יונ 1, 2015
admin

עזרה בתשבצים


גן | גן תשבץ | מה זה גן?,

טעות באיות

הגיע לשיא צמיחתו | הגיע לשיא צמיחתו תשבץ,
פוזיטיבי | פוזיטיבי תשבץ | מה זה "פוזיטיבי" ?,

סלד

חוטי הציצית

תסמונת אוטיסטית | תסמונת אוטיסטית תשבץ,

חבל ארץ בצ'כיה

בנוכחות, בהשתתפות תשבץ

הצהיר בתוקף

 

 

פיזיקאי צרפתי

הגנתי

 

ממלכות ירדן

מן בירה | סוג של בירה,

ז'אנר ספרותי
שסע קרע | שסע, קרע תשבץ,
החרימו | החרימו תשחץ,


השחיז |השחיז תשבץ | השחיז מילון,

תפסו בחוזקה | תפסו בחוזקה תשחץ,
הוסיף עיטורים | הוסיף עיטורים מילון,
יחס קרוב והדוק | יחס קרוב והדוק מילון,

מן תאנה

אותיות השפתיים

אבן חן הנוצרת משרף העצים,
שרה בממשלת ישראל | שרה בממשלת ישראל מילון,
גמל צעיר תשחץ
טיימינג | טיימינג תשבץ,

מדוכה קטנה | מדוכה קטנה תשבץ,

משקה האלים תשבץ

סלד

חבל ארץ בצ'כיה

 

כלום תשחץ

קרדיט | קרדיט תשבץ | מה זה "קרדיט" ?,

במלוא מובן המילה תשבץ,

מין ציפור ססגונית תשחץ
רוח מזרחית חמה | רוח מזרחית חמה תשבץ,
התעניינות מיוחדת | התעניינות מיוחדת תשבץ,

כתוב תגובה


8 × = שש עשרה

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S