מרץ 3, 2019
admin

השלמה תשבצים

דמות משומרי הגלקסיה

דמות משומרי הגלקסיה

נוכל, רמאי

נוכל, רמאי

דולר קנדי

דולר קנדי

עיתונאי רומני

תנור התכה

תנור התכה

בודד, עזוב *

בודד, עזוב *

אבן לכתישת זיתים

אבן לכתישת זיתים

לפנינו

מין תכשיט

מין תכשיט

התקוטט

התקוטט

לפנינו

—————

סופר רוסי

חבית עץ על גלגלים

חבית עץ על גלגלים

סופר רוסי

עוף מן הרליתיים

עוף מן הרליתיים

זורם, שוטף

ריקוד זוגות מברזיל

ריקוד זוגות מברזיל

מין תבלין

עיר נמל בצרפת

עיר נמל בצרפת

מין תבלין

זורם, שוטף

שמחה

קיבוץ בעמק יזרעאל

שמחה

קיבוץ בעמק יזרעאל

ניקה במברשת

ניקה במברשת

מפחיד מאוד

מפחיד מאוד

מובן, משמעות

מובן, משמעות

מושב בגליל העליון

פנסיונר

פנסיונר

שבט גרמאני

שבט גרמאני

מושב בגליל העליון

ספסל נמוך

נודניק (עגה)

תואר שני

תואר שני

ספסל נמוך

אמצעי שליטה

תקשורת תומכת וחליפית

תקשורת תומכת וחליפית

עוף מבוית

אמצעי שליטה

העביר לארכיון

העביר לארכיון

מלכה פרסית

התקוממות

משורג, מפותל

דהרת סוס

דהרת סוס

התקוממות

מלכה פרסית

כתוב תגובה


שש − = 2

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S