ספט 21, 2014
admin

עזרה בתשבצים


כפוף לגוף מושל | כפוף לגוף מושל תשבץ,
משורר צ`יליאני | משורר צ`יליאני תשבץ,אטריות ארוכות ועבות | אטריות ארוכות ועבות תשבץ,
מוזיקה קצבית לריקודים | מוזיקה קצבית לריקודים תשבץ…,

חורג ממוסכמות החברה והשגרה | חורג ממוסכמות החברה והשגרה מילון,
מסוגי הסוכריות | מסוגי הסוכריות מילון,
בעל שפה שוטפת ומובנת | בעל שפה שוטפת ומובנת תשחץ,

יחס רך ונעים

זקנו של זכריה

אשת עשיו

בכין | בכיין תשבץ | מה זה בכין,

ראייתו נפגמה | ראייתו נפגמה תשבץ,

סולן הברירה הטבעית | סולן "הברירה הטבעית" מילון,

שאף ונשף בכבדות | שאף ונשף בכבדות תשבץ,

עידוד, תמיכה | עידוד, תמיכה תשבץ,
סוג של מרד סטטיסטי,
חייתי | חייתי תשבץ | מה זה חייתי?,
מאכל יפני מטוגן | מאכל יפני מטוגן מילון,

מגמת פניו, יעדו תשחץ

פרח מהמצליבים תשחץ,

סוג של אבן חן תשבץ,

סחורה המגיעה לארץ ממדינות חוץ,
מאבות הכנסייה הנוצרית, תירגם את התנ"ך ואת הברית הח…,
חנפנים בלשון הדיבור תשבץ

סופר עברי תשחץ
פרי הדר תשחץ
שמור, צפון | שמור צפון תשבץ,

אינטנסיביות | אינטנסיביות תשחץ | מה זה אינטנסיביות..,.

כתוב תגובה


אחד × = 1

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S