומפייהנבוך ומבולבלמצוות הפרשת יבול לכהןאף על פי כןלנצח, לתמידאוכלי אדםנימפה מיתולוגית, בת אטלסשסתום לוויסות הזרםמים תוססיםפרשה בספר שמות *, הודאה על מעשה רעדיגיטלימהלל, משבחמכה חזקהכלי עבודה חקלאיעצם של דג *, משירי בועז שרעביתולענה, עץ טרופידמיוניבן לפלג הגדול באסלאםמדינה במפרץ הפרסי *, בעל גוף רזהעיתון ישראלי בעברפשפש מיםהפגת חרדהשגרתי, בנליכינוי למשאבת גומי לפתיחת סתימות *, דירה בעלת שתי קומותבעלות ערך רבגרסה אחרת של אותו דברהשמעת קול בשפתיים סגורותמדינה באפריקהדג מאכל קטןחרסינה עדינהפר צעירנהר בצרפתנשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת)תבואה המשמשת כמספואמושך תשומת לב, מעורר ענייןצמח מן האלתייםהשמעת קול בשפתיים סגורותהוד, הדרמבצע העלאתם של יהודי תימן *, עיר באנגליהקרוב משפחהעיר בארץמציפורי השירלוקה בנפשואתר בנגברובד השיניים בלעזמועבר דרך פילטרמתקומם *, עיר בגרמניהרגלי בשחמטממלכי שבדיהטניסאי ישראליעיר ערבית בצפון הארץמציפורי השירפרופלורעיר בשרוןדליקטסעיר גדולה באוהיואמצעי לניקוי שינייםזה קשור בזה מארמיתמיצירות אנטוניו ויוואלדיצוער *, הפסד כספירקדקיבוץ בגליל המערבינעלמו עקבותיומין מתכתנימפה מיתולוגית, בת אטלס אבן יקרהמקומי בלעזמחלה מידבקת, שניתהרמטכ"ל העשירי של צה"לכפי שנהוגמאמן וכדורגלן עבר ישראליסבוטז'מנשיאי פוליןקיבוץ באצבע הגלילגז קל וחסר צבעפולחן דתי, טקסנייר עבהשחקן וקומיקאי ישראלימסרטי קופולהמכלי השחמטיישוב ליד ראשון לציוןעוזב, זונחסרט של רומן פולנסקימיושבי ראש הכנסת *, מושב בתחומי המועצה האזורית משגבהחל לפרוחלהקה ישראליתסרט עם דסטין הופמןשחקנית קנדיתחרב קצרה, פגיוןשיח נוי ריחניעניים מרודיםצמח תבלין ריחנימשורר אמריקאימשורר עבריגבעה של חול נודדנעשה שלב אחרי שלבמונח בדקדוקאמירות במפרץ הפרסימחזאי נורווגיאבנים קטנות בגינות נוילהקת רוק ישראלית שפעלה בשנות ה-70צינור או תעלה להרחקת מים עודפים , גחן, רכןקיבוץ במבואות הנגב *, מדינה בארה"ב *, פרק זמן קצרברכה מקובלת במוצאי שבתהכאהטוהר המידותשחקן קולנוע אמריקאישמה הקודם של גאורגיהממזכל"י ההסתדרות בעבררווח המחולק לבעלי מניותמבני תרחמקטורןמעשרת הדיברותתיש צעיראדם ישר ומוסריכינוי לבהמה ההולכת בראש העדרממשפחת הקטניותלעג מר עוקצנותמתקבל על הדעתמנחת טלוויזיה ישראליתמדינה באמריקה התיכונהאופרה מאת פוצ'ינימגנהמדינה במערב אפריקה *, משקולת באורלוגיןעיר בירה במזרח התיכוןסוג של בד רך ומחמםפר צעיררובד השיניים בלעזמין תוכי ירוקנתחי סלמון מעושןאתר בנגבשהייה בלילהצוערבצליל הולך ומתגבר, במוזיקהמחילות הצבאכלי נגינה קדוםנואל, טיפשיהביא לידי עייפות וחולשה *, הכלמהעשרת אלפיםגרם לעיוורוןקיבוץ באזור נהריהמשקה מעורבאלפנטינהמלך פרסי קדוםלא באופן מפורשדטונטוראדםיישוב שהתאחד עם צור יגאלתוך זמן קצרמושב באזור נתב"גספינת טיוליםמחלקי המדחוםקלחתשחקנית אמריקאיתמסיבה זוהונח בצורה אופקית *עיר במרכז הארץזמר ישראליצמח ברחתוךשם אחר ליתרופרשה בספר שמות *, מושבה בגליל העליוןיחידת מהירות לכלי שיטמותג של גלידות *, אסטרונאוטנתינת ייפוי כוח לביצוע פעולה *, מנשיאי ארה"בחיית כיסעיר במרכז צ'ילהקיבוץ במחוז ירושליםשגרתי, בנליאינו בריא בנפשוחגורה רחבהמושב בפרוזדור ירושליםדמיונימכה חזקהבניגוד לרצונוזמר ישראליקפטן אגדירפרודוקציהפילטר *, רשע, נבזהפסיביבעל גוף רזהמיצירות פרנץ שוברטפסימיסטכלי נשיפה מתכתינעשה שלב אחרי שלבמבצע אימפרוביזציהמעשה שובבותעיר שומרית קדומהגוף הנדסי תלת ממדי, מנסרה *, חיסל אותו *, ירק הנזכר במשנה *, מין מתכתחטיבה צה"לית בתקופת מלחמת העצמאותפרח נאהממזכירי המדינה של ארה"ב בעברמוסד לימודידג מאכל קטןקבוצת כדורגל ספרדיתסרט עם וינונה ריידרהפגת חרדהתולענה, עץ טרופידירה בעלת שתי קומותהכנסת שינוי יסודי, רפורמה *, תבנית יציקה *, רשע, נבזהמונח באסטרונומיה המתאר מעגל דמיוני, מרידיאן *, אלבום של הדג נחש *, תושב של בירת יווןמנביאי ישראלסוג של שיח דוקרניהעיר השנייה בגודלה בקפריסין *, עיר בפולין *, מסימני הניקודרכס הרים בין אסיה לאירופה *, העור העליון בנעלהוכחהמושב בבקעת עמק בית שאןמטלטל מצד לצד, מנענע *, חסר השכלהראש העץהערכת הכנסה החייבת במסההיןכלי מיתרים גדול"גבר לעניין" *, מגישת טלוויזיה ישראליתצינור או תעלה להרחקת מים עודפים , אפילוסופר ישראלי *, קיבוץ באזור הרצליהאדם מבוגר מאודיישוב קהילתי ברמת הגולןהיה שחקן אמריקאיעובד אדמה, איכרחדר אורחים, סלוןעניים מרודיםחוסר הגינותרפואיביש גדאמחלה מידבקת, שניתפריט לבוש לכיסוי הראש או הפניםיחדהוחסראזור גיאוגרפי קעורמשרי הפנים בעברקרדמוןמושב בגליל התחתוןמשמיע קול של דבטרקטור מעמיסזמרת צרפתייה בעברהיהלום השחורמגיש ברדיו *, כל אחד מספרי התורהשיר של שלום חנוךפראי, ברברי *, ממלכה קדומהמשורר אמריקאינעלמו עקבותיועיר במרכז צ'ילהרףמושב באזור המרכזקיבוץ באזור קריית ביאליקמתאים, הולםנפלא *, אל היין במיתולוגיה הרומיתמאמן וכדורגלן עבר ישראליגזע של תרנגולמטוס קרב רוסינאבקעיר הבירה של סנגלחלקיק עץ שניתז בחיטובמספרי יהושע קנזמתחרויות הספורטרקדצמח ברמצוות הפרשת יבול לכהןמציפורי השירמדינה במזרח הרחוק *, תוכנית סאטירה ישראלית בעברגרידאמקור הכנסהירק מאכלמוסד למנוחה ולמרגועשיר עברי למילים של בצלאל אלוני *, צבוע, צדקנימדינת איים באוקיינוס השקט *, קול של בכי, יבבהבעלות ערך רבנוזל *, קומיקאי אמריקאיאיש תקשורת ישראלירובד השיניים, בלעזמדינה במרכז אסיהשחיין עבר אמריקאישופט מוסלמיעצום כביר בלעזצורה הנדסית סגורה, פוליגוןעונש משמייםשדולהעיר בבלגיהכתב העיווריםזמר ישראלי בעברעץ יער גבוהשאיפה עזהפרי בראשית התפתחותואיכותכתב העיווריםעיר במישיגןהעבירה בירושהג'יפ למשלעצם של דג *,כינוי לתסרוקת מנופחתכינוי לענק מיתולוגימומחה בהכנת מאכליםכינוי לטניסשחקן ובדרן ישראליפטפטןעיר מצפון לים המלחתושב של בירת יווןחותן משה *, לשעבר סולן "הדלתות"קרדמוןהיעדר שלווהמחזאי נורווגימציפורי השירקו הנדסי מעוקל וסגור *, נחרב *, שטח מרעהגיטריסט אמריקאי בעברסלט צרפתיזרם מרכזי, בלעזמשירי הכבש השישה עשרשחקן אמריקאיסטרוקטורליפרי טרופישליטה, איפוק *, סרט של ווס קרייבןעיר הבירה של אזרבייג'ןגז קל וחסר צבעפנצ'ר מאכרסרט עם ריצ'רד גירקללה, גידוףג'ליפסגה של מקום גבוהממזכירי המדינה של ארה"ב בעברמטעמי המקרא *, טניסאי ישראליעץ נוי גבוהמושב לתינוקמסרטי קופולהעשרת אלפיםשלווה פנימית *, סוג של שיח *, מכלי הנשיפהתרופה להורדת חום *, מונח בטריגונומטריהסופרת ישראליתהוראה מפורשתהרמטכ"ל העשירי של צה"לבית הקולהרחקת אדם מאדמתומושב בשפלהמושבה בגליל העליוןמבוסס על ההיגיוןמשירי הכבש השישה עשרמדינה באפריקהמשמיע קול של דבמסמך עמדה של מפלגהממלכה קדומהמבפנים, בארמיתתנועה בדקדוקמדינה מוכרת חלקית באירופהאינו בריא בנפשומהודרקול של בכי, יבבהאות אנגלית *, העביר לארכיוןמאומהעופות *, פרודוקטיבינשיא הסנהדרין לאחר מרד בר כוכבא (ר"ת) *, פזיזה ובלתי שקולהרףעץ יער גבוהיישוב קהילתי בשפלהיקר *, עיר בארץקו מתאר בלעזשאוןאתר בירושליםכדורסלן עבר ישראלימשקה מעורבכינוי למת *, יחדיומכלי התעופהתבלין המופק מכורכום הגינהשחקנית אמריקאית בעברזמר יווני בעבר, פרשה בספר בראשיתמספרי התנ"ך *, נראה, נשקףממקורות הירדןבולדוזרקבוצת כוכבים בין מאזניים לקשת *, טיל ישראלי *, מכלי הנשיפהנכונות להילחם *, קיבוץ ליד זכרון יעקבעוף מדברי *, מושב באזור המרכזכלאי *, הכאהגלובליזמרת אמריקאיתשאוןדרגה בצבאות זריםבירת אתיופיההחלופה העברית לפומפייהשאיפת אוויר ונשיפתובעל אורך רוחסופרת ישראליתמספרי שולמית לפידאמצעי לניקוי שינייםתגוביתזמר ישראלימשאית, למשל"גבר לעניין" *, כבודלנצח, לתמידכינוי לשחמטמתקומם *, מארבע מיתות בית דיןשמה הרשמי הקודם של מיאנמר *, במאי קולנוע ישראליבזמן מסויםמחשבה *, כינוי לצייתןנשאר ללא מקור פרנסהבעל גוף רזהטמבון, חלק ברכב *, כינוי לאדם נמוך ורזהמפורסם לגנאיסוג של כיפהמושב באזור נתב"גפסימיסטתבליטחסר צורה *, שחקנית אמריקאיתמן מאפה ממולא, גלילה *, שינוי יזום לשם שיפוראבי אהוד השופטפסגה של מקום גבוהשבעעניו, צנועמכלי המיתר *, כלי רכב דו גלגלי *, סופר ומחזאי רוסילבדו *, עיר בירה במזרח התיכוןהזהב השחורכינוי לחסר אחריות וקל דעתספוג בחומר ארסיחוסר הגינותיקר המציאותמדינה בארה"ב *, חלק בכלי נשיפהמאכל איטלקימת חימושב באזור עפולהספר של אשכול נבומת חיסילואטטניסאי עבר אמריקאיציירת ישראלית בעברהשמיע קולות שמחהתוף צד *, תוך זמן קצרפגוםרוטן ומחרחר ריבמושב בתחומי המועצה האזורית משגבבן כלאייםכינוי לתסרוקת מנופחתנאבקמספרי ארנסט המינגווימין חלילמסימני הניקודרווח המחולק לבעלי מניותיישוב קהילתי ברמת הגולןסונטהדבר מסתורי שקשה להסבירו *, עם מקראימגלה ארצות איטלקיבהיסח הדעתטיול, סיורגוף הנדסי תלת ממדי, מנסרה *, בצק מותססרפואינוזל *, מה פירוש הדברמספרי סלמאן רושדי *, כינוי לארה"במחבר אוליבר טוויסטמוזיקאי ישראליחסר צורה *, נלעס ונבלעחקלאי *, משירי "הכבש השישה עשר"דג מאכל קטןמשמעותימארבע מיתות בית דיןמגישת טלוויזיה ישראליתמספרי סלמאן רושדי *, גחן, רכןהוכחהתגוביתועידה (בלעז)ספר שירי ילדים מאת ע' הללרכב ארוך ומפוארמחלקי המדחוםמחלו עליומכשיר רפואיג'לייחידת מידה לתדירויות גבוהותנתחי סלמון מעושןמותאם לחיים בים וגם ביבשה *, שטח אדמה המתוחם באמצעות גבול *, יחידה מנהלית בארגון *, רגש עזכינוי לטרמיטצד, כיווןשחקנית אמריקאיתמחסום על פיו של בעל חיים *, שכונה בת"אזרם מרכזי בלעזנסיכה מיתולוגיתכדורגלן עבר ישראליחדר אורחים, סלוןכינוי לשחמטכינוי בלשון הדיבור ל"לוזר" *, אבי אהוד השופטמאכל על בסיס ביצים ועגבניותנע לאחור *, מלך מקראישקע קטן בלחי *, זמר ישראליעצה מעשיתאיברי הנשימה בגוףקו מתאר בלעזנידוישינוי פתאומי במשטר מדיני, מהפכה *, עורבב בתנועה סיבוביתשדולהנפלא *, לבוש יפני מסורתיהרמטכ"ל ה-21 של צה"ל *, תולענה *, צמח מטפס ממשפחת הנוריתייםהיפוך באווירקיבוץ ליד זכרון יעקבהתייחס בחוסר רצינותבמאי קולנוע אמריקאי בעברמכלי התעופהאיכותמין עוף גדולאגד מידבק, פלסטר *, קומיקאי אמריקאישמה הקודם של גאורגיהשירה, זמרהעיר בסוריהעיר, כרךתא רבייה בצמחיםמשמיע קול אנחהשליטה, איפוק *, ג'מוסהיפוך באווירזמרת ישראלית שזכתה לכינוי "מלכת הזמר העברי" *, צמח חד שנתי ממשפחת המצליבים, שחלייםמטוס קרב בריטי בעברמענפי הספורטעובד אלילים *, משרי האוצר של ישראל *, כמות התוצרת בפרק זמן מסויםיחדעיר בגרמניההכחיש אשמהמומחה בהכנת מאכליםאניגמההעבירה בירושהכושר מנהיגותנידויתקופה נטולת חדשות מרעישותסודי, חשאיכבודמצר בין בריטניה לצרפתירק הנזכר במשנה *, קבוצת זמרכדורגלן ישראלי בעברג'ליספורט גלישה ממצוקיםסופר מדע בדיוני אמריקאיחיוני מאוד, דרוש *, הלם חזק ופתאומיטיל תת מימימנשיאי פוליןשבע רצון מעצמוכלל הלקוחות או הצרכנים של בית עסקיהודה ושומרוןאיש תקשורת ישראלישכונה בת"א *, עוף טרף מקראיתקופה נטולת חדשות מרעישותדרגה בצבאות זריםקיבוץ בערבה *, ידעוניקללה, גידוףצילינדרפרי מאכל גלעינישחקנית וקומיקאית ישראליתמשורר ישראלי בעברקריספיברכה הנאמרת על הייןמענפי הספורטגז חסר צבע ודליקעיר בגרמניהכינוי לשוד מופרז ובוטהזמר ישראליעם מקראימיליון מיליוניםמדינה באזור מפרץ גינאה *, בא בטענותצוחק צחוק קלמבפנים, בארמיתאינו בריא בנפשובולדוזרגרם לעיוורוןחידת ציוריםממפכ"לי המשטרהכל אחד מספרי התורהבהיסח הדעתממפכ"לי המשטרהממשפחת הקטניותפרי טרופיסטיקרבן כלאייםמטוס קרב בריטי בעברמחזמר אמריקאיעיר התמריםפזמונאית ישראליתסיפור קצר ומשעשעמושב בעמק חפרעיר בארה"בכינוי לשחצן ומתנשאסוג של פטריית מאכלמדינה בארה"ב *, אי אינדונזיהרמטכ"ל ה-21 של צה"ל *, לבוש יפני מסורתימבנה פשוט מעץמדינת איים באוקיינוס השקט *, התייחס בחוסר רצינותלביבות מתפוחי אדמהמקיף מכל עברמבצע אימפרוביזציהאמורפיכדורסלן עבר ישראליחדר אורחים, סלוןרודף תענוגות הדוניסטסרט ישראלי משנות ה-90נהר בעבר הירדן המזרחיממדדי המניותלא יוצלחקטע נוסף לבקשת הקהלמתקבל על הדעתספורט גלישה ממצוקיםאליבאשאוןמחילות הצבאגורלי, מכריעזמרת צרפתייה בעבראציל ביפן הפיאודליתעיר בארץמשורר ישראלי בעברשחקן ישראלי בעבר *, סלט צרפתיעיר באזור חיפההיא בורמהמעניין מאודהימרסרט אמריקאי משנת 2010כלי עבודה חקלאיכינוי לארה"בתבליטזמר ומוזיקאי ישראלימנביאי ישראלאדםאלבום של יהודה פוליקרצוער *, בעל אורך רוחמדינה במזרח הרחוק *, מתחרויות הספורטבירת מסצ'וסטסראשי תיבות *, שחקנית אמריקאיתעיר באנגליההכלמהממזכ"לי ההסתדרות בעברסופר ומחזאי ישראליקיבוץ במחוז חיפהבמאי קולנוע איטלקיעיר בגרמניהקיבוץ באזור נהריהפנצ'ר מאכרמטח יריותמתאים, הולםשכונה בת"אדטונטורמוטט מן היסודחורפןמושב בשרוןסיוטמשטרה חשאיתעיר בנורבגיהיצא מהמסגרתהפך משהו לסמיך פחות * , סופרת ישראליתכלי עבודה חקלאימציג באופן מפורט *, ביסס טענהאינו יהודימשורר עבריסרט של רומן פולנסקיעסיס ענבים *, מספרי דויד גרוסמן *, עצום כביר בלעזמעובדי הבמהקרוב משפחהמושך תשומת לב, מעורר עניין , שיר של שלום חנוךבעל איכות ירודה, פגום בטיבורצהמלאי (בלעז)מנומנםחיית כיסקיבוץ באזור חדרהכדורגלן ישראליפרשה בספר שמות *, חומר שמנוניעיר במישיגןסוג של שיח *, משמעותיעיר בצרפתמכלי הנשיפהמספרי שולמית לפידמשגרירי ישראל בארה"בדירה יוקרתית על גג בנייןמחמיר ונוקשהכמות התוצרת בפרק זמן מסויםאדםמגיש ברדיו *, אלבינוחלק בפרי הדרסופר ומחזאי צרפתימפורסם מאוד לטובהפטפטןתיש צעירקיבוץ ליד הרצליהממפקדי חיל האוויר הישראלי *, יונה פוליטיתעובד אדמה, איכרמגלה ארצות איטלקינראה, נשקףמנשיאי ארה"ברע מאוד, איום, בלשון הדיבוריחידת מידה לתדירויות גבוהותמפורסם לגנאימפועלי הבנייןיקר המציאותטמבון, חלק ברכב *, ספורט מוטוריבעל השכלה גבוההמאכל איטלקיהתערער וקרס, נפלהחלופה העברית לדיבלשאיפת אוויר ונשיפתולבדו *, שחיין עבר אמריקאיכינוי לבהמה ההולכת בראש העדרעיר נמל בצפון פוליןצבוע, צדקנינעימות, רכותכינוי לקשה הבנהמדינה במרכז אסיהבעל השכלה גבוההמין עוף גדולעיר באיטליהחיסל אותו *, ברכה הנאמרת על הייןאינו יהודיאדם ישר ומוסריפרח ברסרט ישראלי משנות ה-90פזיזה ובלתי שקולהבעילום שם *, גזע כלביםקבוצת זמרבין כה וכה, בלאו הכימקור הכנסהתקווהפריט לבוש לכיסוי הראש או הפניםמושב בשפלהאופרה מאת פוצ'יניחלק בפרי הדרכינוי בסלנג לאדם שפל ונבזהמאגדות הילדיםיישוב ליד ראשון לציוןקו דמיוני מרוחק *, ביסס טענהמלחין איטלקייחדיובמאי קולנוע איטלקיכינוי לרכישה לא מומלצתבא בטענותמלחין אוסטרי *, ג'מוסמכונת אמתעץ חורשסונטהממקום בלתי ידועצמח חד שנתי ממשפחת המצליבים, שחלייםתוכנית סאטירה ישראלית בעברפרח נאהמושב באזור השרוןקסםמלחין גרמנירעיון יסודי ומרכזי, נושאמלחין גרמנייצורים אנושייםעיר ביפןחשיבה מעמיקהספר שירי ילדים מאת ע הללחלב גמליםעיר בירה במזרח התיכוןכלל הלקוחות או הצרכנים של בית עסקנקטע, נכרתעיר, כרךחרסינה עדינהעסיס ענבים *, שחקן בריטיגז חסר צבע ודליקסרט עם ריצ'רד גירעץ פרי במשפחת האשחריים *, הזהב השחורמדינה באירופה *, פזמונאי ישראלימחיצה ניידתראש העץהרחקת אדם מאדמתופרח ברמכלי הנשיפהבאופן מקריאגדי, דמיוניכינוי לבית כנסת קטן של חסידיםגרידאשטח אדמה המתוחם באמצעות גבול *, עצה מעשיתמתנגד, פוסל *, סרט ישראלי משנות ה 80משקה אלכוהולימין חלילרשרושמבנותיו של שאול המלךמספרי קרל מאיחלק בכלי נשק *, כינוי למפסק חשמליצמח חד שנתי ממשפחת המצליביםחנות קטנהזמרת אמריקאיתירק מאכלאי בנהר הנילוסבמאי קולנוע ישראליבניגוד לרצונוישישנציגות דיפלומטיתמאלופי העולם בטניסאיבר בגוף *, חורפןצמח בר קוצנימסמך עמדה של מפלגה *, לשון הפעמוןבשלווה במוזיקהלוליין, להטוטןמבני תרחאלפנטינההשבחת קרקעעוף מיםמוזיקאי ישראליכדורסלן ישראלינביאה מקראית, בת עמרם ויוכבד *, כינויו של הרמב"םקונןקיבוץ באזור חדרהסיוטמבני תרחגן ציבורי גדולבהמה הנפוצה בהרי האנדיםשינוי יזום לשם שיפורמדינאי אמריקאי בעברכדורגלן ישראליכינוי לקשה הבנהיחידה מנהלית בארגון *, שיטת הוצאה להורגיחדעז הברקיבוץ ליד בית שאן, ניב, להגממדדי המניותקונןהעור העליון בנעלאלבום של הדג נחש *, עצום, כבירמשרי הפנים של ישראלצמח בר קוצניפרשה בספר בראשיתנע לאחור *, עוף ממשפחת הברווזייםכינוי למשאבת גומי לפתיחת סתימות *, פירוש, משמעותידעונימתווך ומכריע בין שני צדדיםמשטרה חשאיתשהוכשל במזיד, מסוכלחומר לפני עיבודומהלל, משבחנסיכה מיתולוגיתחידת ציוריםמראשי ממשלות בריטניה *, עוף מיםעיר בסוריהתגובה בלתי רצונית של שריר *, יישוב בצפון הארץקיבוץ בחוף הכרמלשינוי בשער החליפיןכינוי לבובת עץ רוסיתצבע אדום סגלגליצא מאפומלך מקראיסופר ומחזאי ישראליקערה רחבה ונמוכהממפכ"לי המשטרהרע מאוד, בן בלייעלהתערער וקרס, נפלעיר בספרדמפוסקי ההלכהחנפן בלשון הדיבורמקום לייצור ייןתשלום או מעשה בתמורהאות אנגלית *, נייר עבהבירת ג'ורג'יהשיח חורשעיר בירה באסיהמכשיר צלילה *, יונה פוליטיתעיר בירה באירופההתייפה, הצטחצחכפר פלסטיני באזור רמאללההוד, הדרממזכלי ההסתדרות בעברחלקיק עץ שניתז בחיטובכלאי *, שחקן ישראלי בעבר *, דרגה במשטרת ישראלתופעה שמימית באמצע חודש עבריצד, כיווןשר הטבחים של פרעהכבשה בוגרתפשפש מיםליחוך פנכהעיר בשרוןשקט ורוגעמשרי התיירות של ישראלמעשה טובגרם למפח נפש סילואטנחל באזור השרוןנוזל סמיך ומתוקמתקשים להחליטעונש משמייםסיר גדולחומר לפני עיבודונביא מקראיעוף טרף מקראישחקן קולנוע אמריקאיבצק מותססכינוי לחסר אחריות וקל דעתהיה לזראהתייפה, הצטחצחפועל בעורמהכדורגלן עבר ישראליתקלה, מכשול , איבר בגוף *, מסרטי אסי דייןמחמיר ונוקשהמקיף מכל עברממקורות הירדןחסילוןהביא למצב אופקי איזןבשלווה במוזיקהמשמר ניידטרקטור מעמיסכלי עבודה חקלאידברים נאים *, יהירותסופר מדע בדיוני אמריקאיקרבה בצורה או בתוכן *, אניגמהנאסף נצבר *, משלם את המחיר על המעשהסוג של כיפהמשלם את המחיר על המעשהבירת סודןבלי פקפוקיהודה ושומרוןסטרוקטורלילוליין, להטוטןמיליון מיליוניםהחלופה העברית לדיבלמשקפיים בעלי עדשה אחתמוטט מן היסודממפכ"לי המשטרהסדרת טלוויזיה ישראליתטייפרקורדרכדורסלן ישראלימסוגי הרטביםרלוונטי *, סטנדרט בלשון הדיבורמדינה במערב אפריקה *, שיר עברי למילים של בצלאל אלונילכל דבר קיימת סיבהמלחין איטלקיריצה תחרותית ארוכהשקע קטן בלחי *, סופר ומחזאי רוסימונח במתמטיקהכדורגלן עבר ישראלידג מלוחאי אינדונזיתעודת רישום על מקרקעין *, כינוי לשחצן ומתנשאמושב בעמק יזרעאלדברי תועבהמפל מיםשחקן ישראליברייההתקדם באופן משמעותיאבן נגףמוזיקאי ישראלירוטן ומחרחר ריבבגאז'עיר נמל באנגליהטיל ישראלי *, קפטן אגדיטייפרקורדרסוג של מאכל, טשולנט *, תקרובת לאורחיםדרך של פשרה, עמק השווהצבע אדום סגלגלמעבר מפולשרציף לכלי שיטצורה הנדסית סגורה, פוליגוןיישוב באזור ירושליםכינוי לעולם המתיםנביא מקראיפראי, ברברי *, מצב האקליםועידה, בלעזנחל במדבר יהודהכינוי לבית כנסת קטן של חסידיםמקלות כביסהמאוורר בלעזבירת מסצ'וסטסכינויו של הרמב"םממזכירי ההגנה של ארה"ב בעברקומיסיוןיום תל חיבידול, הפרדה בלעזהרינגצדקה בעילום שםמכשיר רפואיישישעיר בצ'כיהשחקן וקומיקאי בארץסרט אמריקאי משנת 2010קיבוץ באצבע הגלילמעשה טובהיא בורמהאזר אומץזמר ישראליכינוי לחכם הלכה בא"י בעברמחבר אוליבר טוויסטשיר עברי למילים של תרצה אתררגש עזלא נתן למישהו מרחב מחיה , עוף ממשפחת הברווזייםמוכר בחנותמשורר ישראלי בעברכלי מיתרים גדולמחשבה *, מחזמר אמריקאיביטוי הלקוח מספר משלי *, מנהיג סובייטי בעברמעובדי הבמהיונק הדומה לחזירעיר באזור הרצליהבכל מחיר *, זאת אומרת, כלומרממלכות אנגליהכינוי לטרמיטמחלה זיהומיתפרודוקטיביצמח מטפס ממשפחת הנוריתייםאגד מידבק, פלסטר *, משמיע קול אנחהמונח במתמטיקההיה לזראשכונה בת"אשלווה פנימית *, ידיעה מרעישה ומפתיעהעיר נמל בצפון פוליןקטע נוסף לבקשת הקהלעיר התמריםאדםמלחין ישראלי בעברמשאית, למשלנעימות, רכותשאוןמחלו עליומענפי הספורטבזמן מסויםמשרי האוצר של ישראל *, סופר ומחזאי צרפתיטוהר המידותעיר גדולה בנברסקהחלב גמליםעיר חוף בצרפתכיהן כשופט בבית משפטכינוי לענק מיתולוגיהיעדר שלווהמגנהאריג דק ושקוףעיר ביפןכפי שכתוב בהמשךהודאה על מעשה רעקיקיוניעוף מיםפיטוםמדינאי אמריקאי בעברסופר ישראלירשרושלא מכברפחדבגאז'גורלי, מכריעשחקנית וקומיקאית ישראליתמלחין אוסטרי *, אריג דק ושקוףקיבוץ ליד בית שאןעובד אלילים *, יסוד כימי רדיואקטיבי *, שחקן ישראלינהר בעבר הירדן המזרחימושב לתינוקמשטרה חשאיתאמורפיבירת סודןבלי פקפוקצוחק צחוק קלעיר בירה באסיהחשיבה מעמיקהסרט ישראלי משנות ה 80תשלום או מעשה בתמורהתקווהמחסן נשקשום אדםהרינגשכונה בת"א, קול החמורתקלה, מכשול , כיהן כשופט בבית משפטשחקן ישראלימכלי הנשיפהסיפור קצר ומשעשעסודי, חשאיתבשיל מרסק של תפוחי אדמהתופעה שמימית באמצע חודש עבריקיבוץ באזור בית שאןתקופה בתולדות עם ישראלקונסרביםשיח חורשזמר ופסנתרן אמריקאיעיר חוף בצרפתבאופן מקרימציפורי השירספקנימחלקי הספינהמלחין ישראלי בעברקבוצה אתנית בסין *, מדינה באירופה *, מפורסם מאוד לטובהשבע רצון מעצמולהקת רוק ישראלית שפעלה בשנות ה-70אבי נחשלטוןהלם חזק ופתאומיעורגקבוצת כוכבים בין מאזניים לקשת *, עיר מצפון לים המלחפילוסוף יווני קדום *, רכיכה ימית *, תגובה בלתי רצונית של שריר *, כלי נשק קדום *, קיבוץ במחוז חיפהפירוש, משמעותמעשרת הדיברותאמירות במפרץ הפרסיתבליטמסוגי הרטביםצדקה בעילום שםיצא מאפולא באופן מפורשממציא שפת האספרנטוקיבוץ בעמק יזרעאליישוב בצפון הארץשר הטבחים של פרעהשיפוץ של ביתהוצג באופן שקריעיר גדולה באוהיואשתו של מנלאוס מלך ספרטה במיתולוגיה היווניתמכונת אמתבתשלום מיידיאלומת אור צרהקערה רחבה ונמוכה , מנביאי תרי עשר *, לא פשוט, מסובך *, ערירימפרשני החדשות בטלוויזיהמפוסקי ההלכהחנות קטנהרכב ארוך ומפוארסדרת טלוויזיה ישראליתעריריגן ציבורי גדולנביא מקראיאלומת אור צרהספר של נבוקובמעשה שובבותשינוי בשער החליפיןאכזרפזמונאי ישראלישופט מוסלמילא פשוט, מסובךקבוצה אתנית בסין *, תמונה תלת ממדיתמפרשני החדשות בטלוויזיהכינוי בלשון הדיבור ל"לוזר" *, נכונות להילחם *, לכל דבר קיימת סיבהמים תוססיםקיבוץ בערבה *, ממלכה באסיההכחיש אשמהנקטע, נכרתכפי שכתוב בהמשךג'מוסקבוצת זמרטורף חתולידג מלוחעיר בארה"במושב בעמק יזרעאלכלי נגינהאבי למךממלכות אנגליהשחקן קולנוע אמריקאימערכת כוכביםמשרי התיירות של ישראלמשגרירי ישראל בארה"במשרי החינוך של ישראל *, בעל השכלה גבוהה, קיבוץ בנגב *, לשון הפעמוןמדינה בארה"ב *, בירת ג'ורג'יהמשקפיים בעלי עדשה אחתעץ פרי במשפחת האשחריים *, עץ חורש , עיר נמל בצפון פוליןלא מכברממפקדי חיל האוויר הישראלי *, מלחין ישראלי בעברבידול, הפרדה בלעזקסםספורט גלישה ממצוקיםגזע כלביםכינוי לשחמטטורף חתולידרגה במשטרת ישראלבן לפלג הגדול באיסלאםרע מאוד, איום (בלשון הדיבור)פזמונאית ישראליתאזר אומץעיר נמל באנגליהפוגע בקדושהאי בנהר הנילוסמותאם לחיים בים וגם ביבשה *, כינוי לטניסשקט ורוגעחסילוןביטוי הלקוח מספר משלי *, מבנה פשוט מעץתמונה תלת ממדיתמבנותיו של שאול המלךשיפוץ של ביתעיר באזור הרצליהאבן לכתישת זיתיםמשטרה חשאיתעיר בירה באירופהדברי תועבהאנשים מעטים, יחידיםג'לייהירותמספרי דויד גרוסמן *, אתר בירושליםקיבוץ במבואות הנגב *, כושר מנהיגותממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגליוצא דופןחיוני מאוד, דרוש *, מצב האקליםקיבוץ בנגבכינוי לעולם המתיםמחסום על פיו של בעל חיים *, כינוי לבובת עץ רוסיתמעניין מאודיישוב באזור ירושליםיצורים אנושייםשום אדםזמר ישראלייום תל חילחותמלאי (בלעז)לחותמפוענחתקיפות, קשיחותכינוי בסלנג לאדם שפל ונבזהקיבוץ בעמק יזרעאלספר שירי ילדים מאת ע' הללתבליטמראשי ממשלות בריטניה *, מקלות כביסהלביבות מתפוחי אדמהשם אחר ליתרומענפי הספורטריצה תחרותית ארוכהמחלקי הספינהכינוי לרכישה לא מומלצתחניך בקורס תעופהפרי בראשית התפתחותודירה יוקרתית על גג בנייןנוזל סמיך ומתוקמפוענחגורם למפח נפש ולמרירותמפל מיםפועל בעורמהסרנדהאבי נחהפך משהו לסמיך פחות *, ממלכה באסיהעיר גדולה בנברסקהאבן נגףמצר בין בריטניה לצרפתתבשיל מרסק של תפוחי אדמהממפכ"לי המשטרהמחסן נשקסבוןשלטוןמסרטי אסי דייןתקרובת לאורחיםבכל מחיר *, דרך של פשרה, עמק השווהנסיכה מיתולוגיתנציגות דיפלומטיתפיטוםיונק הדומה לחזירקיבוץ באזור קריית ביאליקתקופה בתולדות עם ישראלחנפן, בלשון הדיבורהשבחת קרקעעצום, כבירכינוי למפסק חשמליאכזריסוד כימי רדיואקטיבי *, חומר שמנונימשמר ניידאתר תיירות בצרפתאגדי, דמיוניקרבה בצורה או בתוכן *, ספקניספורט מוטורינביא מקראיניב, להגמבוסס על ההיגיוןמלחין ישראלי בעברנאסף, נצבר *, כינוי לשוד מופרז ובוטהמנומנםשכונה בת"א *, עוף מיםקיקיונירע מאוד, בן בלייעלנחל במדבר יהודהתקיפות, קשיחותדליקטסכינוי לאדם נמוך ורזהסרט של ווס קרייבןשחקן וקומיקאי בארץממציא שפת האספרנטומחיצה ניידתכלי נשיפה מתכתיסרט פעולה אמריקאי מ-1994במאי קולנוע אמריקאי בעברמדינה באזור מפרץ גינאה *, העיר השנייה בגודלה בקפריסין *, משרי הפנים של ישראלאריג דק ושקוףסוג של פטריית מאכלסבוןעיר בספרדממאמני העבר של נבחרת ישראל בכדורגלמאגדות הילדיםלא יוצלחמוכר בחנותאיברי הנשימה בגוףמוזיקאי ישראליסופר ישראליסרט פעולה אמריקאי מ-1994מספרי קרל מאימתנגד, פוסל *, אשתו של מנלאוס מלך ספרטה במיתולוגיה היווניתקומיסיוןזאת אומרת, כלומרשאוןתעודת רישום על מקרקעין *, מונח בטריגונומטריהבתשלום מיידישהוכשל במזיד, מסוכל

כתוב תגובה


× 7 = שלושים חמש