יונ 15, 2015
admin

פתרון תשחצים

כינוי לדירת גג יוקרתית | כינוי לדירת גג יוקרתית תש…,

משטה

יוצר חרס

מגרש גדול למשחקי ספורט 

סגנון מימי הביניים | סגנון מימי הביניים מילון,

ממשפחת הינשופים תשחץ

מדריך אישי | מדריך אישי תשבץ,

תא רבייה של צמחיםעיר נמל באפריקהבירתה לנסינג,

מכשיר אופטי בצוללת | מכשיר אופטי בצוללת מילון,

מספרי א"ב יהושע תשחץ

ממלכי ישראל תשבץ

מחברי הכנסת תשבץ

טיפה, אגל | טיפה אגל מילון,
כלי רכב מפואר תשבץ | כלי רכב מפואר מילון,

נחש ארסי תשחץ
חכם הלכה בא"י | חכם הלכה בארץ ישראל מילון,
התקלקל | התקלקל תשבץ | מה זה התקלקל?,
אסף דברים, גיבב תשבץ

פעולה חקלאית להפרדת המוץ מן הדגן | פעולה חקלאית לה…,
אומדן | אומדן תשבץ | מה זה "אומדן" ?,

במאי הוליוודי תשבץ

מושבה בעמק החולה תשחץ

סרט איטלקי משנת 1989 | סרט איטלקי משנת 1989 מילון,
דמות של כלב מסרטי האנימציה | דמות של כלב מסרטי ההנ…

טורף מן החתולים | טורף מן החתולים מילון,

נסחבות נמשכות | נסחבות, נמשכות תשבץ,

בן לעם נוודים,
צנחנית יהודייה | צנחנית יהודייה תשבץ,

כתוב תגובה


× 4 = שמונה

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S